sim đẹp năm sinh

Sim 4G Vào Mạng Vinaphone Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0915033030120,000
140.000
Sim 0915033030 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
3030 Vinaphone
Đặt mua
0915431810150,000
180.000
Sim 0915431810 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31810 Vinaphone
Đặt mua
0915284300180,000
220.000
Sim 0915284300 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
284300 Vinaphone
Đặt mua
0945992440190,000
230.000
Sim 0945992440 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
440 Vinaphone
Đặt mua
0915453600190,000
230.000
Sim 0915453600 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3600 Vinaphone
Đặt mua
0915065300190,000
230.000
Sim 0915065300 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
65300 Vinaphone
Đặt mua
0915589020190,000
230.000
Sim 0915589020 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
589020 Vinaphone
Đặt mua
0915655040190,000
230.000
Sim 0915655040 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
040 Vinaphone
Đặt mua
0945398210190,000
230.000
Sim 0945398210 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8210 Vinaphone
Đặt mua
0915638510200,000
240.000
Sim 0915638510 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38510 Vinaphone
Đặt mua
0945391350200,000
240.000
Sim 0945391350 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
391350 Vinaphone
Đặt mua
0945391640200,000
240.000
Sim 0945391640 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
640 Vinaphone
Đặt mua
0945242090200,000
240.000
Sim 0945242090 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2090 Vinaphone
Đặt mua
0945656590200,000
240.000
Sim 0945656590 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56590 Vinaphone
Đặt mua
0945144110200,000
240.000
Sim 0945144110 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
144110 Vinaphone
Đặt mua
0915890400250,000
300.000
Sim 0915890400 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
400 Vinaphone
Đặt mua
0915944180250,000
300.000
Sim 0915944180 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4180 Vinaphone
Đặt mua
0915954510250,000
300.000
Sim 0915954510 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54510 Vinaphone
Đặt mua
0915816620250,000
300.000
Sim 0915816620 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
816620 Vinaphone
Đặt mua
0915849060250,000
300.000
Sim 0915849060 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
060 Vinaphone
Đặt mua
0945869880250,000
300.000
Sim 0945869880 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9880 Vinaphone
Đặt mua
0915446220250,000
300.000
Sim 0915446220 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
46220 Vinaphone
Đặt mua
0945961820250,000
300.000
Sim 0945961820 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
961820 Vinaphone
Đặt mua
0915650030250,000
300.000
Sim 0915650030 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
030 Vinaphone
Đặt mua
0915658940250,000
300.000
Sim 0915658940 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8940 Vinaphone
Đặt mua
0945089240250,000
300.000
Sim 0945089240 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89240 Vinaphone
Đặt mua
0945130820250,000
300.000
Sim 0945130820 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130820 Vinaphone
Đặt mua
0915103550250,000
300.000
Sim 0915103550 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
550 Vinaphone
Đặt mua
0915129490250,000
300.000
Sim 0915129490 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9490 Vinaphone
Đặt mua
0915450620250,000
300.000
Sim 0915450620 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50620 Vinaphone
Đặt mua
0915189890250,000
300.000
Sim 0915189890 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
189890 Vinaphone
Đặt mua
0915466010300,000
360.000
Sim 0915466010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
010 Vinaphone
Đặt mua
0915619020300,000
360.000
Sim 0915619020 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9020 Vinaphone
Đặt mua
0915143060300,000
360.000
Sim 0915143060 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
43060 Vinaphone
Đặt mua
0915603010300,000
360.000
Sim 0915603010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
603010 Vinaphone
Đặt mua
0915560540300,000
360.000
Sim 0915560540 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
540 Vinaphone
Đặt mua
0945194440300,000
360.000
Sim 0945194440 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4440 Vinaphone
Đặt mua
0945134440300,000
360.000
Sim 0945134440 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
34440 Vinaphone
Đặt mua
0915861180300,000
360.000
Sim 0915861180 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
861180 Vinaphone
Đặt mua
0915881440300,000
360.000
Sim 0915881440 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
440 Vinaphone
Đặt mua
0915863240300,000
360.000
Sim 0915863240 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3240 Vinaphone
Đặt mua
0915994810300,000
360.000
Sim 0915994810 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
94810 Vinaphone
Đặt mua
0945223900300,000
360.000
Sim 0945223900 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
223900 Vinaphone
Đặt mua
0945646100300,000
360.000
Sim 0945646100 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
100 Vinaphone
Đặt mua
0945205620300,000
360.000
Sim 0945205620 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5620 Vinaphone
Đặt mua
0915293120300,000
360.000
Sim 0915293120 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93120 Vinaphone
Đặt mua
0945915520300,000
360.000
Sim 0945915520 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
915520 Vinaphone
Đặt mua
0915428840300,000
360.000
Sim 0915428840 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
840 Vinaphone
Đặt mua
0915166440300,000
360.000
Sim 0915166440 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6440 Vinaphone
Đặt mua
0915204110300,000
360.000
Sim 0915204110 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04110 Vinaphone
Đặt mua
0945562080300,000
360.000
Sim 0945562080 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
562080 Vinaphone
Đặt mua
0945908020300,000
360.000
Sim 0945908020 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
020 Vinaphone
Đặt mua
0945105030300,000
360.000
Sim 0945105030 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5030 Vinaphone
Đặt mua
0945861880300,000
360.000
Sim 0945861880 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61880 Vinaphone
Đặt mua
0915812040300,000
360.000
Sim 0915812040 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
812040 Vinaphone
Đặt mua
0945809060300,000
360.000
Sim 0945809060 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
060 Vinaphone
Đặt mua
0915169050300,000
360.000
Sim 0915169050 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9050 Vinaphone
Đặt mua
0915968660300,000
360.000
Sim 0915968660 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68660 Vinaphone
Đặt mua
0945121850300,000
360.000
Sim 0945121850 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
121850 Vinaphone
Đặt mua
0945139940300,000
360.000
Sim 0945139940 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
940 Vinaphone
Đặt mua
0915342500300,000
360.000
Sim 0915342500 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2500 Vinaphone
Đặt mua
0915596050300,000
360.000
Sim 0915596050 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96050 Vinaphone
Đặt mua
0915184380300,000
360.000
Sim 0915184380 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
184380 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim vào mạng: Sim vào mạng là sim chuyên dùng để vào mạng. Ưu điểm khi dùng sim vào mạng là chi phí cực thấp. Đôi khi miễn phí cả năm dùng không phải đóng cước.
Sim số đẹp Vào Mạng
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Nhật
  Đặt sim: 08652...28
  Vào lúc: 22:56 17/7/2019

  Phan Đức Khang
  Đặt sim: 01633...53
  Vào lúc: 22:52 17/7/2019

  Trần Chí Khánh
  Đặt sim: 01657...61
  Vào lúc: 22:50 17/7/2019

  Ngô Duy Khánh
  Đặt sim: 01641...71
  Vào lúc: 22:46 17/7/2019

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 01271...69
  Vào lúc: 22:43 17/7/2019

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01263...79
  Vào lúc: 22:40 17/7/2019

  Ngô Duy Tân
  Đặt sim: 01273...94
  Vào lúc: 22:37 17/7/2019

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 09117...68
  Vào lúc: 22:35 17/7/2019

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 09827...18
  Vào lúc: 22:31 17/7/2019

  Lê Minh Thuận
  Đặt sim: 09836...34
  Vào lúc: 22:29 17/7/2019

  Trần Minh Khôi
  Đặt sim: 01651...28
  Vào lúc: 22:26 17/7/2019

  Phan Văn Khang
  Đặt sim: 08915...37
  Vào lúc: 22:22 17/7/2019

  Lê Minh Tùng
  Đặt sim: 01283...39
  Vào lúc: 22:20 17/7/2019

  Phạm Văn Kiên
  Đặt sim: 01643...17
  Vào lúc: 22:17 17/7/2019

  Hoàng Đức Hảo
  Đặt sim: 01693...67
  Vào lúc: 22:14 17/7/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.