sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Giá 2 Triệu Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
09826919611,800,000
2.160.000
Sim 0982691961 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1961 Viettel
Đặt mua
09626119711,800,000
2.160.000
Sim 0962611971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11971 Viettel
Đặt mua
09128519511,800,000
2.160.000
Sim 0912851951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851951 Vinaphone
Đặt mua
09322219611,800,000
2.160.000
Sim 0932221961 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961 Mobifone
Đặt mua
09727519711,800,000
2.160.000
Sim 0972751971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Viettel
Đặt mua
09128020011,800,000
2.160.000
Sim 0912802001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02001 Vinaphone
Đặt mua
09329319811,900,000
2.280.000
Sim 0932931981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931981 Mobifone
Đặt mua
09028320011,990,000
2.390.000
Sim 0902832001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09027919712,000,000
2.400.000
Sim 0902791971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09621719712,000,000
2.400.000
Sim 0962171971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71971 Viettel
Đặt mua
09721319712,000,000
2.400.000
Sim 0972131971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131971 Viettel
Đặt mua
09326020012,000,000
2.400.000
Sim 0932602001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Mobifone
Đặt mua
09323119712,100,000
2.520.000
Sim 0932311971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09122020012,200,000
2.640.000
Sim 0912202001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02001 Vinaphone
Đặt mua
09823519712,200,000
2.640.000
Sim 0982351971 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351971 Viettel
Đặt mua
09328219812,200,000
2.640.000
Sim 0932821981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09322020012,200,000
2.640.000
Sim 0932202001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09625219712,300,000
2.760.000
Sim 0962521971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21971 Viettel
Đặt mua
09021720012,300,000
2.760.000
Sim 0902172001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
172001 Mobifone
Đặt mua
09328119812,300,000
2.760.000
Sim 0932811981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09622919712,300,000
2.760.000
Sim 0962291971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Viettel
Đặt mua
09323520012,450,000
2.940.000
Sim 0932352001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52001 Mobifone
Đặt mua
09627219712,500,000
3.000.000
Sim 0962721971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721971 Viettel
Đặt mua
09823719712,500,000
3.000.000
Sim 0982371971 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Viettel
Đặt mua
09728219712,500,000
3.000.000
Sim 0972821971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Viettel
Đặt mua
09625719712,500,000
3.000.000
Sim 0962571971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71971 Viettel
Đặt mua
09620619712,500,000
3.000.000
Sim 0962061971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
061971 Viettel
Đặt mua
09329219812,500,000
3.000.000
Sim 0932921981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09323720012,500,000
3.000.000
Sim 0932372001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Mobifone
Đặt mua
09325720012,500,000
3.000.000
Sim 0932572001 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Mobifone
Đặt mua
09721519712,500,000
3.000.000
Sim 0972151971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
151971 Viettel
Đặt mua
09623319612,500,000
3.000.000
Sim 0962331961 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961 Viettel
Đặt mua
09326219712,500,000
3.000.000
Sim 0932621971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09326219612,500,000
3.000.000
Sim 0932621961 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21961 Mobifone
Đặt mua
09623519812,500,000
3.000.000
Sim 0962351981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351981 Viettel
Đặt mua
09723919712,500,000
3.000.000
Sim 0972391971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Viettel
Đặt mua
09028019712,500,000
3.000.000
Sim 0902801971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Mobifone
Đặt mua
09829319712,600,000
3.120.000
Sim 0982931971 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31971 Viettel
Đặt mua
09125920012,600,000
3.120.000
Sim 0912592001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
592001 Vinaphone
Đặt mua
09320719612,800,000
3.360.000
Sim 0932071961 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961 Mobifone
Đặt mua
09729319612,800,000
3.360.000
Sim 0972931961 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1961 Viettel
Đặt mua
09726719712,800,000
3.360.000
Sim 0972671971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71971 Viettel
Đặt mua
09829020012,900,000
3.480.000
Sim 0982902001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
902001 Viettel
Đặt mua
09721819712,900,000
3.480.000
Sim 0972181971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Viettel
Đặt mua
09723519713,000,000
3.600.000
Sim 0972351971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Viettel
Đặt mua
09621320013,000,000
3.600.000
Sim 0962132001 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32001 Viettel
Đặt mua
09726819613,000,000
3.600.000
Sim 0972681961 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
681961 Viettel
Đặt mua
09028019913,000,000
3.600.000
Sim 0902801991 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Mobifone
Đặt mua
09029019913,000,000
3.600.000
Sim 0902901991 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Mobifone
Đặt mua
09727719713,000,000
3.600.000
Sim 0972771971 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71971 Viettel
Đặt mua
09022619713,000,000
3.600.000
Sim 0902261971 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261971 Mobifone
Đặt mua
09325819813,100,000
3.720.000
Sim 0932581981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Mobifone
Đặt mua
09325919813,100,000
3.720.000
Sim 0932591981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Mobifone
Đặt mua
09129519613,300,000
3.960.000
Sim 0912951961 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51961 Vinaphone
Đặt mua
09123620013,300,000
3.960.000
Sim 0912362001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
362001 Vinaphone
Đặt mua
09122620013,300,000
3.960.000
Sim 0912262001 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vinaphone
Đặt mua
09623619713,300,000
3.960.000
Sim 0962361971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Viettel
Đặt mua
09325519813,500,000
4.200.000
Sim 0932551981 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Mobifone
Đặt mua
09621119713,500,000
4.200.000
Sim 0962111971 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
111971 Viettel
Đặt mua
09627319813,500,000
4.200.000
Sim 0962731981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
09826020013,500,000
4.200.000
Sim 0982602001 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Viettel
Đặt mua
09027920013,500,000
4.200.000
Sim 0902792001 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92001 Mobifone
Đặt mua
09625019813,500,000
4.200.000
Sim 0962501981 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501981 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Tuấn
  Đặt sim: 09884...46
  Vào lúc: 9:56 24/11/2020

  Phan Duy Đạt
  Đặt sim: 09799...14
  Vào lúc: 9:53 24/11/2020

  Trần Văn Khoa
  Đặt sim: 09821...13
  Vào lúc: 9:50 24/11/2020

  Trần Tường Linh
  Đặt sim: 01270...50
  Vào lúc: 9:47 24/11/2020

  Lê Văn Nguyên
  Đặt sim: 01610...86
  Vào lúc: 9:43 24/11/2020

  Nguyễn Duy Lâm
  Đặt sim: 01625...39
  Vào lúc: 9:40 24/11/2020

  Nguyễn Kiều Thy
  Đặt sim: 01253...50
  Vào lúc: 9:38 24/11/2020

  Nguyễn Chí Lực
  Đặt sim: 08885...71
  Vào lúc: 9:34 24/11/2020

  Trần Đức Nguyên
  Đặt sim: 01615...78
  Vào lúc: 9:32 24/11/2020

  Nguyễn Minh Nam
  Đặt sim: 09722...66
  Vào lúc: 9:28 24/11/2020

  Trần Duy Khoa
  Đặt sim: 09143...49
  Vào lúc: 9:26 24/11/2020

  Trần Đức Sơn
  Đặt sim: 09873...23
  Vào lúc: 9:23 24/11/2020

  Nguyễn Thị Thi
  Đặt sim: 08811...89
  Vào lúc: 9:20 24/11/2020

  Nguyễn Thị Hoa
  Đặt sim: 01697...40
  Vào lúc: 9:17 24/11/2020

  Trần Văn Hưng
  Đặt sim: 09672...16
  Vào lúc: 9:13 24/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.