sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Tam Hoa - Sim 4g vao mang tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
094591099915,700,000
18.840.000
Sim 0945910999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
094547099915,700,000
18.840.000
Sim 0945470999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70999 Vinaphone
Đặt mua
093560199915,700,000
18.840.000
Sim 0935601999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
601999 Mobifone
Đặt mua
091529499916,020,000
19.220.000
Sim 0915294999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
094547199917,360,000
20.830.000
Sim 0945471999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
094573899917,360,000
20.830.000
Sim 0945738999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
38999 Vinaphone
Đặt mua
094579599918,180,000
21.820.000
Sim 0945795999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
795999 Vinaphone
Đặt mua
094539099918,180,000
21.820.000
Sim 0945390999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
096541399918,180,000
21.820.000
Sim 0965413999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Viettel
Đặt mua
094511799918,600,000
22.320.000
Sim 0945117999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17999 Vinaphone
Đặt mua
090559499919,620,000
23.540.000
Sim 0905594999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
594999 Mobifone
Đặt mua
096504299919,630,000
23.560.000
Sim 0965042999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
091510499920,660,000
24.790.000
Sim 0915104999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4999 Vinaphone
Đặt mua
096584499920,660,000
24.790.000
Sim 0965844999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
44999 Viettel
Đặt mua
096594199921,320,000
25.580.000
Sim 0965941999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
941999 Viettel
Đặt mua
093505299922,650,000
27.180.000
Sim 0935052999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
097574399922,730,000
27.280.000
Sim 0975743999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Viettel
Đặt mua
094558799922,980,000
27.580.000
Sim 0945587999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87999 Vinaphone
Đặt mua
098571399923,640,000
28.370.000
Sim 0985713999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
713999 Viettel
Đặt mua
090528199923,970,000
28.760.000
Sim 0905281999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
091560799923,970,000
28.760.000
Sim 0915607999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7999 Vinaphone
Đặt mua
093580099924,630,000
29.560.000
Sim 0935800999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
00999 Mobifone
Đặt mua
091581399924,790,000
29.750.000
Sim 0915813999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
813999 Vinaphone
Đặt mua
097553299926,030,000
31.240.000
Sim 0975532999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
097571399926,450,000
31.740.000
Sim 0975713999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Viettel
Đặt mua
091551299928,100,000
33.720.000
Sim 0915512999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
12999 Vinaphone
Đặt mua
096527899928,930,000
34.720.000
Sim 0965278999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
278999 Viettel
Đặt mua
090575199928,930,000
34.720.000
Sim 0905751999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
097578599928,930,000
34.720.000
Sim 0975785999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5999 Viettel
Đặt mua
098543499929,090,000
34.910.000
Sim 0985434999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
34999 Viettel
Đặt mua
090523199929,750,000
35.700.000
Sim 0905231999 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
231999 Mobifone
Đặt mua
098561799929,750,000
35.700.000
Sim 0985617999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
098570899929,750,000
35.700.000
Sim 0985708999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
8999 Viettel
Đặt mua
096563299929,750,000
35.700.000
Sim 0965632999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
32999 Viettel
Đặt mua
091584299930,080,000
36.100.000
Sim 0915842999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
842999 Vinaphone
Đặt mua
096516399930,990,000
37.190.000
Sim 0965163999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
097527199931,160,000
37.390.000
Sim 0975271999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Viettel
Đặt mua
098546399931,160,000
37.390.000
Sim 0985463999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
63999 Viettel
Đặt mua
094551199932,230,000
38.680.000
Sim 0945511999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
511999 Vinaphone
Đặt mua
098550399934,380,000
41.260.000
Sim 0985503999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
096580099934,880,000
41.860.000
Sim 0965800999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Viettel
Đặt mua
096587799935,460,000
42.550.000
Sim 0965877999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
77999 Viettel
Đặt mua
096520299935,460,000
42.550.000
Sim 0965202999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
202999 Viettel
Đặt mua
091585399935,460,000
42.550.000
Sim 0915853999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
093536199936,370,000
43.640.000
Sim 0935361999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Mobifone
Đặt mua
091544199936,370,000
43.640.000
Sim 0915441999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
41999 Vinaphone
Đặt mua
093508099937,070,000
44.480.000
Sim 0935080999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
080999 Mobifone
Đặt mua
093528299937,190,000
44.630.000
Sim 0935282999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Mobifone
Đặt mua
091592199937,190,000
44.630.000
Sim 0915921999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
096539299938,680,000
46.420.000
Sim 0965392999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92999 Viettel
Đặt mua
096518599938,680,000
46.420.000
Sim 0965185999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
185999 Viettel
Đặt mua
096521199939,670,000
47.600.000
Sim 0965211999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
091579599941,320,000
49.580.000
Sim 0915795999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5999 Vinaphone
Đặt mua
098595199941,320,000
49.580.000
Sim 0985951999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51999 Viettel
Đặt mua
098590899941,320,000
49.580.000
Sim 0985908999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
908999 Viettel
Đặt mua
098501199942,980,000
51.580.000
Sim 0985011999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Viettel
Đặt mua
097558699942,980,000
51.580.000
Sim 0975586999 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Viettel
Đặt mua
091573399945,460,000
54.550.000
Sim 0915733999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
33999 Vinaphone
Đặt mua
098562599947,520,000
57.020.000
Sim 0985625999 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
625999 Viettel
Đặt mua
094565699947,610,000
57.130.000
Sim 0945656999 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
091522399947,940,000
57.530.000
Sim 0915223999 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
096592299948,760,000
58.510.000
Sim 0965922999 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
22999 Viettel
Đặt mua
093501199949,590,000
59.510.000
Sim 0935011999 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
011999 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quyền
  Đặt sim: 08818...73
  Vào lúc: 17:56 24/1/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01295...40
  Vào lúc: 17:52 24/1/2020

  Nguyễn Minh Lợi
  Đặt sim: 01669...17
  Vào lúc: 17:50 24/1/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08921...34
  Vào lúc: 17:46 24/1/2020

  Phạm Đức Tuấn
  Đặt sim: 09399...10
  Vào lúc: 17:43 24/1/2020

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 01267...73
  Vào lúc: 17:40 24/1/2020

  Hoàng Văn Tùng
  Đặt sim: 08932...95
  Vào lúc: 17:38 24/1/2020

  Trần Duy Hoàng
  Đặt sim: 08944...54
  Vào lúc: 17:35 24/1/2020

  Hoàng Đức Đăng
  Đặt sim: 08626...19
  Vào lúc: 17:32 24/1/2020

  Trần Chí Hung
  Đặt sim: 08683...36
  Vào lúc: 17:29 24/1/2020

  Huỳnh Chí Khoa
  Đặt sim: 01676...19
  Vào lúc: 17:25 24/1/2020

  Lê Chí Nhật
  Đặt sim: 01639...93
  Vào lúc: 17:22 24/1/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 08684...62
  Vào lúc: 17:19 24/1/2020

  Trần Văn Ken
  Đặt sim: 09082...41
  Vào lúc: 17:16 24/1/2020

  Trần Đức An
  Đặt sim: 09828...21
  Vào lúc: 17:14 24/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.