sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đầu Số 097 - Sim cam ket dau so 097

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0972471837200,000
240.000
Sim 0972471837 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1837 Viettel
Đặt mua
0972485917200,000
240.000
Sim 0972485917 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85917 Viettel
Đặt mua
0972538327200,000
240.000
Sim 0972538327 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
538327 Viettel
Đặt mua
0972577267200,000
240.000
Sim 0972577267 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
267 Viettel
Đặt mua
0972674057200,000
240.000
Sim 0972674057 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4057 Viettel
Đặt mua
0972379547200,000
240.000
Sim 0972379547 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
79547 Viettel
Đặt mua
0972780157200,000
240.000
Sim 0972780157 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
780157 Viettel
Đặt mua
0972348967200,000
240.000
Sim 0972348967 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
967 Viettel
Đặt mua
0972376597200,000
240.000
Sim 0972376597 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6597 Viettel
Đặt mua
0972793417200,000
240.000
Sim 0972793417 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93417 Viettel
Đặt mua
0972830227250,000
300.000
Sim 0972830227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
830227 Viettel
Đặt mua
0972352977250,000
300.000
Sim 0972352977 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
977 Viettel
Đặt mua
0972281597250,000
300.000
Sim 0972281597 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1597 Viettel
Đặt mua
0972381897250,000
300.000
Sim 0972381897 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81897 Viettel
Đặt mua
0972913897250,000
300.000
Sim 0972913897 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
913897 Viettel
Đặt mua
0972034187250,000
300.000
Sim 0972034187 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
187 Viettel
Đặt mua
0972559847250,000
300.000
Sim 0972559847 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9847 Viettel
Đặt mua
0972025807250,000
300.000
Sim 0972025807 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25807 Viettel
Đặt mua
0972268907250,000
300.000
Sim 0972268907 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
268907 Viettel
Đặt mua
0972315037250,000
300.000
Sim 0972315037 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
037 Viettel
Đặt mua
0972325207250,000
300.000
Sim 0972325207 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5207 Viettel
Đặt mua
0972410817250,000
300.000
Sim 0972410817 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10817 Viettel
Đặt mua
0972413707250,000
300.000
Sim 0972413707 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
413707 Viettel
Đặt mua
0972417507250,000
300.000
Sim 0972417507 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
507 Viettel
Đặt mua
0972532557250,000
300.000
Sim 0972532557 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2557 Viettel
Đặt mua
0972651417250,000
300.000
Sim 0972651417 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51417 Viettel
Đặt mua
0972302597250,000
300.000
Sim 0972302597 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
302597 Viettel
Đặt mua
0972395487250,000
300.000
Sim 0972395487 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
487 Viettel
Đặt mua
0972045277250,000
300.000
Sim 0972045277 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5277 Viettel
Đặt mua
0972928527250,000
300.000
Sim 0972928527 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28527 Viettel
Đặt mua
0972958537250,000
300.000
Sim 0972958537 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
958537 Viettel
Đặt mua
0972451247250,000
300.000
Sim 0972451247 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
247 Viettel
Đặt mua
0972645827250,000
300.000
Sim 0972645827 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5827 Viettel
Đặt mua
0972584797250,000
300.000
Sim 0972584797 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84797 Viettel
Đặt mua
0972371087250,000
300.000
Sim 0972371087 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
371087 Viettel
Đặt mua
0972644517250,000
300.000
Sim 0972644517 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
517 Viettel
Đặt mua
0972398707250,000
300.000
Sim 0972398707 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8707 Viettel
Đặt mua
0972480767250,000
300.000
Sim 0972480767 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80767 Viettel
Đặt mua
0972354587250,000
300.000
Sim 0972354587 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
354587 Viettel
Đặt mua
0972702097250,000
300.000
Sim 0972702097 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
097 Viettel
Đặt mua
0972501447250,000
300.000
Sim 0972501447 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1447 Viettel
Đặt mua
0972708147300,000
360.000
Sim 0972708147 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08147 Viettel
Đặt mua
0972648807300,000
360.000
Sim 0972648807 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
648807 Viettel
Đặt mua
0972496247300,000
360.000
Sim 0972496247 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
247 Viettel
Đặt mua
0972748927300,000
360.000
Sim 0972748927 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8927 Viettel
Đặt mua
0972831317300,000
360.000
Sim 0972831317 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31317 Viettel
Đặt mua
0972353087300,000
360.000
Sim 0972353087 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
353087 Viettel
Đặt mua
0972298087300,000
360.000
Sim 0972298087 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
087 Viettel
Đặt mua
0972794827300,000
360.000
Sim 0972794827 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4827 Viettel
Đặt mua
0972795037300,000
360.000
Sim 0972795037 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95037 Viettel
Đặt mua
0972001857300,000
360.000
Sim 0972001857 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
001857 Viettel
Đặt mua
0972205147300,000
360.000
Sim 0972205147 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
147 Viettel
Đặt mua
0972059597300,000
360.000
Sim 0972059597 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9597 Viettel
Đặt mua
0972289297300,000
360.000
Sim 0972289297 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
89297 Viettel
Đặt mua
0972553167300,000
360.000
Sim 0972553167 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
553167 Viettel
Đặt mua
0972705397300,000
360.000
Sim 0972705397 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
397 Viettel
Đặt mua
0972715227300,000
360.000
Sim 0972715227 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5227 Viettel
Đặt mua
0972249087300,000
360.000
Sim 0972249087 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49087 Viettel
Đặt mua
0972751477300,000
360.000
Sim 0972751477 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
751477 Viettel
Đặt mua
0972791467300,000
360.000
Sim 0972791467 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
467 Viettel
Đặt mua
0972035197300,000
360.000
Sim 0972035197 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5197 Viettel
Đặt mua
0972044197300,000
360.000
Sim 0972044197 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44197 Viettel
Đặt mua
0972064197300,000
360.000
Sim 0972064197 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
064197 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 097 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 097 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Lâm
  Đặt sim: 01639...65
  Vào lúc: 12:55 12/11/2019

  Nguyễn Chí Khải
  Đặt sim: 01224...80
  Vào lúc: 12:52 12/11/2019

  Lê Đức Vũ
  Đặt sim: 01232...20
  Vào lúc: 12:50 12/11/2019

  Nguyễn Trung Quốc
  Đặt sim: 09857...71
  Vào lúc: 12:46 12/11/2019

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01231...84
  Vào lúc: 12:43 12/11/2019

  Trần Chí Lợi
  Đặt sim: 01294...66
  Vào lúc: 12:40 12/11/2019

  Huỳnh Minh Dương
  Đặt sim: 01658...13
  Vào lúc: 12:37 12/11/2019

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 01293...30
  Vào lúc: 12:35 12/11/2019

  Nguyễn Phương Bình
  Đặt sim: 01617...41
  Vào lúc: 12:32 12/11/2019

  Trần Thị Phương
  Đặt sim: 01288...58
  Vào lúc: 12:29 12/11/2019

  Trần Văn Sơn
  Đặt sim: 08888...67
  Vào lúc: 12:25 12/11/2019

  Nguyễn Minh Hòa
  Đặt sim: 08889...28
  Vào lúc: 12:22 12/11/2019

  Hoàng Thị Thảo
  Đặt sim: 01659...89
  Vào lúc: 12:19 12/11/2019

  Nguyễn Văn Ninh
  Đặt sim: 09767...43
  Vào lúc: 12:17 12/11/2019

  Phạm Thị Khanh
  Đặt sim: 09180...46
  Vào lúc: 12:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.