sim đẹp năm sinh

Sim Cam Kết Năm Sinh - Sim cam ket nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0962521951250,000
300.000
Sim 0962521951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Viettel
Đặt mua
0902301951300,000
360.000
Sim 0902301951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01951 Mobifone
Đặt mua
0902361951300,000
360.000
Sim 0902361951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361951 Mobifone
Đặt mua
0902371951300,000
360.000
Sim 0902371951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Mobifone
Đặt mua
0902381951300,000
360.000
Sim 0902381951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Mobifone
Đặt mua
0902461951300,000
360.000
Sim 0902461951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61951 Mobifone
Đặt mua
0902481951300,000
360.000
Sim 0902481951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481951 Mobifone
Đặt mua
0902791951300,000
360.000
Sim 0902791951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Mobifone
Đặt mua
0902801951300,000
360.000
Sim 0902801951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Mobifone
Đặt mua
0962301951300,000
360.000
Sim 0962301951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01951 Viettel
Đặt mua
0942241951300,000
360.000
Sim 0942241951 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241951 Vinaphone
Đặt mua
0902081951300,000
360.000
Sim 0902081951 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Mobifone
Đặt mua
0972261961300,000
360.000
Sim 0972261961 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1961 Viettel
Đặt mua
0982711951300,000
360.000
Sim 0982711951 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11951 Viettel
Đặt mua
0902851961400,000
480.000
Sim 0902851961 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851961 Mobifone
Đặt mua
0902301961400,000
480.000
Sim 0902301961 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961 Mobifone
Đặt mua
0912711951400,000
480.000
Sim 0912711951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0942421961490,000
590.000
Sim 0942421961 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21961 Vinaphone
Đặt mua
0942101961490,000
590.000
Sim 0942101961 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
101961 Vinaphone
Đặt mua
0912001951490,000
590.000
Sim 0912001951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0912021951490,000
590.000
Sim 0912021951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0912071951490,000
590.000
Sim 0912071951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71951 Vinaphone
Đặt mua
0912141951490,000
590.000
Sim 0912141951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141951 Vinaphone
Đặt mua
0912221951490,000
590.000
Sim 0912221951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0912231951490,000
590.000
Sim 0912231951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0912261951490,000
590.000
Sim 0912261951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61951 Vinaphone
Đặt mua
0912271951490,000
590.000
Sim 0912271951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271951 Vinaphone
Đặt mua
0912421951490,000
590.000
Sim 0912421951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0912431951490,000
590.000
Sim 0912431951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0912461951490,000
590.000
Sim 0912461951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61951 Vinaphone
Đặt mua
0912481961490,000
590.000
Sim 0912481961 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481961 Vinaphone
Đặt mua
0912491951490,000
590.000
Sim 0912491951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0912521951490,000
590.000
Sim 0912521951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0912531951490,000
590.000
Sim 0912531951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31951 Vinaphone
Đặt mua
0912571961490,000
590.000
Sim 0912571961 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571961 Vinaphone
Đặt mua
0912601951490,000
590.000
Sim 0912601951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0912631951490,000
590.000
Sim 0912631951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0912681951490,000
590.000
Sim 0912681951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81951 Vinaphone
Đặt mua
0912761951490,000
590.000
Sim 0912761951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
761951 Vinaphone
Đặt mua
0912771951490,000
590.000
Sim 0912771951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0912781951490,000
590.000
Sim 0912781951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0912791951490,000
590.000
Sim 0912791951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91951 Vinaphone
Đặt mua
0912831951490,000
590.000
Sim 0912831951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
831951 Vinaphone
Đặt mua
0912841951490,000
590.000
Sim 0912841951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Vinaphone
Đặt mua
0912961951490,000
590.000
Sim 0912961951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0912981951490,000
590.000
Sim 0912981951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81951 Vinaphone
Đặt mua
0972701951490,000
590.000
Sim 0972701951 Viettel Đầu số 097 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701951 Viettel
Đặt mua
0962121951500,000
600.000
Sim 0962121951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Viettel
Đặt mua
0932811961500,000
600.000
Sim 0932811961 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1961 Mobifone
Đặt mua
0932911961500,000
600.000
Sim 0932911961 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11961 Mobifone
Đặt mua
0932951971500,000
600.000
Sim 0932951971 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951971 Mobifone
Đặt mua
0932971961500,000
600.000
Sim 0932971961 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961 Mobifone
Đặt mua
0902931961500,000
600.000
Sim 0902931961 Mobifone Đầu số 090 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1961 Mobifone
Đặt mua
0962801951500,000
600.000
Sim 0962801951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01951 Viettel
Đặt mua
0962081951500,000
600.000
Sim 0962081951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
081951 Viettel
Đặt mua
0982271951500,000
600.000
Sim 0982271951 Viettel Đầu số 098 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951 Viettel
Đặt mua
0912701951500,000
600.000
Sim 0912701951 Vinaphone Đầu số 091 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Vinaphone
Đặt mua
0942941951550,000
660.000
Sim 0942941951 Vinaphone Đầu số 094 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41951 Vinaphone
Đặt mua
0962481961600,000
720.000
Sim 0962481961 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481961 Viettel
Đặt mua
0962401961600,000
720.000
Sim 0962401961 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
961 Viettel
Đặt mua
0962481951600,000
720.000
Sim 0962481951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1951 Viettel
Đặt mua
0962011951600,000
720.000
Sim 0962011951 Viettel Đầu số 096 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11951 Viettel
Đặt mua
0932371951650,000
780.000
Sim 0932371951 Mobifone Đầu số 093 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371951 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim cam kết là sim trả sau cam kết mức cước sử dụng tối thiểu hàng tháng trong một thời gian sử dụng nhất định tùy thuộc vào từng nhà mạng khác nhau và giá trị sim do nhà mạng định giá. -Khách hàng hoà mạng không phải đóng trước tiền cước ứng trước
Sim số đẹp Cam Kết
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01290...30
  Vào lúc: 12:55 12/11/2019

  Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 08836...89
  Vào lúc: 12:52 12/11/2019

  Phan Chí Tuân
  Đặt sim: 09378...28
  Vào lúc: 12:49 12/11/2019

  Nguyễn Chí Chiến
  Đặt sim: 01257...31
  Vào lúc: 12:47 12/11/2019

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 08846...90
  Vào lúc: 12:43 12/11/2019

  Ngô Trung Hiếu
  Đặt sim: 09185...93
  Vào lúc: 12:40 12/11/2019

  Phạm Thị Ðào
  Đặt sim: 01656...55
  Vào lúc: 12:38 12/11/2019

  Trần Văn Nam
  Đặt sim: 09643...45
  Vào lúc: 12:34 12/11/2019

  Nguyễn Duy Khiêm
  Đặt sim: 08993...92
  Vào lúc: 12:31 12/11/2019

  Ngô Thị Hương
  Đặt sim: 08625...39
  Vào lúc: 12:28 12/11/2019

  Trần Trung Lộc
  Đặt sim: 09686...49
  Vào lúc: 12:26 12/11/2019

  Nguyễn Chí Chiến
  Đặt sim: 09122...33
  Vào lúc: 12:22 12/11/2019

  Trần Chí Vinh
  Đặt sim: 01230...91
  Vào lúc: 12:20 12/11/2019

  Nguyễn Cát Thảo
  Đặt sim: 01695...15
  Vào lúc: 12:17 12/11/2019

  Hoàng Kim Ngọc
  Đặt sim: 01616...60
  Vào lúc: 12:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.