sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0394205522100,000
120.000
Sim 0394205522 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
5522 Viettel
Đặt mua
0352019422150,000
180.000
Sim 0352019422 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19422 Viettel
Đặt mua
0384890522150,000
180.000
Sim 0384890522 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
890522 Viettel
Đặt mua
0369426592150,000
180.000
Sim 0369426592 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592 Viettel
Đặt mua
0334956682150,000
180.000
Sim 0334956682 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6682 Viettel
Đặt mua
0338858092150,000
180.000
Sim 0338858092 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58092 Viettel
Đặt mua
0383308192150,000
180.000
Sim 0383308192 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
308192 Viettel
Đặt mua
0363421662150,000
180.000
Sim 0363421662 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
662 Viettel
Đặt mua
0354248152150,000
180.000
Sim 0354248152 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8152 Viettel
Đặt mua
0359536022150,000
180.000
Sim 0359536022 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36022 Viettel
Đặt mua
0358026022150,000
180.000
Sim 0358026022 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
026022 Viettel
Đặt mua
0334993022170,000
200.000
Sim 0334993022 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
022 Viettel
Đặt mua
0362446822170,000
200.000
Sim 0362446822 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6822 Viettel
Đặt mua
0354155002170,000
200.000
Sim 0354155002 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55002 Viettel
Đặt mua
0363326552170,000
200.000
Sim 0363326552 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
326552 Viettel
Đặt mua
0368481592180,000
220.000
Sim 0368481592 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
592 Viettel
Đặt mua
0338422582180,000
220.000
Sim 0338422582 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2582 Viettel
Đặt mua
0353038982180,000
220.000
Sim 0353038982 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38982 Viettel
Đặt mua
0383115322180,000
220.000
Sim 0383115322 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
115322 Viettel
Đặt mua
0355808332180,000
220.000
Sim 0355808332 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
332 Viettel
Đặt mua
0383998022180,000
220.000
Sim 0383998022 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8022 Viettel
Đặt mua
0383192112180,000
220.000
Sim 0383192112 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
92112 Viettel
Đặt mua
0334342392190,000
230.000
Sim 0334342392 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
342392 Viettel
Đặt mua
0329442322190,000
230.000
Sim 0329442322 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322 Viettel
Đặt mua
0363801952190,000
230.000
Sim 0363801952 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Viettel
Đặt mua
0338125122190,000
230.000
Sim 0338125122 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25122 Viettel
Đặt mua
0336452332190,000
230.000
Sim 0336452332 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
452332 Viettel
Đặt mua
0339909942190,000
230.000
Sim 0339909942 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
942 Viettel
Đặt mua
0368811622190,000
230.000
Sim 0368811622 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1622 Viettel
Đặt mua
0366816852190,000
230.000
Sim 0366816852 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16852 Viettel
Đặt mua
0334400252190,000
230.000
Sim 0334400252 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
400252 Viettel
Đặt mua
0364869152190,000
230.000
Sim 0364869152 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
152 Viettel
Đặt mua
0345833282190,000
230.000
Sim 0345833282 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3282 Viettel
Đặt mua
0335514682190,000
230.000
Sim 0335514682 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14682 Viettel
Đặt mua
0366468852190,000
230.000
Sim 0366468852 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
468852 Viettel
Đặt mua
0352818162190,000
230.000
Sim 0352818162 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
162 Viettel
Đặt mua
0365298002190,000
230.000
Sim 0365298002 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8002 Viettel
Đặt mua
0353250102190,000
230.000
Sim 0353250102 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50102 Viettel
Đặt mua
0354010552200,000
240.000
Sim 0354010552 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
010552 Viettel
Đặt mua
0365310462200,000
240.000
Sim 0365310462 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
462 Viettel
Đặt mua
0388051242200,000
240.000
Sim 0388051242 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1242 Viettel
Đặt mua
0335904062200,000
240.000
Sim 0335904062 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
04062 Viettel
Đặt mua
0369000582200,000
240.000
Sim 0369000582 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
000582 Viettel
Đặt mua
0368881322200,000
240.000
Sim 0368881322 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
322 Viettel
Đặt mua
0326323432200,000
240.000
Sim 0326323432 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3432 Viettel
Đặt mua
0352606292200,000
240.000
Sim 0352606292 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06292 Viettel
Đặt mua
0383366442200,000
240.000
Sim 0383366442 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
366442 Viettel
Đặt mua
0346383822200,000
240.000
Sim 0346383822 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
822 Viettel
Đặt mua
0346001422200,000
240.000
Sim 0346001422 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1422 Viettel
Đặt mua
0352001682200,000
240.000
Sim 0352001682 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01682 Viettel
Đặt mua
0399004552200,000
240.000
Sim 0399004552 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
004552 Viettel
Đặt mua
0393018522200,000
240.000
Sim 0393018522 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
522 Viettel
Đặt mua
0336091592200,000
240.000
Sim 0336091592 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1592 Viettel
Đặt mua
0385100262200,000
240.000
Sim 0385100262 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
00262 Viettel
Đặt mua
0349182582200,000
240.000
Sim 0349182582 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
182582 Viettel
Đặt mua
0339186922200,000
240.000
Sim 0339186922 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
922 Viettel
Đặt mua
0344200922200,000
240.000
Sim 0344200922 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0922 Viettel
Đặt mua
0353244252200,000
240.000
Sim 0353244252 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44252 Viettel
Đặt mua
0358310682200,000
240.000
Sim 0358310682 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
310682 Viettel
Đặt mua
0342334012200,000
240.000
Sim 0342334012 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
012 Viettel
Đặt mua
0355334642200,000
240.000
Sim 0355334642 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4642 Viettel
Đặt mua
0342354012200,000
240.000
Sim 0342354012 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54012 Viettel
Đặt mua
0386365022200,000
240.000
Sim 0386365022 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
365022 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.