sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Đầu Số 09 Viettel Giá 200K Dễ Nhớ Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0965530128220,000
260.000
Sim 0965530128 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0128 Viettel
Đặt mua
0975967928220,000
260.000
Sim 0975967928 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
67928 Viettel
Đặt mua
0965730318220,000
260.000
Sim 0965730318 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
730318 Viettel
Đặt mua
0965780528220,000
260.000
Sim 0965780528 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
528 Viettel
Đặt mua
0965837328220,000
260.000
Sim 0965837328 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7328 Viettel
Đặt mua
0975107528220,000
260.000
Sim 0975107528 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
07528 Viettel
Đặt mua
0965217018220,000
260.000
Sim 0965217018 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
217018 Viettel
Đặt mua
0965530878220,000
260.000
Sim 0965530878 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
878 Viettel
Đặt mua
0965981728250,000
300.000
Sim 0965981728 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1728 Viettel
Đặt mua
0985935318250,000
300.000
Sim 0985935318 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35318 Viettel
Đặt mua
0975702308320,000
380.000
Sim 0975702308 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
702308 Viettel
Đặt mua
0975861708320,000
380.000
Sim 0975861708 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
708 Viettel
Đặt mua
0965675708320,000
380.000
Sim 0965675708 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5708 Viettel
Đặt mua
0965850108320,000
380.000
Sim 0965850108 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50108 Viettel
Đặt mua
0975682708320,000
380.000
Sim 0975682708 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
682708 Viettel
Đặt mua
0965802058320,000
380.000
Sim 0965802058 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
058 Viettel
Đặt mua
0965893608320,000
380.000
Sim 0965893608 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3608 Viettel
Đặt mua
0965910208320,000
380.000
Sim 0965910208 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10208 Viettel
Đặt mua
0965723708320,000
380.000
Sim 0965723708 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
723708 Viettel
Đặt mua
0965893708320,000
380.000
Sim 0965893708 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
708 Viettel
Đặt mua
0965155908320,000
380.000
Sim 0965155908 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5908 Viettel
Đặt mua
0975310698350,000
420.000
Sim 0975310698 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10698 Viettel
Đặt mua
0985219528350,000
420.000
Sim 0985219528 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
219528 Viettel
Đặt mua
0965661738350,000
420.000
Sim 0965661738 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
738 Viettel
Đặt mua
0985038958350,000
420.000
Sim 0985038958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8958 Viettel
Đặt mua
0965219858350,000
420.000
Sim 0965219858 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19858 Viettel
Đặt mua
0965571178350,000
420.000
Sim 0965571178 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
571178 Viettel
Đặt mua
0965196278350,000
420.000
Sim 0965196278 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
278 Viettel
Đặt mua
0965038108350,000
420.000
Sim 0965038108 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8108 Viettel
Đặt mua
0965829618350,000
420.000
Sim 0965829618 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29618 Viettel
Đặt mua
0985398018350,000
420.000
Sim 0985398018 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
398018 Viettel
Đặt mua
0965316658350,000
420.000
Sim 0965316658 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
658 Viettel
Đặt mua
0975953258350,000
420.000
Sim 0975953258 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3258 Viettel
Đặt mua
0965859308350,000
420.000
Sim 0965859308 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59308 Viettel
Đặt mua
0985226318350,000
420.000
Sim 0985226318 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
226318 Viettel
Đặt mua
0965832918350,000
420.000
Sim 0965832918 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
918 Viettel
Đặt mua
0965933038350,000
420.000
Sim 0965933038 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3038 Viettel
Đặt mua
0965576958350,000
420.000
Sim 0965576958 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76958 Viettel
Đặt mua
0985379518350,000
420.000
Sim 0985379518 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
379518 Viettel
Đặt mua
0965262738390,000
470.000
Sim 0965262738 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
738 Viettel
Đặt mua
0975982128390,000
470.000
Sim 0975982128 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2128 Viettel
Đặt mua
0985520028390,000
470.000
Sim 0985520028 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20028 Viettel
Đặt mua
0965311398390,000
470.000
Sim 0965311398 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311398 Viettel
Đặt mua
0975288158400,000
480.000
Sim 0975288158 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
158 Viettel
Đặt mua
0975256178400,000
480.000
Sim 0975256178 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6178 Viettel
Đặt mua
0975361378400,000
480.000
Sim 0975361378 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61378 Viettel
Đặt mua
0985725958400,000
480.000
Sim 0985725958 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
725958 Viettel
Đặt mua
0975377358400,000
480.000
Sim 0975377358 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
358 Viettel
Đặt mua
0975662158400,000
480.000
Sim 0975662158 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2158 Viettel
Đặt mua
0975097158400,000
480.000
Sim 0975097158 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97158 Viettel
Đặt mua
0985892798400,000
480.000
Sim 0985892798 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
892798 Viettel
Đặt mua
0975262038400,000
480.000
Sim 0975262038 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
038 Viettel
Đặt mua
0985137698450,000
540.000
Sim 0985137698 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7698 Viettel
Đặt mua
0965173238460,000
550.000
Sim 0965173238 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
73238 Viettel
Đặt mua
0975658158460,000
550.000
Sim 0975658158 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
658158 Viettel
Đặt mua
0985068598460,000
550.000
Sim 0985068598 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
598 Viettel
Đặt mua
0985930308460,000
550.000
Sim 0985930308 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0308 Viettel
Đặt mua
0965329128460,000
550.000
Sim 0965329128 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29128 Viettel
Đặt mua
0985379158460,000
550.000
Sim 0985379158 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
379158 Viettel
Đặt mua
0985855618460,000
550.000
Sim 0985855618 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
618 Viettel
Đặt mua
0975978738500,000
600.000
Sim 0975978738 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8738 Viettel
Đặt mua
0985901278500,000
600.000
Sim 0985901278 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01278 Viettel
Đặt mua
0985722138500,000
600.000
Sim 0985722138 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
722138 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim dễ nhớ là sim có đuôi và đầu số dễ nhớ. Sim dễ nhớ nói chung có ưu điểm là giá rẻ và số rất dễ nhớ.
Sim số đẹp Dễ Nhớ
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 01619...18
  Vào lúc: 9:55 29/5/2020

  Trần Văn Hùng
  Đặt sim: 08647...55
  Vào lúc: 9:53 29/5/2020

  Lê Đức Thế
  Đặt sim: 01296...63
  Vào lúc: 9:49 29/5/2020

  Lê Văn An
  Đặt sim: 09120...52
  Vào lúc: 9:46 29/5/2020

  Nguyễn Duy Toàn
  Đặt sim: 09396...53
  Vào lúc: 9:43 29/5/2020

  Ngô Tường Hoa
  Đặt sim: 01245...52
  Vào lúc: 9:41 29/5/2020

  Nguyễn Minh Khang
  Đặt sim: 01232...65
  Vào lúc: 9:37 29/5/2020

  Hoàng Kim Hồng
  Đặt sim: 01249...89
  Vào lúc: 9:35 29/5/2020

  Trần Minh Tùng
  Đặt sim: 09378...18
  Vào lúc: 9:31 29/5/2020

  Nguyễn Trung Hòa
  Đặt sim: 01670...66
  Vào lúc: 9:28 29/5/2020

  Nguyễn Ngọc Thư
  Đặt sim: 08675...98
  Vào lúc: 9:26 29/5/2020

  Trần Văn Hùng
  Đặt sim: 01224...75
  Vào lúc: 9:23 29/5/2020

  Phan Cát Nhân
  Đặt sim: 08887...12
  Vào lúc: 9:20 29/5/2020

  Lê Đức Cương
  Đặt sim: 01241...30
  Vào lúc: 9:17 29/5/2020

  Huỳnh Chí Lộc
  Đặt sim: 01678...28
  Vào lúc: 9:14 29/5/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.