sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 039 Viettel Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0396142049150,000
180.000
Sim 0396142049 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2049 Viettel
Đặt mua
0399050089150,000
180.000
Sim 0399050089 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
50089 Viettel
Đặt mua
0399546539150,000
180.000
Sim 0399546539 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
546539 Viettel
Đặt mua
0395494539150,000
180.000
Sim 0395494539 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
539 Viettel
Đặt mua
0394800039150,000
180.000
Sim 0394800039 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
0039 Viettel
Đặt mua
0392684039150,000
180.000
Sim 0392684039 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84039 Viettel
Đặt mua
0393295469180,000
220.000
Sim 0393295469 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
295469 Viettel
Đặt mua
0398932559180,000
220.000
Sim 0398932559 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
559 Viettel
Đặt mua
0399153669180,000
220.000
Sim 0399153669 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3669 Viettel
Đặt mua
0395849869180,000
220.000
Sim 0395849869 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49869 Viettel
Đặt mua
0394103239180,000
220.000
Sim 0394103239 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
103239 Viettel
Đặt mua
0394880639180,000
220.000
Sim 0394880639 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
639 Viettel
Đặt mua
0394328099180,000
220.000
Sim 0394328099 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8099 Viettel
Đặt mua
0399136439180,000
220.000
Sim 0399136439 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36439 Viettel
Đặt mua
0394318639190,000
230.000
Sim 0394318639 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
318639 Viettel
Đặt mua
0399362959190,000
230.000
Sim 0399362959 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
959 Viettel
Đặt mua
0393643039200,000
240.000
Sim 0393643039 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3039 Viettel
Đặt mua
0396249439200,000
240.000
Sim 0396249439 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
49439 Viettel
Đặt mua
0394425039200,000
240.000
Sim 0394425039 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
425039 Viettel
Đặt mua
0398322439200,000
240.000
Sim 0398322439 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
439 Viettel
Đặt mua
0398101499200,000
240.000
Sim 0398101499 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1499 Viettel
Đặt mua
0393198069200,000
240.000
Sim 0393198069 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
98069 Viettel
Đặt mua
0399236439200,000
240.000
Sim 0399236439 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
236439 Viettel
Đặt mua
0396244559200,000
240.000
Sim 0396244559 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
559 Viettel
Đặt mua
0393658439200,000
240.000
Sim 0393658439 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8439 Viettel
Đặt mua
0394659919200,000
240.000
Sim 0394659919 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
59919 Viettel
Đặt mua
0394696569200,000
240.000
Sim 0394696569 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
696569 Viettel
Đặt mua
0394898119200,000
240.000
Sim 0394898119 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
119 Viettel
Đặt mua
0392902499200,000
240.000
Sim 0392902499 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2499 Viettel
Đặt mua
0392213099200,000
240.000
Sim 0392213099 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13099 Viettel
Đặt mua
0394068239200,000
240.000
Sim 0394068239 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
068239 Viettel
Đặt mua
0399468859200,000
240.000
Sim 0399468859 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
859 Viettel
Đặt mua
0398543389200,000
240.000
Sim 0398543389 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3389 Viettel
Đặt mua
0398329349200,000
240.000
Sim 0398329349 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29349 Viettel
Đặt mua
0396144369200,000
240.000
Sim 0396144369 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
144369 Viettel
Đặt mua
0395814689200,000
240.000
Sim 0395814689 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
689 Viettel
Đặt mua
0394655359200,000
240.000
Sim 0394655359 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5359 Viettel
Đặt mua
0392856069200,000
240.000
Sim 0392856069 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56069 Viettel
Đặt mua
0399041339200,000
240.000
Sim 0399041339 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
041339 Viettel
Đặt mua
0399318059200,000
240.000
Sim 0399318059 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
059 Viettel
Đặt mua
0394906099250,000
300.000
Sim 0394906099 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6099 Viettel
Đặt mua
0393013519250,000
300.000
Sim 0393013519 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
13519 Viettel
Đặt mua
0392615459250,000
300.000
Sim 0392615459 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
615459 Viettel
Đặt mua
0392885389250,000
300.000
Sim 0392885389 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
389 Viettel
Đặt mua
0392041339250,000
300.000
Sim 0392041339 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1339 Viettel
Đặt mua
0395029529250,000
300.000
Sim 0395029529 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29529 Viettel
Đặt mua
0393359839250,000
300.000
Sim 0393359839 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
359839 Viettel
Đặt mua
0392860919250,000
300.000
Sim 0392860919 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
919 Viettel
Đặt mua
0394048959250,000
300.000
Sim 0394048959 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8959 Viettel
Đặt mua
0398648839250,000
300.000
Sim 0398648839 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
48839 Viettel
Đặt mua
0395049949250,000
300.000
Sim 0395049949 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
049949 Viettel
Đặt mua
0393643329250,000
300.000
Sim 0393643329 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
329 Viettel
Đặt mua
0395055849250,000
300.000
Sim 0395055849 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5849 Viettel
Đặt mua
0395405029250,000
300.000
Sim 0395405029 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05029 Viettel
Đặt mua
0394165169250,000
300.000
Sim 0394165169 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
165169 Viettel
Đặt mua
0392401369250,000
300.000
Sim 0392401369 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
369 Viettel
Đặt mua
0392269039250,000
300.000
Sim 0392269039 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9039 Viettel
Đặt mua
0393040139250,000
300.000
Sim 0393040139 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40139 Viettel
Đặt mua
0393305919250,000
300.000
Sim 0393305919 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
305919 Viettel
Đặt mua
0392881039250,000
300.000
Sim 0392881039 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
039 Viettel
Đặt mua
0395655039250,000
300.000
Sim 0395655039 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5039 Viettel
Đặt mua
0394521839250,000
300.000
Sim 0394521839 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21839 Viettel
Đặt mua
0394546929250,000
300.000
Sim 0394546929 Viettel Đầu số 039 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
546929 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Danh sách sim V90 Viettel truy cập 3g 4g tại đây
Sim số đẹp Viettel
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 039 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 039 là của nhà mạng: Viettel
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Thị Nhân
  Đặt sim: 01690...18
  Vào lúc: 9:55 20/1/2020

  Huỳnh Minh Lợi
  Đặt sim: 01234...74
  Vào lúc: 9:52 20/1/2020

  Phan Kiều Hằng
  Đặt sim: 09178...65
  Vào lúc: 9:49 20/1/2020

  Nguyễn Thị Dương
  Đặt sim: 09621...43
  Vào lúc: 9:46 20/1/2020

  Trần Tường Phương
  Đặt sim: 09668...37
  Vào lúc: 9:44 20/1/2020

  Nguyễn Văn Gia
  Đặt sim: 01640...40
  Vào lúc: 9:41 20/1/2020

  Lê Chí Anh
  Đặt sim: 08660...75
  Vào lúc: 9:37 20/1/2020

  Lê Diệp Hương
  Đặt sim: 01683...85
  Vào lúc: 9:34 20/1/2020

  Nguyễn Văn Khải
  Đặt sim: 01684...92
  Vào lúc: 9:32 20/1/2020

  Trần Minh Phong
  Đặt sim: 08916...97
  Vào lúc: 9:29 20/1/2020

  Hoàng Thị Tuyết
  Đặt sim: 09344...26
  Vào lúc: 9:26 20/1/2020

  Phạm Duy Hiếu
  Đặt sim: 08648...44
  Vào lúc: 9:23 20/1/2020

  Nguyễn Văn Khánh
  Đặt sim: 08661...66
  Vào lúc: 9:20 20/1/2020

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 01259...23
  Vào lúc: 9:16 20/1/2020

  Nguyễn Thị Hạ
  Đặt sim: 09783...14
  Vào lúc: 9:13 20/1/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.