01673991222, Thông tin sim 01673991222 11 số đẹp giá rẻ

sim đẹp năm sinh
Sim 01673991222 đã bán hoặc chưa up lên web.Xin vui lòng gọi Hotline để chúng tôi kiểm tra trong kho số.Hoặc vui lòng tham khảo các sim tương tự ở dưới đây
0785491222 630.000 Đặt Mua
0379591222 680.000 Đặt Mua
0926591222 780.000 Đặt Mua
0784491222 780.000 Đặt Mua
0783491222 940.000 Đặt Mua
0344791222 980.000 Đặt Mua
0348391222 980.000 Đặt Mua
0346691222 980.000 Đặt Mua
0394891222 980.000 Đặt Mua
0365491222 980.000 Đặt Mua
0364391222 980.000 Đặt Mua
0394591222 980.000 Đặt Mua
0336491222 980.000 Đặt Mua
0346291222 980.000 Đặt Mua
0345791222 980.000 Đặt Mua
0373991222 980.000 Đặt Mua
0923491222 990.000 Đặt Mua
0798991222 1.050.000 Đặt Mua
0795291222 1.070.000 Đặt Mua
0837391222 1.170.000 Đặt Mua
0852291222 1.170.000 Đặt Mua
0852391222 1.170.000 Đặt Mua
0852691222 1.170.000 Đặt Mua
0852791222 1.170.000 Đặt Mua
0852891222 1.170.000 Đặt Mua
0853091222 1.170.000 Đặt Mua
0853291222 1.170.000 Đặt Mua
0853391222 1.170.000 Đặt Mua
0853591222 1.170.000 Đặt Mua
0853691222 1.170.000 Đặt Mua
0853791222 1.170.000 Đặt Mua
0853891222 1.170.000 Đặt Mua
0855091222 1.170.000 Đặt Mua
0855291222 1.170.000 Đặt Mua
0855391222 1.170.000 Đặt Mua
0855691222 1.170.000 Đặt Mua
0855791222 1.170.000 Đặt Mua
0855891222 1.170.000 Đặt Mua
0856091222 1.170.000 Đặt Mua
0857291222 1.170.000 Đặt Mua
0857391222 1.170.000 Đặt Mua
0857591222 1.170.000 Đặt Mua
0857691222 1.170.000 Đặt Mua
0857791222 1.170.000 Đặt Mua
0858091222 1.170.000 Đặt Mua
0858291222 1.170.000 Đặt Mua
0858391222 1.170.000 Đặt Mua
0858591222 1.170.000 Đặt Mua
0858691222 1.170.000 Đặt Mua
0858791222 1.170.000 Đặt Mua
0859091222 1.170.000 Đặt Mua
0859391222 1.170.000 Đặt Mua
0822091222 1.170.000 Đặt Mua
0822391222 1.170.000 Đặt Mua
0822591222 1.170.000 Đặt Mua
0822691222 1.170.000 Đặt Mua
0822791222 1.170.000 Đặt Mua
0823091222 1.170.000 Đặt Mua
0823291222 1.170.000 Đặt Mua
0823391222 1.170.000 Đặt Mua
0823791222 1.170.000 Đặt Mua
0823891222 1.170.000 Đặt Mua
0825091222 1.170.000 Đặt Mua
0825291222 1.170.000 Đặt Mua
0825391222 1.170.000 Đặt Mua
0825691222 1.170.000 Đặt Mua
0825791222 1.170.000 Đặt Mua
0825891222 1.170.000 Đặt Mua
0826391222 1.170.000 Đặt Mua
0826691222 1.170.000 Đặt Mua
0827091222 1.170.000 Đặt Mua
0832591222 1.170.000 Đặt Mua
0832691222 1.170.000 Đặt Mua
0832791222 1.170.000 Đặt Mua
0833291222 1.170.000 Đặt Mua
0833691222 1.170.000 Đặt Mua
0833791222 1.170.000 Đặt Mua
0856291222 1.170.000 Đặt Mua
0856391222 1.170.000 Đặt Mua
0856591222 1.170.000 Đặt Mua
0856791222 1.170.000 Đặt Mua
0856891222 1.170.000 Đặt Mua
0857091222 1.170.000 Đặt Mua
0827291222 1.170.000 Đặt Mua
0827691222 1.170.000 Đặt Mua
0828091222 1.170.000 Đặt Mua
0828591222 1.170.000 Đặt Mua
0828691222 1.170.000 Đặt Mua
0828791222 1.170.000 Đặt Mua
0829591222 1.170.000 Đặt Mua
0829691222 1.170.000 Đặt Mua
0835091222 1.170.000 Đặt Mua
0835291222 1.170.000 Đặt Mua
0835691222 1.170.000 Đặt Mua
0835791222 1.170.000 Đặt Mua
0836291222 1.170.000 Đặt Mua
0836391222 1.170.000 Đặt Mua
0836791222 1.170.000 Đặt Mua
0837291222 1.170.000 Đặt Mua
0838091222 1.170.000 Đặt Mua
0838391222 1.170.000 Đặt Mua
0838791222 1.170.000 Đặt Mua
0839291222 1.170.000 Đặt Mua
0852091222 1.170.000 Đặt Mua
0327291222 1.170.000 Đặt Mua
0357791222 1.170.000 Đặt Mua
0379091222 1.170.000 Đặt Mua
0327791222 1.170.000 Đặt Mua
0788291222 1.270.000 Đặt Mua
0949791222 1.270.000 Đặt Mua
0942691222 1.270.000 Đặt Mua
0899291222 1.370.000 Đặt Mua
0705591222 1.470.000 Đặt Mua
0789191222 1.440.000 Đặt Mua
0776391222 1.440.000 Đặt Mua
0389391222 1.440.000 Đặt Mua
0338691222 1.440.000 Đặt Mua
0365091222 1.440.000 Đặt Mua
0382591222 1.440.000 Đặt Mua
0363591222 1.440.000 Đặt Mua
0386291222 1.440.000 Đặt Mua
0369291222 1.440.000 Đặt Mua
0899791222 1.440.000 Đặt Mua
0816291222 1.440.000 Đặt Mua
0816591222 1.440.000 Đặt Mua
0816691222 1.440.000 Đặt Mua
0816891222 1.440.000 Đặt Mua
0817291222 1.440.000 Đặt Mua
0817391222 1.440.000 Đặt Mua
0817591222 1.440.000 Đặt Mua
0817691222 1.440.000 Đặt Mua
0818091222 1.440.000 Đặt Mua
0818291222 1.440.000 Đặt Mua
0818391222 1.440.000 Đặt Mua
0818591222 1.440.000 Đặt Mua
0818691222 1.440.000 Đặt Mua
0818891222 1.440.000 Đặt Mua
0819391222 1.440.000 Đặt Mua
0819591222 1.440.000 Đặt Mua
0813691222 1.440.000 Đặt Mua
0815091222 1.440.000 Đặt Mua
0815391222 1.440.000 Đặt Mua
0815591222 1.440.000 Đặt Mua
0815691222 1.440.000 Đặt Mua
0816091222 1.440.000 Đặt Mua
0812091222 1.440.000 Đặt Mua
0812291222 1.440.000 Đặt Mua
0812591222 1.440.000 Đặt Mua
0812691222 1.440.000 Đặt Mua
0812791222 1.440.000 Đặt Mua
0813091222 1.440.000 Đặt Mua
0813291222 1.440.000 Đặt Mua
0813591222 1.440.000 Đặt Mua
0929291222 1.630.000 Đặt Mua
0907291222 1.630.000 Đặt Mua
0333791222 1.630.000 Đặt Mua
0813191222 1.630.000 Đặt Mua
0815191222 1.630.000 Đặt Mua
0816191222 1.630.000 Đặt Mua
0826191222 1.630.000 Đặt Mua
0827191222 1.630.000 Đặt Mua
0837191222 1.630.000 Đặt Mua
0817991222 1.630.000 Đặt Mua
0818191222 1.630.000 Đặt Mua
0823191222 1.630.000 Đặt Mua
0825191222 1.630.000 Đặt Mua
0785391222 1.630.000 Đặt Mua
0768091222 1.630.000 Đặt Mua
0773791222 1.630.000 Đặt Mua
0853191222 1.630.000 Đặt Mua
0857191222 1.630.000 Đặt Mua
0859591222 1.630.000 Đặt Mua
0372991222 1.720.000 Đặt Mua
0823591222 1.810.000 Đặt Mua
0936791222 1.860.000 Đặt Mua
0944291222 1.950.000 Đặt Mua
0823991222 2.050.000 Đặt Mua
0825991222 2.050.000 Đặt Mua
0335291222 2.130.000 Đặt Mua
0368791222 2.140.000 Đặt Mua
0354291222 2.190.000 Đặt Mua
0933791222 2.230.000 Đặt Mua
0898091222 2.230.000 Đặt Mua
0911591222 2.230.000 Đặt Mua
0813791222 2.230.000 Đặt Mua
0819691222 2.230.000 Đặt Mua
0819791222 2.230.000 Đặt Mua
0819891222 2.230.000 Đặt Mua
0778391222 2.230.000 Đặt Mua
0347491222 2.230.000 Đặt Mua
0346591222 2.230.000 Đặt Mua
0813891222 2.230.000 Đặt Mua
0348591222 2.300.000 Đặt Mua
0889091222 2.390.000 Đặt Mua
0388491222 2.390.000 Đặt Mua
0337291222 2.440.000 Đặt Mua
0337591222 2.440.000 Đặt Mua
0834791222 2.470.000 Đặt Mua
0819191222 2.650.000 Đặt Mua
0336391222 2.650.000 Đặt Mua
0328591222 2.650.000 Đặt Mua
0933691222 2.650.000 Đặt Mua
0901291222 2.650.000 Đặt Mua
0772391222 2.650.000 Đặt Mua
0828191222 2.740.000 Đặt Mua
0828991222 2.740.000 Đặt Mua
0938091222 2.830.000 Đặt Mua
0822191222 3.100.000 Đặt Mua
0384891222 3.230.000 Đặt Mua
0362491222 3.230.000 Đặt Mua
0941291222 3.270.000 Đặt Mua
0942391222 3.270.000 Đặt Mua
0932791222 3.450.000 Đặt Mua
0817791222 3.450.000 Đặt Mua
0889791222 3.530.000 Đặt Mua
0392891222 3.530.000 Đặt Mua
0908691222 3.530.000 Đặt Mua
0352391222 4.420.000 Đặt Mua
0921991222 4.420.000 Đặt Mua
0907891222 4.600.000 Đặt Mua
0346891222 5.020.000 Đặt Mua
0969391222 5.440.000 Đặt Mua
0979491222 5.690.000 Đặt Mua
0822291222 5.860.000 Đặt Mua
0966591222 6.280.000 Đặt Mua
0779991222 8.370.000 Đặt Mua
0982691222 8.370.000 Đặt Mua
0779191222 10.040.000 Đặt Mua
0986691222 10.040.000 Đặt Mua
0839991222 12.560.000 Đặt Mua
SimDepNamSinh.Com SimDepNamSinh.Com » 01673991222 » Sim đã bán hoặc chưa cập nhật lên web
Số Sim

01673991222

Giá bán

Đã bán hoặc chưa đưa lên web.Xin vui lòng liên hệ HOTLINE để được trợ giúp.Xin cám ơn quý khách
Hoặc xem thêm sim
Đuôi 991222   |   Đuôi 91222   |   Đuôi 3991222   |   Đuôi 1222
Mạng sim Vinaphone

Lưu ý:Giờ làm việc của SimDepNamSinh.Com
Thứ 2 - Thứ 6 : 7h45 - 12h00 và 13h00 - 19h00 | Thứ 7 : 8h00 - 12h00 và 13h00 - 19h00
Chủ Nhật : 8h30 - 12h00 và 13h00 - 19h00

Chú ý : Hết giờ làm việc khách hàng muốn đặt mua sim thì nhắn tin vào số : Hotline: 0938.62.62.62 (Phạm Chí Dũng) - 0962.83.83.83 (Phạm Chí Dũng) - 01234.95.9999 (E Tùng)- 09.8888.3622 - 0989.094.094 (Miss:̣ Thủy - CSKH) hoặc Click vào phần Đặt mua trên website , sáng hôm sau nhân viên kinh doanh bên công ty mình sẽ liên lạc lại với khách hàng . Xin cảm ơn đã quan tâm tới dịch vụ sim số đẹp của SimDepNamSinh.Com

Xin quý khách ghi đầy đủ thông tin đặt hàng sim 01673991222 để nhân viên kinh doanh chăm sóc quý khách được tốt hơn.
Họ và tên(*)
Số di động
Địa chỉ nhận hàng:
Tỉnh (*)
Thêm Yêu Cầu: (*)
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Đức Khôi
  Đặt sim: 08883...41
  Vào lúc: 9:55 16/12/2018

  Nguyễn Thị Di
  Đặt sim: 09826...66
  Vào lúc: 9:53 16/12/2018

  Ngô Minh Luân
  Đặt sim: 01212...18
  Vào lúc: 9:50 16/12/2018

  Phạm Thị Nguyệt
  Đặt sim: 08668...23
  Vào lúc: 9:47 16/12/2018

  Nguyễn Minh Khôi
  Đặt sim: 01684...39
  Vào lúc: 9:43 16/12/2018

  Nguyễn Minh Vũ
  Đặt sim: 09897...61
  Vào lúc: 9:41 16/12/2018

  Ngô Minh Khoa
  Đặt sim: 01283...92
  Vào lúc: 9:37 16/12/2018

  Nguyễn Đức Quỳnh
  Đặt sim: 01268...58
  Vào lúc: 9:35 16/12/2018

  Nguyễn Chí Đạt
  Đặt sim: 01667...82
  Vào lúc: 9:32 16/12/2018

  Nguyễn Minh Hậu
  Đặt sim: 01222...82
  Vào lúc: 9:28 16/12/2018

  Nguyễn Chí Khánh
  Đặt sim: 08845...39
  Vào lúc: 9:26 16/12/2018

  Phan Văn Ninh
  Đặt sim: 09024...35
  Vào lúc: 9:23 16/12/2018

  Huỳnh Thục Di
  Đặt sim: 01233...37
  Vào lúc: 9:19 16/12/2018

  Ngô Thị Hạ
  Đặt sim: 01679...28
  Vào lúc: 9:17 16/12/2018

  Hoàng Văn Sơn
  Đặt sim: 01242...20
  Vào lúc: 9:13 16/12/2018

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.