sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 05 Vietnamobile Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0584681991550,000
660.000
Sim 0584681991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0566831991550,000
660.000
Sim 0566831991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31991 Vietnamobile
Đặt mua
0566091991550,000
660.000
Sim 0566091991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
091991 Vietnamobile
Đặt mua
0585461991550,000
660.000
Sim 0585461991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0585641991550,000
660.000
Sim 0585641991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0585651991550,000
660.000
Sim 0585651991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vietnamobile
Đặt mua
0567281991550,000
660.000
Sim 0567281991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281991 Vietnamobile
Đặt mua
0586331991550,000
660.000
Sim 0586331991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0566341991550,000
660.000
Sim 0566341991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0586341991550,000
660.000
Sim 0586341991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vietnamobile
Đặt mua
0566351991550,000
660.000
Sim 0566351991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
351991 Vietnamobile
Đặt mua
0564771991550,000
660.000
Sim 0564771991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0584771991550,000
660.000
Sim 0584771991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0564931991550,000
660.000
Sim 0564931991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31991 Vietnamobile
Đặt mua
0584951991550,000
660.000
Sim 0584951991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951991 Vietnamobile
Đặt mua
0568131991550,000
660.000
Sim 0568131991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0588131991550,000
660.000
Sim 0588131991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0586361991550,000
660.000
Sim 0586361991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vietnamobile
Đặt mua
0566361991550,000
660.000
Sim 0566361991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
361991 Vietnamobile
Đặt mua
0586371991550,000
660.000
Sim 0586371991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0582511991550,000
660.000
Sim 0582511991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0582551991550,000
660.000
Sim 0582551991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vietnamobile
Đặt mua
0568151991550,000
660.000
Sim 0568151991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
151991 Vietnamobile
Đặt mua
0588151991550,000
660.000
Sim 0588151991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0568161991550,000
660.000
Sim 0568161991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0568171991550,000
660.000
Sim 0568171991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71991 Vietnamobile
Đặt mua
0588171991550,000
660.000
Sim 0588171991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
171991 Vietnamobile
Đặt mua
0566391991550,000
660.000
Sim 0566391991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0566401991550,000
660.000
Sim 0566401991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0566411991550,000
660.000
Sim 0566411991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Vietnamobile
Đặt mua
0563311991550,000
660.000
Sim 0563311991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311991 Vietnamobile
Đặt mua
0568191991550,000
660.000
Sim 0568191991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0568581991550,000
660.000
Sim 0568581991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0566421991550,000
660.000
Sim 0566421991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21991 Vietnamobile
Đặt mua
0566431991550,000
660.000
Sim 0566431991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431991 Vietnamobile
Đặt mua
0566441991550,000
660.000
Sim 0566441991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0562761991550,000
660.000
Sim 0562761991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0566451991550,000
660.000
Sim 0566451991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vietnamobile
Đặt mua
0566471991550,000
660.000
Sim 0566471991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471991 Vietnamobile
Đặt mua
0566461991550,000
660.000
Sim 0566461991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0566481991550,000
660.000
Sim 0566481991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0563571991550,000
660.000
Sim 0563571991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71991 Vietnamobile
Đặt mua
0582841991550,000
660.000
Sim 0582841991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
841991 Vietnamobile
Đặt mua
0588581991550,000
660.000
Sim 0588581991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0563091991550,000
660.000
Sim 0563091991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0563201991550,000
660.000
Sim 0563201991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Vietnamobile
Đặt mua
0586481991550,000
660.000
Sim 0586481991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
481991 Vietnamobile
Đặt mua
0566491991550,000
660.000
Sim 0566491991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0566511991550,000
660.000
Sim 0566511991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0563641991550,000
660.000
Sim 0563641991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41991 Vietnamobile
Đặt mua
0563211991550,000
660.000
Sim 0563211991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211991 Vietnamobile
Đặt mua
0563251991550,000
660.000
Sim 0563251991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0586521991550,000
660.000
Sim 0586521991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0566521991550,000
660.000
Sim 0566521991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21991 Vietnamobile
Đặt mua
0583761991550,000
660.000
Sim 0583761991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
761991 Vietnamobile
Đặt mua
0589031991550,000
660.000
Sim 0589031991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0565051991550,000
660.000
Sim 0565051991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0565071991550,000
660.000
Sim 0565071991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71991 Vietnamobile
Đặt mua
0565091991550,000
660.000
Sim 0565091991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
091991 Vietnamobile
Đặt mua
0585091991550,000
660.000
Sim 0585091991 Vietnamobile Đầu số 058 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vietnamobile
Đặt mua
0566561991550,000
660.000
Sim 0566561991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vietnamobile
Đặt mua
0566571991550,000
660.000
Sim 0566571991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71991 Vietnamobile
Đặt mua
0566581991550,000
660.000
Sim 0566581991 Vietnamobile Đầu số 056 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
581991 Vietnamobile
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006. Đầu số Vietnamobile bao gồm: 092, 056 , 058
Sim số đẹp Vietnamobile
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681
Sim số đẹp Vietnamobile là sim mạng Vietnamobile - tức mạng di động HT Mobile sau khi đã chuyển đổi công nghệ và thương hiệu – là dự án Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty cổ phần Viễn thông Hà Nội (Hanoi Telecom) và công ty Hutchison Telecom (Hong Kong). Bắt đầu cung cấp dịch vụ vào tháng 11 năm 2006.Đầu số Vietnamobile có đầu 10 số là 092, và đầu 11 số là 0188 chuyển sang đầu 10 số là đầu số 058, đầu 11 số 0186 chuyển sang đầu 10 số là đầu 056
Các gói cước và sim của Vietnamobile : Sim 4G, 3G, USB 20 , USB 50 , USB 100, SIÊU THÁNH SIM, Gói P75, Gói P150, Gói vEasy ,Gói vflex,Gói Ott Facebook
- Với các đầu số đã được cấp phép bao gồm sim 092, 018. Nhà mạng trẻ Vietnammobile đã đánh dấu sự có mặt của mình bằng những chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: phân phối hàng loạt sim số đẹp Vietnammobile , sim phong thủy Vietnammobile, sim lục quý Vietnamobile, sim ngũ quý Vietnamobile, sim lộc phát Vietnamobile, sim thần tài Vietnamobile, sim ông địa Vietnamobile, sim tiến đơn Vietnamobile, sim tiến đôi Vietnamobile, sim taxi Vietnamobile, sim lặp Vietnamobile, sim kép Vietnamobile, sim đối Vietnamobile, sim đảo Vietnamobile, sim gánh Vietnamobile, sim năm sinh Vietnamobile, sim đầu số cổ Vietnamobile, sim tam hoa Vietnamobile hàng loạt. .. và đem về một lượng khách hàng khá ấn tượng. Điều đó cho thấy sự cố gắng, nỗ lực của Vietnammobile trong việc đem lại cho thị trường viễn thông Việt Nam thêm phần sôi động, nhiều sắc màu và đặc biệt sim số đẹp vietnammobile giờ đây đã trở thành sự lựa chọn thông minh của hàng triệu khách hàng.


Sim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Cường
  Đặt sim: 01697...84
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Phan Thị Hồng
  Đặt sim: 01640...72
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01627...55
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Ngô Văn Nhật
  Đặt sim: 01295...59
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Trần Đức Tân
  Đặt sim: 08673...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Phan Văn Hiếu
  Đặt sim: 08940...82
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 08896...85
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Minh Ken
  Đặt sim: 09724...87
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08656...63
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01241...52
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Nguyễn Chí Thắng
  Đặt sim: 01693...78
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Trần Chí Gia
  Đặt sim: 09316...42
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Huỳnh Chí Nam
  Đặt sim: 01261...34
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Hoàng Kim Dương
  Đặt sim: 09854...83
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phạm Minh Lợi
  Đặt sim: 09763...29
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.