sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 035 Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
03538875551,570,000
1.880.000
Sim 0353887555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03538805551,570,000
1.880.000
Sim 0353880555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
80555 Viettel
Đặt mua
03561705551,690,000
2.030.000
Sim 0356170555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
170555 Viettel
Đặt mua
03537705551,740,000
2.090.000
Sim 0353770555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03578275551,740,000
2.090.000
Sim 0357827555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03580715551,740,000
2.090.000
Sim 0358071555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71555 Viettel
Đặt mua
03560765551,740,000
2.090.000
Sim 0356076555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
076555 Viettel
Đặt mua
03573985552,000,000
2.400.000
Sim 0357398555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03573765552,000,000
2.400.000
Sim 0357376555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
03573875552,000,000
2.400.000
Sim 0357387555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87555 Viettel
Đặt mua
03573515552,000,000
2.400.000
Sim 0357351555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
351555 Viettel
Đặt mua
03573975552,000,000
2.400.000
Sim 0357397555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03573925552,000,000
2.400.000
Sim 0357392555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2555 Viettel
Đặt mua
03566715552,030,000
2.440.000
Sim 0356671555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71555 Viettel
Đặt mua
03539785552,110,000
2.530.000
Sim 0353978555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
978555 Viettel
Đặt mua
03571525552,110,000
2.530.000
Sim 0357152555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03580065552,110,000
2.530.000
Sim 0358006555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6555 Viettel
Đặt mua
03561175552,110,000
2.530.000
Sim 0356117555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
17555 Viettel
Đặt mua
03598005552,110,000
2.530.000
Sim 0359800555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
800555 Viettel
Đặt mua
03597725552,110,000
2.530.000
Sim 0359772555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03591375552,110,000
2.530.000
Sim 0359137555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03523975552,150,000
2.580.000
Sim 0352397555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
97555 Viettel
Đặt mua
03523965552,150,000
2.580.000
Sim 0352396555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
396555 Viettel
Đặt mua
03523905552,150,000
2.580.000
Sim 0352390555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03523825552,150,000
2.580.000
Sim 0352382555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2555 Viettel
Đặt mua
03523815552,150,000
2.580.000
Sim 0352381555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
81555 Viettel
Đặt mua
03523805552,150,000
2.580.000
Sim 0352380555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
380555 Viettel
Đặt mua
03590375552,190,000
2.630.000
Sim 0359037555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03590675552,190,000
2.630.000
Sim 0359067555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03590715552,190,000
2.630.000
Sim 0359071555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71555 Viettel
Đặt mua
03590725552,190,000
2.630.000
Sim 0359072555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
072555 Viettel
Đặt mua
03590735552,190,000
2.630.000
Sim 0359073555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03573175552,190,000
2.630.000
Sim 0357317555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03538895552,280,000
2.740.000
Sim 0353889555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
89555 Viettel
Đặt mua
03552975552,370,000
2.840.000
Sim 0355297555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
297555 Viettel
Đặt mua
03523875552,410,000
2.890.000
Sim 0352387555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03523835552,410,000
2.890.000
Sim 0352383555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3555 Viettel
Đặt mua
03590705552,430,000
2.920.000
Sim 0359070555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70555 Viettel
Đặt mua
03588195552,440,000
2.930.000
Sim 0358819555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
819555 Viettel
Đặt mua
03578265552,440,000
2.930.000
Sim 0357826555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03590575552,440,000
2.930.000
Sim 0359057555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03591035552,440,000
2.930.000
Sim 0359103555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
03555 Viettel
Đặt mua
03573205552,440,000
2.930.000
Sim 0357320555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
320555 Viettel
Đặt mua
03573605552,440,000
2.930.000
Sim 0357360555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03573705552,440,000
2.930.000
Sim 0357370555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Viettel
Đặt mua
03573715552,440,000
2.930.000
Sim 0357371555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71555 Viettel
Đặt mua
03573725552,440,000
2.930.000
Sim 0357372555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
372555 Viettel
Đặt mua
03573805552,440,000
2.930.000
Sim 0357380555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03573905552,440,000
2.930.000
Sim 0357390555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0555 Viettel
Đặt mua
03565075552,490,000
2.990.000
Sim 0356507555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07555 Viettel
Đặt mua
03565195552,490,000
2.990.000
Sim 0356519555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
519555 Viettel
Đặt mua
03565905552,490,000
2.990.000
Sim 0356590555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03578575552,530,000
3.040.000
Sim 0357857555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7555 Viettel
Đặt mua
03578515552,530,000
3.040.000
Sim 0357851555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
51555 Viettel
Đặt mua
03578525552,530,000
3.040.000
Sim 0357852555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
852555 Viettel
Đặt mua
03578565552,530,000
3.040.000
Sim 0357856555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03578595552,530,000
3.040.000
Sim 0357859555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9555 Viettel
Đặt mua
03578395552,530,000
3.040.000
Sim 0357839555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
39555 Viettel
Đặt mua
03578535552,530,000
3.040.000
Sim 0357853555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
853555 Viettel
Đặt mua
03597825552,530,000
3.040.000
Sim 0359782555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
555 Viettel
Đặt mua
03599835552,530,000
3.040.000
Sim 0359983555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3555 Viettel
Đặt mua
03568105552,530,000
3.040.000
Sim 0356810555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10555 Viettel
Đặt mua
03522915552,530,000
3.040.000
Sim 0352291555 Viettel Đầu số 035 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
291555 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 035 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 035 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Duy Thuận
  Đặt sim: 01683...13
  Vào lúc: 8:56 23/9/2019

  Trần Minh Đăng
  Đặt sim: 01651...22
  Vào lúc: 8:53 23/9/2019

  Hoàng Đức Hoàng
  Đặt sim: 01279...57
  Vào lúc: 8:50 23/9/2019

  Trần Trung Nam
  Đặt sim: 09345...35
  Vào lúc: 8:47 23/9/2019

  Trần Minh Tuyên
  Đặt sim: 01655...60
  Vào lúc: 8:44 23/9/2019

  Phan Chí Anh
  Đặt sim: 09343...87
  Vào lúc: 8:41 23/9/2019

  Nguyễn Phương Trang
  Đặt sim: 09657...55
  Vào lúc: 8:38 23/9/2019

  Nguyễn Duy Việt
  Đặt sim: 01697...56
  Vào lúc: 8:35 23/9/2019

  Huỳnh Thị Linh
  Đặt sim: 09059...65
  Vào lúc: 8:32 23/9/2019

  Phan Thị Thy
  Đặt sim: 09626...81
  Vào lúc: 8:28 23/9/2019

  Huỳnh Văn Thành
  Đặt sim: 09336...27
  Vào lúc: 8:26 23/9/2019

  Hoàng Phương Linh
  Đặt sim: 01620...60
  Vào lúc: 8:23 23/9/2019

  Trần Văn Lộc
  Đặt sim: 09828...19
  Vào lúc: 8:19 23/9/2019

  Ngô Thị Mai
  Đặt sim: 08621...64
  Vào lúc: 8:17 23/9/2019

  Ngô Thục Nhàn
  Đặt sim: 01285...29
  Vào lúc: 8:14 23/9/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.