sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đuôi số 1666 Sim tam hoa 666 Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
093271166613,000,000
15.600.000
Sim 0932711666 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
090296166618,000,000
21.600.000
Sim 0902961666 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
097269166625,000,000
30.000.000
Sim 0972691666 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Viettel
Đặt mua
098258166637,500,000
45.000.000
Sim 0982581666 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Viettel
Đặt mua
08223716662,500,000
3.000.000
Sim 0822371666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08327316663,200,000
3.840.000
Sim 0832731666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08328716663,200,000
3.840.000
Sim 0832871666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08327816663,200,000
3.840.000
Sim 0832781666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08125316663,300,000
3.960.000
Sim 0812531666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08125016663,700,000
4.440.000
Sim 0812501666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08125216663,700,000
4.440.000
Sim 0812521666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08123716663,800,000
4.560.000
Sim 0812371666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08126716663,800,000
4.560.000
Sim 0812671666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08527016663,800,000
4.560.000
Sim 0852701666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08227316663,800,000
4.560.000
Sim 0822731666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08127516663,800,000
4.560.000
Sim 0812751666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08527616663,800,000
4.560.000
Sim 0852761666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08227816663,800,000
4.560.000
Sim 0822781666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08128716663,800,000
4.560.000
Sim 0812871666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08129716663,800,000
4.560.000
Sim 0812971666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08520716663,800,000
4.560.000
Sim 0852071666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08120716663,800,000
4.560.000
Sim 0812071666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08127816664,000,000
4.800.000
Sim 0812781666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08325016664,300,000
5.160.000
Sim 0832501666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08527216664,500,000
5.400.000
Sim 0852721666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08529016664,700,000
5.640.000
Sim 0852901666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08126916664,800,000
5.760.000
Sim 0812691666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08526516664,800,000
5.760.000
Sim 0852651666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08526316664,800,000
5.760.000
Sim 0852631666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08125916664,800,000
5.760.000
Sim 0812591666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08128916664,800,000
5.760.000
Sim 0812891666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08123816664,800,000
5.760.000
Sim 0812381666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08125816664,800,000
5.760.000
Sim 0812581666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08129816664,800,000
5.760.000
Sim 0812981666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08529216664,800,000
5.760.000
Sim 0852921666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08522316664,800,000
5.760.000
Sim 0852231666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08528516664,800,000
5.760.000
Sim 0852851666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08529516664,800,000
5.760.000
Sim 0852951666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08526916665,000,000
6.000.000
Sim 0852691666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08325516665,230,000
6.280.000
Sim 0832551666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08529916665,230,000
6.280.000
Sim 0852991666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08125616665,880,000
7.060.000
Sim 0812561666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08129616665,880,000
7.060.000
Sim 0812961666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08223816665,900,000
7.080.000
Sim 0822381666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08527916666,000,000
7.200.000
Sim 0852791666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08227516666,300,000
7.560.000
Sim 0822751666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08221716666,500,000
7.800.000
Sim 0822171666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08121716666,500,000
7.800.000
Sim 0812171666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08123616666,630,000
7.960.000
Sim 0812361666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08223316666,900,000
8.280.000
Sim 0822331666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08225616667,000,000
8.400.000
Sim 0822561666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08222316667,130,000
8.560.000
Sim 0822231666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08120016667,130,000
8.560.000
Sim 0812001666 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08326816667,500,000
9.000.000
Sim 0832681666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08527516667,600,000
9.120.000
Sim 0852751666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08528816668,000,000
9.600.000
Sim 0852881666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08528916668,000,000
9.600.000
Sim 0852891666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08229616668,000,000
9.600.000
Sim 0822961666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08225916668,800,000
10.560.000
Sim 0822591666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08328616668,800,000
10.560.000
Sim 0832861666 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08528616669,600,000
11.520.000
Sim 0852861666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
08228616669,600,000
11.520.000
Sim 0822861666 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
085252166610,000,000
12.000.000
Sim 0852521666 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Long
  Đặt sim: 01222...10
  Vào lúc: 12:56 13/4/2021

  Phan Kiều Linh
  Đặt sim: 08687...63
  Vào lúc: 12:53 13/4/2021

  Trần Minh Nam
  Đặt sim: 09347...21
  Vào lúc: 12:49 13/4/2021

  Nguyễn Chí Khánh
  Đặt sim: 01669...43
  Vào lúc: 12:47 13/4/2021

  Hoàng Đức Huy
  Đặt sim: 01675...13
  Vào lúc: 12:44 13/4/2021

  Nguyễn Đức Khải
  Đặt sim: 09384...51
  Vào lúc: 12:40 13/4/2021

  Nguyễn Duy Hiền
  Đặt sim: 01674...23
  Vào lúc: 12:38 13/4/2021

  Hoàng Chí Anh
  Đặt sim: 01674...60
  Vào lúc: 12:34 13/4/2021

  Nguyễn Đức Lập
  Đặt sim: 08624...31
  Vào lúc: 12:32 13/4/2021

  Nguyễn Thị Thy
  Đặt sim: 01213...86
  Vào lúc: 12:29 13/4/2021

  Ngô Trung Hòa
  Đặt sim: 01665...76
  Vào lúc: 12:26 13/4/2021

  Nguyễn Chí Bảo
  Đặt sim: 09652...10
  Vào lúc: 12:22 13/4/2021

  Phan Thị Hằng
  Đặt sim: 09370...39
  Vào lúc: 12:19 13/4/2021

  Trần Tường Lệ
  Đặt sim: 01231...55
  Vào lúc: 12:17 13/4/2021

  Lê Thị Dương
  Đặt sim: 09065...44
  Vào lúc: 12:13 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.