sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 035 Giá 400K Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0355962005440,000
530.000
Sim 0355962005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
0357161955500,000
600.000
Sim 0357161955 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61955 Viettel
Đặt mua
0353561955550,000
660.000
Sim 0353561955 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
561955 Viettel
Đặt mua
0353171965550,000
660.000
Sim 0353171965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
965 Viettel
Đặt mua
0352031965550,000
660.000
Sim 0352031965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0356031965560,000
670.000
Sim 0356031965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31965 Viettel
Đặt mua
0353851975590,000
710.000
Sim 0353851975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851975 Viettel
Đặt mua
0355611975590,000
710.000
Sim 0355611975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
975 Viettel
Đặt mua
0359971975590,000
710.000
Sim 0359971975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1975 Viettel
Đặt mua
0357601965590,000
710.000
Sim 0357601965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01965 Viettel
Đặt mua
0356151975600,000
720.000
Sim 0356151975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
151975 Viettel
Đặt mua
0358561975610,000
730.000
Sim 0358561975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
975 Viettel
Đặt mua
0357871965620,000
740.000
Sim 0357871965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0352321975620,000
740.000
Sim 0352321975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21975 Viettel
Đặt mua
0359081955620,000
740.000
Sim 0359081955 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
081955 Viettel
Đặt mua
0356311975630,000
760.000
Sim 0356311975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
975 Viettel
Đặt mua
0352821965660,000
790.000
Sim 0352821965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0353131955680,000
820.000
Sim 0353131955 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31955 Viettel
Đặt mua
0359661965690,000
830.000
Sim 0359661965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
661965 Viettel
Đặt mua
0353171975690,000
830.000
Sim 0353171975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
975 Viettel
Đặt mua
0358801965690,000
830.000
Sim 0358801965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0359321965750,000
900.000
Sim 0359321965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21965 Viettel
Đặt mua
0355871965750,000
900.000
Sim 0355871965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
871965 Viettel
Đặt mua
0358791955760,000
910.000
Sim 0358791955 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
955 Viettel
Đặt mua
0353511975760,000
910.000
Sim 0353511975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1975 Viettel
Đặt mua
0357231975760,000
910.000
Sim 0357231975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31975 Viettel
Đặt mua
0355581965760,000
910.000
Sim 0355581965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
581965 Viettel
Đặt mua
0353681975790,000
950.000
Sim 0353681975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
975 Viettel
Đặt mua
0358171965800,000
960.000
Sim 0358171965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0358931975800,000
960.000
Sim 0358931975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31975 Viettel
Đặt mua
0355891965820,000
980.000
Sim 0355891965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
891965 Viettel
Đặt mua
0359851965820,000
980.000
Sim 0359851965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
965 Viettel
Đặt mua
0358701975820,000
980.000
Sim 0358701975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1975 Viettel
Đặt mua
0356371985830,000
1.000.000
Sim 0356371985 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71985 Viettel
Đặt mua
0357281975830,000
1.000.000
Sim 0357281975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281975 Viettel
Đặt mua
0355761965830,000
1.000.000
Sim 0355761965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
965 Viettel
Đặt mua
0357652005830,000
1.000.000
Sim 0357652005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
0352802005830,000
1.000.000
Sim 0352802005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02005 Viettel
Đặt mua
0353602005830,000
1.000.000
Sim 0353602005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
602005 Viettel
Đặt mua
0357361975830,000
1.000.000
Sim 0357361975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
975 Viettel
Đặt mua
0359391975830,000
1.000.000
Sim 0359391975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1975 Viettel
Đặt mua
0359132005840,000
1.010.000
Sim 0359132005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32005 Viettel
Đặt mua
0355712005880,000
1.060.000
Sim 0355712005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
712005 Viettel
Đặt mua
0357121975890,000
1.070.000
Sim 0357121975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
975 Viettel
Đặt mua
0353001965900,000
1.080.000
Sim 0353001965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1965 Viettel
Đặt mua
0355701975900,000
1.080.000
Sim 0355701975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01975 Viettel
Đặt mua
0357321975900,000
1.080.000
Sim 0357321975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
321975 Viettel
Đặt mua
0356531985900,000
1.080.000
Sim 0356531985 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
985 Viettel
Đặt mua
0353231985900,000
1.080.000
Sim 0353231985 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Viettel
Đặt mua
0353271985900,000
1.080.000
Sim 0353271985 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71985 Viettel
Đặt mua
0358201985900,000
1.080.000
Sim 0358201985 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201985 Viettel
Đặt mua
0355261965950,000
1.140.000
Sim 0355261965 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
965 Viettel
Đặt mua
0353651985950,000
1.140.000
Sim 0353651985 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1985 Viettel
Đặt mua
0359781975950,000
1.140.000
Sim 0359781975 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81975 Viettel
Đặt mua
0359302005950,000
1.140.000
Sim 0359302005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
302005 Viettel
Đặt mua
0359591955950,000
1.140.000
Sim 0359591955 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
955 Viettel
Đặt mua
0357732005950,000
1.140.000
Sim 0357732005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
0356902005950,000
1.140.000
Sim 0356902005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02005 Viettel
Đặt mua
0356802005950,000
1.140.000
Sim 0356802005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
802005 Viettel
Đặt mua
03572820051,000,000
1.200.000
Sim 0357282005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
005 Viettel
Đặt mua
03568720051,000,000
1.200.000
Sim 0356872005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2005 Viettel
Đặt mua
03581320051,000,000
1.200.000
Sim 0358132005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32005 Viettel
Đặt mua
03597520051,000,000
1.200.000
Sim 0359752005 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
752005 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 035 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 035 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Minh Hảo
  Đặt sim: 01621...83
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Nguyễn Thục Lệ
  Đặt sim: 01295...68
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Văn Hùng
  Đặt sim: 09740...13
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Hoàng Minh Toàn
  Đặt sim: 01670...81
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Trần Diệp Di
  Đặt sim: 09069...57
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Nguyễn Cát Phương
  Đặt sim: 08820...92
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Trần Minh Long
  Đặt sim: 08634...46
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Phạm Duy Hòa
  Đặt sim: 09762...28
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Văn Tân
  Đặt sim: 09079...54
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Ngô Thị Thy
  Đặt sim: 08673...34
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Nguyễn Đức Hoàng
  Đặt sim: 01226...75
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Ngô Đức Quân
  Đặt sim: 09893...21
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Nguyễn Duy Lực
  Đặt sim: 09367...24
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Hoàng Chí Luân
  Đặt sim: 01265...79
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Nguyễn Duy Linh
  Đặt sim: 09863...44
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.