0906021968 | Sim Duoi 968 1968 21968 021968 mobifone Gia Re

sim đẹp năm sinh
Sim 0906021968 đã bán hoặc chưa up lên web.Xin vui lòng gọi Hotline để chúng tôi kiểm tra trong kho số.Hoặc vui lòng tham khảo các sim tương tự ở dưới đây
0927460268 490.000 Đặt Mua
0941760268 490.000 Đặt Mua
0384260268 490.000 Đặt Mua
0921060268 490.000 Đặt Mua
0923960268 490.000 Đặt Mua
0923860268 490.000 Đặt Mua
0923706268 490.000 Đặt Mua
0929306268 490.000 Đặt Mua
0922306268 490.000 Đặt Mua
0927106268 490.000 Đặt Mua
0947460268 490.000 Đặt Mua
0949960268 490.000 Đặt Mua
0334906268 490.000 Đặt Mua
0354706268 490.000 Đặt Mua
0947560268 490.000 Đặt Mua
0886706268 490.000 Đặt Mua
0923506268 490.000 Đặt Mua
0925606268 490.000 Đặt Mua
0925106268 490.000 Đặt Mua
0793860268 490.000 Đặt Mua
0799860268 490.000 Đặt Mua
0798960268 490.000 Đặt Mua
0397460268 530.000 Đặt Mua
0922660268 540.000 Đặt Mua
0923306268 570.000 Đặt Mua
0792906268 580.000 Đặt Mua
0928206268 580.000 Đặt Mua
0335460268 580.000 Đặt Mua
0344960268 580.000 Đặt Mua
0924206268 580.000 Đặt Mua
0327206268 580.000 Đặt Mua
0933560268 580.000 Đặt Mua
0944106268 580.000 Đặt Mua
0942806268 580.000 Đặt Mua
0907760268 580.000 Đặt Mua
0359021968 580.000 Đặt Mua
0942560268 580.000 Đặt Mua
0328760268 630.000 Đặt Mua
0396006268 630.000 Đặt Mua
0329006268 630.000 Đặt Mua
0365506268 670.000 Đặt Mua
0359560268 680.000 Đặt Mua
0385160268 680.000 Đặt Mua
0924106268 680.000 Đặt Mua
0925160268 680.000 Đặt Mua
0928660268 680.000 Đặt Mua
0946906268 680.000 Đặt Mua
0948960268 680.000 Đặt Mua
0948460268 680.000 Đặt Mua
0946860268 680.000 Đặt Mua
0329506268 680.000 Đặt Mua
0373706268 680.000 Đặt Mua
0342306268 680.000 Đặt Mua
0944960268 720.000 Đặt Mua
0375860268 730.000 Đặt Mua
0798660268 730.000 Đặt Mua
0898660268 730.000 Đặt Mua
0342906268 740.000 Đặt Mua
0385760268 770.000 Đặt Mua
0925306268 780.000 Đặt Mua
0949006268 780.000 Đặt Mua
0886160268 780.000 Đặt Mua
0949806268 780.000 Đặt Mua
0334760268 780.000 Đặt Mua
0947160268 780.000 Đặt Mua
0941406268 780.000 Đặt Mua
0326106268 780.000 Đặt Mua
0889560268 780.000 Đặt Mua
0921160268 780.000 Đặt Mua
0926021968 780.000 Đặt Mua
0941206268 780.000 Đặt Mua
0775406268 780.000 Đặt Mua
0973560268 780.000 Đặt Mua
0907906268 780.000 Đặt Mua
0922160268 820.000 Đặt Mua
0921960268 820.000 Đặt Mua
0922106268 820.000 Đặt Mua
0377606268 830.000 Đặt Mua
0964960268 830.000 Đặt Mua
0375960268 830.000 Đặt Mua
0377360268 830.000 Đặt Mua
0397306268 830.000 Đặt Mua
0365706268 830.000 Đặt Mua
0326706268 830.000 Đặt Mua
0326760268 830.000 Đặt Mua
0379960268 830.000 Đặt Mua
0326960268 870.000 Đặt Mua
0346260268 870.000 Đặt Mua
0931306268 880.000 Đặt Mua
0943160268 880.000 Đặt Mua
0941106268 880.000 Đặt Mua
0822360268 880.000 Đặt Mua
0369260268 880.000 Đặt Mua
0935160268 880.000 Đặt Mua
0337160268 970.000 Đặt Mua
0355060268 970.000 Đặt Mua
0368706268 980.000 Đặt Mua
0922060268 980.000 Đặt Mua
0922260268 980.000 Đặt Mua
0886360268 980.000 Đặt Mua
0786660268 980.000 Đặt Mua
0926606268 980.000 Đặt Mua
0335106268 980.000 Đặt Mua
0914706268 980.000 Đặt Mua
0889106268 980.000 Đặt Mua
0373806268 980.000 Đặt Mua
0352860268 980.000 Đặt Mua
0356906268 980.000 Đặt Mua
0941160268 980.000 Đặt Mua
0947860268 1.070.000 Đặt Mua
0907106268 1.070.000 Đặt Mua
0888906268 1.070.000 Đặt Mua
0931406268 1.120.000 Đặt Mua
0927506268 1.120.000 Đặt Mua
0942460268 1.170.000 Đặt Mua
0918760268 1.170.000 Đặt Mua
0969860268 1.170.000 Đặt Mua
0902906268 1.170.000 Đặt Mua
0949760268 1.170.000 Đặt Mua
0835806268 1.170.000 Đặt Mua
0944360268 1.170.000 Đặt Mua
0981260268 1.170.000 Đặt Mua
0944860268 1.170.000 Đặt Mua
0907160268 1.170.000 Đặt Mua
0344306268 1.170.000 Đặt Mua
0352106268 1.170.000 Đặt Mua
0866060268 1.170.000 Đặt Mua
0886560268 1.170.000 Đặt Mua
0338660268 1.170.000 Đặt Mua
0358960268 1.170.000 Đặt Mua
0368906268 1.170.000 Đặt Mua
0898406268 1.170.000 Đặt Mua
0329306268 1.170.000 Đặt Mua
0388806268 1.170.000 Đặt Mua
0392506268 1.170.000 Đặt Mua
0366506268 1.170.000 Đặt Mua
0333860268 1.170.000 Đặt Mua
0964460268 1.170.000 Đặt Mua
0797006268 1.170.000 Đặt Mua
0901060268 1.170.000 Đặt Mua
0947060268 1.230.000 Đặt Mua
0931560268 1.260.000 Đặt Mua
0902960268 1.270.000 Đặt Mua
0948406268 1.270.000 Đặt Mua
0787760268 1.270.000 Đặt Mua
0705960268 1.270.000 Đặt Mua
0364021968 1.270.000 Đặt Mua
0868806268 1.270.000 Đặt Mua
0362206268 1.320.000 Đặt Mua
0934760268 1.320.000 Đặt Mua
0943360268 1.320.000 Đặt Mua
0377660268 1.420.000 Đặt Mua
0786006268 1.470.000 Đặt Mua
0785006268 1.470.000 Đặt Mua
0939006268 1.470.000 Đặt Mua
0989460268 1.470.000 Đặt Mua
0865406268 1.470.000 Đặt Mua
0911806268 1.470.000 Đặt Mua
0922021968 1.470.000 Đặt Mua
0916406268 1.470.000 Đặt Mua
0865260268 1.470.000 Đặt Mua
0865460268 1.470.000 Đặt Mua
0865660268 1.470.000 Đặt Mua
0383060268 1.400.000 Đặt Mua
0903460268 1.440.000 Đặt Mua
0334021968 1.440.000 Đặt Mua
0337021968 1.440.000 Đặt Mua
0334060268 1.440.000 Đặt Mua
0868060268 1.440.000 Đặt Mua
0859660268 1.510.000 Đặt Mua
0869060268 1.530.000 Đặt Mua
0975106268 1.530.000 Đặt Mua
0933506268 1.530.000 Đặt Mua
0868960268 1.530.000 Đặt Mua
0917006268 1.630.000 Đặt Mua
0948006268 1.630.000 Đặt Mua
0327906268 1.670.000 Đặt Mua
0976360268 1.810.000 Đặt Mua
0898706268 1.810.000 Đặt Mua
0906706268 1.810.000 Đặt Mua
0915160268 1.810.000 Đặt Mua
0888160268 1.810.000 Đặt Mua
0918906268 1.810.000 Đặt Mua
0886021968 1.810.000 Đặt Mua
0909806268 1.810.000 Đặt Mua
0888060268 1.810.000 Đặt Mua
0966160268 1.810.000 Đặt Mua
0918960268 1.860.000 Đặt Mua
0929606268 1.920.000 Đặt Mua
0946960268 1.950.000 Đặt Mua
0369606268 1.950.000 Đặt Mua
0343021968 2.000.000 Đặt Mua
0915860268 2.050.000 Đặt Mua
0974660268 2.050.000 Đặt Mua
0972406268 2.090.000 Đặt Mua
0918306268 2.110.000 Đặt Mua
0906806268 2.140.000 Đặt Mua
0944606268 2.140.000 Đặt Mua
0853021968 2.190.000 Đặt Mua
0349021968 2.190.000 Đặt Mua
0889960268 2.230.000 Đặt Mua
0967060268 2.230.000 Đặt Mua
0398060268 2.230.000 Đặt Mua
0388060268 2.230.000 Đặt Mua
0373006268 2.230.000 Đặt Mua
0909306268 2.230.000 Đặt Mua
0896860268 2.300.000 Đặt Mua
0375021968 2.390.000 Đặt Mua
0901206268 2.470.000 Đặt Mua
0766706268 2.650.000 Đặt Mua
0979806268 2.650.000 Đặt Mua
0372660268 2.650.000 Đặt Mua
0393660268 2.650.000 Đặt Mua
0355660268 2.650.000 Đặt Mua
0901606268 2.650.000 Đặt Mua
0899860268 2.650.000 Đặt Mua
0933006268 2.740.000 Đặt Mua
0355860268 2.830.000 Đặt Mua
0353060268 2.830.000 Đặt Mua
0842606268 3.180.000 Đặt Mua
0932006268 3.180.000 Đặt Mua
0984306268 3.520.000 Đặt Mua
0868606268 3.530.000 Đặt Mua
0365260268 3.530.000 Đặt Mua
0964560268 3.800.000 Đặt Mua
0971660268 3.980.000 Đặt Mua
0936606268 4.420.000 Đặt Mua
0978060268 4.420.000 Đặt Mua
0855606268 4.520.000 Đặt Mua
0822021968 5.020.000 Đặt Mua
0823021968 5.020.000 Đặt Mua
0824021968 5.020.000 Đặt Mua
0825021968 5.020.000 Đặt Mua
0826021968 5.020.000 Đặt Mua
0828021968 5.020.000 Đặt Mua
0829021968 5.020.000 Đặt Mua
0981606268 5.780.000 Đặt Mua
Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 0906021968 » Sim đã bán hoặc chưa cập nhật lên web
Sim số đẹp

0906021968


Giá bán

Đã bán hoặc chưa đưa lên web.Xin vui lòng liên hệ HOTLINE để được trợ giúp.Xin cám ơn quý khách
Hoặc xem thêm sim
Đuôi 021968   |   Đuôi 21968   |   Đuôi 6021968   |   Đuôi 1968
Mạng di động Viettel
Loại sim
Kho số Sim Dep Nam Sinh

Lưu ý:
Những khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM nhận sim 0906021968 luôn trong ngày.Còn lại những khách hàng tại tỉnh thành khác nhận sim 0906021968 sau 1 ngày sau khi nhân viên kinh doanh xác nhận đơn hàng

Nếu việc đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline 0938.62.62.62 - 0962.83.83.83 - 09798.33333 để mua sim NHANH NHẤT
Sim Dep Nam Sinh
Đặt hàng sim số đẹp 0906021968
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Họ và tên (*)
Số điện thoại (*)
Địa chỉ:
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Thuận
  Đặt sim: 01657...22
  Vào lúc: 22:55 18/12/2018

  Trần Chí Long
  Đặt sim: 08615...47
  Vào lúc: 22:53 18/12/2018

  Nguyễn Văn Đăng
  Đặt sim: 09857...22
  Vào lúc: 22:50 18/12/2018

  Trần Minh Hòa
  Đặt sim: 01695...64
  Vào lúc: 22:46 18/12/2018

  Nguyễn Chí Dũng
  Đặt sim: 08871...30
  Vào lúc: 22:44 18/12/2018

  Phạm Văn Lộc
  Đặt sim: 08630...33
  Vào lúc: 22:40 18/12/2018

  Phạm Minh Bảo
  Đặt sim: 01298...78
  Vào lúc: 22:38 18/12/2018

  Lê Văn Ken
  Đặt sim: 09681...53
  Vào lúc: 22:35 18/12/2018

  Nguyễn Đức Khánh
  Đặt sim: 01274...67
  Vào lúc: 22:31 18/12/2018

  Trần Đức Huy
  Đặt sim: 08896...41
  Vào lúc: 22:28 18/12/2018

  Hoàng Minh Khoa
  Đặt sim: 01231...30
  Vào lúc: 22:26 18/12/2018

  Nguyễn Chí Dũng
  Đặt sim: 09373...64
  Vào lúc: 22:22 18/12/2018

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 09769...85
  Vào lúc: 22:20 18/12/2018

  Phan Đức Quang
  Đặt sim: 01218...13
  Vào lúc: 22:17 18/12/2018

  Hoàng Minh Hiệp
  Đặt sim: 08870...76
  Vào lúc: 22:13 18/12/2018

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.