0908011998 | Sim Duoi 998 1998 11998 011998 mobifone Gia Re

sim đẹp năm sinh
Sim 0908011998 đã bán hoặc chưa up lên web.Xin vui lòng gọi Hotline để chúng tôi kiểm tra trong kho số.Hoặc vui lòng tham khảo các sim tương tự ở dưới đây
0819080198 490.000 Đặt Mua
0817080198 490.000 Đặt Mua
0702108198 490.000 Đặt Mua
0762108198 490.000 Đặt Mua
0762180198 490.000 Đặt Mua
0762280198 490.000 Đặt Mua
0796180198 490.000 Đặt Mua
0766080198 490.000 Đặt Mua
0768280198 490.000 Đặt Mua
0762080198 490.000 Đặt Mua
0769180198 490.000 Đặt Mua
0769080198 490.000 Đặt Mua
0766280198 490.000 Đặt Mua
0796280198 490.000 Đặt Mua
0766180198 490.000 Đặt Mua
0782108198 490.000 Đặt Mua
0705108198 490.000 Đặt Mua
0783108198 490.000 Đặt Mua
0766108198 490.000 Đặt Mua
0793108198 490.000 Đặt Mua
0769108198 490.000 Đặt Mua
0769280198 490.000 Đặt Mua
0795280198 490.000 Đặt Mua
0778280198 490.000 Đặt Mua
0775280198 490.000 Đặt Mua
0865580198 490.000 Đặt Mua
0865608198 490.000 Đặt Mua
0794180198 490.000 Đặt Mua
0926280198 490.000 Đặt Mua
0965480198 490.000 Đặt Mua
0981480198 490.000 Đặt Mua
0326980198 490.000 Đặt Mua
0376980198 490.000 Đặt Mua
0824280198 490.000 Đặt Mua
0971380198 490.000 Đặt Mua
0969580198 490.000 Đặt Mua
0865908198 490.000 Đặt Mua
0398280198 490.000 Đặt Mua
0589180198 490.000 Đặt Mua
0982908198 490.000 Đặt Mua
0965880198 490.000 Đặt Mua
0833080198 520.000 Đặt Mua
0948408198 530.000 Đặt Mua
0375180198 530.000 Đặt Mua
0369180198 530.000 Đặt Mua
0899980198 530.000 Đặt Mua
0366080198 530.000 Đặt Mua
0919208198 540.000 Đặt Mua
0842080198 570.000 Đặt Mua
0705808198 580.000 Đặt Mua
0896108198 580.000 Đặt Mua
0362080198 580.000 Đặt Mua
0912780198 580.000 Đặt Mua
0925080198 580.000 Đặt Mua
0961708198 580.000 Đặt Mua
0961508198 630.000 Đặt Mua
0888380198 630.000 Đặt Mua
0926080198 630.000 Đặt Mua
0948080198 630.000 Đặt Mua
0898908198 630.000 Đặt Mua
0817508198 630.000 Đặt Mua
0796880198 640.000 Đặt Mua
0946280198 650.000 Đặt Mua
0933908198 680.000 Đặt Mua
0944280198 680.000 Đặt Mua
0934080198 680.000 Đặt Mua
0982408198 680.000 Đặt Mua
0866780198 680.000 Đặt Mua
0886380198 680.000 Đặt Mua
0932980198 700.000 Đặt Mua
0948008198 710.000 Đặt Mua
0868380198 730.000 Đặt Mua
0832080198 730.000 Đặt Mua
0389180198 750.000 Đặt Mua
0375080198 750.000 Đặt Mua
0328080198 750.000 Đặt Mua
0868780198 780.000 Đặt Mua
0363080198 780.000 Đặt Mua
0961208198 780.000 Đặt Mua
0938580198 780.000 Đặt Mua
0943080198 780.000 Đặt Mua
0828080198 780.000 Đặt Mua
0386080198 780.000 Đặt Mua
0826180198 780.000 Đặt Mua
0828280198 780.000 Đặt Mua
0835280198 780.000 Đặt Mua
0385280198 820.000 Đặt Mua
0859180198 830.000 Đặt Mua
0829280198 830.000 Đặt Mua
0911908198 830.000 Đặt Mua
0943280198 830.000 Đặt Mua
0944080198 830.000 Đặt Mua
0937180198 830.000 Đặt Mua
0901480198 870.000 Đặt Mua
0339108198 880.000 Đặt Mua
0907280198 910.000 Đặt Mua
0794011998 930.000 Đặt Mua
0869080198 930.000 Đặt Mua
0982580198 930.000 Đặt Mua
0973280198 940.000 Đặt Mua
0384280198 970.000 Đặt Mua
0943180198 980.000 Đặt Mua
0869280198 980.000 Đặt Mua
0947080198 980.000 Đặt Mua
0834180198 980.000 Đặt Mua
0941280198 980.000 Đặt Mua
0931580198 980.000 Đặt Mua
0928080198 1.000.000 Đặt Mua
0788280198 1.070.000 Đặt Mua
0961380198 1.070.000 Đặt Mua
0906780198 1.150.000 Đặt Mua
0966880198 1.170.000 Đặt Mua
0886808198 1.170.000 Đặt Mua
0971180198 1.170.000 Đặt Mua
0918280198 1.170.000 Đặt Mua
0942080198 1.170.000 Đặt Mua
0987780198 1.190.000 Đặt Mua
0985608198 1.220.000 Đặt Mua
0976980198 1.220.000 Đặt Mua
0928180198 1.230.000 Đặt Mua
0965180198 1.260.000 Đặt Mua
0961080198 1.260.000 Đặt Mua
0961280198 1.260.000 Đặt Mua
0967180198 1.260.000 Đặt Mua
0789280198 1.270.000 Đặt Mua
0931080198 1.270.000 Đặt Mua
0961180198 1.270.000 Đặt Mua
0869180198 1.270.000 Đặt Mua
0963080198 1.270.000 Đặt Mua
0339180198 1.270.000 Đặt Mua
0965708198 1.270.000 Đặt Mua
0935180198 1.270.000 Đặt Mua
0915180198 1.270.000 Đặt Mua
0886880198 1.370.000 Đặt Mua
0932108198 1.410.000 Đặt Mua
0934108198 1.410.000 Đặt Mua
0899280198 1.470.000 Đặt Mua
0965508198 1.470.000 Đặt Mua
0973080198 1.470.000 Đặt Mua
0354011998 1.470.000 Đặt Mua
0344011998 1.470.000 Đặt Mua
0902280198 1.470.000 Đặt Mua
0886180198 1.470.000 Đặt Mua
0906080198 1.470.000 Đặt Mua
0934280198 1.470.000 Đặt Mua
0339011998 1.470.000 Đặt Mua
0933280198 1.470.000 Đặt Mua
0937080198 1.470.000 Đặt Mua
0903280198 1.470.000 Đặt Mua
0996011998 1.470.000 Đặt Mua
0901180198 1.470.000 Đặt Mua
0938280198 1.470.000 Đặt Mua
0868108198 1.440.000 Đặt Mua
0968680198 1.440.000 Đặt Mua
0981180198 1.440.000 Đặt Mua
0901280198 1.440.000 Đặt Mua
0969280198 1.490.000 Đặt Mua
0967280198 1.530.000 Đặt Mua
0355011998 1.530.000 Đặt Mua
0915080198 1.530.000 Đặt Mua
0945011998 1.630.000 Đặt Mua
0939180198 1.630.000 Đặt Mua
0936080198 1.630.000 Đặt Mua
0968808198 1.630.000 Đặt Mua
0948280198 1.630.000 Đặt Mua
0376011998 1.630.000 Đặt Mua
0359011998 1.630.000 Đặt Mua
0348080198 1.670.000 Đặt Mua
0947011998 1.720.000 Đặt Mua
0389011998 1.770.000 Đặt Mua
0985880198 1.810.000 Đặt Mua
0971108198 1.810.000 Đặt Mua
0349011998 1.810.000 Đặt Mua
0949180198 1.810.000 Đặt Mua
0963180198 1.810.000 Đặt Mua
0975280198 1.810.000 Đặt Mua
0395011998 1.860.000 Đặt Mua
0981080198 1.950.000 Đặt Mua
0853011998 2.230.000 Đặt Mua
0846011998 2.470.000 Đặt Mua
0843011998 2.650.000 Đặt Mua
0849011998 2.650.000 Đặt Mua
0965080198 2.650.000 Đặt Mua
0787011998 2.700.000 Đặt Mua
0975011998 3.530.000 Đặt Mua
0823011998 3.980.000 Đặt Mua
0814011998 3.980.000 Đặt Mua
0869011998 3.980.000 Đặt Mua
0924011998 4.420.000 Đặt Mua
0705011998 4.600.000 Đặt Mua
0984011998 5.020.000 Đặt Mua
0925011998 5.020.000 Đặt Mua
0818011998 5.020.000 Đặt Mua
0812011998 7.530.000 Đặt Mua
0819011998 7.530.000 Đặt Mua
0822011998 7.530.000 Đặt Mua
0829011998 7.530.000 Đặt Mua
0911011998 10.040.000 Đặt Mua
0903011998 14.060.000 Đặt Mua
0901980198 23.440.000 Đặt Mua
Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 0908011998 » Sim đã bán hoặc chưa cập nhật lên web
Sim số đẹp

0908011998


Giá bán

Đã bán hoặc chưa đưa lên web.Xin vui lòng liên hệ HOTLINE để được trợ giúp.Xin cám ơn quý khách
Hoặc xem thêm sim
Đuôi 011998   |   Đuôi 11998   |   Đuôi 8011998   |   Đuôi 1998
Mạng di động Mobifone
Loại sim
Kho số Sim Dep Nam Sinh

Lưu ý:
Những khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM nhận sim 0908011998 luôn trong ngày.Còn lại những khách hàng tại tỉnh thành khác nhận sim 0908011998 sau 1 ngày sau khi nhân viên kinh doanh xác nhận đơn hàng

Nếu việc đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline 0938.62.62.62 - 0962.83.83.83 - 09798.33333 để mua sim NHANH NHẤT
Sim Dep Nam Sinh
Đặt hàng sim số đẹp 0908011998
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Họ và tên (*)
Số điện thoại (*)
Địa chỉ:
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Kiều Dương
  Đặt sim: 01249...21
  Vào lúc: 22:56 15/12/2018

  Phạm Duy An
  Đặt sim: 09319...29
  Vào lúc: 22:52 15/12/2018

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 09741...87
  Vào lúc: 22:50 15/12/2018

  Ngô Tường Ngọc
  Đặt sim: 01285...23
  Vào lúc: 22:47 15/12/2018

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01227...46
  Vào lúc: 22:44 15/12/2018

  Hoàng Đức Huy
  Đặt sim: 09810...78
  Vào lúc: 22:40 15/12/2018

  Nguyễn Trung Dũng
  Đặt sim: 01629...60
  Vào lúc: 22:37 15/12/2018

  Nguyễn Trung Long
  Đặt sim: 09719...74
  Vào lúc: 22:35 15/12/2018

  Trần Đức Dương
  Đặt sim: 09816...17
  Vào lúc: 22:32 15/12/2018

  Phạm Minh Lâm
  Đặt sim: 01259...91
  Vào lúc: 22:28 15/12/2018

  Hoàng Văn Hung
  Đặt sim: 01625...78
  Vào lúc: 22:25 15/12/2018

  Lê Chí Nhân
  Đặt sim: 01297...78
  Vào lúc: 22:22 15/12/2018

  Phan Ngọc Hoa
  Đặt sim: 01633...45
  Vào lúc: 22:19 15/12/2018

  Nguyễn Văn Bảo
  Đặt sim: 09626...38
  Vào lúc: 22:16 15/12/2018

  Nguyễn Trung Thi
  Đặt sim: 09650...24
  Vào lúc: 22:13 15/12/2018

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.