sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0705933688350,000
420.000
Sim 0705933688 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3688 Mobifone
Đặt mua
0705225828350,000
420.000
Sim 0705225828 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25828 Mobifone
Đặt mua
0799116828350,000
420.000
Sim 0799116828 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
116828 Mobifone
Đặt mua
0705233828350,000
420.000
Sim 0705233828 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
828 Mobifone
Đặt mua
0768917668350,000
420.000
Sim 0768917668 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7668 Mobifone
Đặt mua
0765721668350,000
420.000
Sim 0765721668 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21668 Mobifone
Đặt mua
0703918168350,000
420.000
Sim 0703918168 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
918168 Mobifone
Đặt mua
0768117668350,000
420.000
Sim 0768117668 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
668 Mobifone
Đặt mua
0773228578350,000
420.000
Sim 0773228578 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8578 Mobifone
Đặt mua
0708116898390,000
470.000
Sim 0708116898 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16898 Mobifone
Đặt mua
0768552898390,000
470.000
Sim 0768552898 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
552898 Mobifone
Đặt mua
0766606388390,000
470.000
Sim 0766606388 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
388 Mobifone
Đặt mua
0763580168390,000
470.000
Sim 0763580168 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0168 Mobifone
Đặt mua
0763678388390,000
470.000
Sim 0763678388 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78388 Mobifone
Đặt mua
0763678588390,000
470.000
Sim 0763678588 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
678588 Mobifone
Đặt mua
0762678288390,000
470.000
Sim 0762678288 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
288 Mobifone
Đặt mua
0702678188390,000
470.000
Sim 0702678188 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8188 Mobifone
Đặt mua
0766678088390,000
470.000
Sim 0766678088 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
78088 Mobifone
Đặt mua
0799220798400,000
480.000
Sim 0799220798 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
220798 Mobifone
Đặt mua
0799200798400,000
480.000
Sim 0799200798 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
798 Mobifone
Đặt mua
0799270398400,000
480.000
Sim 0799270398 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0398 Mobifone
Đặt mua
0796262718400,000
480.000
Sim 0796262718 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62718 Mobifone
Đặt mua
0795182528400,000
480.000
Sim 0795182528 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
182528 Mobifone
Đặt mua
0793018388400,000
480.000
Sim 0793018388 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
388 Mobifone
Đặt mua
0793098378400,000
480.000
Sim 0793098378 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8378 Mobifone
Đặt mua
0796276838400,000
480.000
Sim 0796276838 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
76838 Mobifone
Đặt mua
0795080558400,000
480.000
Sim 0795080558 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
080558 Mobifone
Đặt mua
0796257038400,000
480.000
Sim 0796257038 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
038 Mobifone
Đặt mua
0796211158400,000
480.000
Sim 0796211158 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1158 Mobifone
Đặt mua
0796193938400,000
480.000
Sim 0796193938 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
93938 Mobifone
Đặt mua
0796297188400,000
480.000
Sim 0796297188 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297188 Mobifone
Đặt mua
0793003088400,000
480.000
Sim 0793003088 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
088 Mobifone
Đặt mua
0795150238400,000
480.000
Sim 0795150238 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0238 Mobifone
Đặt mua
0793137808400,000
480.000
Sim 0793137808 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
37808 Mobifone
Đặt mua
0795175138400,000
480.000
Sim 0795175138 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
175138 Mobifone
Đặt mua
0793075238400,000
480.000
Sim 0793075238 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
238 Mobifone
Đặt mua
0796223808400,000
480.000
Sim 0796223808 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3808 Mobifone
Đặt mua
0796226278400,000
480.000
Sim 0796226278 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
26278 Mobifone
Đặt mua
0796157738400,000
480.000
Sim 0796157738 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
157738 Mobifone
Đặt mua
0796196878400,000
480.000
Sim 0796196878 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
878 Mobifone
Đặt mua
0796207138400,000
480.000
Sim 0796207138 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7138 Mobifone
Đặt mua
0796119598400,000
480.000
Sim 0796119598 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19598 Mobifone
Đặt mua
0796295038400,000
480.000
Sim 0796295038 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
295038 Mobifone
Đặt mua
0793127638400,000
480.000
Sim 0793127638 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
638 Mobifone
Đặt mua
0793157078400,000
480.000
Sim 0793157078 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7078 Mobifone
Đặt mua
0793056138400,000
480.000
Sim 0793056138 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56138 Mobifone
Đặt mua
0793002218400,000
480.000
Sim 0793002218 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
002218 Mobifone
Đặt mua
0796282188400,000
480.000
Sim 0796282188 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
188 Mobifone
Đặt mua
0795126878400,000
480.000
Sim 0795126878 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6878 Mobifone
Đặt mua
0793009568400,000
480.000
Sim 0793009568 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09568 Mobifone
Đặt mua
0793029388400,000
480.000
Sim 0793029388 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
029388 Mobifone
Đặt mua
0793012928400,000
480.000
Sim 0793012928 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
928 Mobifone
Đặt mua
0796131058400,000
480.000
Sim 0796131058 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1058 Mobifone
Đặt mua
0796287238400,000
480.000
Sim 0796287238 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
87238 Mobifone
Đặt mua
0796177038400,000
480.000
Sim 0796177038 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
177038 Mobifone
Đặt mua
0796237378400,000
480.000
Sim 0796237378 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
378 Mobifone
Đặt mua
0795132528400,000
480.000
Sim 0795132528 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2528 Mobifone
Đặt mua
0793108078400,000
480.000
Sim 0793108078 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
08078 Mobifone
Đặt mua
0795155938400,000
480.000
Sim 0795155938 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
155938 Mobifone
Đặt mua
0796267808400,000
480.000
Sim 0796267808 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
808 Mobifone
Đặt mua
0795086008400,000
480.000
Sim 0795086008 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6008 Mobifone
Đặt mua
0793052638400,000
480.000
Sim 0793052638 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
52638 Mobifone
Đặt mua
0793032358400,000
480.000
Sim 0793032358 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
032358 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Tuấn
  Đặt sim: 01275...73
  Vào lúc: 22:56 24/2/2021

  Huỳnh Minh Nguyên
  Đặt sim: 09671...24
  Vào lúc: 22:53 24/2/2021

  Phan Duy Thắng
  Đặt sim: 09132...25
  Vào lúc: 22:50 24/2/2021

  Phạm Trung Khôi
  Đặt sim: 01696...43
  Vào lúc: 22:47 24/2/2021

  Lê Thị Ðào
  Đặt sim: 01659...40
  Vào lúc: 22:43 24/2/2021

  Ngô Đức Hưng
  Đặt sim: 01286...11
  Vào lúc: 22:40 24/2/2021

  Trần Minh Huy
  Đặt sim: 01229...77
  Vào lúc: 22:37 24/2/2021

  Ngô Duy Anh
  Đặt sim: 09144...96
  Vào lúc: 22:34 24/2/2021

  Phan Thị Phương
  Đặt sim: 08976...30
  Vào lúc: 22:32 24/2/2021

  Phan Minh Lâm
  Đặt sim: 08868...21
  Vào lúc: 22:28 24/2/2021

  Huỳnh Minh An
  Đặt sim: 09073...95
  Vào lúc: 22:26 24/2/2021

  Hoàng Duy Anh
  Đặt sim: 01227...60
  Vào lúc: 22:22 24/2/2021

  Phan Thục Thi
  Đặt sim: 09768...95
  Vào lúc: 22:20 24/2/2021

  Nguyễn Văn Anh
  Đặt sim: 01680...79
  Vào lúc: 22:17 24/2/2021

  Nguyễn Thị Tuyết
  Đặt sim: 01211...25
  Vào lúc: 22:14 24/2/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.