sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 036 Viettel Năm Sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0367261972320,000
380.000
Sim 0367261972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
0363671972320,000
380.000
Sim 0363671972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71972 Viettel
Đặt mua
0365371972400,000
480.000
Sim 0365371972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371972 Viettel
Đặt mua
0362801972400,000
480.000
Sim 0362801972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0363111962400,000
480.000
Sim 0363111962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Viettel
Đặt mua
0367041962450,000
540.000
Sim 0367041962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41962 Viettel
Đặt mua
0369471962450,000
540.000
Sim 0369471962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471962 Viettel
Đặt mua
0369831962450,000
540.000
Sim 0369831962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Viettel
Đặt mua
0363411972450,000
540.000
Sim 0363411972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
0367201972500,000
600.000
Sim 0367201972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01972 Viettel
Đặt mua
0369211962500,000
600.000
Sim 0369211962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211962 Viettel
Đặt mua
0367211972500,000
600.000
Sim 0367211972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0364581962500,000
600.000
Sim 0364581962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Viettel
Đặt mua
0365391972500,000
600.000
Sim 0365391972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91972 Viettel
Đặt mua
0367741952500,000
600.000
Sim 0367741952 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
741952 Viettel
Đặt mua
0364901982500,000
600.000
Sim 0364901982 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Viettel
Đặt mua
0367701972550,000
660.000
Sim 0367701972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
0365941972550,000
660.000
Sim 0365941972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41972 Viettel
Đặt mua
0362221952590,000
710.000
Sim 0362221952 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
221952 Viettel
Đặt mua
0366141972600,000
720.000
Sim 0366141972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0369561962600,000
720.000
Sim 0369561962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Viettel
Đặt mua
0367242002600,000
720.000
Sim 0367242002 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42002 Viettel
Đặt mua
0365091962600,000
720.000
Sim 0365091962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
091962 Viettel
Đặt mua
0366701972650,000
780.000
Sim 0366701972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0362461972660,000
790.000
Sim 0362461972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
0367941952680,000
820.000
Sim 0367941952 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41952 Viettel
Đặt mua
0366141952680,000
820.000
Sim 0366141952 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141952 Viettel
Đặt mua
0367151972680,000
820.000
Sim 0367151972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0362401962680,000
820.000
Sim 0362401962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Viettel
Đặt mua
0367451962680,000
820.000
Sim 0367451962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51962 Viettel
Đặt mua
0365871972700,000
840.000
Sim 0365871972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
871972 Viettel
Đặt mua
0367061972700,000
840.000
Sim 0367061972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0366091952700,000
840.000
Sim 0366091952 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Viettel
Đặt mua
0364711972700,000
840.000
Sim 0364711972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11972 Viettel
Đặt mua
0369041972700,000
840.000
Sim 0369041972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
041972 Viettel
Đặt mua
0369741962700,000
840.000
Sim 0369741962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Viettel
Đặt mua
0365631972700,000
840.000
Sim 0365631972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
0363911972700,000
840.000
Sim 0363911972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11972 Viettel
Đặt mua
0365061972750,000
900.000
Sim 0365061972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
061972 Viettel
Đặt mua
0365201972800,000
960.000
Sim 0365201972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0365831972800,000
960.000
Sim 0365831972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
0366261972800,000
960.000
Sim 0366261972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61972 Viettel
Đặt mua
0369711962800,000
960.000
Sim 0369711962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711962 Viettel
Đặt mua
0367071972800,000
960.000
Sim 0367071972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0366491972800,000
960.000
Sim 0366491972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
0363741972800,000
960.000
Sim 0363741972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41972 Viettel
Đặt mua
0365421972800,000
960.000
Sim 0365421972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421972 Viettel
Đặt mua
0368701982850,000
1.020.000
Sim 0368701982 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Viettel
Đặt mua
0368942002850,000
1.020.000
Sim 0368942002 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2002 Viettel
Đặt mua
0366001972880,000
1.060.000
Sim 0366001972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01972 Viettel
Đặt mua
0368201972880,000
1.060.000
Sim 0368201972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201972 Viettel
Đặt mua
0368141972880,000
1.060.000
Sim 0368141972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
0364761972880,000
1.060.000
Sim 0364761972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
0367811972880,000
1.060.000
Sim 0367811972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11972 Viettel
Đặt mua
0363711962950,000
1.140.000
Sim 0363711962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711962 Viettel
Đặt mua
0364271962990,000
1.190.000
Sim 0364271962 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Viettel
Đặt mua
03623919721,000,000
1.200.000
Sim 0362391972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
03694119721,000,000
1.200.000
Sim 0369411972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11972 Viettel
Đặt mua
03644619721,000,000
1.200.000
Sim 0364461972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
461972 Viettel
Đặt mua
03652619721,000,000
1.200.000
Sim 0365261972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Viettel
Đặt mua
03657019721,000,000
1.200.000
Sim 0365701972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1972 Viettel
Đặt mua
03672519721,000,000
1.200.000
Sim 0367251972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51972 Viettel
Đặt mua
03687019721,000,000
1.200.000
Sim 0368701972 Viettel Đầu số 036 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701972 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 036 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 036 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Cát Tuyết
  Đặt sim: 01232...69
  Vào lúc: 8:55 3/6/2020

  Nguyễn Đức Hiển
  Đặt sim: 09611...27
  Vào lúc: 8:52 3/6/2020

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 01249...72
  Vào lúc: 8:50 3/6/2020

  Trần Thị Hằng
  Đặt sim: 08936...58
  Vào lúc: 8:46 3/6/2020

  Nguyễn Thị Phương
  Đặt sim: 01699...80
  Vào lúc: 8:43 3/6/2020

  Lê Văn Bảo
  Đặt sim: 08668...53
  Vào lúc: 8:41 3/6/2020

  Trần Đức Lực
  Đặt sim: 08843...94
  Vào lúc: 8:38 3/6/2020

  Trần Văn Anh
  Đặt sim: 08862...17
  Vào lúc: 8:34 3/6/2020

  Ngô Văn Tân
  Đặt sim: 08692...15
  Vào lúc: 8:32 3/6/2020

  Nguyễn Văn Hùng
  Đặt sim: 01218...39
  Vào lúc: 8:28 3/6/2020

  Nguyễn Diệp Bình
  Đặt sim: 08855...51
  Vào lúc: 8:26 3/6/2020

  Ngô Minh Hùng
  Đặt sim: 01245...84
  Vào lúc: 8:22 3/6/2020

  Nguyễn Duy Nhật
  Đặt sim: 09075...49
  Vào lúc: 8:19 3/6/2020

  Trần Kiều Mai
  Đặt sim: 09876...36
  Vào lúc: 8:17 3/6/2020

  Phạm Đức Thi
  Đặt sim: 08974...46
  Vào lúc: 8:13 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.