sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 037 Viettel Năm Sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0375531969350,000
420.000
Sim 0375531969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0377871959350,000
420.000
Sim 0377871959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71959 Viettel
Đặt mua
0379441959350,000
420.000
Sim 0379441959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441959 Viettel
Đặt mua
0372691959350,000
420.000
Sim 0372691959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
0379571959350,000
420.000
Sim 0379571959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0375981969380,000
460.000
Sim 0375981969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81969 Viettel
Đặt mua
0376931969400,000
480.000
Sim 0376931969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
931969 Viettel
Đặt mua
0377292009400,000
480.000
Sim 0377292009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
0379182009400,000
480.000
Sim 0379182009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
0378712009400,000
480.000
Sim 0378712009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12009 Viettel
Đặt mua
0373411959450,000
540.000
Sim 0373411959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
411959 Viettel
Đặt mua
0373901959450,000
540.000
Sim 0373901959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
0373921959450,000
540.000
Sim 0373921959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0375371959450,000
540.000
Sim 0375371959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71959 Viettel
Đặt mua
0377231959450,000
540.000
Sim 0377231959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
231959 Viettel
Đặt mua
0378621959450,000
540.000
Sim 0378621959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
959 Viettel
Đặt mua
0379411959450,000
540.000
Sim 0379411959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0374281959500,000
600.000
Sim 0374281959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81959 Viettel
Đặt mua
0375271969500,000
600.000
Sim 0375271969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271969 Viettel
Đặt mua
0374901969500,000
600.000
Sim 0374901969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
0375731969500,000
600.000
Sim 0375731969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0375131959500,000
600.000
Sim 0375131959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31959 Viettel
Đặt mua
0379261959520,000
620.000
Sim 0379261959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261959 Viettel
Đặt mua
0377202009550,000
660.000
Sim 0377202009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
0375702009550,000
660.000
Sim 0375702009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
0376432009560,000
670.000
Sim 0376432009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32009 Viettel
Đặt mua
0376911959570,000
680.000
Sim 0376911959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
911959 Viettel
Đặt mua
0378151969590,000
710.000
Sim 0378151969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
0378001959590,000
710.000
Sim 0378001959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0379251969600,000
720.000
Sim 0379251969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51969 Viettel
Đặt mua
0379241969600,000
720.000
Sim 0379241969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241969 Viettel
Đặt mua
0376592009600,000
720.000
Sim 0376592009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
0376801969610,000
730.000
Sim 0376801969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0374801969680,000
820.000
Sim 0374801969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01969 Viettel
Đặt mua
0378681959700,000
840.000
Sim 0378681959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
681959 Viettel
Đặt mua
0372302009700,000
840.000
Sim 0372302009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
0379581959700,000
840.000
Sim 0379581959 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1959 Viettel
Đặt mua
0374752009700,000
840.000
Sim 0374752009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52009 Viettel
Đặt mua
0377851969720,000
860.000
Sim 0377851969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851969 Viettel
Đặt mua
0374382009730,000
880.000
Sim 0374382009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
0374492009730,000
880.000
Sim 0374492009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
0373851969730,000
880.000
Sim 0373851969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51969 Viettel
Đặt mua
0374621969750,000
900.000
Sim 0374621969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
621969 Viettel
Đặt mua
0375362009760,000
910.000
Sim 0375362009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
0372602009760,000
910.000
Sim 0372602009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
0377802009780,000
940.000
Sim 0377802009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02009 Viettel
Đặt mua
0374502009800,000
960.000
Sim 0374502009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
502009 Viettel
Đặt mua
0375961969800,000
960.000
Sim 0375961969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
0374672009800,000
960.000
Sim 0374672009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
0376282009800,000
960.000
Sim 0376282009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82009 Viettel
Đặt mua
0376161969800,000
960.000
Sim 0376161969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
161969 Viettel
Đặt mua
0372831969800,000
960.000
Sim 0372831969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
0377691969800,000
960.000
Sim 0377691969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1969 Viettel
Đặt mua
0379471969800,000
960.000
Sim 0379471969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71969 Viettel
Đặt mua
0375921969800,000
960.000
Sim 0375921969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
921969 Viettel
Đặt mua
0374452009840,000
1.010.000
Sim 0374452009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
009 Viettel
Đặt mua
0378672009850,000
1.020.000
Sim 0378672009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
0376012009850,000
1.020.000
Sim 0376012009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12009 Viettel
Đặt mua
0377071969850,000
1.020.000
Sim 0377071969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
071969 Viettel
Đặt mua
0379651969850,000
1.020.000
Sim 0379651969 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
969 Viettel
Đặt mua
0374012009880,000
1.060.000
Sim 0374012009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2009 Viettel
Đặt mua
0373252009880,000
1.060.000
Sim 0373252009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52009 Viettel
Đặt mua
0374142009880,000
1.060.000
Sim 0374142009 Viettel Đầu số 037 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
142009 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 037 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 037 là của nhà mạng: Viettel
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Chí Vinh
  Đặt sim: 01619...70
  Vào lúc: 22:55 18/9/2020

  Nguyễn Đức Cường
  Đặt sim: 09125...25
  Vào lúc: 22:52 18/9/2020

  Nguyễn Văn Vương
  Đặt sim: 01639...67
  Vào lúc: 22:50 18/9/2020

  Nguyễn Minh Long
  Đặt sim: 08661...20
  Vào lúc: 22:46 18/9/2020

  Phạm Văn Hiền
  Đặt sim: 09334...33
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Nguyễn Văn Hiếu
  Đặt sim: 09092...46
  Vào lúc: 22:41 18/9/2020

  Huỳnh Văn Thuận
  Đặt sim: 09091...99
  Vào lúc: 22:37 18/9/2020

  Phạm Duy Sơn
  Đặt sim: 08691...45
  Vào lúc: 22:35 18/9/2020

  Phạm Minh Thái
  Đặt sim: 09174...63
  Vào lúc: 22:32 18/9/2020

  Nguyễn Đức Tiến
  Đặt sim: 09890...95
  Vào lúc: 22:29 18/9/2020

  Nguyễn Minh Anh
  Đặt sim: 09627...14
  Vào lúc: 22:25 18/9/2020

  Phan Văn Quang
  Đặt sim: 09833...96
  Vào lúc: 22:23 18/9/2020

  Ngô Thị Ðào
  Đặt sim: 08940...99
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Trần Minh Huy
  Đặt sim: 01680...75
  Vào lúc: 22:16 18/9/2020

  Nguyễn Văn Khánh
  Đặt sim: 01225...66
  Vào lúc: 22:14 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.