0934111998, Thông tin sim 0934111998 10 số đẹp giá rẻ

sim đẹp năm sinh
Sim 0934111998 đã bán hoặc chưa up lên web.Xin vui lòng gọi Hotline để chúng tôi kiểm tra trong kho số.Hoặc vui lòng tham khảo các sim tương tự ở dưới đây
0919511998 4.420.000 Đặt Mua
0919211998 4.240.000 Đặt Mua
0932411998 4.600.000 Đặt Mua
0947511998 3.980.000 Đặt Mua
0911011998 12.560.000 Đặt Mua
0913711998 2.230.000 Đặt Mua
0942311998 1.470.000 Đặt Mua
0945011998 1.630.000 Đặt Mua
0943911998 1.630.000 Đặt Mua
0917111998 8.370.000 Đặt Mua
0985611998 5.860.000 Đặt Mua
0946511998 1.490.000 Đặt Mua
0966611998 10.040.000 Đặt Mua
0932711998 3.530.000 Đặt Mua
0909411998 2.650.000 Đặt Mua
0934311998 2.650.000 Đặt Mua
0934711998 2.650.000 Đặt Mua
0941911998 3.310.000 Đặt Mua
0941411998 3.310.000 Đặt Mua
0941011998 3.310.000 Đặt Mua
0934811998 2.600.000 Đặt Mua
0904511998 1.810.000 Đặt Mua
0944311998 3.710.000 Đặt Mua
0947911998 2.440.000 Đặt Mua
0973411998 5.740.000 Đặt Mua
0948211998 2.740.000 Đặt Mua
0943711998 2.740.000 Đặt Mua
0944211998 2.700.000 Đặt Mua
0948611998 2.340.000 Đặt Mua
0949611998 1.720.000 Đặt Mua
0948711998 1.400.000 Đặt Mua
0914611998 1.770.000 Đặt Mua
0967711998 5.690.000 Đặt Mua
0984211998 4.420.000 Đặt Mua
0913011998 10.040.000 Đặt Mua
0981911998 10.040.000 Đặt Mua
0971911998 10.040.000 Đặt Mua
0982611998 10.040.000 Đặt Mua
0961911998 10.040.000 Đặt Mua
0967911998 5.860.000 Đặt Mua
0979311998 4.420.000 Đặt Mua
0915611998 3.530.000 Đặt Mua
0975011998 3.530.000 Đặt Mua
0983711998 3.530.000 Đặt Mua
0977511998 4.770.000 Đặt Mua
0964511998 4.350.000 Đặt Mua
0964611998 4.350.000 Đặt Mua
0911111998 62.780.000 Đặt Mua
0988911998 15.900.000 Đặt Mua
0983611998 8.080.000 Đặt Mua
0903011998 14.060.000 Đặt Mua
0933511998 3.710.000 Đặt Mua
0937311998 3.360.000 Đặt Mua
0931911998 2.230.000 Đặt Mua
0911911998 6.780.000 Đặt Mua
0965311998 4.940.000 Đặt Mua
0965811998 4.420.000 Đặt Mua
0931011998 8.370.000 Đặt Mua
0901611998 2.570.000 Đặt Mua
0974811998 5.020.000 Đặt Mua
0913511998 2.830.000 Đặt Mua
0918411998 2.230.000 Đặt Mua
0947711998 2.230.000 Đặt Mua
0941111998 12.560.000 Đặt Mua
0941711998 4.420.000 Đặt Mua
0941611998 4.420.000 Đặt Mua
0941811998 4.420.000 Đặt Mua
0941311998 3.980.000 Đặt Mua
0941211998 3.980.000 Đặt Mua
0916411998 2.230.000 Đặt Mua
0915311998 2.470.000 Đặt Mua
0919711998 2.300.000 Đặt Mua
0911611998 5.020.000 Đặt Mua
0911411998 5.020.000 Đặt Mua
0911511998 5.020.000 Đặt Mua
0911211998 5.020.000 Đặt Mua
0911311998 5.020.000 Đặt Mua
0912611998 5.020.000 Đặt Mua
0913411998 2.230.000 Đặt Mua
0917411998 2.230.000 Đặt Mua
0905911998 2.230.000 Đặt Mua
0947011998 1.720.000 Đặt Mua
0984011998 5.020.000 Đặt Mua
0968911998 4.420.000 Đặt Mua
0978611998 4.420.000 Đặt Mua
0903511998 2.230.000 Đặt Mua
0912711998 5.010.000 Đặt Mua
0961711998 4.600.000 Đặt Mua
0981711998 4.600.000 Đặt Mua
0965911998 4.600.000 Đặt Mua
0967311998 4.420.000 Đặt Mua
0969311998 4.420.000 Đặt Mua
0967511998 3.450.000 Đặt Mua
0938211998 3.100.000 Đặt Mua
0949711998 2.650.000 Đặt Mua
0919811998 5.860.000 Đặt Mua
0966511998 4.350.000 Đặt Mua
0907011998 5.020.000 Đặt Mua
0916711998 1.810.000 Đặt Mua
0935411998 1.810.000 Đặt Mua
0919111998 12.560.000 Đặt Mua
0945311998 1.440.000 Đặt Mua
0943811998 1.470.000 Đặt Mua
0971611998 4.600.000 Đặt Mua
0971511998 4.600.000 Đặt Mua
0969611998 3.360.000 Đặt Mua
0971211998 4.350.000 Đặt Mua
0939211998 2.230.000 Đặt Mua
0939311998 2.230.000 Đặt Mua
0914711998 2.870.000 Đặt Mua
0917211998 2.870.000 Đặt Mua
0919311998 1.530.000 Đặt Mua
0935711998 3.450.000 Đặt Mua
0901111998 16.740.000 Đặt Mua
0961511998 5.240.000 Đặt Mua
0964311998 4.180.000 Đặt Mua
0966711998 4.420.000 Đặt Mua
0945211998 2.920.000 Đặt Mua
0947211998 1.810.000 Đặt Mua
0938511998 1.400.000 Đặt Mua
0987011998 5.860.000 Đặt Mua
0942211998 3.980.000 Đặt Mua
0981611998 6.610.000 Đặt Mua
0971811998 6.610.000 Đặt Mua
0961211998 5.780.000 Đặt Mua
0933311998 2.230.000 Đặt Mua
0906211998 2.230.000 Đặt Mua
0935211998 1.440.000 Đặt Mua
0963011998 3.980.000 Đặt Mua
0949511998 2.920.000 Đặt Mua
0944911998 2.300.000 Đặt Mua
0966311998 3.360.000 Đặt Mua
0936511998 2.230.000 Đặt Mua
0903211998 2.920.000 Đặt Mua
0914011998 1.810.000 Đặt Mua
0917611998 2.230.000 Đặt Mua
0853711998 1.810.000 Đặt Mua
0824811998 1.630.000 Đặt Mua
0824711998 1.630.000 Đặt Mua
0824511998 1.630.000 Đặt Mua
0824211998 1.630.000 Đặt Mua
0823411998 1.630.000 Đặt Mua
0818411998 1.630.000 Đặt Mua
0817411998 1.630.000 Đặt Mua
0814911998 1.630.000 Đặt Mua
0814611998 1.630.000 Đặt Mua
0814511998 1.630.000 Đặt Mua
0854911998 1.630.000 Đặt Mua
0854811998 1.630.000 Đặt Mua
0854411998 1.630.000 Đặt Mua
0854311998 1.630.000 Đặt Mua
0814711998 4.420.000 Đặt Mua
0852611998 1.810.000 Đặt Mua
0889411998 1.810.000 Đặt Mua
0898511998 2.230.000 Đặt Mua
0869611998 3.100.000 Đặt Mua
0822211998 3.800.000 Đặt Mua
0837211998 3.530.000 Đặt Mua
0816211998 2.190.000 Đặt Mua
0837511998 2.190.000 Đặt Mua
0836211998 1.770.000 Đặt Mua
0837411998 1.770.000 Đặt Mua
0822111998 1.770.000 Đặt Mua
0823611998 1.770.000 Đặt Mua
0825311998 1.770.000 Đặt Mua
0825711998 1.770.000 Đặt Mua
0812211998 4.350.000 Đặt Mua
0889211998 2.140.000 Đặt Mua
0886211998 6.700.000 Đặt Mua
0812911998 1.630.000 Đặt Mua
0848511998 1.810.000 Đặt Mua
0848711998 1.810.000 Đặt Mua
0814011998 2.470.000 Đặt Mua
0823011998 2.470.000 Đặt Mua
0855111998 1.720.000 Đặt Mua
0812811998 1.720.000 Đặt Mua
0832811998 1.720.000 Đặt Mua
0852811998 1.720.000 Đặt Mua
0822811998 1.720.000 Đặt Mua
0812711998 1.720.000 Đặt Mua
0842711998 1.720.000 Đặt Mua
0822611998 1.720.000 Đặt Mua
0812511998 1.720.000 Đặt Mua
0822411998 1.720.000 Đặt Mua
0812411998 1.720.000 Đặt Mua
0852411998 1.720.000 Đặt Mua
0852311998 1.720.000 Đặt Mua
0853011998 1.720.000 Đặt Mua
0866911998 5.860.000 Đặt Mua
0837011998 1.470.000 Đặt Mua
0833311998 1.470.000 Đặt Mua
0856111998 1.470.000 Đặt Mua
0813111998 2.650.000 Đặt Mua
0832911998 1.170.000 Đặt Mua
0857411998 2.390.000 Đặt Mua
0847411998 2.390.000 Đặt Mua
0827511998 2.390.000 Đặt Mua
0836411998 2.390.000 Đặt Mua
0838711998 2.390.000 Đặt Mua
0837611998 2.390.000 Đặt Mua
0859211998 2.390.000 Đặt Mua
0857911998 2.390.000 Đặt Mua
0849511998 2.390.000 Đặt Mua
0846011998 2.390.000 Đặt Mua
0838211998 2.390.000 Đặt Mua
0838311998 2.390.000 Đặt Mua
0886311998 2.650.000 Đặt Mua
0886911998 1.810.000 Đặt Mua
0886411998 1.810.000 Đặt Mua
0829711998 1.470.000 Đặt Mua
0829611998 1.470.000 Đặt Mua
0826511998 1.470.000 Đặt Mua
0826311998 1.470.000 Đặt Mua
0819211998 1.470.000 Đặt Mua
0816711998 1.470.000 Đặt Mua
0816511998 1.470.000 Đặt Mua
0815811998 1.470.000 Đặt Mua
0815611998 1.470.000 Đặt Mua
0815211998 1.470.000 Đặt Mua
0813811998 1.470.000 Đặt Mua
0813611998 1.470.000 Đặt Mua
0813511998 1.470.000 Đặt Mua
0859311998 1.470.000 Đặt Mua
0857811998 1.470.000 Đặt Mua
0856211998 1.470.000 Đặt Mua
0869011998 3.980.000 Đặt Mua
0818711998 1.720.000 Đặt Mua
0817711998 6.110.000 Đặt Mua
0828111998 4.270.000 Đặt Mua
0823911998 2.740.000 Đặt Mua
0825511998 2.570.000 Đặt Mua
0817811998 2.140.000 Đặt Mua
0849011998 2.650.000 Đặt Mua
0843011998 2.650.000 Đặt Mua
0869911998 4.850.000 Đặt Mua
0868511998 2.920.000 Đặt Mua
0869211998 2.920.000 Đặt Mua
0868011998 2.920.000 Đặt Mua
0829011998 5.020.000 Đặt Mua
0822011998 5.020.000 Đặt Mua
0819011998 5.020.000 Đặt Mua
0814111998 5.020.000 Đặt Mua
0812011998 5.020.000 Đặt Mua
0898811998 1.470.000 Đặt Mua
0833711998 780.000 Đặt Mua
0889711998 3.400.000 Đặt Mua
0818511998 2.220.000 Đặt Mua
0854011998 2.220.000 Đặt Mua
0852911998 2.220.000 Đặt Mua
0812611998 2.220.000 Đặt Mua
0886811998 4.420.000 Đặt Mua
0832711998 1.160.000 Đặt Mua
0857211998 970.000 Đặt Mua
0856411998 4.420.000 Đặt Mua
0844011998 580.000 Đặt Mua
0869111998 5.690.000 Đặt Mua
0829911998 1.810.000 Đặt Mua
0925011998 4.420.000 Đặt Mua
0924011998 4.420.000 Đặt Mua
0927411998 1.170.000 Đặt Mua
0334211998 1.470.000 Đặt Mua
0356711998 1.810.000 Đặt Mua
0349011998 1.810.000 Đặt Mua
0385411998 2.470.000 Đặt Mua
0328911998 1.950.000 Đặt Mua
0996911998 980.000 Đặt Mua
0773511998 730.000 Đặt Mua
0996011998 1.470.000 Đặt Mua
0763411998 2.230.000 Đặt Mua
0925211998 1.520.000 Đặt Mua
0784211998 980.000 Đặt Mua
0388711998 1.370.000 Đặt Mua
0796211998 3.530.000 Đặt Mua
0787011998 2.700.000 Đặt Mua
0375711998 2.190.000 Đặt Mua
0373511998 2.190.000 Đặt Mua
0359611998 2.190.000 Đặt Mua
0385611998 2.070.000 Đặt Mua
0787311998 1.530.000 Đặt Mua
0353711998 1.770.000 Đặt Mua
0346511998 1.470.000 Đặt Mua
0772911998 980.000 Đặt Mua
0924711998 950.000 Đặt Mua
0369211998 1.410.000 Đặt Mua
0354211998 1.290.000 Đặt Mua
0374811998 1.210.000 Đặt Mua
0347411998 1.020.000 Đặt Mua
0796411998 1.470.000 Đặt Mua
0328411998 880.000 Đặt Mua
0927511998 1.470.000 Đặt Mua
0705111998 6.700.000 Đặt Mua
0784911998 980.000 Đặt Mua
0995311998 1.720.000 Đặt Mua
0995411998 1.430.000 Đặt Mua
0369611998 2.010.000 Đặt Mua
0339711998 2.010.000 Đặt Mua
0705011998 4.600.000 Đặt Mua
0928511998 880.000 Đặt Mua
0342611998 2.640.000 Đặt Mua
0799811998 4.420.000 Đặt Mua
0375511998 1.250.000 Đặt Mua
0339011998 1.470.000 Đặt Mua
0365711998 1.120.000 Đặt Mua
0766411998 1.810.000 Đặt Mua
0769311998 880.000 Đặt Mua
0705511998 980.000 Đặt Mua
0705611998 980.000 Đặt Mua
0928311998 1.170.000 Đặt Mua
0793811998 980.000 Đặt Mua
0787111998 1.810.000 Đặt Mua
0587811998 780.000 Đặt Mua
0587511998 780.000 Đặt Mua
0394111998 4.350.000 Đặt Mua
0372511998 4.350.000 Đặt Mua
0335511998 2.570.000 Đặt Mua
0394311998 2.230.000 Đặt Mua
0398411998 1.860.000 Đặt Mua
0395011998 1.860.000 Đặt Mua
0389311998 1.860.000 Đặt Mua
0386611998 1.860.000 Đặt Mua
0368411998 1.860.000 Đặt Mua
0358411998 1.860.000 Đặt Mua
0337311998 1.860.000 Đặt Mua
0997211998 1.170.000 Đặt Mua
0768211998 1.170.000 Đặt Mua
0708211998 1.170.000 Đặt Mua
0795311998 2.470.000 Đặt Mua
0921111998 14.060.000 Đặt Mua
0995911998 1.570.000 Đặt Mua
0799911998 4.420.000 Đặt Mua
0367511998 2.230.000 Đặt Mua
0924111998 2.650.000 Đặt Mua
0929011998 2.650.000 Đặt Mua
0928611998 1.170.000 Đặt Mua
0924611998 780.000 Đặt Mua
0921911998 1.470.000 Đặt Mua
0926511998 1.170.000 Đặt Mua
0326811998 2.230.000 Đặt Mua
0327911998 2.230.000 Đặt Mua
0333511998 2.230.000 Đặt Mua
0333911998 2.230.000 Đặt Mua
0337911998 2.230.000 Đặt Mua
0389811998 2.230.000 Đặt Mua
0332111998 1.810.000 Đặt Mua
0333211998 1.810.000 Đặt Mua
0326311998 1.470.000 Đặt Mua
0326411998 1.470.000 Đặt Mua
0326511998 1.470.000 Đặt Mua
0327311998 1.470.000 Đặt Mua
0328211998 1.470.000 Đặt Mua
0328511998 1.470.000 Đặt Mua
0329711998 1.470.000 Đặt Mua
0344911998 1.470.000 Đặt Mua
0346411998 1.470.000 Đặt Mua
0347811998 1.470.000 Đặt Mua
0348311998 1.470.000 Đặt Mua
0348611998 1.470.000 Đặt Mua
0352511998 1.470.000 Đặt Mua
0353211998 1.470.000 Đặt Mua
0356011998 1.470.000 Đặt Mua
0356311998 1.470.000 Đặt Mua
0356611998 1.470.000 Đặt Mua
0363411998 1.470.000 Đặt Mua
0363911998 1.470.000 Đặt Mua
0364011998 1.470.000 Đặt Mua
0366211998 1.470.000 Đặt Mua
0374311998 1.470.000 Đặt Mua
0377411998 1.470.000 Đặt Mua
0377911998 1.470.000 Đặt Mua
0384311998 1.470.000 Đặt Mua
0384911998 1.470.000 Đặt Mua
0385711998 1.470.000 Đặt Mua
0386211998 1.470.000 Đặt Mua
0387611998 1.470.000 Đặt Mua
0389611998 1.470.000 Đặt Mua
0393211998 1.470.000 Đặt Mua
0395511998 1.470.000 Đặt Mua
0397111998 1.470.000 Đặt Mua
0398211998 1.470.000 Đặt Mua
0928211998 2.650.000 Đặt Mua
0328811998 1.860.000 Đặt Mua
0355011998 1.530.000 Đặt Mua
0396211998 1.420.000 Đặt Mua
0326211998 1.810.000 Đặt Mua
0333811998 1.630.000 Đặt Mua
0326111998 4.420.000 Đặt Mua
0328111998 4.420.000 Đặt Mua
0376511998 1.720.000 Đặt Mua
0785111998 4.770.000 Đặt Mua
0394911998 1.470.000 Đặt Mua
0353811998 1.320.000 Đặt Mua
0392111998 2.390.000 Đặt Mua
0794111998 1.470.000 Đặt Mua
0922911998 1.740.000 Đặt Mua
0922611998 1.740.000 Đặt Mua
0794011998 930.000 Đặt Mua
0359811998 930.000 Đặt Mua
0342111998 1.490.000 Đặt Mua
0784611998 490.000 Đặt Mua
0766711998 680.000 Đặt Mua
0778411998 490.000 Đặt Mua
0378211998 780.000 Đặt Mua
0925611998 1.170.000 Đặt Mua
0387311998 1.810.000 Đặt Mua
0775311998 780.000 Đặt Mua
0786111998 780.000 Đặt Mua
0794311998 780.000 Đặt Mua
0794611998 780.000 Đặt Mua
0925911998 1.340.000 Đặt Mua
0327411998 880.000 Đặt Mua
SimDepNamSinh.Com SimDepNamSinh.Com » 0934111998 » Sim đã bán hoặc chưa cập nhật lên web
Số Sim

0934111998

Giá bán

Đã bán hoặc chưa đưa lên web.Xin vui lòng liên hệ HOTLINE để được trợ giúp.Xin cám ơn quý khách
Hoặc xem thêm sim
Đuôi 111998   |   Đuôi 11998   |   Đuôi 4111998   |   Đuôi 1998
Mạng sim Viettel

Lưu ý:Giờ làm việc của SimDepNamSinh.Com
Thứ 2 - Thứ 6 : 7h45 - 12h00 và 13h00 - 19h00 | Thứ 7 : 8h00 - 12h00 và 13h00 - 19h00
Chủ Nhật : 8h30 - 12h00 và 13h00 - 19h00

Chú ý : Hết giờ làm việc khách hàng muốn đặt mua sim thì nhắn tin vào số : Hotline: 0938.62.62.62 (Phạm Chí Dũng) - 0962.83.83.83 (Phạm Chí Dũng) - 01234.95.9999 (E Tùng)- 09.8888.3622 - 0989.094.094 (Miss:̣ Thủy - CSKH) hoặc Click vào phần Đặt mua trên website , sáng hôm sau nhân viên kinh doanh bên công ty mình sẽ liên lạc lại với khách hàng . Xin cảm ơn đã quan tâm tới dịch vụ sim số đẹp của SimDepNamSinh.Com

Xin quý khách ghi đầy đủ thông tin đặt hàng sim 0934111998 để nhân viên kinh doanh chăm sóc quý khách được tốt hơn.
Họ và tên(*)
Số di động
Địa chỉ nhận hàng:
Tỉnh (*)
Thêm Yêu Cầu: (*)
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Tân
  Đặt sim: 01634...77
  Vào lúc: 22:56 15/10/2018

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 09899...55
  Vào lúc: 22:52 15/10/2018

  Ngô Văn Khoa
  Đặt sim: 09353...69
  Vào lúc: 22:49 15/10/2018

  Ngô Thục Phương
  Đặt sim: 01246...48
  Vào lúc: 22:47 15/10/2018

  Trần Minh Hoàng
  Đặt sim: 01634...13
  Vào lúc: 22:44 15/10/2018

  Ngô Thục Thơ
  Đặt sim: 08669...36
  Vào lúc: 22:41 15/10/2018

  Ngô Văn Anh
  Đặt sim: 01226...38
  Vào lúc: 22:37 15/10/2018

  Trần Duy Huy
  Đặt sim: 08662...66
  Vào lúc: 22:35 15/10/2018

  Ngô Thị Thư
  Đặt sim: 01251...40
  Vào lúc: 22:32 15/10/2018

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 08842...42
  Vào lúc: 22:29 15/10/2018

  Phạm Kim Chi
  Đặt sim: 01263...28
  Vào lúc: 22:25 15/10/2018

  Phạm Văn Anh
  Đặt sim: 09792...15
  Vào lúc: 22:23 15/10/2018

  Ngô Minh Tùng
  Đặt sim: 01644...15
  Vào lúc: 22:20 15/10/2018

  Hoàng Đức Cương
  Đặt sim: 01270...97
  Vào lúc: 22:17 15/10/2018

  Trần Đức Nhật
  Đặt sim: 09816...62
  Vào lúc: 22:13 15/10/2018

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.