0902021990 | Sim Duoi 990 1990 21990 021990 mobifone Gia Re

sim đẹp năm sinh
Sim 0902021990 đã bán hoặc chưa up lên web.Xin vui lòng gọi Hotline để chúng tôi kiểm tra trong kho số.Hoặc vui lòng tham khảo các sim tương tự ở dưới đây
0868202290 490.000 Đặt Mua
0828120290 490.000 Đặt Mua
0826120290 490.000 Đặt Mua
0824120290 490.000 Đặt Mua
0828220290 490.000 Đặt Mua
0827220290 490.000 Đặt Mua
0829120290 490.000 Đặt Mua
0824220290 490.000 Đặt Mua
0827120290 490.000 Đặt Mua
0842120290 490.000 Đặt Mua
0849020290 490.000 Đặt Mua
0848020290 490.000 Đặt Mua
0845020290 490.000 Đặt Mua
0843020290 490.000 Đặt Mua
0848220290 490.000 Đặt Mua
0847220290 490.000 Đặt Mua
0845220290 490.000 Đặt Mua
0843220290 490.000 Đặt Mua
0842220290 490.000 Đặt Mua
0849120290 490.000 Đặt Mua
0848120290 490.000 Đặt Mua
0847120290 490.000 Đặt Mua
0846120290 490.000 Đặt Mua
0845120290 490.000 Đặt Mua
0817120290 490.000 Đặt Mua
0816120290 490.000 Đặt Mua
0814120290 490.000 Đặt Mua
0813120290 490.000 Đặt Mua
0816020290 490.000 Đặt Mua
0815020290 490.000 Đặt Mua
0814020290 490.000 Đặt Mua
0813020290 490.000 Đặt Mua
0819220290 490.000 Đặt Mua
0818220290 490.000 Đặt Mua
0817220290 490.000 Đặt Mua
0816220290 490.000 Đặt Mua
0815220290 490.000 Đặt Mua
0814220290 490.000 Đặt Mua
0813220290 490.000 Đặt Mua
0812220290 490.000 Đặt Mua
0819120290 490.000 Đặt Mua
0844120290 490.000 Đặt Mua
0854120290 490.000 Đặt Mua
0857120290 490.000 Đặt Mua
0773220290 490.000 Đặt Mua
0769020290 490.000 Đặt Mua
0769120290 490.000 Đặt Mua
0795120290 490.000 Đặt Mua
0796120290 490.000 Đặt Mua
0794020290 490.000 Đặt Mua
0793120290 490.000 Đặt Mua
0795020290 490.000 Đặt Mua
0766020290 490.000 Đặt Mua
0762120290 490.000 Đặt Mua
0762020290 490.000 Đặt Mua
0384120290 490.000 Đặt Mua
0778220290 490.000 Đặt Mua
0787220290 490.000 Đặt Mua
0769220290 490.000 Đặt Mua
0796220290 490.000 Đặt Mua
0766220290 490.000 Đặt Mua
0768220290 490.000 Đặt Mua
0794120290 490.000 Đặt Mua
0782120290 490.000 Đặt Mua
0783120290 490.000 Đặt Mua
0985402290 490.000 Đặt Mua
0967420290 490.000 Đặt Mua
0981802290 490.000 Đặt Mua
0963602290 490.000 Đặt Mua
0966702290 490.000 Đặt Mua
0968420290 490.000 Đặt Mua
0911402290 490.000 Đặt Mua
0854020290 490.000 Đặt Mua
0989502290 490.000 Đặt Mua
0963102290 490.000 Đặt Mua
0989802290 490.000 Đặt Mua
0839520290 490.000 Đặt Mua
0971402290 490.000 Đặt Mua
0978002290 490.000 Đặt Mua
0365402290 490.000 Đặt Mua
0374120290 510.000 Đặt Mua
0356120290 510.000 Đặt Mua
0846020290 510.000 Đặt Mua
0376120290 520.000 Đặt Mua
0987420290 530.000 Đặt Mua
0374920290 530.000 Đặt Mua
0929602290 540.000 Đặt Mua
0832120290 570.000 Đặt Mua
0705702290 580.000 Đặt Mua
0772220290 580.000 Đặt Mua
0376220290 590.000 Đặt Mua
0334020290 600.000 Đặt Mua
0345020290 600.000 Đặt Mua
0368920290 630.000 Đặt Mua
0973802290 630.000 Đặt Mua
0986802290 630.000 Đặt Mua
0768802290 640.000 Đặt Mua
0961920290 640.000 Đặt Mua
0997320290 720.000 Đặt Mua
0981102290 730.000 Đặt Mua
0961102290 730.000 Đặt Mua
0327220290 750.000 Đặt Mua
0364020290 750.000 Đặt Mua
0394120290 750.000 Đặt Mua
0349120290 750.000 Đặt Mua
0994902290 780.000 Đặt Mua
0379220290 780.000 Đặt Mua
0962202290 780.000 Đặt Mua
0927220290 820.000 Đặt Mua
0921920290 820.000 Đặt Mua
0977402290 830.000 Đặt Mua
0979402290 830.000 Đặt Mua
0977820290 830.000 Đặt Mua
0981620290 830.000 Đặt Mua
0965320290 840.000 Đặt Mua
0386902290 840.000 Đặt Mua
0374020290 870.000 Đặt Mua
0929220290 890.000 Đặt Mua
0766021990 930.000 Đặt Mua
0941020290 930.000 Đặt Mua
0462920290 930.000 Đặt Mua
0869220290 930.000 Đặt Mua
0993120290 970.000 Đặt Mua
0866920290 980.000 Đặt Mua
0924020290 980.000 Đặt Mua
0943920290 980.000 Đặt Mua
0941120290 980.000 Đặt Mua
0901520290 980.000 Đặt Mua
0868820290 980.000 Đặt Mua
0931502290 980.000 Đặt Mua
0393020290 1.020.000 Đặt Mua
0383020290 1.100.000 Đặt Mua
0946120290 1.120.000 Đặt Mua
0973902290 1.170.000 Đặt Mua
0348021990 1.170.000 Đặt Mua
0334220290 1.170.000 Đặt Mua
0395020290 1.170.000 Đặt Mua
0888220290 1.170.000 Đặt Mua
0922120290 1.180.000 Đặt Mua
0838920290 1.260.000 Đặt Mua
0963120290 1.270.000 Đặt Mua
0829920290 1.360.000 Đặt Mua
0395021990 1.370.000 Đặt Mua
0367021990 1.370.000 Đặt Mua
0335021990 1.370.000 Đặt Mua
0347021990 1.420.000 Đặt Mua
0915920290 1.470.000 Đặt Mua
0984902290 1.470.000 Đặt Mua
0948020290 1.470.000 Đặt Mua
0789220290 1.470.000 Đặt Mua
0968902290 1.470.000 Đặt Mua
0913920290 1.470.000 Đặt Mua
0921020290 1.480.000 Đặt Mua
0906220290 1.440.000 Đặt Mua
0981902290 1.440.000 Đặt Mua
0866702290 1.530.000 Đặt Mua
0977120290 1.630.000 Đặt Mua
0937120290 1.630.000 Đặt Mua
0835021990 1.630.000 Đặt Mua
0839021990 1.630.000 Đặt Mua
0836021990 1.630.000 Đặt Mua
0838021990 1.630.000 Đặt Mua
0859021990 1.630.000 Đặt Mua
0937020290 1.670.000 Đặt Mua
0772902290 1.720.000 Đặt Mua
0886220290 1.720.000 Đặt Mua
0797021990 1.720.000 Đặt Mua
0823021990 1.720.000 Đặt Mua
0965120290 1.720.000 Đặt Mua
0354021990 1.810.000 Đặt Mua
0786021990 1.810.000 Đặt Mua
0353021990 2.000.000 Đặt Mua
0853021990 2.190.000 Đặt Mua
0349021990 2.190.000 Đặt Mua
0368021990 2.190.000 Đặt Mua
0911020290 2.230.000 Đặt Mua
0337021990 2.300.000 Đặt Mua
0843021990 2.650.000 Đặt Mua
0845021990 2.650.000 Đặt Mua
0847021990 2.650.000 Đặt Mua
0849021990 2.650.000 Đặt Mua
0967020290 2.920.000 Đặt Mua
0965021990 4.600.000 Đặt Mua
0973021990 5.020.000 Đặt Mua
0921021990 5.020.000 Đặt Mua
0969021990 5.440.000 Đặt Mua
0869021990 5.440.000 Đặt Mua
0707021990 7.530.000 Đặt Mua
0813021990 7.530.000 Đặt Mua
0815021990 7.530.000 Đặt Mua
0816021990 7.530.000 Đặt Mua
0817021990 7.530.000 Đặt Mua
0819021990 7.530.000 Đặt Mua
0824021990 7.530.000 Đặt Mua
0825021990 7.530.000 Đặt Mua
0814021990 12.560.000 Đặt Mua
Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 0902021990 » Sim đã bán hoặc chưa cập nhật lên web
Sim số đẹp

0902021990


Giá bán

Đã bán hoặc chưa đưa lên web.Xin vui lòng liên hệ HOTLINE để được trợ giúp.Xin cám ơn quý khách
Hoặc xem thêm sim
Đuôi 021990   |   Đuôi 21990   |   Đuôi 2021990   |   Đuôi 1990
Mạng di động Vinaphone
Loại sim
Kho số Sim Dep Nam Sinh

Lưu ý:
Những khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM nhận sim 0902021990 luôn trong ngày.Còn lại những khách hàng tại tỉnh thành khác nhận sim 0902021990 sau 1 ngày sau khi nhân viên kinh doanh xác nhận đơn hàng

Nếu việc đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline 0938.62.62.62 - 0962.83.83.83 - 09798.33333 để mua sim NHANH NHẤT
Sim Dep Nam Sinh
Đặt hàng sim số đẹp 0902021990
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Họ và tên (*)
Số điện thoại (*)
Địa chỉ:
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Anh
  Đặt sim: 01237...95
  Vào lúc: 22:55 18/12/2018

  Trần Văn Đăng
  Đặt sim: 01212...40
  Vào lúc: 22:53 18/12/2018

  Ngô Trung Lộc
  Đặt sim: 08680...39
  Vào lúc: 22:49 18/12/2018

  Nguyễn Đức Quỳnh
  Đặt sim: 09753...80
  Vào lúc: 22:47 18/12/2018

  Ngô Duy Hoàng
  Đặt sim: 01221...87
  Vào lúc: 22:43 18/12/2018

  Nguyễn Văn Bảo
  Đặt sim: 08810...98
  Vào lúc: 22:41 18/12/2018

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 09311...49
  Vào lúc: 22:38 18/12/2018

  Phan Đức Lâm
  Đặt sim: 01230...97
  Vào lúc: 22:35 18/12/2018

  Phan Diệp Nhàn
  Đặt sim: 09093...39
  Vào lúc: 22:32 18/12/2018

  Nguyễn Thị Hạ
  Đặt sim: 01298...45
  Vào lúc: 22:28 18/12/2018

  Hoàng Đức Lâm
  Đặt sim: 01639...23
  Vào lúc: 22:25 18/12/2018

  Ngô Minh Lâm
  Đặt sim: 01694...20
  Vào lúc: 22:23 18/12/2018

  Trần Văn Hưng
  Đặt sim: 09194...18
  Vào lúc: 22:20 18/12/2018

  Nguyễn Nhã Thảo
  Đặt sim: 01650...49
  Vào lúc: 22:17 18/12/2018

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 09110...73
  Vào lúc: 22:14 18/12/2018

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.