sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Mobifone Tam Hoa - Sim dau so 07 mobifone tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
07767436662,050,000
2.460.000
Sim 0776743666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3666 Mobifone
Đặt mua
07769426662,050,000
2.460.000
Sim 0776942666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42666 Mobifone
Đặt mua
07769416662,050,000
2.460.000
Sim 0776941666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
941666 Mobifone
Đặt mua
07759426662,050,000
2.460.000
Sim 0775942666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07759436662,050,000
2.460.000
Sim 0775943666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3666 Mobifone
Đặt mua
07757496662,050,000
2.460.000
Sim 0775749666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
49666 Mobifone
Đặt mua
07683546662,050,000
2.460.000
Sim 0768354666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
354666 Mobifone
Đặt mua
07624716662,050,000
2.460.000
Sim 0762471666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07634026662,050,000
2.460.000
Sim 0763402666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07634256662,050,000
2.460.000
Sim 0763425666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
25666 Mobifone
Đặt mua
07831406662,050,000
2.460.000
Sim 0783140666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
140666 Mobifone
Đặt mua
07663746662,050,000
2.460.000
Sim 0766374666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07884716662,050,000
2.460.000
Sim 0788471666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
07034026662,100,000
2.520.000
Sim 0703402666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02666 Mobifone
Đặt mua
07654026662,100,000
2.520.000
Sim 0765402666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
402666 Mobifone
Đặt mua
07038426662,100,000
2.520.000
Sim 0703842666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07034926662,100,000
2.520.000
Sim 0703492666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
2666 Mobifone
Đặt mua
07649526662,100,000
2.520.000
Sim 0764952666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
52666 Mobifone
Đặt mua
07757426662,100,000
2.520.000
Sim 0775742666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
742666 Mobifone
Đặt mua
07654036662,100,000
2.520.000
Sim 0765403666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07038436662,100,000
2.520.000
Sim 0703843666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3666 Mobifone
Đặt mua
07037546662,100,000
2.520.000
Sim 0703754666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54666 Mobifone
Đặt mua
07655346662,100,000
2.520.000
Sim 0765534666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
534666 Mobifone
Đặt mua
07650546662,100,000
2.520.000
Sim 0765054666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07650346662,100,000
2.520.000
Sim 0765034666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Mobifone
Đặt mua
07654576662,100,000
2.520.000
Sim 0765457666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
57666 Mobifone
Đặt mua
07746146662,100,000
2.520.000
Sim 0774614666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
614666 Mobifone
Đặt mua
07726176662,100,000
2.520.000
Sim 0772617666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07726346662,100,000
2.520.000
Sim 0772634666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Mobifone
Đặt mua
07726376662,100,000
2.520.000
Sim 0772637666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
37666 Mobifone
Đặt mua
07726406662,100,000
2.520.000
Sim 0772640666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
640666 Mobifone
Đặt mua
07726476662,100,000
2.520.000
Sim 0772647666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07726706662,100,000
2.520.000
Sim 0772670666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Mobifone
Đặt mua
07726746662,100,000
2.520.000
Sim 0772674666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
74666 Mobifone
Đặt mua
07726906662,100,000
2.520.000
Sim 0772690666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
690666 Mobifone
Đặt mua
07727646662,100,000
2.520.000
Sim 0772764666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07727146662,100,000
2.520.000
Sim 0772714666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Mobifone
Đặt mua
07729476662,100,000
2.520.000
Sim 0772947666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47666 Mobifone
Đặt mua
07729646662,100,000
2.520.000
Sim 0772964666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
964666 Mobifone
Đặt mua
07832146662,100,000
2.520.000
Sim 0783214666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07974106662,100,000
2.520.000
Sim 0797410666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Mobifone
Đặt mua
07854506662,100,000
2.520.000
Sim 0785450666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
50666 Mobifone
Đặt mua
07841526662,100,000
2.520.000
Sim 0784152666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
152666 Mobifone
Đặt mua
07849486662,100,000
2.520.000
Sim 0784948666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07780856662,100,000
2.520.000
Sim 0778085666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07726956662,100,000
2.520.000
Sim 0772695666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
95666 Mobifone
Đặt mua
07787036662,100,000
2.520.000
Sim 0778703666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
703666 Mobifone
Đặt mua
07788346662,100,000
2.520.000
Sim 0778834666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07747596662,100,000
2.520.000
Sim 0774759666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Mobifone
Đặt mua
07647226662,100,000
2.520.000
Sim 0764722666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
22666 Mobifone
Đặt mua
07759646662,100,000
2.520.000
Sim 0775964666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
964666 Mobifone
Đặt mua
07741676662,100,000
2.520.000
Sim 0774167666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07783056662,160,000
2.590.000
Sim 0778305666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5666 Mobifone
Đặt mua
07752016662,160,000
2.590.000
Sim 0775201666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01666 Mobifone
Đặt mua
07883516662,160,000
2.590.000
Sim 0788351666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
351666 Mobifone
Đặt mua
07634416662,160,000
2.590.000
Sim 0763441666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07082416662,200,000
2.640.000
Sim 0708241666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
07934546662,200,000
2.640.000
Sim 0793454666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54666 Mobifone
Đặt mua
07033206662,200,000
2.640.000
Sim 0703320666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
320666 Mobifone
Đặt mua
07834546662,200,000
2.640.000
Sim 0783454666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07850916662,200,000
2.640.000
Sim 0785091666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
07867446662,200,000
2.640.000
Sim 0786744666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
44666 Mobifone
Đặt mua
07833276662,200,000
2.640.000
Sim 0783327666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
327666 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Hùng
  Đặt sim: 01657...83
  Vào lúc: 22:55 18/9/2020

  Nguyễn Văn Quyền
  Đặt sim: 09114...57
  Vào lúc: 22:52 18/9/2020

  Nguyễn Ngọc Thơ
  Đặt sim: 08637...69
  Vào lúc: 22:49 18/9/2020

  Phan Minh Anh
  Đặt sim: 01248...13
  Vào lúc: 22:47 18/9/2020

  Nguyễn Diệp Bình
  Đặt sim: 08644...87
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Nguyễn Trung Thành
  Đặt sim: 01622...51
  Vào lúc: 22:40 18/9/2020

  Nguyễn Duy Khoa
  Đặt sim: 01268...81
  Vào lúc: 22:37 18/9/2020

  Lê Thị Linh
  Đặt sim: 09789...57
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Trần Duy Hảo
  Đặt sim: 09768...85
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Huỳnh Đức An
  Đặt sim: 08985...81
  Vào lúc: 22:29 18/9/2020

  Phạm Minh Khiêm
  Đặt sim: 01286...54
  Vào lúc: 22:25 18/9/2020

  Nguyễn Văn Quỳnh
  Đặt sim: 01642...10
  Vào lúc: 22:23 18/9/2020

  Hoàng Minh Huy
  Đặt sim: 08842...12
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Huỳnh Thị Thy
  Đặt sim: 01270...85
  Vào lúc: 22:17 18/9/2020

  Trần Thị Thảo
  Đặt sim: 01266...44
  Vào lúc: 22:13 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.