sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 037 Viettel Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0373078818350,000
420.000
Sim 0373078818 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8818 Viettel
Đặt mua
0379619288350,000
420.000
Sim 0379619288 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19288 Viettel
Đặt mua
0378070558350,000
420.000
Sim 0378070558 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
070558 Viettel
Đặt mua
0372325998350,000
420.000
Sim 0372325998 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
998 Viettel
Đặt mua
0373205558350,000
420.000
Sim 0373205558 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5558 Viettel
Đặt mua
0379337198350,000
420.000
Sim 0379337198 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37198 Viettel
Đặt mua
0372859588350,000
420.000
Sim 0372859588 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859588 Viettel
Đặt mua
0375858018350,000
420.000
Sim 0375858018 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
018 Viettel
Đặt mua
0379767998350,000
420.000
Sim 0379767998 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7998 Viettel
Đặt mua
0376629218350,000
420.000
Sim 0376629218 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29218 Viettel
Đặt mua
0372191718350,000
420.000
Sim 0372191718 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
191718 Viettel
Đặt mua
0376632618350,000
420.000
Sim 0376632618 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
618 Viettel
Đặt mua
0372719908350,000
420.000
Sim 0372719908 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9908 Viettel
Đặt mua
0375770058350,000
420.000
Sim 0375770058 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70058 Viettel
Đặt mua
0376133028350,000
420.000
Sim 0376133028 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
133028 Viettel
Đặt mua
0376639108350,000
420.000
Sim 0376639108 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
108 Viettel
Đặt mua
0376675218350,000
420.000
Sim 0376675218 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5218 Viettel
Đặt mua
0373521828350,000
420.000
Sim 0373521828 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21828 Viettel
Đặt mua
0375163288350,000
420.000
Sim 0375163288 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
163288 Viettel
Đặt mua
0373670388350,000
420.000
Sim 0373670388 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
388 Viettel
Đặt mua
0372073288350,000
420.000
Sim 0372073288 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3288 Viettel
Đặt mua
0372950388350,000
420.000
Sim 0372950388 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50388 Viettel
Đặt mua
0378075388350,000
420.000
Sim 0378075388 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
075388 Viettel
Đặt mua
0378760388350,000
420.000
Sim 0378760388 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
388 Viettel
Đặt mua
0372972188350,000
420.000
Sim 0372972188 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2188 Viettel
Đặt mua
0378537388350,000
420.000
Sim 0378537388 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37388 Viettel
Đặt mua
0375179788350,000
420.000
Sim 0375179788 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
179788 Viettel
Đặt mua
0372193088350,000
420.000
Sim 0372193088 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
088 Viettel
Đặt mua
0379260768350,000
420.000
Sim 0379260768 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0768 Viettel
Đặt mua
0375035768350,000
420.000
Sim 0375035768 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35768 Viettel
Đặt mua
0372139698350,000
420.000
Sim 0372139698 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
139698 Viettel
Đặt mua
0378086138350,000
420.000
Sim 0378086138 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
138 Viettel
Đặt mua
0375793588350,000
420.000
Sim 0375793588 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3588 Viettel
Đặt mua
0373312878350,000
420.000
Sim 0373312878 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12878 Viettel
Đặt mua
0379609378350,000
420.000
Sim 0379609378 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
609378 Viettel
Đặt mua
0379583798350,000
420.000
Sim 0379583798 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
798 Viettel
Đặt mua
0379689338350,000
420.000
Sim 0379689338 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9338 Viettel
Đặt mua
0375901068350,000
420.000
Sim 0375901068 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
01068 Viettel
Đặt mua
0375111018350,000
420.000
Sim 0375111018 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
111018 Viettel
Đặt mua
0375110558350,000
420.000
Sim 0375110558 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
558 Viettel
Đặt mua
0379952588350,000
420.000
Sim 0379952588 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2588 Viettel
Đặt mua
0375806288350,000
420.000
Sim 0375806288 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06288 Viettel
Đặt mua
0373767118350,000
420.000
Sim 0373767118 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
767118 Viettel
Đặt mua
0376898188350,000
420.000
Sim 0376898188 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
188 Viettel
Đặt mua
0379818558350,000
420.000
Sim 0379818558 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
8558 Viettel
Đặt mua
0373730608350,000
420.000
Sim 0373730608 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
30608 Viettel
Đặt mua
0376069918350,000
420.000
Sim 0376069918 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
069918 Viettel
Đặt mua
0376790958350,000
420.000
Sim 0376790958 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
958 Viettel
Đặt mua
0378080938350,000
420.000
Sim 0378080938 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0938 Viettel
Đặt mua
0372832878350,000
420.000
Sim 0372832878 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32878 Viettel
Đặt mua
0373220098350,000
420.000
Sim 0373220098 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
220098 Viettel
Đặt mua
0375676808350,000
420.000
Sim 0375676808 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
808 Viettel
Đặt mua
0373029028350,000
420.000
Sim 0373029028 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9028 Viettel
Đặt mua
0372136798350,000
420.000
Sim 0372136798 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36798 Viettel
Đặt mua
0375087608350,000
420.000
Sim 0375087608 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
087608 Viettel
Đặt mua
0373068018350,000
420.000
Sim 0373068018 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
018 Viettel
Đặt mua
0372191398350,000
420.000
Sim 0372191398 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1398 Viettel
Đặt mua
0373355278350,000
420.000
Sim 0373355278 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
55278 Viettel
Đặt mua
0379575278350,000
420.000
Sim 0379575278 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
575278 Viettel
Đặt mua
0378837808350,000
420.000
Sim 0378837808 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
808 Viettel
Đặt mua
0378057088350,000
420.000
Sim 0378057088 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7088 Viettel
Đặt mua
0372870628350,000
420.000
Sim 0372870628 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70628 Viettel
Đặt mua
0377125008350,000
420.000
Sim 0377125008 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
125008 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 037 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 037 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thị Dương
  Đặt sim: 09193...46
  Vào lúc: 14:55 28/11/2021

  Trần Chí Khánh
  Đặt sim: 09079...60
  Vào lúc: 14:53 28/11/2021

  Ngô Đức Lập
  Đặt sim: 01213...35
  Vào lúc: 14:50 28/11/2021

  Lê Minh Lâm
  Đặt sim: 09314...18
  Vào lúc: 14:47 28/11/2021

  Trần Trung Hòa
  Đặt sim: 09645...18
  Vào lúc: 14:43 28/11/2021

  Nguyễn Chí Thế
  Đặt sim: 09735...58
  Vào lúc: 14:40 28/11/2021

  Lê Ngọc Chi
  Đặt sim: 09618...20
  Vào lúc: 14:37 28/11/2021

  Nguyễn Đức Bách
  Đặt sim: 01638...31
  Vào lúc: 14:34 28/11/2021

  Ngô Ngọc Nhàn
  Đặt sim: 01636...98
  Vào lúc: 14:32 28/11/2021

  Trần Diệp Thơ
  Đặt sim: 09371...62
  Vào lúc: 14:28 28/11/2021

  Huỳnh Chí Chiến
  Đặt sim: 01281...18
  Vào lúc: 14:25 28/11/2021

  Ngô Đức Lực
  Đặt sim: 01248...49
  Vào lúc: 14:22 28/11/2021

  Nguyễn Chí Đăng
  Đặt sim: 09736...93
  Vào lúc: 14:19 28/11/2021

  Phạm Minh Tuyên
  Đặt sim: 09062...66
  Vào lúc: 14:17 28/11/2021

  Ngô Chí Vinh
  Đặt sim: 08616...57
  Vào lúc: 14:14 28/11/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.