sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Giá 2 Triệu Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03959719811,800,000
2.160.000
Sim 0395971981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03853819811,800,000
2.160.000
Sim 0385381981 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81981 Viettel
Đặt mua
03865119811,800,000
2.160.000
Sim 0386511981 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511981 Viettel
Đặt mua
03529619811,800,000
2.160.000
Sim 0352961981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03857319811,800,000
2.160.000
Sim 0385731981 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03688719811,800,000
2.160.000
Sim 0368871981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
03738219811,800,000
2.160.000
Sim 0373821981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
821981 Viettel
Đặt mua
03757919811,800,000
2.160.000
Sim 0375791981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03572619811,800,000
2.160.000
Sim 0357261981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03630119811,800,000
2.160.000
Sim 0363011981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11981 Viettel
Đặt mua
03525219811,800,000
2.160.000
Sim 0352521981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
521981 Viettel
Đặt mua
03975119811,800,000
2.160.000
Sim 0397511981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03597619811,800,000
2.160.000
Sim 0359761981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03995119811,800,000
2.160.000
Sim 0399511981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11981 Viettel
Đặt mua
03685119811,800,000
2.160.000
Sim 0368511981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511981 Viettel
Đặt mua
03695119811,800,000
2.160.000
Sim 0369511981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03921219811,800,000
2.160.000
Sim 0392121981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03990819811,800,000
2.160.000
Sim 0399081981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81981 Viettel
Đặt mua
03288919811,800,000
2.160.000
Sim 0328891981 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
891981 Viettel
Đặt mua
03393719811,800,000
2.160.000
Sim 0339371981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03558119811,800,000
2.160.000
Sim 0355811981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03961519811,800,000
2.160.000
Sim 0396151981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
03937619811,800,000
2.160.000
Sim 0393761981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
761981 Viettel
Đặt mua
03765119811,800,000
2.160.000
Sim 0376511981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03735219811,800,000
2.160.000
Sim 0373521981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03622619811,800,000
2.160.000
Sim 0362261981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61981 Viettel
Đặt mua
03586719811,800,000
2.160.000
Sim 0358671981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671981 Viettel
Đặt mua
03531119811,800,000
2.160.000
Sim 0353111981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03367619811,800,000
2.160.000
Sim 0336761981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03851519811,800,000
2.160.000
Sim 0385151981 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51981 Viettel
Đặt mua
03937519811,800,000
2.160.000
Sim 0393751981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
751981 Viettel
Đặt mua
03762719811,800,000
2.160.000
Sim 0376271981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03350619811,800,000
2.160.000
Sim 0335061981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03395219811,800,000
2.160.000
Sim 0339521981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21981 Viettel
Đặt mua
03698219811,800,000
2.160.000
Sim 0369821981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
821981 Viettel
Đặt mua
03682819811,800,000
2.160.000
Sim 0368281981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03357519811,800,000
2.160.000
Sim 0335751981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03759319811,800,000
2.160.000
Sim 0375931981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31981 Viettel
Đặt mua
03673619811,800,000
2.160.000
Sim 0367361981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361981 Viettel
Đặt mua
03251319811,800,000
2.160.000
Sim 0325131981 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03956019811,850,000
2.220.000
Sim 0395601981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03929919811,850,000
2.220.000
Sim 0392991981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91981 Viettel
Đặt mua
03273119811,890,000
2.270.000
Sim 0327311981 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311981 Viettel
Đặt mua
03728619811,900,000
2.280.000
Sim 0372861981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03993019811,900,000
2.280.000
Sim 0399301981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03683019811,900,000
2.280.000
Sim 0368301981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01981 Viettel
Đặt mua
03532219811,900,000
2.280.000
Sim 0353221981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
221981 Viettel
Đặt mua
03963319811,900,000
2.280.000
Sim 0396331981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03961619811,900,000
2.280.000
Sim 0396161981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03785719811,900,000
2.280.000
Sim 0378571981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
03652719811,950,000
2.340.000
Sim 0365271981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271981 Viettel
Đặt mua
03528619811,950,000
2.340.000
Sim 0352861981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03880119811,950,000
2.340.000
Sim 0388011981 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03356819811,950,000
2.340.000
Sim 0335681981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81981 Viettel
Đặt mua
03682619811,950,000
2.340.000
Sim 0368261981 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261981 Viettel
Đặt mua
03826019812,000,000
2.400.000
Sim 0382601981 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03770219812,000,000
2.400.000
Sim 0377021981 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03933719812,000,000
2.400.000
Sim 0393371981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71981 Viettel
Đặt mua
03892619812,000,000
2.400.000
Sim 0389261981 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261981 Viettel
Đặt mua
03975619812,000,000
2.400.000
Sim 0397561981 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
981 Viettel
Đặt mua
03351519812,000,000
2.400.000
Sim 0335151981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1981 Viettel
Đặt mua
03350219812,000,000
2.400.000
Sim 0335021981 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21981 Viettel
Đặt mua
03583019812,000,000
2.400.000
Sim 0358301981 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301981 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 1981 Tân Dậu Mệnh Mộc, Thạch Lựu mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Duy Ninh
  Đặt sim: 09343...44
  Vào lúc: 16:56 26/11/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01229...71
  Vào lúc: 16:52 26/11/2020

  Trần Thị Hoa
  Đặt sim: 01641...17
  Vào lúc: 16:50 26/11/2020

  Phan Duy Khang
  Đặt sim: 08948...24
  Vào lúc: 16:47 26/11/2020

  Phạm Văn Kiên
  Đặt sim: 09849...11
  Vào lúc: 16:44 26/11/2020

  Phan Văn Vũ
  Đặt sim: 09662...31
  Vào lúc: 16:40 26/11/2020

  Nguyễn Thị Di
  Đặt sim: 09819...53
  Vào lúc: 16:38 26/11/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 09663...83
  Vào lúc: 16:34 26/11/2020

  Trần Duy Tiến
  Đặt sim: 01668...36
  Vào lúc: 16:31 26/11/2020

  Trần Trung Gia
  Đặt sim: 09311...49
  Vào lúc: 16:28 26/11/2020

  Huỳnh Văn Nhân
  Đặt sim: 09053...46
  Vào lúc: 16:25 26/11/2020

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 09831...69
  Vào lúc: 16:23 26/11/2020

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01288...76
  Vào lúc: 16:20 26/11/2020

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 09334...78
  Vào lúc: 16:17 26/11/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08812...83
  Vào lúc: 16:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.