sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel Tam Hoa Không lỗi dính 4 Năm 2000 Canh Thìn Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03538720001,250,000
1.500.000
Sim 0353872000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03265720001,500,000
1.800.000
Sim 0326572000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72000 Viettel
Đặt mua
03958120001,510,000
1.810.000
Sim 0395812000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
812000 Viettel
Đặt mua
03969720001,520,000
1.820.000
Sim 0396972000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03725320001,550,000
1.860.000
Sim 0372532000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03283020001,550,000
1.860.000
Sim 0328302000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02000 Viettel
Đặt mua
03597120001,600,000
1.920.000
Sim 0359712000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
712000 Viettel
Đặt mua
03765020001,700,000
2.040.000
Sim 0376502000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03757320001,700,000
2.040.000
Sim 0375732000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03652120001,700,000
2.040.000
Sim 0365212000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
12000 Viettel
Đặt mua
03892320001,710,000
2.050.000
Sim 0389232000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
232000 Viettel
Đặt mua
03765120001,710,000
2.050.000
Sim 0376512000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03735220001,710,000
2.050.000
Sim 0373522000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03586720001,710,000
2.050.000
Sim 0358672000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72000 Viettel
Đặt mua
03877820001,850,000
2.220.000
Sim 0387782000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
782000 Viettel
Đặt mua
03393520001,900,000
2.280.000
Sim 0339352000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03563020001,930,000
2.320.000
Sim 0356302000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03685020001,960,000
2.350.000
Sim 0368502000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02000 Viettel
Đặt mua
03285620002,000,000
2.400.000
Sim 0328562000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
562000 Viettel
Đặt mua
03797620002,080,000
2.500.000
Sim 0379762000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03353720002,080,000
2.500.000
Sim 0335372000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03899720002,080,000
2.500.000
Sim 0389972000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72000 Viettel
Đặt mua
03599620002,080,000
2.500.000
Sim 0359962000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
962000 Viettel
Đặt mua
03973020002,080,000
2.500.000
Sim 0397302000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03272620002,080,000
2.500.000
Sim 0327262000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03295720002,080,000
2.500.000
Sim 0329572000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72000 Viettel
Đặt mua
03833720002,090,000
2.510.000
Sim 0383372000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
372000 Viettel
Đặt mua
03377520002,150,000
2.580.000
Sim 0337752000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03881620002,230,000
2.680.000
Sim 0388162000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03555720002,260,000
2.710.000
Sim 0355572000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72000 Viettel
Đặt mua
03752320002,300,000
2.760.000
Sim 0375232000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
232000 Viettel
Đặt mua
03766120002,300,000
2.760.000
Sim 0376612000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03266120002,300,000
2.760.000
Sim 0326612000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03753820002,300,000
2.760.000
Sim 0375382000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82000 Viettel
Đặt mua
03887020002,300,000
2.760.000
Sim 0388702000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
702000 Viettel
Đặt mua
03521620002,380,000
2.860.000
Sim 0352162000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03677220002,380,000
2.860.000
Sim 0367722000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03992620002,380,000
2.860.000
Sim 0399262000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
62000 Viettel
Đặt mua
03722320002,440,000
2.930.000
Sim 0372232000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
232000 Viettel
Đặt mua
03285220002,440,000
2.930.000
Sim 0328522000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03285520002,440,000
2.930.000
Sim 0328552000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03629820002,440,000
2.930.000
Sim 0362982000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82000 Viettel
Đặt mua
03676520002,440,000
2.930.000
Sim 0367652000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
652000 Viettel
Đặt mua
03852720002,450,000
2.940.000
Sim 0385272000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03783720002,450,000
2.940.000
Sim 0378372000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03673720002,450,000
2.940.000
Sim 0367372000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72000 Viettel
Đặt mua
03535820002,450,000
2.940.000
Sim 0353582000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
582000 Viettel
Đặt mua
03736820002,450,000
2.940.000
Sim 0373682000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03273920002,450,000
2.940.000
Sim 0327392000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03782920002,530,000
3.040.000
Sim 0378292000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92000 Viettel
Đặt mua
03295220002,530,000
3.040.000
Sim 0329522000 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
522000 Viettel
Đặt mua
03928520002,580,000
3.100.000
Sim 0392852000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03352320002,600,000
3.120.000
Sim 0335232000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03953920002,680,000
3.220.000
Sim 0395392000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92000 Viettel
Đặt mua
03888120002,680,000
3.220.000
Sim 0388812000 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
812000 Viettel
Đặt mua
03953720002,700,000
3.240.000
Sim 0395372000 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03661320002,830,000
3.400.000
Sim 0366132000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03762120002,830,000
3.400.000
Sim 0376212000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
12000 Viettel
Đặt mua
03751220002,830,000
3.400.000
Sim 0375122000 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
122000 Viettel
Đặt mua
03380620002,830,000
3.400.000
Sim 0338062000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
000 Viettel
Đặt mua
03380720002,830,000
3.400.000
Sim 0338072000 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2000 Viettel
Đặt mua
03576920003,050,000
3.660.000
Sim 0357692000 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
92000 Viettel
Đặt mua
03699320003,130,000
3.760.000
Sim 0369932000 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
932000 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Năm 2000 Canh Thìn Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Chí Khoa
  Đặt sim: 01658...36
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Huỳnh Văn Tuấn
  Đặt sim: 09076...15
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Huỳnh Chí Kiên
  Đặt sim: 01218...83
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Ngô Minh Đạt
  Đặt sim: 01628...91
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Phạm Đức Hoàng
  Đặt sim: 01681...30
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Ngô Duy Hiển
  Đặt sim: 08833...74
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Chí Hưng
  Đặt sim: 09818...64
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Phạm Văn Huy
  Đặt sim: 01240...85
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Trần Đức Ninh
  Đặt sim: 09118...40
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Trần Minh Sang
  Đặt sim: 01274...70
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Lê Văn Quân
  Đặt sim: 09120...42
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01635...70
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Trần Minh Nhân
  Đặt sim: 09334...96
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 09783...44
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Phạm Minh Huy
  Đặt sim: 01690...98
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.