sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Mobifone Giá 400K Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0705511960400,000
480.000
Sim 0705511960 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1960 Mobifone
Đặt mua
0786221950400,000
480.000
Sim 0786221950 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21950 Mobifone
Đặt mua
0763001950400,000
480.000
Sim 0763001950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001950 Mobifone
Đặt mua
0793221950400,000
480.000
Sim 0793221950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0777501980400,000
480.000
Sim 0777501980 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
0799561960400,000
480.000
Sim 0799561960 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61960 Mobifone
Đặt mua
0798001970400,000
480.000
Sim 0798001970 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001970 Mobifone
Đặt mua
0706901980400,000
480.000
Sim 0706901980 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
980 Mobifone
Đặt mua
0702901980400,000
480.000
Sim 0702901980 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1980 Mobifone
Đặt mua
0705811960400,000
480.000
Sim 0705811960 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11960 Mobifone
Đặt mua
0792911960400,000
480.000
Sim 0792911960 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
911960 Mobifone
Đặt mua
0766711950400,000
480.000
Sim 0766711950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0769111950490,000
590.000
Sim 0769111950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0762121950490,000
590.000
Sim 0762121950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21950 Mobifone
Đặt mua
0766031950490,000
590.000
Sim 0766031950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
031950 Mobifone
Đặt mua
0766261950490,000
590.000
Sim 0766261950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0766101950490,000
590.000
Sim 0766101950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0766071950490,000
590.000
Sim 0766071950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71950 Mobifone
Đặt mua
0768211950490,000
590.000
Sim 0768211950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211950 Mobifone
Đặt mua
0766291950490,000
590.000
Sim 0766291950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0766221950490,000
590.000
Sim 0766221950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0769181950490,000
590.000
Sim 0769181950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81950 Mobifone
Đặt mua
0768201950490,000
590.000
Sim 0768201950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
201950 Mobifone
Đặt mua
0766181950490,000
590.000
Sim 0766181950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0766211950490,000
590.000
Sim 0766211950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0762201950490,000
590.000
Sim 0762201950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01950 Mobifone
Đặt mua
0766251950490,000
590.000
Sim 0766251950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251950 Mobifone
Đặt mua
0762261950490,000
590.000
Sim 0762261950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0769061950490,000
590.000
Sim 0769061950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0769001950490,000
590.000
Sim 0769001950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01950 Mobifone
Đặt mua
0766021950490,000
590.000
Sim 0766021950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021950 Mobifone
Đặt mua
0769081950490,000
590.000
Sim 0769081950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0762251950490,000
590.000
Sim 0762251950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0766121950490,000
590.000
Sim 0766121950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21950 Mobifone
Đặt mua
0776321950490,000
590.000
Sim 0776321950 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
321950 Mobifone
Đặt mua
0768221950490,000
590.000
Sim 0768221950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0766091950490,000
590.000
Sim 0766091950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0769011950490,000
590.000
Sim 0769011950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11950 Mobifone
Đặt mua
0776381950490,000
590.000
Sim 0776381950 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381950 Mobifone
Đặt mua
0795081950490,000
590.000
Sim 0795081950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0762211950490,000
590.000
Sim 0762211950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0766191950490,000
590.000
Sim 0766191950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91950 Mobifone
Đặt mua
0769101950490,000
590.000
Sim 0769101950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
101950 Mobifone
Đặt mua
0769121950490,000
590.000
Sim 0769121950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0769031950490,000
590.000
Sim 0769031950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0796251950490,000
590.000
Sim 0796251950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51950 Mobifone
Đặt mua
0796291950490,000
590.000
Sim 0796291950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
291950 Mobifone
Đặt mua
0777361950490,000
590.000
Sim 0777361950 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0762111950490,000
590.000
Sim 0762111950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0795191950490,000
590.000
Sim 0795191950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91950 Mobifone
Đặt mua
0796191950490,000
590.000
Sim 0796191950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191950 Mobifone
Đặt mua
0777231950490,000
590.000
Sim 0777231950 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0769151950490,000
590.000
Sim 0769151950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0762061950490,000
590.000
Sim 0762061950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61950 Mobifone
Đặt mua
0795001950490,000
590.000
Sim 0795001950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001950 Mobifone
Đặt mua
0762281950490,000
590.000
Sim 0762281950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0795161950490,000
590.000
Sim 0795161950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0769131950490,000
590.000
Sim 0769131950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31950 Mobifone
Đặt mua
0762001950490,000
590.000
Sim 0762001950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
001950 Mobifone
Đặt mua
0766001950490,000
590.000
Sim 0766001950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
950 Mobifone
Đặt mua
0766231950490,000
590.000
Sim 0766231950 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1950 Mobifone
Đặt mua
0795181950490,000
590.000
Sim 0795181950 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81950 Mobifone
Đặt mua
0773211950490,000
590.000
Sim 0773211950 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211950 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Thị Trang
  Đặt sim: 09818...13
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Lê Văn Khoa
  Đặt sim: 01686...70
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Trần Kiều Ngọc
  Đặt sim: 09360...35
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Nguyễn Chí Bảo
  Đặt sim: 08938...23
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Hoàng Cát Thi
  Đặt sim: 01630...53
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Huỳnh Đức Nguyên
  Đặt sim: 09793...65
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Trần Chí Vũ
  Đặt sim: 09718...37
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Phan Duy Thế
  Đặt sim: 01217...20
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Ngô Văn Ninh
  Đặt sim: 08867...99
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Nguyễn Phương Trang
  Đặt sim: 09189...12
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Trần Đức Luân
  Đặt sim: 01230...14
  Vào lúc: 10:25 19/2/2020

  Phạm Văn Hiếu
  Đặt sim: 09810...99
  Vào lúc: 10:22 19/2/2020

  Ngô Chí Hoàng
  Đặt sim: 09067...63
  Vào lúc: 10:19 19/2/2020

  Lê Minh Đăng
  Đặt sim: 01222...58
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Đức Sơn
  Đặt sim: 01227...98
  Vào lúc: 10:13 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.