sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 05 Giá 500K Không lỗi dính 4 Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0582352001550,000
660.000
Sim 0582352001 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0588272001550,000
660.000
Sim 0588272001 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Vietnamobile
Đặt mua
0566332001550,000
660.000
Sim 0566332001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
332001 Vietnamobile
Đặt mua
0566352001550,000
660.000
Sim 0566352001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0568132001550,000
660.000
Sim 0568132001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0566362001550,000
660.000
Sim 0566362001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Vietnamobile
Đặt mua
0566372001550,000
660.000
Sim 0566372001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
372001 Vietnamobile
Đặt mua
0568152001550,000
660.000
Sim 0568152001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0568162001550,000
660.000
Sim 0568162001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0566382001550,000
660.000
Sim 0566382001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82001 Vietnamobile
Đặt mua
0566392001550,000
660.000
Sim 0566392001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
392001 Vietnamobile
Đặt mua
0568182001550,000
660.000
Sim 0568182001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0568192001550,000
660.000
Sim 0568192001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0568582001550,000
660.000
Sim 0568582001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82001 Vietnamobile
Đặt mua
0563502001550,000
660.000
Sim 0563502001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
502001 Vietnamobile
Đặt mua
0563512001550,000
660.000
Sim 0563512001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0563532001550,000
660.000
Sim 0563532001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0562762001550,000
660.000
Sim 0562762001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Vietnamobile
Đặt mua
0563582001550,000
660.000
Sim 0563582001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
582001 Vietnamobile
Đặt mua
0563592001550,000
660.000
Sim 0563592001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0563082001550,000
660.000
Sim 0563082001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0563092001550,000
660.000
Sim 0563092001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92001 Vietnamobile
Đặt mua
0563202001550,000
660.000
Sim 0563202001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
202001 Vietnamobile
Đặt mua
0566502001550,000
660.000
Sim 0566502001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0562962001550,000
660.000
Sim 0562962001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0563162001550,000
660.000
Sim 0563162001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Vietnamobile
Đặt mua
0563212001550,000
660.000
Sim 0563212001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212001 Vietnamobile
Đặt mua
0563602001550,000
660.000
Sim 0563602001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0563902001550,000
660.000
Sim 0563902001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0565062001550,000
660.000
Sim 0565062001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
62001 Vietnamobile
Đặt mua
0565102001550,000
660.000
Sim 0565102001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
102001 Vietnamobile
Đặt mua
0565282001550,000
660.000
Sim 0565282001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0566032001550,000
660.000
Sim 0566032001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0566052001550,000
660.000
Sim 0566052001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52001 Vietnamobile
Đặt mua
0566072001550,000
660.000
Sim 0566072001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
072001 Vietnamobile
Đặt mua
0566082001550,000
660.000
Sim 0566082001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0566092001550,000
660.000
Sim 0566092001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0566112001550,000
660.000
Sim 0566112001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12001 Vietnamobile
Đặt mua
0566122001550,000
660.000
Sim 0566122001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
122001 Vietnamobile
Đặt mua
0566152001550,000
660.000
Sim 0566152001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0566162001550,000
660.000
Sim 0566162001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0566172001550,000
660.000
Sim 0566172001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Vietnamobile
Đặt mua
0566192001550,000
660.000
Sim 0566192001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
192001 Vietnamobile
Đặt mua
0566202001550,000
660.000
Sim 0566202001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0566212001550,000
660.000
Sim 0566212001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0566232001550,000
660.000
Sim 0566232001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32001 Vietnamobile
Đặt mua
0566252001550,000
660.000
Sim 0566252001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
252001 Vietnamobile
Đặt mua
0566272001550,000
660.000
Sim 0566272001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0566292001550,000
660.000
Sim 0566292001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0566522001550,000
660.000
Sim 0566522001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22001 Vietnamobile
Đặt mua
0566562001550,000
660.000
Sim 0566562001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
562001 Vietnamobile
Đặt mua
0566582001550,000
660.000
Sim 0566582001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0566692001550,000
660.000
Sim 0566692001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0566712001550,000
660.000
Sim 0566712001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12001 Vietnamobile
Đặt mua
0566732001550,000
660.000
Sim 0566732001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
732001 Vietnamobile
Đặt mua
0566102001550,000
660.000
Sim 0566102001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0587902001550,000
660.000
Sim 0587902001 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0563612001650,000
780.000
Sim 0563612001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12001 Vietnamobile
Đặt mua
0565252001650,000
780.000
Sim 0565252001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
252001 Vietnamobile
Đặt mua
0582612001690,000
830.000
Sim 0582612001 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001 Vietnamobile
Đặt mua
0585172001730,000
880.000
Sim 0585172001 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2001 Vietnamobile
Đặt mua
0587172001730,000
880.000
Sim 0587172001 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72001 Vietnamobile
Đặt mua
0562972001760,000
910.000
Sim 0562972001 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972001 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 2001 Tân Tỵ Mệnh Kim, Bạch lạp kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Minh Khang
  Đặt sim: 01298...90
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Phạm Chí Tuấn
  Đặt sim: 01294...51
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Minh Khang
  Đặt sim: 01638...99
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Ngô Đức Lập
  Đặt sim: 09369...22
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Nguyễn Duy Kiên
  Đặt sim: 09825...78
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Ngô Thị Nhiên
  Đặt sim: 08940...93
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Nguyễn Trung Thắng
  Đặt sim: 09646...75
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Nguyễn Chí Cường
  Đặt sim: 01281...23
  Vào lúc: 22:34 25/6/2022

  Ngô Đức Huỳnh
  Đặt sim: 01644...96
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Trần Diệp Di
  Đặt sim: 09760...26
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Trần Đức Lực
  Đặt sim: 01648...82
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Nguyễn Văn Kiên
  Đặt sim: 01684...44
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Trần Cát Thơ
  Đặt sim: 08867...95
  Vào lúc: 22:19 25/6/2022

  Nguyễn Văn Hiệp
  Đặt sim: 01222...37
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Hoàng Thị Lệ
  Đặt sim: 09674...63
  Vào lúc: 22:14 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.