sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đầu Số 03 Viettel Tam Hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03921496662,190,000
2.630.000
Sim 0392149666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Viettel
Đặt mua
03924276662,500,000
3.000.000
Sim 0392427666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27666 Viettel
Đặt mua
03923746662,500,000
3.000.000
Sim 0392374666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
374666 Viettel
Đặt mua
03725416662,600,000
3.120.000
Sim 0372541666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03322476662,800,000
3.360.000
Sim 0332247666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Viettel
Đặt mua
03924036662,800,000
3.360.000
Sim 0392403666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
03666 Viettel
Đặt mua
03821406662,900,000
3.480.000
Sim 0382140666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
140666 Viettel
Đặt mua
03528706663,000,000
3.600.000
Sim 0352870666 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03526346663,000,000
3.600.000
Sim 0352634666 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Viettel
Đặt mua
03828476663,000,000
3.600.000
Sim 0382847666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47666 Viettel
Đặt mua
03927496663,000,000
3.600.000
Sim 0392749666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
749666 Viettel
Đặt mua
03421046663,000,000
3.600.000
Sim 0342104666 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03720646663,000,000
3.600.000
Sim 0372064666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Viettel
Đặt mua
03720746663,000,000
3.600.000
Sim 0372074666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
74666 Viettel
Đặt mua
03727646663,000,000
3.600.000
Sim 0372764666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
764666 Viettel
Đặt mua
03727806663,000,000
3.600.000
Sim 0372780666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03422106663,000,000
3.600.000
Sim 0342210666 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Viettel
Đặt mua
03628496663,000,000
3.600.000
Sim 0362849666 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
49666 Viettel
Đặt mua
03727026663,000,000
3.600.000
Sim 0372702666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
702666 Viettel
Đặt mua
03924496663,000,000
3.600.000
Sim 0392449666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03627436663,000,000
3.600.000
Sim 0362743666 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3666 Viettel
Đặt mua
03824606663,200,000
3.840.000
Sim 0382460666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
60666 Viettel
Đặt mua
03925546663,200,000
3.840.000
Sim 0392554666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
554666 Viettel
Đặt mua
03924416663,200,000
3.840.000
Sim 0392441666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03822706663,200,000
3.840.000
Sim 0382270666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Viettel
Đặt mua
03822476663,200,000
3.840.000
Sim 0382247666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47666 Viettel
Đặt mua
03524146663,250,000
3.900.000
Sim 0352414666 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
414666 Viettel
Đặt mua
03724316663,300,000
3.960.000
Sim 0372431666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03924406663,300,000
3.960.000
Sim 0392440666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Viettel
Đặt mua
03321486663,300,000
3.960.000
Sim 0332148666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
48666 Viettel
Đặt mua
03921736663,390,000
4.070.000
Sim 0392173666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
173666 Viettel
Đặt mua
03828646663,400,000
4.080.000
Sim 0382864666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03828376663,500,000
4.200.000
Sim 0382837666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Viettel
Đặt mua
03827526663,500,000
4.200.000
Sim 0382752666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
52666 Viettel
Đặt mua
03724396663,500,000
4.200.000
Sim 0372439666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
439666 Viettel
Đặt mua
03928576663,500,000
4.200.000
Sim 0392857666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03321706663,500,000
4.200.000
Sim 0332170666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Viettel
Đặt mua
03323706663,500,000
4.200.000
Sim 0332370666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70666 Viettel
Đặt mua
03720196663,500,000
4.200.000
Sim 0372019666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
019666 Viettel
Đặt mua
03625406663,500,000
4.200.000
Sim 0362540666 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03924146663,500,000
4.200.000
Sim 0392414666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Viettel
Đặt mua
03321546663,500,000
4.200.000
Sim 0332154666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54666 Viettel
Đặt mua
03323476663,500,000
4.200.000
Sim 0332347666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
347666 Viettel
Đặt mua
03323546663,500,000
4.200.000
Sim 0332354666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03323046663,500,000
4.200.000
Sim 0332304666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Viettel
Đặt mua
03324876663,500,000
4.200.000
Sim 0332487666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87666 Viettel
Đặt mua
03322846663,600,000
4.320.000
Sim 0332284666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
284666 Viettel
Đặt mua
03322946663,600,000
4.320.000
Sim 0332294666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03729036663,600,000
4.320.000
Sim 0372903666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3666 Viettel
Đặt mua
03920646663,600,000
4.320.000
Sim 0392064666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
64666 Viettel
Đặt mua
03920346663,600,000
4.320.000
Sim 0392034666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
034666 Viettel
Đặt mua
03920146663,600,000
4.320.000
Sim 0392014666 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03323726663,700,000
4.440.000
Sim 0332372666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Viettel
Đặt mua
03323716663,700,000
4.440.000
Sim 0332371666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71666 Viettel
Đặt mua
03724036663,750,000
4.500.000
Sim 0372403666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
403666 Viettel
Đặt mua
03725496663,750,000
4.500.000
Sim 0372549666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03827706663,800,000
4.560.000
Sim 0382770666 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Viettel
Đặt mua
03329476663,800,000
4.560.000
Sim 0332947666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47666 Viettel
Đặt mua
03324896663,900,000
4.680.000
Sim 0332489666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
489666 Viettel
Đặt mua
03428616663,900,000
4.680.000
Sim 0342861666 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Viettel
Đặt mua
03726056663,900,000
4.680.000
Sim 0372605666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Viettel
Đặt mua
03724706663,990,000
4.790.000
Sim 0372470666 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70666 Viettel
Đặt mua
03321076664,000,000
4.800.000
Sim 0332107666 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
107666 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Hưng
  Đặt sim: 09160...20
  Vào lúc: 16:56 26/11/2020

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 09111...19
  Vào lúc: 16:52 26/11/2020

  Huỳnh Tường Thảo
  Đặt sim: 01643...34
  Vào lúc: 16:50 26/11/2020

  Phạm Duy Sơn
  Đặt sim: 01244...54
  Vào lúc: 16:47 26/11/2020

  Nguyễn Chí Khang
  Đặt sim: 08833...62
  Vào lúc: 16:43 26/11/2020

  Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 01277...25
  Vào lúc: 16:40 26/11/2020

  Trần Trung Lâm
  Đặt sim: 09748...61
  Vào lúc: 16:37 26/11/2020

  Lê Văn Hiệp
  Đặt sim: 09338...22
  Vào lúc: 16:34 26/11/2020

  Lê Văn Quân
  Đặt sim: 09796...55
  Vào lúc: 16:32 26/11/2020

  Nguyễn Duy Kiên
  Đặt sim: 01672...15
  Vào lúc: 16:28 26/11/2020

  Ngô Thị Vân
  Đặt sim: 01270...89
  Vào lúc: 16:26 26/11/2020

  Trần Văn Vũ
  Đặt sim: 01267...62
  Vào lúc: 16:23 26/11/2020

  Trần Minh Dương
  Đặt sim: 01256...12
  Vào lúc: 16:20 26/11/2020

  Ngô Diệp Thy
  Đặt sim: 01282...71
  Vào lúc: 16:16 26/11/2020

  Phạm Thị Nguyệt
  Đặt sim: 08630...42
  Vào lúc: 16:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.