sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Đuôi số 9999 Sim tứ quý 9999 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
058277999945,000,000
54.000.000
Sim 0582779999 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vietnamobile
Đặt mua
070230999964,000,000
76.800.000
Sim 0702309999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
076230999964,000,000
76.800.000
Sim 0762309999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
070231999966,000,000
79.200.000
Sim 0702319999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
077250999966,000,000
79.200.000
Sim 0772509999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
077251999968,000,000
81.600.000
Sim 0772519999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
078231999968,000,000
81.600.000
Sim 0782319999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
079250999968,000,000
81.600.000
Sim 0792509999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
037232999968,000,000
81.600.000
Sim 0372329999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
079251999970,000,000
84.000.000
Sim 0792519999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
039276999970,000,000
84.000.000
Sim 0392769999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
079225999975,000,000
90.000.000
Sim 0792259999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
037220999983,000,000
99.600.000
Sim 0372209999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
037208999983,000,000
99.600.000
Sim 0372089999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
085271999985,000,000
102.000.000
Sim 0852719999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
085270999985,500,000
102.600.000
Sim 0852709999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
035201999988,000,000
105.600.000
Sim 0352019999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
083276999990,000,000
108.000.000
Sim 0832769999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
077270999990,000,000
108.000.000
Sim 0772709999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
082250999991,000,000
109.200.000
Sim 0822509999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
081217999995,000,000
114.000.000
Sim 0812179999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
076228999995,000,000
114.000.000
Sim 0762289999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
077257999999,000,000
118.800.000
Sim 0772579999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
076290999999,000,000
118.800.000
Sim 0762909999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
076291999999,000,000
118.800.000
Sim 0762919999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
039251999999,000,000
118.800.000
Sim 0392519999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0832219999100,000,000
120.000.000
Sim 0832219999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
0772939999100,000,000
120.000.000
Sim 0772939999 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
0372609999100,000,000
120.000.000
Sim 0372609999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0392739999100,000,000
120.000.000
Sim 0392739999 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0762009999100,000,000
120.000.000
Sim 0762009999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
0332959999102,000,000
122.400.000
Sim 0332959999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0362759999105,000,000
126.000.000
Sim 0362759999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0332819999105,000,000
126.000.000
Sim 0332819999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0382029999105,000,000
126.000.000
Sim 0382029999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0372389999105,000,000
126.000.000
Sim 0372389999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0862059999105,000,000
126.000.000
Sim 0862059999 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0372939999105,000,000
126.000.000
Sim 0372939999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0792119999100,000,000
120.000.000
Sim 0792119999 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
0832579999110,000,000
132.000.000
Sim 0832579999 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
0362609999110,000,000
132.000.000
Sim 0362609999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0812519999110,000,000
132.000.000
Sim 0812519999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
0762519999110,000,000
132.000.000
Sim 0762519999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
0382009999117,000,000
140.400.000
Sim 0382009999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352319999120,000,000
144.000.000
Sim 0352319999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0382039999120,000,000
144.000.000
Sim 0382039999 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0762219999120,000,000
144.000.000
Sim 0762219999 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
0352779999123,000,000
147.600.000
Sim 0352779999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352669999130,000,000
156.000.000
Sim 0352669999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0352219999130,000,000
156.000.000
Sim 0352219999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0362139999130,000,000
156.000.000
Sim 0362139999 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0852879999130,000,000
156.000.000
Sim 0852879999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
0852319999130,000,000
156.000.000
Sim 0852319999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
0702139999130,000,000
156.000.000
Sim 0702139999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
0702169999130,000,000
156.000.000
Sim 0702169999 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
0352119999130,000,000
156.000.000
Sim 0352119999 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0372969999130,000,000
156.000.000
Sim 0372969999 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0782989999130,000,000
156.000.000
Sim 0782989999 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Mobifone
Đặt mua
0332789999133,000,000
159.600.000
Sim 0332789999 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Viettel
Đặt mua
0822139999133,000,000
159.600.000
Sim 0822139999 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
0852189999133,000,000
159.600.000
Sim 0852189999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
0852819999133,000,000
159.600.000
Sim 0852819999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
0852139999133,000,000
159.600.000
Sim 0852139999 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
9999 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Diệp Vân
  Đặt sim: 09720...56
  Vào lúc: 22:55 19/9/2020

  Nguyễn Duy Nam
  Đặt sim: 09349...64
  Vào lúc: 22:52 19/9/2020

  Ngô Văn Tùng
  Đặt sim: 01279...89
  Vào lúc: 22:49 19/9/2020

  Nguyễn Duy Hậu
  Đặt sim: 09781...47
  Vào lúc: 22:46 19/9/2020

  Phan Văn Toàn
  Đặt sim: 01622...72
  Vào lúc: 22:44 19/9/2020

  Lê Minh Kiên
  Đặt sim: 09154...62
  Vào lúc: 22:40 19/9/2020

  Hoàng Thị Di
  Đặt sim: 08878...87
  Vào lúc: 22:37 19/9/2020

  Nguyễn Duy Vương
  Đặt sim: 09310...35
  Vào lúc: 22:35 19/9/2020

  Trần Tường Thi
  Đặt sim: 08636...86
  Vào lúc: 22:32 19/9/2020

  Hoàng Thị Thy
  Đặt sim: 01628...79
  Vào lúc: 22:29 19/9/2020

  Nguyễn Cát Linh
  Đặt sim: 08844...78
  Vào lúc: 22:25 19/9/2020

  Phạm Đức Hiền
  Đặt sim: 01650...23
  Vào lúc: 22:22 19/9/2020

  Lê Chí An
  Đặt sim: 01224...64
  Vào lúc: 22:19 19/9/2020

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 09160...70
  Vào lúc: 22:16 19/9/2020

  Nguyễn Nhã Nhiên
  Đặt sim: 01644...29
  Vào lúc: 22:13 19/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.