sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Đầu Số 09 Viettel Giá 200K Dễ Nhớ Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0975870058190,000
230.000
Sim 0975870058 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0058 Viettel
Đặt mua
0965967758200,000
240.000
Sim 0965967758 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67758 Viettel
Đặt mua
0965095908200,000
240.000
Sim 0965095908 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
095908 Viettel
Đặt mua
0965695008250,000
300.000
Sim 0965695008 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
008 Viettel
Đặt mua
0965981728250,000
300.000
Sim 0965981728 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1728 Viettel
Đặt mua
0965051918250,000
300.000
Sim 0965051918 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51918 Viettel
Đặt mua
0965970378250,000
300.000
Sim 0965970378 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
970378 Viettel
Đặt mua
0965793278250,000
300.000
Sim 0965793278 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
278 Viettel
Đặt mua
0965076358250,000
300.000
Sim 0965076358 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6358 Viettel
Đặt mua
0965186958250,000
300.000
Sim 0965186958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86958 Viettel
Đặt mua
0975816218250,000
300.000
Sim 0975816218 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
816218 Viettel
Đặt mua
0965867028250,000
300.000
Sim 0965867028 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
028 Viettel
Đặt mua
0975953508250,000
300.000
Sim 0975953508 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3508 Viettel
Đặt mua
0965963508250,000
300.000
Sim 0965963508 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63508 Viettel
Đặt mua
0965970658250,000
300.000
Sim 0965970658 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
970658 Viettel
Đặt mua
0975096608250,000
300.000
Sim 0975096608 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
608 Viettel
Đặt mua
0985097708250,000
300.000
Sim 0985097708 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7708 Viettel
Đặt mua
0985175308250,000
300.000
Sim 0985175308 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
75308 Viettel
Đặt mua
0965185608250,000
300.000
Sim 0965185608 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
185608 Viettel
Đặt mua
0965201328250,000
300.000
Sim 0965201328 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
328 Viettel
Đặt mua
0985223728250,000
300.000
Sim 0985223728 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3728 Viettel
Đặt mua
0975266508250,000
300.000
Sim 0975266508 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
66508 Viettel
Đặt mua
0965332908250,000
300.000
Sim 0965332908 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
332908 Viettel
Đặt mua
0965353908250,000
300.000
Sim 0965353908 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
908 Viettel
Đặt mua
0965357318250,000
300.000
Sim 0965357318 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7318 Viettel
Đặt mua
0965501628250,000
300.000
Sim 0965501628 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01628 Viettel
Đặt mua
0965519028250,000
300.000
Sim 0965519028 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
519028 Viettel
Đặt mua
0985615738250,000
300.000
Sim 0985615738 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
738 Viettel
Đặt mua
0975685728250,000
300.000
Sim 0975685728 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5728 Viettel
Đặt mua
0975360918250,000
300.000
Sim 0975360918 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
60918 Viettel
Đặt mua
0985211058250,000
300.000
Sim 0985211058 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
211058 Viettel
Đặt mua
0985712378250,000
300.000
Sim 0985712378 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
378 Viettel
Đặt mua
0965701938250,000
300.000
Sim 0965701938 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1938 Viettel
Đặt mua
0985873028250,000
300.000
Sim 0985873028 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73028 Viettel
Đặt mua
0975815358250,000
300.000
Sim 0975815358 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
815358 Viettel
Đặt mua
0975619178250,000
300.000
Sim 0975619178 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
178 Viettel
Đặt mua
0965663178250,000
300.000
Sim 0965663178 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3178 Viettel
Đặt mua
0965851798250,000
300.000
Sim 0965851798 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51798 Viettel
Đặt mua
0975106378250,000
300.000
Sim 0975106378 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
106378 Viettel
Đặt mua
0975153608250,000
300.000
Sim 0975153608 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
608 Viettel
Đặt mua
0965337298250,000
300.000
Sim 0965337298 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7298 Viettel
Đặt mua
0985317708250,000
300.000
Sim 0985317708 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17708 Viettel
Đặt mua
0975736598250,000
300.000
Sim 0975736598 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
736598 Viettel
Đặt mua
0975657958250,000
300.000
Sim 0975657958 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
958 Viettel
Đặt mua
0975137598250,000
300.000
Sim 0975137598 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7598 Viettel
Đặt mua
0975037198250,000
300.000
Sim 0975037198 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37198 Viettel
Đặt mua
0965319208250,000
300.000
Sim 0965319208 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
319208 Viettel
Đặt mua
0965209608250,000
300.000
Sim 0965209608 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
608 Viettel
Đặt mua
0965280928250,000
300.000
Sim 0965280928 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0928 Viettel
Đặt mua
0965950578300,000
360.000
Sim 0965950578 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50578 Viettel
Đặt mua
0965350908300,000
360.000
Sim 0965350908 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
350908 Viettel
Đặt mua
0965328798300,000
360.000
Sim 0965328798 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
798 Viettel
Đặt mua
0965092578300,000
360.000
Sim 0965092578 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2578 Viettel
Đặt mua
0965076798300,000
360.000
Sim 0965076798 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76798 Viettel
Đặt mua
0965302718300,000
360.000
Sim 0965302718 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
302718 Viettel
Đặt mua
0965209718300,000
360.000
Sim 0965209718 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
718 Viettel
Đặt mua
0965536108300,000
360.000
Sim 0965536108 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6108 Viettel
Đặt mua
0965081318300,000
360.000
Sim 0965081318 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81318 Viettel
Đặt mua
0965028708300,000
360.000
Sim 0965028708 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
028708 Viettel
Đặt mua
0985026158300,000
360.000
Sim 0985026158 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
158 Viettel
Đặt mua
0975232518300,000
360.000
Sim 0975232518 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2518 Viettel
Đặt mua
0965796298300,000
360.000
Sim 0965796298 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96298 Viettel
Đặt mua
0965516298300,000
360.000
Sim 0965516298 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
516298 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức Anh
  Đặt sim: 09389...81
  Vào lúc: 11:56 12/11/2019

  Phan Thị Trang
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 11:53 12/11/2019

  Lê Trung Luân
  Đặt sim: 08815...89
  Vào lúc: 11:49 12/11/2019

  Trần Thị Nguyệt
  Đặt sim: 09697...78
  Vào lúc: 11:46 12/11/2019

  Hoàng Minh Tùng
  Đặt sim: 01278...74
  Vào lúc: 11:44 12/11/2019

  Nguyễn Duy Vinh
  Đặt sim: 09814...43
  Vào lúc: 11:41 12/11/2019

  Trần Đức Khánh
  Đặt sim: 09050...90
  Vào lúc: 11:38 12/11/2019

  Ngô Thị Nhân
  Đặt sim: 01663...95
  Vào lúc: 11:34 12/11/2019

  Ngô Văn Cường
  Đặt sim: 09835...23
  Vào lúc: 11:31 12/11/2019

  Trần Đức Anh
  Đặt sim: 09021...21
  Vào lúc: 11:28 12/11/2019

  Ngô Duy Nhân
  Đặt sim: 01211...78
  Vào lúc: 11:26 12/11/2019

  Hoàng Minh Quỳnh
  Đặt sim: 01222...95
  Vào lúc: 11:22 12/11/2019

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 09196...80
  Vào lúc: 11:19 12/11/2019

  Phạm Kim Vân
  Đặt sim: 01691...11
  Vào lúc: 11:16 12/11/2019

  Lê Văn Hải
  Đặt sim: 09394...75
  Vào lúc: 11:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.