0966461981, Thông tin sim 0966461981 10 số đẹp giá rẻ

sim đẹp năm sinh
Sim 0966461981 đã bán hoặc chưa up lên web.Xin vui lòng gọi Hotline để chúng tôi kiểm tra trong kho số.Hoặc vui lòng tham khảo các sim tương tự ở dưới đây
0343861981 490.000 Đặt Mua
0396361981 490.000 Đặt Mua
0921261981 580.000 Đặt Mua
0925461981 580.000 Đặt Mua
0367461981 670.000 Đặt Mua
0377961981 670.000 Đặt Mua
0385961981 670.000 Đặt Mua
0367061981 730.000 Đặt Mua
0368261981 730.000 Đặt Mua
0766961981 780.000 Đặt Mua
0785561981 780.000 Đặt Mua
0377561981 830.000 Đặt Mua
0839161981 930.000 Đặt Mua
0778461981 930.000 Đặt Mua
0766261981 930.000 Đặt Mua
0927361981 940.000 Đặt Mua
0372961981 970.000 Đặt Mua
0349161981 980.000 Đặt Mua
0336061981 980.000 Đặt Mua
0583261981 980.000 Đặt Mua
0859861981 980.000 Đặt Mua
0342561981 980.000 Đặt Mua
0348661981 990.000 Đặt Mua
0825861981 1.020.000 Đặt Mua
0823661981 1.020.000 Đặt Mua
0326161981 1.020.000 Đặt Mua
0993261981 1.070.000 Đặt Mua
0343661981 1.070.000 Đặt Mua
0823861981 1.070.000 Đặt Mua
0839861981 1.070.000 Đặt Mua
0397561981 1.110.000 Đặt Mua
0367961981 1.110.000 Đặt Mua
0389261981 1.130.000 Đặt Mua
0348461981 1.170.000 Đặt Mua
0927461981 1.170.000 Đặt Mua
0928461981 1.170.000 Đặt Mua
0996561981 1.170.000 Đặt Mua
0363161981 1.170.000 Đặt Mua
0921861981 1.270.000 Đặt Mua
0939461981 1.270.000 Đặt Mua
0359661981 1.320.000 Đặt Mua
0353161981 1.330.000 Đặt Mua
0778861981 1.370.000 Đặt Mua
0921961981 1.410.000 Đặt Mua
0357861981 1.470.000 Đặt Mua
0332361981 1.470.000 Đặt Mua
0799861981 1.470.000 Đặt Mua
0949761981 1.470.000 Đặt Mua
0852861981 1.470.000 Đặt Mua
0395161981 1.470.000 Đặt Mua
0377461981 1.470.000 Đặt Mua
0935161981 1.470.000 Đặt Mua
0994061981 1.470.000 Đặt Mua
0923561981 1.470.000 Đặt Mua
0774061981 1.400.000 Đặt Mua
0356461981 1.400.000 Đặt Mua
0929361981 1.400.000 Đặt Mua
0342461981 1.440.000 Đặt Mua
0378361981 1.440.000 Đặt Mua
0339361981 1.440.000 Đặt Mua
0899761981 1.440.000 Đặt Mua
0344961981 1.440.000 Đặt Mua
0387161981 1.440.000 Đặt Mua
0349061981 1.440.000 Đặt Mua
0354461981 1.440.000 Đặt Mua
0358461981 1.440.000 Đặt Mua
0353661981 1.440.000 Đặt Mua
0359161981 1.440.000 Đặt Mua
0328561981 1.440.000 Đặt Mua
0395361981 1.440.000 Đặt Mua
0926761981 1.440.000 Đặt Mua
0923361981 1.440.000 Đặt Mua
0394061981 1.440.000 Đặt Mua
0923861981 1.440.000 Đặt Mua
0925561981 1.520.000 Đặt Mua
0929861981 1.520.000 Đặt Mua
0364961981 1.520.000 Đặt Mua
0928561981 1.530.000 Đặt Mua
0947161981 1.630.000 Đặt Mua
0933161981 1.630.000 Đặt Mua
0792061981 1.630.000 Đặt Mua
0382261981 1.630.000 Đặt Mua
0899061981 1.630.000 Đặt Mua
0869261981 1.630.000 Đặt Mua
0943461981 1.630.000 Đặt Mua
0941761981 1.630.000 Đặt Mua
0945361981 1.630.000 Đặt Mua
0944061981 1.630.000 Đặt Mua
0907361981 1.630.000 Đặt Mua
0379861981 1.660.000 Đặt Mua
0949461981 1.680.000 Đặt Mua
0797061981 1.720.000 Đặt Mua
0372861981 1.720.000 Đặt Mua
0352861981 1.770.000 Đặt Mua
0929561981 1.810.000 Đặt Mua
0397361981 1.810.000 Đặt Mua
0329261981 1.810.000 Đặt Mua
0376161981 1.810.000 Đặt Mua
0367161981 1.810.000 Đặt Mua
0365161981 1.810.000 Đặt Mua
0389061981 1.810.000 Đặt Mua
0935961981 1.810.000 Đặt Mua
0907161981 1.810.000 Đặt Mua
0834361981 1.810.000 Đặt Mua
0842861981 1.810.000 Đặt Mua
0835861981 1.810.000 Đặt Mua
0833661981 1.810.000 Đặt Mua
0886361981 1.810.000 Đặt Mua
0365461981 1.810.000 Đặt Mua
0357261981 1.810.000 Đặt Mua
0359761981 1.810.000 Đặt Mua
0764261981 1.810.000 Đặt Mua
0785961981 1.810.000 Đặt Mua
0786061981 1.810.000 Đặt Mua
0776761981 1.810.000 Đặt Mua
0782461981 1.810.000 Đặt Mua
0769061981 1.810.000 Đặt Mua
0766361981 1.810.000 Đặt Mua
0705561981 1.810.000 Đặt Mua
0838161981 1.810.000 Đặt Mua
0917461981 1.810.000 Đặt Mua
0788261981 1.810.000 Đặt Mua
0932961981 1.860.000 Đặt Mua
0946161981 1.860.000 Đặt Mua
0921561981 1.950.000 Đặt Mua
0931761981 1.950.000 Đặt Mua
0355861981 1.950.000 Đặt Mua
0914961981 1.950.000 Đặt Mua
0949661981 1.950.000 Đặt Mua
0937561981 2.140.000 Đặt Mua
0852261981 2.190.000 Đặt Mua
0812461981 2.190.000 Đặt Mua
0348061981 2.190.000 Đặt Mua
0352361981 2.190.000 Đặt Mua
0398161981 2.190.000 Đặt Mua
0974461981 2.230.000 Đặt Mua
0868361981 2.230.000 Đặt Mua
0949161981 2.230.000 Đặt Mua
0886061981 2.230.000 Đặt Mua
0829961981 2.230.000 Đặt Mua
0939261981 2.230.000 Đặt Mua
0888561981 2.230.000 Đặt Mua
0886961981 2.230.000 Đặt Mua
0911761981 2.230.000 Đặt Mua
0378761981 2.230.000 Đặt Mua
0914761981 2.230.000 Đặt Mua
0335061981 2.230.000 Đặt Mua
0901661981 2.230.000 Đặt Mua
0914261981 2.230.000 Đặt Mua
0703661981 2.230.000 Đặt Mua
0768661981 2.230.000 Đặt Mua
0764661981 2.230.000 Đặt Mua
0765661981 2.230.000 Đặt Mua
0797661981 2.230.000 Đặt Mua
0708761981 2.230.000 Đặt Mua
0778061981 2.230.000 Đặt Mua
0825661981 2.300.000 Đặt Mua
0985761981 2.340.000 Đặt Mua
0364661981 2.390.000 Đặt Mua
0395261981 2.390.000 Đặt Mua
0857661981 2.470.000 Đặt Mua
0817361981 2.470.000 Đặt Mua
0868961981 2.570.000 Đặt Mua
0949061981 2.570.000 Đặt Mua
0869061981 2.650.000 Đặt Mua
0338361981 2.650.000 Đặt Mua
0899661981 2.650.000 Đặt Mua
0939961981 2.650.000 Đặt Mua
0386061981 2.650.000 Đặt Mua
0915361981 2.650.000 Đặt Mua
0382461981 2.650.000 Đặt Mua
0907661981 2.650.000 Đặt Mua
0366161981 2.650.000 Đặt Mua
0963461981 2.740.000 Đặt Mua
0822461981 2.740.000 Đặt Mua
0943761981 2.740.000 Đặt Mua
0707861981 2.920.000 Đặt Mua
0825561981 3.000.000 Đặt Mua
0338961981 3.100.000 Đặt Mua
0856761981 3.180.000 Đặt Mua
0898161981 3.360.000 Đặt Mua
0961561981 3.380.000 Đặt Mua
0985961981 3.450.000 Đặt Mua
0825961981 3.450.000 Đặt Mua
0822661981 3.450.000 Đặt Mua
0823961981 3.450.000 Đặt Mua
0358661981 3.530.000 Đặt Mua
0975361981 3.530.000 Đặt Mua
0834761981 3.530.000 Đặt Mua
0837761981 3.530.000 Đặt Mua
0822261981 3.530.000 Đặt Mua
0795161981 3.530.000 Đặt Mua
0935061981 3.710.000 Đặt Mua
0971661981 3.760.000 Đặt Mua
0966761981 3.980.000 Đặt Mua
0968961981 3.980.000 Đặt Mua
0356861981 3.980.000 Đặt Mua
0923061981 3.980.000 Đặt Mua
0815361981 4.060.000 Đặt Mua
0384561981 4.240.000 Đặt Mua
0393161981 4.350.000 Đặt Mua
0989361981 4.420.000 Đặt Mua
0967861981 4.420.000 Đặt Mua
0969261981 4.420.000 Đặt Mua
0964861981 4.420.000 Đặt Mua
0967261981 4.420.000 Đặt Mua
0329861981 4.420.000 Đặt Mua
0366361981 4.420.000 Đặt Mua
0963961981 4.600.000 Đặt Mua
0969361981 4.600.000 Đặt Mua
0828961981 4.600.000 Đặt Mua
0828861981 4.940.000 Đặt Mua
0921061981 5.020.000 Đặt Mua
0929061981 5.020.000 Đặt Mua
0922861981 5.100.000 Đặt Mua
0981861981 5.690.000 Đặt Mua
0962861981 5.690.000 Đặt Mua
0817761981 6.190.000 Đặt Mua
0836161981 6.190.000 Đặt Mua
0858861981 6.700.000 Đặt Mua
0824061981 6.700.000 Đặt Mua
0825061981 6.700.000 Đặt Mua
0826061981 6.700.000 Đặt Mua
0828061981 6.700.000 Đặt Mua
0812061981 6.700.000 Đặt Mua
0813061981 6.700.000 Đặt Mua
0814061981 6.700.000 Đặt Mua
0815061981 6.700.000 Đặt Mua
0816061981 6.700.000 Đặt Mua
0818061981 6.700.000 Đặt Mua
0969861981 10.880.000 Đặt Mua
0819961981 12.560.000 Đặt Mua
0819861981 13.390.000 Đặt Mua
0856661981 15.070.000 Đặt Mua
0826661981 15.070.000 Đặt Mua
SimDepNamSinh.Com SimDepNamSinh.Com » 0966461981 » Sim đã bán hoặc chưa cập nhật lên web
Số Sim

0966461981

Giá bán

Đã bán hoặc chưa đưa lên web.Xin vui lòng liên hệ HOTLINE để được trợ giúp.Xin cám ơn quý khách
Hoặc xem thêm sim
Đuôi 461981   |   Đuôi 61981   |   Đuôi 6461981   |   Đuôi 1981
Mạng sim Vinaphone

Lưu ý:Giờ làm việc của SimDepNamSinh.Com
Thứ 2 - Thứ 6 : 7h45 - 12h00 và 13h00 - 19h00 | Thứ 7 : 8h00 - 12h00 và 13h00 - 19h00
Chủ Nhật : 8h30 - 12h00 và 13h00 - 19h00

Chú ý : Hết giờ làm việc khách hàng muốn đặt mua sim thì nhắn tin vào số : Hotline: 0938.62.62.62 (Phạm Chí Dũng) - 0962.83.83.83 (Phạm Chí Dũng) - 01234.95.9999 (E Tùng)- 09.8888.3622 - 0989.094.094 (Miss:̣ Thủy - CSKH) hoặc Click vào phần Đặt mua trên website , sáng hôm sau nhân viên kinh doanh bên công ty mình sẽ liên lạc lại với khách hàng . Xin cảm ơn đã quan tâm tới dịch vụ sim số đẹp của SimDepNamSinh.Com

Xin quý khách ghi đầy đủ thông tin đặt hàng sim 0966461981 để nhân viên kinh doanh chăm sóc quý khách được tốt hơn.
Họ và tên(*)
Số di động
Địa chỉ nhận hàng:
Tỉnh (*)
Thêm Yêu Cầu: (*)
Sim Dep Nam Sinh
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Minh Khương
  Đặt sim: 01688...68
  Vào lúc: 22:55 17/12/2018

  Nguyễn Minh Quang
  Đặt sim: 01631...71
  Vào lúc: 22:53 17/12/2018

  Nguyễn Đức Lập
  Đặt sim: 09166...20
  Vào lúc: 22:49 17/12/2018

  Huỳnh Đức Cương
  Đặt sim: 01653...88
  Vào lúc: 22:46 17/12/2018

  Nguyễn Văn Cường
  Đặt sim: 09716...15
  Vào lúc: 22:43 17/12/2018

  Trần Chí Tùng
  Đặt sim: 01624...61
  Vào lúc: 22:41 17/12/2018

  Lê Thị Hạ
  Đặt sim: 09186...27
  Vào lúc: 22:38 17/12/2018

  Hoàng Thị Thi
  Đặt sim: 01232...32
  Vào lúc: 22:35 17/12/2018

  Hoàng Kim Lệ
  Đặt sim: 09083...83
  Vào lúc: 22:31 17/12/2018

  Phan Minh Luân
  Đặt sim: 09394...80
  Vào lúc: 22:29 17/12/2018

  Nguyễn Kiều Hoa
  Đặt sim: 09051...39
  Vào lúc: 22:25 17/12/2018

  Nguyễn Diệp Thư
  Đặt sim: 01287...75
  Vào lúc: 22:23 17/12/2018

  Nguyễn Phương Hằng
  Đặt sim: 09631...19
  Vào lúc: 22:19 17/12/2018

  Nguyễn Đức Bảo
  Đặt sim: 09824...63
  Vào lúc: 22:17 17/12/2018

  Nguyễn Duy Thái
  Đặt sim: 09151...17
  Vào lúc: 22:13 17/12/2018

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 01234.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 0888.68.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.