0904082013 | Sim Duoi 013 2013 82013 082013 mobifone Gia Re

sim đẹp năm sinh
Sim 0904082013 đã bán hoặc chưa upload lên website.
Xem sim tương tự với sim 0904082013
Số sim Mạng Giá tiền Đặt sim
0937082013 Sim 0937082013 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.com 1.200.000
1.440.000
Đặt sim
0946082013 Sim 0946082013 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.com 1.200.000
1.440.000
Đặt sim
0945082013 Sim 0945082013 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.com 1.200.000
1.440.000
Đặt sim
0942082013 Sim 0942082013 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.com 1.600.000
1.920.000
Đặt sim
0943082013 Sim 0943082013 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.com 2.500.000
3.000.000
Đặt sim
0975082013 Sim 0975082013 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.com 3.000.000
3.600.000
Đặt sim
0969082013 Sim 0969082013 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.com 3.700.000
4.440.000
Đặt sim
0902082013 Sim 0902082013 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.com 3.950.000
4.740.000
Đặt sim
0973082013 Sim 0973082013 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.com 4.000.000
4.800.000
Đặt sim
0962082013 Sim 0962082013 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.com 4.000.000
4.800.000
Đặt sim
0949082013 Sim 0949082013 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.com 4.500.000
5.400.000
Đặt sim
0944082013 Sim 0944082013 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.com 4.500.000
5.400.000
Đặt sim
0965082013 Sim 0965082013 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.com 4.500.000
5.400.000
Đặt sim
0934082013 Sim 0934082013 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.com 4.500.000
5.400.000
Đặt sim
0982082013 Sim 0982082013 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.com 6.500.000
7.800.000
Đặt sim
0919082013 Sim 0919082013 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.com 7.000.000
8.400.000
Đặt sim
0931082013 Sim 0931082013 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.com 8.800.000
10.560.000
Đặt sim
0901082013 Sim 0901082013 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.com 14.500.000
17.400.000
Đặt sim
0909082013 Sim 0909082013 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.com 15.000.000
18.000.000
Đặt sim
0906082013 Sim 0906082013 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.com 15.500.000
18.600.000
Đặt sim
0834082013 Sim 0834082013 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.com 500.000
600.000
Đặt sim
0859082013 Sim 0859082013 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.com 1.300.000
1.560.000
Đặt sim
0854082013 Sim 0854082013 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.com 1.500.000
1.800.000
Đặt sim
0857082013 Sim 0857082013 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.com 2.080.000
2.500.000
Đặt sim
0837082013 Sim 0837082013 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.com 2.080.000
2.500.000
Đặt sim
0858082013 Sim 0858082013 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.com 2.100.000
2.520.000
Đặt sim
0843082013 Sim 0843082013 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.com 3.500.000
4.200.000
Đặt sim
0869082013 Sim 0869082013 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.com 3.800.000
4.560.000
Đặt sim
0888082013 Sim 0888082013 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.com 6.000.000
7.200.000
Đặt sim
0822082013 Sim 0822082013 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.com 7.000.000
8.400.000
Đặt sim
0823082013 Sim 0823082013 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.com 7.000.000
8.400.000
Đặt sim
0813082013 Sim 0813082013 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.com 7.000.000
8.400.000
Đặt sim
0824082013 Sim 0824082013 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.com 8.000.000
9.600.000
Đặt sim
0817082013 Sim 0817082013 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.com 8.000.000
9.600.000
Đặt sim
0819082013 Sim 0819082013 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.com 8.000.000
9.600.000
Đặt sim
0825082013 Sim 0825082013 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.com 8.000.000
9.600.000
Đặt sim
0814082013 Sim 0814082013 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.com 9.000.000
10.800.000
Đặt sim
0818082013 Sim 0818082013 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.com 9.000.000
10.800.000
Đặt sim
0826082013 Sim 0826082013 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.com 9.000.000
10.800.000
Đặt sim
0816082013 Sim 0816082013 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.com 9.000.000
10.800.000
Đặt sim
0829082013 Sim 0829082013 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.com 10.500.000
12.600.000
Đặt sim
0762082013 Sim 0762082013 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.com 1.300.000
1.560.000
Đặt sim
0377082013 Sim 0377082013 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.com 1.350.000
1.620.000
Đặt sim
0332082013 Sim 0332082013 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.com 1.430.000
1.720.000
Đặt sim
0394082013 Sim 0394082013 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.com 1.500.000
1.800.000
Đặt sim
0782082013 Sim 0782082013 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.com 1.500.000
1.800.000
Đặt sim
0774082013 Sim 0774082013 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.com 1.550.000
1.860.000
Đặt sim
0764082013 Sim 0764082013 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.com 1.600.000
1.920.000
Đặt sim
0765082013 Sim 0765082013 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.com 1.600.000
1.920.000
Đặt sim
0767082013 Sim 0767082013 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.com 1.600.000
1.920.000
Đặt sim
0794082013 Sim 0794082013 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.com 1.800.000
2.160.000
Đặt sim
0795082013 Sim 0795082013 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.com 1.800.000
2.160.000
Đặt sim
0568082013 Sim 0568082013 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.com 2.200.000
2.640.000
Đặt sim
0773082013 Sim 0773082013 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.com 2.200.000
2.640.000
Đặt sim
0778082013 Sim 0778082013 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.com 2.200.000
2.640.000
Đặt sim
0775082013 Sim 0775082013 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.com 2.200.000
2.640.000
Đặt sim
0777082013 Sim 0777082013 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.com 2.200.000
2.640.000
Đặt sim
0779082013 Sim 0779082013 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.com 2.200.000
2.640.000
Đặt sim
0797082013 Sim 0797082013 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.com 2.200.000
2.640.000
Đặt sim
0799082013 Sim 0799082013 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.com 2.700.000
3.240.000
Đặt sim
0766082013 Sim 0766082013 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.com 2.700.000
3.240.000
Đặt sim
0349082013 Sim 0349082013 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.com 2.900.000
3.480.000
Đặt sim
0772082013 Sim 0772082013 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.com 2.990.000
3.590.000
Đặt sim
0373082013 Sim 0373082013 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.com 3.000.000
3.600.000
Đặt sim
0927082013 Sim 0927082013 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.com 3.500.000
4.200.000
Đặt sim
0928082013 Sim 0928082013 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.com 3.500.000
4.200.000
Đặt sim
0706082013 Sim 0706082013 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.com 5.000.000
6.000.000
Đặt sim
0707082013 Sim 0707082013 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.com 5.500.000
6.600.000
Đặt sim
0325082013 Sim 0325082013 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.com 5.500.000
6.600.000
Đặt sim
0703082013 Sim 0703082013 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.com 5.900.000
7.080.000
Đặt sim
0924082013 Sim 0924082013 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.com 6.000.000
7.200.000
Đặt sim
0705082013 Sim 0705082013 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.com 6.800.000
8.160.000
Đặt sim
0328082013 Sim 0328082013 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.com 8.000.000
9.600.000
Đặt sim
0925082013 Sim 0925082013 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.com 9.000.000
10.800.000
Đặt sim
0923082013 Sim 0923082013 Vietnamobile Đầu số 092 simdepnamsinh.com 9.000.000
10.800.000
Đặt sim
0704082013 Sim 0704082013 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.com 12.000.000
14.400.000
Đặt sim
0354082013
0584082013
0384082013
0594082013
0894082013
0954082013
0364082013
0994082013
Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 0904082013 » Sim đã bán hoặc chưa cập nhật lên web
Sim số đẹp

0904082013


Giá bán

Đã bán hoặc chưa đưa lên web.Xin vui lòng liên hệ HOTLINE để được trợ giúp.Xin cám ơn quý khách
Mạng di động n2
Loại sim
Kho số Sim Dep Nam Sinh

Kho số 18 Phạm Chí Dũng SIMDEPNAMSINH.COM

Lưu ý:
Những khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM nhận sim 0904082013 luôn trong ngày.Còn lại những khách hàng tại tỉnh thành khác nhận sim 0904082013 sau 1 ngày sau khi nhân viên kinh doanh xác nhận đơn hàng

Nếu việc đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline 0938.62.62.62 - 0962.83.83.83 - 09798.33333 để mua sim NHANH NHẤT
Sim Dep Nam Sinh
Đặt hàng sim số đẹp 0904082013
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Họ và tên (*)
Số điện thoại (*)
Địa chỉ:
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Phương Dương
  Đặt sim: 01214...59
  Vào lúc: 22:56 23/11/2020

  Nguyễn Văn Thế
  Đặt sim: 01631...40
  Vào lúc: 22:53 23/11/2020

  Lê Văn Khôi
  Đặt sim: 01250...13
  Vào lúc: 22:49 23/11/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 09082...35
  Vào lúc: 22:47 23/11/2020

  Nguyễn Thị Hoa
  Đặt sim: 08628...16
  Vào lúc: 22:43 23/11/2020

  Nguyễn Thị Thi
  Đặt sim: 09067...29
  Vào lúc: 22:41 23/11/2020

  Lê Đức Linh
  Đặt sim: 08854...85
  Vào lúc: 22:37 23/11/2020

  Nguyễn Trung Ninh
  Đặt sim: 01636...13
  Vào lúc: 22:34 23/11/2020

  Nguyễn Trung Huy
  Đặt sim: 01620...26
  Vào lúc: 22:31 23/11/2020

  Hoàng Đức Tuấn
  Đặt sim: 08611...88
  Vào lúc: 22:29 23/11/2020

  Phạm Chí Đăng
  Đặt sim: 08874...46
  Vào lúc: 22:26 23/11/2020

  Phạm Thị Nhân
  Đặt sim: 08679...15
  Vào lúc: 22:23 23/11/2020

  Nguyễn Văn Luân
  Đặt sim: 09861...95
  Vào lúc: 22:20 23/11/2020

  Ngô Trung Hảo
  Đặt sim: 01239...62
  Vào lúc: 22:16 23/11/2020

  Phan Thị Phương
  Đặt sim: 09313...17
  Vào lúc: 22:13 23/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.