sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 03 Viettel - Sim dau so 03 viettel

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0389555157350,000
420.000
Sim 0389555157 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5157 Viettel
Đặt mua
0392999347350,000
420.000
Sim 0392999347 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
99347 Viettel
Đặt mua
0389117697350,000
420.000
Sim 0389117697 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
117697 Viettel
Đặt mua
0394248997350,000
420.000
Sim 0394248997 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
997 Viettel
Đặt mua
0328718997350,000
420.000
Sim 0328718997 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8997 Viettel
Đặt mua
0329595747350,000
420.000
Sim 0329595747 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95747 Viettel
Đặt mua
0346664857350,000
420.000
Sim 0346664857 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
664857 Viettel
Đặt mua
0347332837350,000
420.000
Sim 0347332837 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
837 Viettel
Đặt mua
0358881187350,000
420.000
Sim 0358881187 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1187 Viettel
Đặt mua
0389829387350,000
420.000
Sim 0389829387 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29387 Viettel
Đặt mua
0399718337350,000
420.000
Sim 0399718337 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
718337 Viettel
Đặt mua
0385438007350,000
420.000
Sim 0385438007 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
007 Viettel
Đặt mua
0356071477350,000
420.000
Sim 0356071477 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1477 Viettel
Đặt mua
0337093907350,000
420.000
Sim 0337093907 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93907 Viettel
Đặt mua
0369767967350,000
420.000
Sim 0369767967 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
767967 Viettel
Đặt mua
0364490897350,000
420.000
Sim 0364490897 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
897 Viettel
Đặt mua
0355510577350,000
420.000
Sim 0355510577 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
0577 Viettel
Đặt mua
0377037357350,000
420.000
Sim 0377037357 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37357 Viettel
Đặt mua
0377471277350,000
420.000
Sim 0377471277 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
471277 Viettel
Đặt mua
0353060457350,000
420.000
Sim 0353060457 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
457 Viettel
Đặt mua
0362617747350,000
420.000
Sim 0362617747 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7747 Viettel
Đặt mua
0333178747350,000
420.000
Sim 0333178747 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
78747 Viettel
Đặt mua
0364765887350,000
420.000
Sim 0364765887 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
765887 Viettel
Đặt mua
0394795377350,000
420.000
Sim 0394795377 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
377 Viettel
Đặt mua
0377607557350,000
420.000
Sim 0377607557 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
7557 Viettel
Đặt mua
0357352677350,000
420.000
Sim 0357352677 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
52677 Viettel
Đặt mua
0377095927350,000
420.000
Sim 0377095927 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
095927 Viettel
Đặt mua
0398384487350,000
420.000
Sim 0398384487 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
487 Viettel
Đặt mua
0387591727350,000
420.000
Sim 0387591727 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1727 Viettel
Đặt mua
0389835887350,000
420.000
Sim 0389835887 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35887 Viettel
Đặt mua
0396106607350,000
420.000
Sim 0396106607 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
106607 Viettel
Đặt mua
0339004247350,000
420.000
Sim 0339004247 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
247 Viettel
Đặt mua
0389744357350,000
420.000
Sim 0389744357 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4357 Viettel
Đặt mua
0376393557350,000
420.000
Sim 0376393557 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93557 Viettel
Đặt mua
0366151727350,000
420.000
Sim 0366151727 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
151727 Viettel
Đặt mua
0358355997350,000
420.000
Sim 0358355997 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
997 Viettel
Đặt mua
0372547457350,000
420.000
Sim 0372547457 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7457 Viettel
Đặt mua
0335407607350,000
420.000
Sim 0335407607 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
07607 Viettel
Đặt mua
0395291967350,000
420.000
Sim 0395291967 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
291967 Viettel
Đặt mua
0392661197350,000
420.000
Sim 0392661197 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
197 Viettel
Đặt mua
0377765737350,000
420.000
Sim 0377765737 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5737 Viettel
Đặt mua
0383047947350,000
420.000
Sim 0383047947 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
47947 Viettel
Đặt mua
0346898767350,000
420.000
Sim 0346898767 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
898767 Viettel
Đặt mua
0398808797350,000
420.000
Sim 0398808797 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
797 Viettel
Đặt mua
0336298297350,000
420.000
Sim 0336298297 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8297 Viettel
Đặt mua
0327917197350,000
420.000
Sim 0327917197 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
17197 Viettel
Đặt mua
0325755997350,000
420.000
Sim 0325755997 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
755997 Viettel
Đặt mua
0367894187350,000
420.000
Sim 0367894187 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
187 Viettel
Đặt mua
0363917007350,000
420.000
Sim 0363917007 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
7007 Viettel
Đặt mua
0332177387350,000
420.000
Sim 0332177387 Viettel Đầu số 033 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77387 Viettel
Đặt mua
0369307007350,000
420.000
Sim 0369307007 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
307007 Viettel
Đặt mua
0382162767350,000
420.000
Sim 0382162767 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
767 Viettel
Đặt mua
0378050307350,000
420.000
Sim 0378050307 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0307 Viettel
Đặt mua
0392110817350,000
420.000
Sim 0392110817 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10817 Viettel
Đặt mua
0367035387350,000
420.000
Sim 0367035387 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
035387 Viettel
Đặt mua
0363684107350,000
420.000
Sim 0363684107 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
107 Viettel
Đặt mua
0367125587350,000
420.000
Sim 0367125587 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5587 Viettel
Đặt mua
0397893527350,000
420.000
Sim 0397893527 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93527 Viettel
Đặt mua
0384171437350,000
420.000
Sim 0384171437 Viettel Đầu số 038 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
171437 Viettel
Đặt mua
0375533437350,000
420.000
Sim 0375533437 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
437 Viettel
Đặt mua
0344220867350,000
420.000
Sim 0344220867 Viettel Đầu số 034 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0867 Viettel
Đặt mua
0376297987350,000
420.000
Sim 0376297987 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97987 Viettel
Đặt mua
0362848177350,000
420.000
Sim 0362848177 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
848177 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 03 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 03 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 09331...82
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Nguyễn Văn Quang
  Đặt sim: 08976...15
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Trung Linh
  Đặt sim: 01647...34
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Lê Nhã Lệ
  Đặt sim: 08860...31
  Vào lúc: 22:47 16/10/2021

  Lê Văn Hoàng
  Đặt sim: 09672...71
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Trần Đức Bách
  Đặt sim: 01248...97
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Lê Tường Hạ
  Đặt sim: 01687...81
  Vào lúc: 22:37 16/10/2021

  Trần Thị Linh
  Đặt sim: 01676...36
  Vào lúc: 22:34 16/10/2021

  Huỳnh Thị Nguyệt
  Đặt sim: 01230...75
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 08881...54
  Vào lúc: 22:28 16/10/2021

  Nguyễn Chí Khôi
  Đặt sim: 08935...61
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Văn Tuấn
  Đặt sim: 01668...69
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Nguyễn Minh Khoa
  Đặt sim: 01638...83
  Vào lúc: 22:19 16/10/2021

  Hoàng Chí Lộc
  Đặt sim: 01697...71
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Nguyễn Chí Nhật
  Đặt sim: 08660...16
  Vào lúc: 22:14 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.