0930081998 | Sim Duoi 998 1998 81998 081998 mobifone Gia Re

sim đẹp năm sinh
Sim 0930081998 đã bán hoặc chưa up lên web.Xin vui lòng gọi Hotline để chúng tôi kiểm tra trong kho số.Hoặc vui lòng tham khảo các sim tương tự ở dưới đây
0364330898 490.000 Đặt Mua
0837130898 490.000 Đặt Mua
0704030898 490.000 Đặt Mua
0766230898 490.000 Đặt Mua
0762230898 490.000 Đặt Mua
0766130898 490.000 Đặt Mua
0769130898 490.000 Đặt Mua
0762130898 490.000 Đặt Mua
0773230898 490.000 Đặt Mua
0768230898 490.000 Đặt Mua
0776300898 490.000 Đặt Mua
0793130898 490.000 Đặt Mua
0795130898 490.000 Đặt Mua
0787230898 490.000 Đặt Mua
0782030898 490.000 Đặt Mua
0794030898 490.000 Đặt Mua
0775230898 490.000 Đặt Mua
0769230898 490.000 Đặt Mua
0762300898 490.000 Đặt Mua
0933930898 490.000 Đặt Mua
0795230898 490.000 Đặt Mua
0796830898 490.000 Đặt Mua
0923030898 490.000 Đặt Mua
0392730898 490.000 Đặt Mua
0357630898 490.000 Đặt Mua
0362730898 490.000 Đặt Mua
0868930898 490.000 Đặt Mua
0854130898 490.000 Đặt Mua
0788030898 490.000 Đặt Mua
0834130898 490.000 Đặt Mua
0941930898 490.000 Đặt Mua
0942830898 500.000 Đặt Mua
0384300898 500.000 Đặt Mua
0326230898 510.000 Đặt Mua
0382300898 530.000 Đặt Mua
0386300898 530.000 Đặt Mua
0349300898 530.000 Đặt Mua
0397030898 580.000 Đặt Mua
0347030898 580.000 Đặt Mua
0337030898 580.000 Đặt Mua
0925030898 580.000 Đặt Mua
0927230898 580.000 Đặt Mua
0378230898 580.000 Đặt Mua
0941230898 600.000 Đặt Mua
0332230898 610.000 Đặt Mua
0382230898 610.000 Đặt Mua
0329530898 630.000 Đặt Mua
0926730898 630.000 Đặt Mua
0326130898 640.000 Đặt Mua
0946230898 670.000 Đặt Mua
0971730898 680.000 Đặt Mua
0947230898 680.000 Đặt Mua
0941300898 700.000 Đặt Mua
0385230898 750.000 Đặt Mua
0397300898 750.000 Đặt Mua
0931930898 760.000 Đặt Mua
0961730898 780.000 Đặt Mua
0327300898 780.000 Đặt Mua
0329030898 780.000 Đặt Mua
0346130898 780.000 Đặt Mua
0397130898 780.000 Đặt Mua
0369530898 780.000 Đặt Mua
0966830898 780.000 Đặt Mua
0902730898 780.000 Đặt Mua
0902430898 780.000 Đặt Mua
0923300898 810.000 Đặt Mua
0859130898 830.000 Đặt Mua
0822030898 830.000 Đặt Mua
0399300898 830.000 Đặt Mua
0336330898 830.000 Đặt Mua
0396330898 830.000 Đặt Mua
0946130898 830.000 Đặt Mua
0335330898 830.000 Đặt Mua
0358330898 830.000 Đặt Mua
0889930898 830.000 Đặt Mua
0926130898 840.000 Đặt Mua
0778300898 880.000 Đặt Mua
0931230898 880.000 Đặt Mua
0944130898 880.000 Đặt Mua
0944230898 880.000 Đặt Mua
0933630898 880.000 Đặt Mua
0817300898 930.000 Đặt Mua
0708130898 930.000 Đặt Mua
0866430898 930.000 Đặt Mua
0962830898 970.000 Đặt Mua
0964430898 980.000 Đặt Mua
0939330898 980.000 Đặt Mua
0948030898 980.000 Đặt Mua
0947130898 980.000 Đặt Mua
0838130898 980.000 Đặt Mua
0942030898 990.000 Đặt Mua
0928030898 1.000.000 Đặt Mua
0949630898 1.020.000 Đặt Mua
0973830898 1.020.000 Đặt Mua
0782081998 1.020.000 Đặt Mua
0979630898 1.070.000 Đặt Mua
0886130898 1.170.000 Đặt Mua
0866830898 1.170.000 Đặt Mua
0869830898 1.170.000 Đặt Mua
0944830898 1.170.000 Đặt Mua
0967830898 1.170.000 Đặt Mua
0357230898 1.170.000 Đặt Mua
0343300898 1.170.000 Đặt Mua
0941130898 1.170.000 Đặt Mua
0965030898 1.170.000 Đặt Mua
0922130898 1.180.000 Đặt Mua
0971130898 1.190.000 Đặt Mua
0971230898 1.220.000 Đặt Mua
0868130898 1.230.000 Đặt Mua
0948300898 1.270.000 Đặt Mua
0916300898 1.270.000 Đặt Mua
0843130898 1.270.000 Đặt Mua
0962530898 1.320.000 Đặt Mua
0945030898 1.320.000 Đặt Mua
0975300898 1.320.000 Đặt Mua
0967130898 1.360.000 Đặt Mua
0972300898 1.360.000 Đặt Mua
0963300898 1.370.000 Đặt Mua
0984130898 1.370.000 Đặt Mua
0773130898 1.470.000 Đặt Mua
0778030898 1.470.000 Đặt Mua
0935130898 1.470.000 Đặt Mua
0914130898 1.470.000 Đặt Mua
0931030898 1.470.000 Đặt Mua
0888130898 1.470.000 Đặt Mua
0918130898 1.470.000 Đặt Mua
0904130898 1.470.000 Đặt Mua
0974300898 1.470.000 Đặt Mua
0931300898 1.470.000 Đặt Mua
0789230898 1.470.000 Đặt Mua
0904300898 1.470.000 Đặt Mua
0962230898 1.470.000 Đặt Mua
0919930898 1.470.000 Đặt Mua
0931130898 1.470.000 Đặt Mua
0932130898 1.470.000 Đặt Mua
0967300898 1.430.000 Đặt Mua
0967230898 1.430.000 Đặt Mua
0762081998 1.440.000 Đặt Mua
0966330898 1.440.000 Đặt Mua
0966300898 1.440.000 Đặt Mua
0943300898 1.440.000 Đặt Mua
0973130898 1.440.000 Đặt Mua
0869130898 1.530.000 Đặt Mua
0912230898 1.530.000 Đặt Mua
0961230898 1.630.000 Đặt Mua
0792081998 1.630.000 Đặt Mua
0961030898 1.630.000 Đặt Mua
0966630898 1.630.000 Đặt Mua
0963030898 1.630.000 Đặt Mua
0972030898 1.680.000 Đặt Mua
0916130898 1.720.000 Đặt Mua
0378081998 1.720.000 Đặt Mua
0934081998 1.770.000 Đặt Mua
0886300898 1.810.000 Đặt Mua
0903730898 1.810.000 Đặt Mua
0938830898 1.810.000 Đặt Mua
0985230898 1.810.000 Đặt Mua
0911130898 1.810.000 Đặt Mua
0769081998 1.810.000 Đặt Mua
0889030898 1.810.000 Đặt Mua
0989230898 1.950.000 Đặt Mua
0937081998 1.950.000 Đặt Mua
0888030898 1.950.000 Đặt Mua
0797081998 1.950.000 Đặt Mua
0832081998 2.190.000 Đặt Mua
0842081998 2.190.000 Đặt Mua
0853081998 2.230.000 Đặt Mua
0854081998 2.230.000 Đặt Mua
0857081998 2.230.000 Đặt Mua
0859081998 2.230.000 Đặt Mua
0913030898 2.230.000 Đặt Mua
0983830898 2.470.000 Đặt Mua
0939030898 2.470.000 Đặt Mua
0964030898 2.570.000 Đặt Mua
0962030898 2.650.000 Đặt Mua
0986130898 2.650.000 Đặt Mua
0845081998 2.650.000 Đặt Mua
0793081998 2.700.000 Đặt Mua
0949081998 3.100.000 Đặt Mua
0945081998 3.100.000 Đặt Mua
0813081998 3.980.000 Đặt Mua
0817081998 3.980.000 Đặt Mua
0984081998 3.980.000 Đặt Mua
0372081998 4.350.000 Đặt Mua
0373081998 4.420.000 Đặt Mua
0901081998 4.420.000 Đặt Mua
0931081998 4.600.000 Đặt Mua
0941081998 5.020.000 Đặt Mua
0927081998 5.020.000 Đặt Mua
0971081998 5.440.000 Đặt Mua
0829081998 7.530.000 Đặt Mua
0911081998 10.040.000 Đặt Mua
0816081998 12.560.000 Đặt Mua
0902081998 13.390.000 Đặt Mua
Sim số đẹp Sim Số Đẹp » 0930081998 » Sim đã bán hoặc chưa cập nhật lên web
Sim số đẹp

0930081998


Giá bán

Đã bán hoặc chưa đưa lên web.Xin vui lòng liên hệ HOTLINE để được trợ giúp.Xin cám ơn quý khách
Hoặc xem thêm sim
Đuôi 081998   |   Đuôi 81998   |   Đuôi 0081998   |   Đuôi 1998
Mạng di động Mobifone
Loại sim
Kho số Sim Dep Nam Sinh

Lưu ý:
Những khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM nhận sim 0930081998 luôn trong ngày.Còn lại những khách hàng tại tỉnh thành khác nhận sim 0930081998 sau 1 ngày sau khi nhân viên kinh doanh xác nhận đơn hàng

Nếu việc đặt hàng gây khó khăn cho bạn.Xin liên hệ Hotline 0938.62.62.62 - 0962.83.83.83 - 09798.33333 để mua sim NHANH NHẤT
Sim Dep Nam Sinh
Đặt hàng sim số đẹp 0930081998
Nhận sim trong 24h - Giao sim tận nơi - Miễn phí toàn quốc - Đăng ký chính chủ tại nhà - Thu tiền sau
Họ và tên (*)
Số điện thoại (*)
Địa chỉ:
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Anh
  Đặt sim: 01221...93
  Vào lúc: 22:55 17/12/2018

  Nguyễn Văn Hung
  Đặt sim: 01256...76
  Vào lúc: 22:52 17/12/2018

  Trần Đức Ken
  Đặt sim: 01670...89
  Vào lúc: 22:50 17/12/2018

  Huỳnh Đức Ken
  Đặt sim: 01692...42
  Vào lúc: 22:47 17/12/2018

  Phan Chí Hảo
  Đặt sim: 01695...84
  Vào lúc: 22:44 17/12/2018

  Huỳnh Đức Thắng
  Đặt sim: 09378...28
  Vào lúc: 22:40 17/12/2018

  Lê Trung Quỳnh
  Đặt sim: 08941...16
  Vào lúc: 22:38 17/12/2018

  Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 01668...19
  Vào lúc: 22:35 17/12/2018

  Phạm Minh Huy
  Đặt sim: 08635...84
  Vào lúc: 22:31 17/12/2018

  Phan Đức Huy
  Đặt sim: 09618...94
  Vào lúc: 22:28 17/12/2018

  Ngô Minh Quân
  Đặt sim: 01619...26
  Vào lúc: 22:25 17/12/2018

  Nguyễn Đức Tùng
  Đặt sim: 01292...60
  Vào lúc: 22:23 17/12/2018

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01245...48
  Vào lúc: 22:19 17/12/2018

  Phạm Diệp Chi
  Đặt sim: 08967...93
  Vào lúc: 22:16 17/12/2018

  Phan Duy Nhân
  Đặt sim: 09088...85
  Vào lúc: 22:14 17/12/2018

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.