sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Không lỗi dính 4 Năm 1998 Mậu Dần Mệnh Thổ, Thành đầu thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0799101998500,000
600.000
Sim 0799101998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
0763111998450,000
540.000
Sim 0763111998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11998 Mobifone
Đặt mua
0763131998480,000
580.000
Sim 0763131998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131998 Mobifone
Đặt mua
0763081998480,000
580.000
Sim 0763081998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
0776201998800,000
960.000
Sim 0776201998 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
0708211998750,000
900.000
Sim 0708211998 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11998 Mobifone
Đặt mua
0785631998750,000
900.000
Sim 0785631998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631998 Mobifone
Đặt mua
0799191998750,000
900.000
Sim 0799191998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
0706311998850,000
1.020.000
Sim 0706311998 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
0775391998990,000
1.190.000
Sim 0775391998 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91998 Mobifone
Đặt mua
07783719981,000,000
1.200.000
Sim 0778371998 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371998 Mobifone
Đặt mua
07977019981,000,000
1.200.000
Sim 0797701998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07688019981,000,000
1.200.000
Sim 0768801998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07782919981,000,000
1.200.000
Sim 0778291998 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91998 Mobifone
Đặt mua
07886019981,000,000
1.200.000
Sim 0788601998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601998 Mobifone
Đặt mua
07966019981,000,000
1.200.000
Sim 0796601998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07735819981,000,000
1.200.000
Sim 0773581998 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07735119981,000,000
1.200.000
Sim 0773511998 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11998 Mobifone
Đặt mua
07876619981,050,000
1.260.000
Sim 0787661998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
661998 Mobifone
Đặt mua
07973719981,200,000
1.440.000
Sim 0797371998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07937119981,100,000
1.320.000
Sim 0793711998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07937219981,100,000
1.320.000
Sim 0793721998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21998 Mobifone
Đặt mua
07987119981,100,000
1.320.000
Sim 0798711998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711998 Mobifone
Đặt mua
07860019981,100,000
1.320.000
Sim 0786001998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07661519981,100,000
1.320.000
Sim 0766151998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07690619981,100,000
1.320.000
Sim 0769061998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61998 Mobifone
Đặt mua
07696019981,100,000
1.320.000
Sim 0769601998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
601998 Mobifone
Đặt mua
07698519981,100,000
1.320.000
Sim 0769851998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07739219981,100,000
1.320.000
Sim 0773921998 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07078219981,100,000
1.320.000
Sim 0707821998 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21998 Mobifone
Đặt mua
07865719981,100,000
1.320.000
Sim 0786571998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571998 Mobifone
Đặt mua
07655119981,100,000
1.320.000
Sim 0765511998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07860619981,100,000
1.320.000
Sim 0786061998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07657019981,100,000
1.320.000
Sim 0765701998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01998 Mobifone
Đặt mua
07657519981,100,000
1.320.000
Sim 0765751998 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
751998 Mobifone
Đặt mua
07960619981,100,000
1.320.000
Sim 0796061998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07087619981,100,000
1.320.000
Sim 0708761998 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07976319981,100,000
1.320.000
Sim 0797631998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31998 Mobifone
Đặt mua
07078019981,100,000
1.320.000
Sim 0707801998 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801998 Mobifone
Đặt mua
07769219981,100,000
1.320.000
Sim 0776921998 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07960319981,100,000
1.320.000
Sim 0796031998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07962819981,100,000
1.320.000
Sim 0796281998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81998 Mobifone
Đặt mua
07863019981,100,000
1.320.000
Sim 0786301998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
301998 Mobifone
Đặt mua
07982319981,100,000
1.320.000
Sim 0798231998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07937619981,100,000
1.320.000
Sim 0793761998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07862319981,100,000
1.320.000
Sim 0786231998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31998 Mobifone
Đặt mua
07976719981,100,000
1.320.000
Sim 0797671998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671998 Mobifone
Đặt mua
07860319981,100,000
1.320.000
Sim 0786031998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07975519981,100,000
1.320.000
Sim 0797551998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07861619981,100,000
1.320.000
Sim 0786161998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61998 Mobifone
Đặt mua
07853719981,100,000
1.320.000
Sim 0785371998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371998 Mobifone
Đặt mua
07852319981,100,000
1.320.000
Sim 0785231998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07832319981,100,000
1.320.000
Sim 0783231998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07857519981,100,000
1.320.000
Sim 0785751998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51998 Mobifone
Đặt mua
07867619981,100,000
1.320.000
Sim 0786761998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
761998 Mobifone
Đặt mua
07858019981,100,000
1.320.000
Sim 0785801998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07862019981,100,000
1.320.000
Sim 0786201998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07852819981,100,000
1.320.000
Sim 0785281998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81998 Mobifone
Đặt mua
07835519981,100,000
1.320.000
Sim 0783551998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
551998 Mobifone
Đặt mua
07998519981,100,000
1.320.000
Sim 0799851998 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
998 Mobifone
Đặt mua
07832519981,100,000
1.320.000
Sim 0783251998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1998 Mobifone
Đặt mua
07863219981,100,000
1.320.000
Sim 0786321998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21998 Mobifone
Đặt mua
07853219981,100,000
1.320.000
Sim 0785321998 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
321998 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Năm 1998 Mậu Dần Mệnh Thổ, Thành đầu thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Chí Hiền
  Đặt sim: 01222...43
  Vào lúc: 9:55 29/5/2020

  Trần Minh Anh
  Đặt sim: 08966...21
  Vào lúc: 9:52 29/5/2020

  Hoàng Minh Hoàng
  Đặt sim: 01221...92
  Vào lúc: 9:49 29/5/2020

  Trần Văn Đăng
  Đặt sim: 01693...51
  Vào lúc: 9:47 29/5/2020

  Ngô Đức Khoa
  Đặt sim: 01662...41
  Vào lúc: 9:43 29/5/2020

  Lê Nhã Vân
  Đặt sim: 08839...13
  Vào lúc: 9:41 29/5/2020

  Hoàng Văn Hải
  Đặt sim: 09895...12
  Vào lúc: 9:37 29/5/2020

  Huỳnh Đức Đạt
  Đặt sim: 09064...88
  Vào lúc: 9:35 29/5/2020

  Lê Đức Nam
  Đặt sim: 01279...32
  Vào lúc: 9:31 29/5/2020

  Trần Trung Khải
  Đặt sim: 09096...16
  Vào lúc: 9:29 29/5/2020

  Ngô Đức Huy
  Đặt sim: 01676...75
  Vào lúc: 9:26 29/5/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01646...54
  Vào lúc: 9:23 29/5/2020

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01290...80
  Vào lúc: 9:19 29/5/2020

  Nguyễn Đức Khoa
  Đặt sim: 01657...90
  Vào lúc: 9:16 29/5/2020

  Huỳnh Duy Khoa
  Đặt sim: 01258...98
  Vào lúc: 9:13 29/5/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.