sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Năm Sinh Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0942602010800,000
960.000
Sim 0942602010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
0932502010800,000
960.000
Sim 0932502010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Mobifone
Đặt mua
09326720101,000,000
1.200.000
Sim 0932672010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
672010 Mobifone
Đặt mua
09322020101,300,000
1.560.000
Sim 0932202010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09426420101,300,000
1.560.000
Sim 0942642010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09621420101,400,000
1.680.000
Sim 0962142010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42010 Viettel
Đặt mua
09029220101,500,000
1.800.000
Sim 0902922010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
922010 Mobifone
Đặt mua
09022520101,500,000
1.800.000
Sim 0902252010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09429120101,500,000
1.800.000
Sim 0942912010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09422320101,600,000
1.920.000
Sim 0942232010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Vinaphone
Đặt mua
09428220101,600,000
1.920.000
Sim 0942822010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
822010 Vinaphone
Đặt mua
09429720101,600,000
1.920.000
Sim 0942972010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09027820101,800,000
2.160.000
Sim 0902782010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09425120101,800,000
2.160.000
Sim 0942512010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Vinaphone
Đặt mua
09725020101,800,000
2.160.000
Sim 0972502010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
502010 Viettel
Đặt mua
09426720101,800,000
2.160.000
Sim 0942672010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09323820101,900,000
2.280.000
Sim 0932382010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09329920101,900,000
2.280.000
Sim 0932992010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Mobifone
Đặt mua
09829020101,900,000
2.280.000
Sim 0982902010 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
902010 Viettel
Đặt mua
09421420101,900,000
2.280.000
Sim 0942142010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09320720101,900,000
2.280.000
Sim 0932072010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09420520102,000,000
2.400.000
Sim 0942052010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
09129920102,000,000
2.400.000
Sim 0912992010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
992010 Vinaphone
Đặt mua
09322120102,000,000
2.400.000
Sim 0932212010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09629620102,000,000
2.400.000
Sim 0962962010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09726020102,000,000
2.400.000
Sim 0972602010 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02010 Viettel
Đặt mua
09421220102,000,000
2.400.000
Sim 0942122010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
122010 Vinaphone
Đặt mua
09124320102,100,000
2.520.000
Sim 0912432010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09024120102,100,000
2.520.000
Sim 0902412010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09126720102,100,000
2.520.000
Sim 0912672010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Vinaphone
Đặt mua
09425820102,150,000
2.580.000
Sim 0942582010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
582010 Vinaphone
Đặt mua
09420620102,250,000
2.700.000
Sim 0942062010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09626020102,300,000
2.760.000
Sim 0962602010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Viettel
Đặt mua
09125120102,300,000
2.760.000
Sim 0912512010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Vinaphone
Đặt mua
09025320102,450,000
2.940.000
Sim 0902532010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
532010 Mobifone
Đặt mua
09426520102,500,000
3.000.000
Sim 0942652010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09428320102,500,000
3.000.000
Sim 0942832010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09422120102,500,000
3.000.000
Sim 0942212010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12010 Vinaphone
Đặt mua
09425420102,500,000
3.000.000
Sim 0942542010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
542010 Vinaphone
Đặt mua
09428520102,500,000
3.000.000
Sim 0942852010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09427920102,500,000
3.000.000
Sim 0942792010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09422720102,500,000
3.000.000
Sim 0942272010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72010 Vinaphone
Đặt mua
09424520102,500,000
3.000.000
Sim 0942452010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
452010 Vinaphone
Đặt mua
09129620102,500,000
3.000.000
Sim 0912962010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09429020102,500,000
3.000.000
Sim 0942902010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09427820102,500,000
3.000.000
Sim 0942782010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82010 Vinaphone
Đặt mua
09428720102,500,000
3.000.000
Sim 0942872010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
872010 Vinaphone
Đặt mua
09421820102,500,000
3.000.000
Sim 0942182010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09425620102,500,000
3.000.000
Sim 0942562010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09624920102,500,000
3.000.000
Sim 0962492010 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92010 Viettel
Đặt mua
09324920102,500,000
3.000.000
Sim 0932492010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
492010 Mobifone
Đặt mua
09424620102,500,000
3.000.000
Sim 0942462010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09329220102,500,000
3.000.000
Sim 0932922010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Mobifone
Đặt mua
09420320102,500,000
3.000.000
Sim 0942032010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32010 Vinaphone
Đặt mua
09128220102,500,000
3.000.000
Sim 0912822010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
822010 Vinaphone
Đặt mua
09127120102,500,000
3.000.000
Sim 0912712010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Vinaphone
Đặt mua
09421620102,500,000
3.000.000
Sim 0942162010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09021520102,750,000
3.300.000
Sim 0902152010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Mobifone
Đặt mua
09022720102,750,000
3.300.000
Sim 0902272010 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
272010 Mobifone
Đặt mua
09324720102,750,000
3.300.000
Sim 0932472010 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
010 Mobifone
Đặt mua
09422620102,800,000
3.360.000
Sim 0942262010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2010 Vinaphone
Đặt mua
09128520102,800,000
3.360.000
Sim 0912852010 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52010 Vinaphone
Đặt mua
09426920103,000,000
3.600.000
Sim 0942692010 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
692010 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Năm 2010 Canh Dần Mệnh Mộc, Tùng bách mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Đức Phong
  Đặt sim: 01285...39
  Vào lúc: 21:56 25/2/2021

  Hoàng Chí Anh
  Đặt sim: 01274...96
  Vào lúc: 21:52 25/2/2021

  Trần Đức Khang
  Đặt sim: 01667...97
  Vào lúc: 21:49 25/2/2021

  Trần Minh Long
  Đặt sim: 08811...57
  Vào lúc: 21:47 25/2/2021

  Nguyễn Văn Quyền
  Đặt sim: 01697...16
  Vào lúc: 21:44 25/2/2021

  Nguyễn Minh Nguyên
  Đặt sim: 09149...23
  Vào lúc: 21:40 25/2/2021

  Nguyễn Văn Lâm
  Đặt sim: 01219...14
  Vào lúc: 21:37 25/2/2021

  Nguyễn Duy Luân
  Đặt sim: 01656...72
  Vào lúc: 21:35 25/2/2021

  Trần Văn Quỳnh
  Đặt sim: 09721...49
  Vào lúc: 21:32 25/2/2021

  Nguyễn Duy Hưng
  Đặt sim: 09745...57
  Vào lúc: 21:28 25/2/2021

  Nguyễn Duy Dương
  Đặt sim: 01290...68
  Vào lúc: 21:26 25/2/2021

  Ngô Đức Thuận
  Đặt sim: 09680...94
  Vào lúc: 21:23 25/2/2021

  Ngô Cát Trang
  Đặt sim: 01291...99
  Vào lúc: 21:20 25/2/2021

  Nguyễn Chí Hung
  Đặt sim: 09711...22
  Vào lúc: 21:16 25/2/2021

  Huỳnh Trung Lâm
  Đặt sim: 09847...99
  Vào lúc: 21:14 25/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.