sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Viettel Năm Sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0965471959540,000
650.000
Sim 0965471959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0965431959620,000
740.000
Sim 0965431959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31959 Viettel
Đặt mua
0965441959760,000
910.000
Sim 0965441959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441959 Viettel
Đặt mua
0965321959800,000
960.000
Sim 0965321959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
0975601959860,000
1.030.000
Sim 0975601959 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0965251959880,000
1.060.000
Sim 0965251959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51959 Viettel
Đặt mua
0985711959950,000
1.140.000
Sim 0985711959 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711959 Viettel
Đặt mua
09654619591,050,000
1.260.000
Sim 0965461959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
09853819591,100,000
1.320.000
Sim 0985381959 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
09653719591,100,000
1.320.000
Sim 0965371959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71959 Viettel
Đặt mua
09653419591,110,000
1.330.000
Sim 0965341959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341959 Viettel
Đặt mua
09657119591,140,000
1.370.000
Sim 0965711959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
09657719591,150,000
1.380.000
Sim 0965771959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
09653019691,330,000
1.600.000
Sim 0965301969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01969 Viettel
Đặt mua
09656219591,330,000
1.600.000
Sim 0965621959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621959 Viettel
Đặt mua
09754719691,400,000
1.680.000
Sim 0975471969 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
09657620091,700,000
2.040.000
Sim 0965762009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09858420091,700,000
2.040.000
Sim 0985842009 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42009 Viettel
Đặt mua
09756519591,710,000
2.050.000
Sim 0975651959 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
651959 Viettel
Đặt mua
09757020091,930,000
2.320.000
Sim 0975702009 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
09754119791,950,000
2.340.000
Sim 0975411979 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1979 Viettel
Đặt mua
09653020092,080,000
2.500.000
Sim 0965302009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02009 Viettel
Đặt mua
09659519692,080,000
2.500.000
Sim 0965951969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951969 Viettel
Đặt mua
09652820092,080,000
2.500.000
Sim 0965282009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
09657020092,080,000
2.500.000
Sim 0965702009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09654020092,080,000
2.500.000
Sim 0965402009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02009 Viettel
Đặt mua
09853520092,080,000
2.500.000
Sim 0985352009 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
352009 Viettel
Đặt mua
09756020092,080,000
2.500.000
Sim 0975602009 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
09757420092,090,000
2.510.000
Sim 0975742009 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09754620092,300,000
2.760.000
Sim 0975462009 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62009 Viettel
Đặt mua
09657320092,300,000
2.760.000
Sim 0965732009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
732009 Viettel
Đặt mua
09759320092,300,000
2.760.000
Sim 0975932009 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
09652219592,380,000
2.860.000
Sim 0965221959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
09657720092,450,000
2.940.000
Sim 0965772009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72009 Viettel
Đặt mua
09656320092,450,000
2.940.000
Sim 0965632009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
632009 Viettel
Đặt mua
09857719692,450,000
2.940.000
Sim 0985771969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
09854520092,450,000
2.940.000
Sim 0985452009 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09650720092,450,000
2.940.000
Sim 0965072009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72009 Viettel
Đặt mua
09653119592,450,000
2.940.000
Sim 0965311959 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311959 Viettel
Đặt mua
09756619692,450,000
2.940.000
Sim 0975661969 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
09659120092,600,000
3.120.000
Sim 0965912009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09659420092,770,000
3.320.000
Sim 0965942009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42009 Viettel
Đặt mua
09659720092,830,000
3.400.000
Sim 0965972009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972009 Viettel
Đặt mua
09652219693,130,000
3.760.000
Sim 0965221969 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
09755919593,200,000
3.840.000
Sim 0975591959 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
09654220093,200,000
3.840.000
Sim 0965422009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
09656220093,200,000
3.840.000
Sim 0965622009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
622009 Viettel
Đặt mua
09855919693,200,000
3.840.000
Sim 0985591969 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
09651120093,200,000
3.840.000
Sim 0965112009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09657220093,350,000
4.020.000
Sim 0965722009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22009 Viettel
Đặt mua
09854720093,500,000
4.200.000
Sim 0985472009 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
472009 Viettel
Đặt mua
09756220093,800,000
4.560.000
Sim 0975622009 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
09855120094,000,000
4.800.000
Sim 0985512009 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09651820094,000,000
4.800.000
Sim 0965182009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82009 Viettel
Đặt mua
09656420094,000,000
4.800.000
Sim 0965642009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
642009 Viettel
Đặt mua
09852120094,300,000
5.160.000
Sim 0985212009 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
09759820094,300,000
5.160.000
Sim 0975982009 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09656720094,940,000
5.930.000
Sim 0965672009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72009 Viettel
Đặt mua
09655319795,000,000
6.000.000
Sim 0965531979 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
531979 Viettel
Đặt mua
09654219795,000,000
6.000.000
Sim 0965421979 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
979 Viettel
Đặt mua
09650220095,000,000
6.000.000
Sim 0965022009 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
09750620095,500,000
6.600.000
Sim 0975062009 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62009 Viettel
Đặt mua
09755419795,500,000
6.600.000
Sim 0975541979 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541979 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Vũ
  Đặt sim: 01212...13
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Trần Chí Nguyên
  Đặt sim: 08811...65
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 09640...80
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 09072...98
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09189...59
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Phan Duy Huỳnh
  Đặt sim: 08848...21
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 01625...11
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Hoàng Duy Anh
  Đặt sim: 01232...27
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Hoàng Duy Long
  Đặt sim: 09064...73
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Hoàng Minh Linh
  Đặt sim: 09191...29
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 09355...64
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01634...31
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01632...45
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 01216...33
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Lê Chí Chiến
  Đặt sim: 01663...63
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.