Số sim Giá bán Mạng Đặt Mua
0912121961 2,200,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0904051970 2,500,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0906072017 2,700,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0993290970 1,900,000 Sim Năm Sinh Beeline Đặt Mua
0983220692 1,200,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0919121973 2,200,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0909051975 2,500,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0948120698 1,200,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0992150167 1,500,000 Sim Năm Sinh Beeline Đặt Mua
0996180295 1,800,000 Sim Năm Sinh Beeline Đặt Mua
0911081974 2,800,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0909260801 1,600,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0986150315 1,500,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0975110785 1,100,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0928221075 1,200,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0951060784 1,600,000 Sim Năm Sinh Sfone Đặt Mua
0908012004 2,100,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0955030513 1,300,000 Sim Năm Sinh Sfone Đặt Mua
0977130386 1,300,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0920170486 1,700,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0965161294 1,600,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0907091999 2,900,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0922101985 2,000,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0906032005 2,300,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0954200902 1,000,000 Sim Năm Sinh Sfone Đặt Mua
0962311299 1,100,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0923090960 1,900,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0929071988 2,700,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0931111980 2,100,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0990200579 1,000,000 Sim Năm Sinh Beeline Đặt Mua
0916220169 1,200,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0904081999 2,800,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0921081978 2,800,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0928051997 2,500,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0929042008 2,400,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0906052014 2,500,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0979231009 1,300,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0953260888 1,600,000 Sim Năm Sinh Sfone Đặt Mua
0905082002 2,800,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0909012008 2,100,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0913081970 2,800,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0929031979 2,300,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0923170765 1,700,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0902032002 2,300,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0928102010 2,000,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0953170770 1,700,000 Sim Năm Sinh Sfone Đặt Mua
0919101968 2,000,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0913042018 2,400,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0916071978 2,700,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0904041962 2,400,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0921020483 1,200,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0950020790 1,200,000 Sim Năm Sinh Sfone Đặt Mua
0962040592 1,400,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0922081960 2,800,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0938291061 1,900,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0920022001 2,200,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0962150900 1,500,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0925071215 1,700,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0921031995 2,300,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0907012011 2,100,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0901051991 2,500,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0922031996 2,300,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0912051980 2,500,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0938051211 1,500,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0912052003 2,500,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0931092011 2,900,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0917041977 2,400,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0927041960 2,400,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0930021972 2,200,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0946151074 1,500,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0914032007 2,300,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0994300778 1,000,000 Sim Năm Sinh Beeline Đặt Mua
0918200700 1,000,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0958060877 1,600,000 Sim Năm Sinh Sfone Đặt Mua
0911230493 1,300,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0921101988 2,000,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0902061965 2,600,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0947010260 1,100,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0970311096 1,100,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0932140918 1,400,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0920021977 2,200,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0982180203 1,800,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0937100894 1,000,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0926061993 2,600,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0939091206 1,900,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0902071962 2,700,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0927121979 2,200,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0922121979 2,200,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0912260975 1,600,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0916121986 2,200,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0915031978 2,300,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0907092004 2,900,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0904230370 1,300,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0978021195 1,200,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0901091982 2,900,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0927042010 2,400,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0975100480 1,000,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0918092004 2,900,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0962290399 1,900,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0908041979 2,400,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0908020270 1,200,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0920290994 1,900,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0918091972 2,900,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0982140765 1,400,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0902012004 2,100,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0968130877 1,300,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0959240598 1,400,000 Sim Năm Sinh Sfone Đặt Mua
0930091198 1,900,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0946310287 1,100,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0909111983 2,100,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0931300778 1,000,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0973310171 1,100,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0910051994 2,500,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0926070295 1,700,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0912022012 2,200,000 Sim Năm Sinh Vinaphone Đặt Mua
0969180862 1,800,000 Sim Năm Sinh Viettel Đặt Mua
0908072012 2,700,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
0923031984 2,300,000 Sim Năm Sinh Vietnamobile Đặt Mua
0930101994 2,000,000 Sim Năm Sinh Mobifone Đặt Mua
Sim Dep Nam Sinh


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

11 Đơn đặt hàng mới nhất

 • Đặt hàng Nhung Vu: 0906898999
  Khách hàng tại: Hà Nội
 • Đặt hàng Pham Minh Quang: 0989030402
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Trần Bá Hùng: 0938343099
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Phan Đăng Ninh: 0947323355
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Nguyễn Thị Mai Anh: 01677201982
  Khách hàng tại: Đồng Tháp
 • Đặt hàng Lê Vũ Tân: 0919028839
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Nguyễn Thành Tâm: 01696602602
  Khách hàng tại: Bình Dương
 • Đặt hàng Nguyễn Hưng Việt: 0922060881
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Nguyễn Văn Mạnh: 01666667770
  Khách hàng tại: Hà Nội
 • Đặt hàng Vũ Văn Tuấn: 0966250185
  Khách hàng tại: Lào Cai
 • Đặt hàng Nguyễn Duy Toàn: 0906514078
  Khách hàng tại: Hà Nội

Cam kết dịch vụ

Sim năm sinh Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.