sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Mobifone Tam Hoa - Sim dau so 07 mobifone tam hoa

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
07769176662,020,000
2.420.000
Sim 0776917666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Mobifone
Đặt mua
07839146662,030,000
2.440.000
Sim 0783914666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
14666 Mobifone
Đặt mua
07067946662,030,000
2.440.000
Sim 0706794666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
794666 Mobifone
Đặt mua
07029646662,030,000
2.440.000
Sim 0702964666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07640846662,030,000
2.440.000
Sim 0764084666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Mobifone
Đặt mua
07051276662,070,000
2.480.000
Sim 0705127666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
27666 Mobifone
Đặt mua
07048106662,080,000
2.500.000
Sim 0704810666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
810666 Mobifone
Đặt mua
07048076662,080,000
2.500.000
Sim 0704807666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07632476662,100,000
2.520.000
Sim 0763247666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Mobifone
Đặt mua
07629046662,100,000
2.520.000
Sim 0762904666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
04666 Mobifone
Đặt mua
07644376662,110,000
2.530.000
Sim 0764437666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
437666 Mobifone
Đặt mua
07836576662,110,000
2.530.000
Sim 0783657666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07970546662,110,000
2.530.000
Sim 0797054666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Mobifone
Đặt mua
07929456662,110,000
2.530.000
Sim 0792945666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
45666 Mobifone
Đặt mua
07937406662,110,000
2.530.000
Sim 0793740666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
740666 Mobifone
Đặt mua
07854096662,110,000
2.530.000
Sim 0785409666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07642276662,110,000
2.530.000
Sim 0764227666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Mobifone
Đặt mua
07664316662,110,000
2.530.000
Sim 0766431666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
31666 Mobifone
Đặt mua
07873216662,110,000
2.530.000
Sim 0787321666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
321666 Mobifone
Đặt mua
07821476662,110,000
2.530.000
Sim 0782147666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07927496662,110,000
2.530.000
Sim 0792749666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
9666 Mobifone
Đặt mua
07927426662,110,000
2.530.000
Sim 0792742666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
42666 Mobifone
Đặt mua
07948156662,110,000
2.530.000
Sim 0794815666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
815666 Mobifone
Đặt mua
07849526662,110,000
2.530.000
Sim 0784952666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07946176662,110,000
2.530.000
Sim 0794617666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Mobifone
Đặt mua
07694706662,110,000
2.530.000
Sim 0769470666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70666 Mobifone
Đặt mua
07695476662,110,000
2.530.000
Sim 0769547666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
547666 Mobifone
Đặt mua
07635026662,110,000
2.530.000
Sim 0763502666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07635046662,110,000
2.530.000
Sim 0763504666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Mobifone
Đặt mua
07635016662,110,000
2.530.000
Sim 0763501666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01666 Mobifone
Đặt mua
07934856662,110,000
2.530.000
Sim 0793485666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
485666 Mobifone
Đặt mua
07948106662,110,000
2.530.000
Sim 0794810666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07689306662,110,000
2.530.000
Sim 0768930666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Mobifone
Đặt mua
07927546662,110,000
2.530.000
Sim 0792754666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
54666 Mobifone
Đặt mua
07946186662,110,000
2.530.000
Sim 0794618666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
618666 Mobifone
Đặt mua
07644936662,110,000
2.530.000
Sim 0764493666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07948136662,110,000
2.530.000
Sim 0794813666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3666 Mobifone
Đặt mua
07927436662,110,000
2.530.000
Sim 0792743666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43666 Mobifone
Đặt mua
07925376662,110,000
2.530.000
Sim 0792537666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
537666 Mobifone
Đặt mua
07689176662,110,000
2.530.000
Sim 0768917666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07744976662,110,000
2.530.000
Sim 0774497666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7666 Mobifone
Đặt mua
07667306662,110,000
2.530.000
Sim 0766730666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
30666 Mobifone
Đặt mua
07627586662,110,000
2.530.000
Sim 0762758666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
758666 Mobifone
Đặt mua
07842026662,110,000
2.530.000
Sim 0784202666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07853446662,110,000
2.530.000
Sim 0785344666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Mobifone
Đặt mua
07834476662,110,000
2.530.000
Sim 0783447666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
47666 Mobifone
Đặt mua
07857446662,110,000
2.530.000
Sim 0785744666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
744666 Mobifone
Đặt mua
07864436662,110,000
2.530.000
Sim 0786443666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07841406662,110,000
2.530.000
Sim 0784140666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Mobifone
Đặt mua
07857436662,110,000
2.530.000
Sim 0785743666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
43666 Mobifone
Đặt mua
07840986662,110,000
2.530.000
Sim 0784098666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
098666 Mobifone
Đặt mua
07867316662,110,000
2.530.000
Sim 0786731666 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07938706662,110,000
2.530.000
Sim 0793870666 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0666 Mobifone
Đặt mua
07653206662,110,000
2.530.000
Sim 0765320666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
20666 Mobifone
Đặt mua
07037506662,110,000
2.530.000
Sim 0703750666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
750666 Mobifone
Đặt mua
07766316662,110,000
2.530.000
Sim 0776631666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07655216662,110,000
2.530.000
Sim 0765521666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1666 Mobifone
Đặt mua
07656016662,110,000
2.530.000
Sim 0765601666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
01666 Mobifone
Đặt mua
07083516662,110,000
2.530.000
Sim 0708351666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
351666 Mobifone
Đặt mua
07759716662,110,000
2.530.000
Sim 0775971666 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
666 Mobifone
Đặt mua
07032646662,110,000
2.530.000
Sim 0703264666 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
4666 Mobifone
Đặt mua
07651076662,110,000
2.530.000
Sim 0765107666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07666 Mobifone
Đặt mua
07656076662,110,000
2.530.000
Sim 0765607666 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
607666 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Hiển
  Đặt sim: 01638...50
  Vào lúc: 11:55 19/2/2020

  Nguyễn Ngọc Bình
  Đặt sim: 08861...16
  Vào lúc: 11:53 19/2/2020

  Nguyễn Duy Hoàng
  Đặt sim: 09086...62
  Vào lúc: 11:49 19/2/2020

  Trần Trung Vương
  Đặt sim: 09077...31
  Vào lúc: 11:47 19/2/2020

  Hoàng Thị Mai
  Đặt sim: 09735...83
  Vào lúc: 11:44 19/2/2020

  Trần Duy Lập
  Đặt sim: 09856...40
  Vào lúc: 11:40 19/2/2020

  Nguyễn Duy Thi
  Đặt sim: 08974...61
  Vào lúc: 11:37 19/2/2020

  Trần Chí Khiêm
  Đặt sim: 01260...33
  Vào lúc: 11:34 19/2/2020

  Hoàng Thị Khanh
  Đặt sim: 09144...29
  Vào lúc: 11:31 19/2/2020

  Lê Đức Ninh
  Đặt sim: 01222...65
  Vào lúc: 11:28 19/2/2020

  Trần Chí Nam
  Đặt sim: 01293...20
  Vào lúc: 11:26 19/2/2020

  Lê Minh Khoa
  Đặt sim: 09899...36
  Vào lúc: 11:23 19/2/2020

  Ngô Kiều Hương
  Đặt sim: 09016...36
  Vào lúc: 11:20 19/2/2020

  Phạm Thị Hương
  Đặt sim: 09039...51
  Vào lúc: 11:16 19/2/2020

  Nguyễn Thị Lệ
  Đặt sim: 09785...39
  Vào lúc: 11:13 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.