sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 032 Viettel Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03270938883,350,000
4.020.000
Sim 0327093888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3888 Viettel
Đặt mua
03257038883,430,000
4.120.000
Sim 0325703888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
03888 Viettel
Đặt mua
03279108883,570,000
4.280.000
Sim 0327910888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
910888 Viettel
Đặt mua
03287108883,650,000
4.380.000
Sim 0328710888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03269708883,650,000
4.380.000
Sim 0326970888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Viettel
Đặt mua
03292708883,650,000
4.380.000
Sim 0329270888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70888 Viettel
Đặt mua
03260218884,300,000
5.160.000
Sim 0326021888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
021888 Viettel
Đặt mua
03263878884,300,000
5.160.000
Sim 0326387888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03276708884,300,000
5.160.000
Sim 0327670888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Viettel
Đặt mua
03276528884,300,000
5.160.000
Sim 0327652888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
52888 Viettel
Đặt mua
03265378884,300,000
5.160.000
Sim 0326537888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
537888 Viettel
Đặt mua
03287908884,300,000
5.160.000
Sim 0328790888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03260378884,300,000
5.160.000
Sim 0326037888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7888 Viettel
Đặt mua
03289278884,700,000
5.640.000
Sim 0328927888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27888 Viettel
Đặt mua
03286758884,700,000
5.640.000
Sim 0328675888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
675888 Viettel
Đặt mua
03273238884,700,000
5.640.000
Sim 0327323888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03271218884,700,000
5.640.000
Sim 0327121888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1888 Viettel
Đặt mua
03271828884,780,000
5.740.000
Sim 0327182888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
82888 Viettel
Đặt mua
03295038884,780,000
5.740.000
Sim 0329503888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
503888 Viettel
Đặt mua
03253178885,000,000
6.000.000
Sim 0325317888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03295308885,000,000
6.000.000
Sim 0329530888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Viettel
Đặt mua
03297208885,000,000
6.000.000
Sim 0329720888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
20888 Viettel
Đặt mua
03297108885,000,000
6.000.000
Sim 0329710888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
710888 Viettel
Đặt mua
03297308885,000,000
6.000.000
Sim 0329730888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03280538885,000,000
6.000.000
Sim 0328053888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3888 Viettel
Đặt mua
03267158885,100,000
6.120.000
Sim 0326715888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15888 Viettel
Đặt mua
03289038885,100,000
6.120.000
Sim 0328903888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
903888 Viettel
Đặt mua
03293028885,100,000
6.120.000
Sim 0329302888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03287218885,340,000
6.410.000
Sim 0328721888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1888 Viettel
Đặt mua
03270568885,500,000
6.600.000
Sim 0327056888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
56888 Viettel
Đặt mua
03278138885,500,000
6.600.000
Sim 0327813888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
813888 Viettel
Đặt mua
03295378885,500,000
6.600.000
Sim 0329537888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03297158885,500,000
6.600.000
Sim 0329715888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5888 Viettel
Đặt mua
03277158885,500,000
6.600.000
Sim 0327715888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
15888 Viettel
Đặt mua
03277138885,500,000
6.600.000
Sim 0327713888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
713888 Viettel
Đặt mua
03269508885,500,000
6.600.000
Sim 0326950888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03298208885,500,000
6.600.000
Sim 0329820888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Viettel
Đặt mua
03262038885,500,000
6.600.000
Sim 0326203888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
03888 Viettel
Đặt mua
03291038885,500,000
6.600.000
Sim 0329103888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
103888 Viettel
Đặt mua
03291058885,500,000
6.600.000
Sim 0329105888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03293058885,500,000
6.600.000
Sim 0329305888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5888 Viettel
Đặt mua
03272918885,500,000
6.600.000
Sim 0327291888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
91888 Viettel
Đặt mua
03298058885,700,000
6.840.000
Sim 0329805888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
805888 Viettel
Đặt mua
03296108885,700,000
6.840.000
Sim 0329610888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03297538885,700,000
6.840.000
Sim 0329753888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3888 Viettel
Đặt mua
03289538885,700,000
6.840.000
Sim 0328953888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
53888 Viettel
Đặt mua
03295108885,700,000
6.840.000
Sim 0329510888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
510888 Viettel
Đặt mua
03295608885,700,000
6.840.000
Sim 0329560888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03298508885,700,000
6.840.000
Sim 0329850888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Viettel
Đặt mua
03293708885,700,000
6.840.000
Sim 0329370888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70888 Viettel
Đặt mua
03295318885,700,000
6.840.000
Sim 0329531888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
531888 Viettel
Đặt mua
03296708885,700,000
6.840.000
Sim 0329670888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03295708885,700,000
6.840.000
Sim 0329570888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Viettel
Đặt mua
03265108885,700,000
6.840.000
Sim 0326510888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10888 Viettel
Đặt mua
03283708885,700,000
6.840.000
Sim 0328370888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
370888 Viettel
Đặt mua
03298308885,700,000
6.840.000
Sim 0329830888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03296508885,700,000
6.840.000
Sim 0329650888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0888 Viettel
Đặt mua
03276008885,790,000
6.950.000
Sim 0327600888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
00888 Viettel
Đặt mua
03289208885,800,000
6.960.000
Sim 0328920888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
920888 Viettel
Đặt mua
03269208885,800,000
6.960.000
Sim 0326920888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
888 Viettel
Đặt mua
03289378885,900,000
7.080.000
Sim 0328937888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7888 Viettel
Đặt mua
03271208885,900,000
7.080.000
Sim 0327120888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
20888 Viettel
Đặt mua
03271308885,900,000
7.080.000
Sim 0327130888 Viettel Đầu số 032 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
130888 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 032 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 032 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Kim Dương
  Đặt sim: 09362...76
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Phan Đức Hải
  Đặt sim: 09153...37
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 09146...93
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09356...81
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Tường Nhàn
  Đặt sim: 09776...16
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01687...49
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Trung Luân
  Đặt sim: 08816...27
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Duy Hung
  Đặt sim: 01214...12
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Trần Kim Thi
  Đặt sim: 09813...47
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Nguyễn Kim Nguyệt
  Đặt sim: 08841...23
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01643...56
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 01679...51
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Ngô Minh Tiến
  Đặt sim: 01292...16
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 09751...58
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Huỳnh Văn Nam
  Đặt sim: 01296...78
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.