Sim điện thoại
Tìm sim có đuôi là 8888, bạn nhập *8888
Tìm sim bắt đầu là 0988, bạn nhập vào 0988*
Tìm sim có đuôi 88 và đầu 0988, nhập 0988*88
Tìm sim có số 8989, bạn nhập vào 8989
STTSố simGiá bánMạngLoại simĐặt Mua
109210219792,200,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
209342101751,100,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
309711609861,600,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
409501609941,600,000 đSim Năm Sinh SfoneNăm SinhĐặt Mua
509301019622,000,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
609160619962,600,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
709250219822,200,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
809151302111,300,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
909180119822,100,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
1009250419852,400,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
1109963108771,100,000 đSim Năm Sinh BeelineNăm SinhĐặt Mua
1209251020082,000,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
1309000812771,800,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
1409280619682,600,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
1509191120082,100,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
1609652804691,800,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
1709300719952,700,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
1809361811071,800,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
1909382111631,100,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
2009751610641,600,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
2109201019692,000,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
2209051119902,100,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
2309170220022,200,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
2409522911031,900,000 đSim Năm Sinh SfoneNăm SinhĐặt Mua
2509191219712,200,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
2609760811941,800,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
2709170319722,300,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
2809160209701,200,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
2909282802101,800,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
3009030620122,600,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
3109210119802,100,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
3209221907991,900,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
3309141019732,000,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
3409760107071,100,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
3509180719662,700,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
3609250219912,200,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
3709181120112,100,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
3809402707721,700,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
3909112104861,100,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
4009482902681,900,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
4109791705781,700,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
4209412805991,800,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
4309210120062,100,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
4409161504921,500,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
4509180809991,800,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
4609101909861,900,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
4709290119982,100,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
4809121120082,100,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
4909942112931,100,000 đSim Năm Sinh BeelineNăm SinhĐặt Mua
5009080619642,600,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
5109960506111,500,000 đSim Năm Sinh BeelineNăm SinhĐặt Mua
5209130319892,300,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
5309331204701,200,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
5409040919682,900,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
5509090819832,800,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
5609821910111,900,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
5709332305691,300,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
5809092710751,700,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
5909121020122,000,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
6009290420012,400,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
6109052309141,300,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
6209260719702,700,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
6309312210651,200,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
6409001812121,800,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
6509300619962,600,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
6609050419682,400,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
6709070319942,300,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
6809030711071,700,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
6909630501601,500,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
7009101712141,700,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
7109261220182,200,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
7209510408721,400,000 đSim Năm Sinh SfoneNăm SinhĐặt Mua
7309922406031,400,000 đSim Năm Sinh BeelineNăm SinhĐặt Mua
7409170108901,100,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
7509250119782,100,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
7609010102791,100,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
7709013007801,000,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
7809382005641,000,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
7909371202811,200,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
8009351606841,600,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
8109200720162,700,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
8209180319692,300,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
8309912501911,500,000 đSim Năm Sinh BeelineNăm SinhĐặt Mua
8409131112741,100,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
8509080320182,300,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
8609312011611,000,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
8709390910631,900,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
8809451906711,900,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
8909761208791,200,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
9009271219712,200,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
9109050719662,700,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
9209130820042,800,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
9309220519932,500,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
9409372404781,400,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
9509192404731,400,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
9609280719662,700,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
9709501407031,400,000 đSim Năm Sinh SfoneNăm SinhĐặt Mua
9809401106181,100,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
9909572505781,500,000 đSim Năm Sinh SfoneNăm SinhĐặt Mua
10009280619672,600,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
10109602411991,400,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
10209070420012,400,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
10309260419982,400,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
10409090720122,700,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
10509310520122,500,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
10609241020042,000,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
10709283003871,000,000 đSim Năm Sinh VietnamobileNăm SinhĐặt Mua
10809060820022,800,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
10909721208711,200,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
11009030619812,600,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
11109020819812,800,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
11209723006611,000,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
11309060319622,300,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
11409671601681,600,000 đSim Năm Sinh ViettelNăm SinhĐặt Mua
11509482801751,800,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
11609032512671,500,000 đSim Năm Sinh MobifoneNăm SinhĐặt Mua
11709502007001,000,000 đSim Năm Sinh SfoneNăm SinhĐặt Mua
11809441004871,000,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
11909462012031,000,000 đSim Năm Sinh VinaphoneNăm SinhĐặt Mua
Sim Dep Nam Sinh


11 Đơn đặt hàng mới nhất

 • Đặt hàng Nguyen Thanh Binh: 0947150179
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Pham Minh Quang: 0989030402
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Trần Bá Hùng: 0938343099
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Phan Đăng Ninh: 0947323355
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Nguyễn Thị Mai Anh: 01677201982
  Khách hàng tại: Đồng Tháp
 • Đặt hàng Lê Vũ Tân: 0919028839
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Nguyễn Thành Tâm: 01696602602
  Khách hàng tại: Bình Dương
 • Đặt hàng Nguyễn Hưng Việt: 0922060881
  Khách hàng tại: Hồ Chí Minh
 • Đặt hàng Nguyễn Văn Mạnh: 01666667770
  Khách hàng tại: Hà Nội
 • Đặt hàng Vũ Văn Tuấn: 0966250185
  Khách hàng tại: Lào Cai
 • Đặt hàng Nguyễn Duy Toàn: 0906514078
  Khách hàng tại: Hà Nội

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.