sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Mobifone - Sim dau so 07 mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0762821975100,000
120.000
Sim 0762821975 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1975 Mobifone
Đặt mua
0708214565150,000
180.000
Sim 0708214565 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
14565 Mobifone
Đặt mua
0765773175150,000
180.000
Sim 0765773175 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
773175 Mobifone
Đặt mua
0768001875150,000
180.000
Sim 0768001875 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
875 Mobifone
Đặt mua
0768939025150,000
180.000
Sim 0768939025 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9025 Mobifone
Đặt mua
0773727905150,000
180.000
Sim 0773727905 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27905 Mobifone
Đặt mua
0774693115150,000
180.000
Sim 0774693115 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
693115 Mobifone
Đặt mua
0778637335150,000
180.000
Sim 0778637335 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
335 Mobifone
Đặt mua
0778916465150,000
180.000
Sim 0778916465 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6465 Mobifone
Đặt mua
0703783305150,000
180.000
Sim 0703783305 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
83305 Mobifone
Đặt mua
0789311335160,000
190.000
Sim 0789311335 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
311335 Mobifone
Đặt mua
0796331355160,000
190.000
Sim 0796331355 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
355 Mobifone
Đặt mua
0778332655160,000
190.000
Sim 0778332655 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2655 Mobifone
Đặt mua
0778334775160,000
190.000
Sim 0778334775 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34775 Mobifone
Đặt mua
0763313665160,000
190.000
Sim 0763313665 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
313665 Mobifone
Đặt mua
0793212575180,000
220.000
Sim 0793212575 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
575 Mobifone
Đặt mua
0702261945180,000
220.000
Sim 0702261945 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1945 Mobifone
Đặt mua
0705616355180,000
220.000
Sim 0705616355 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16355 Mobifone
Đặt mua
0702262575180,000
220.000
Sim 0702262575 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262575 Mobifone
Đặt mua
0702262335180,000
220.000
Sim 0702262335 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
335 Mobifone
Đặt mua
0795271175180,000
220.000
Sim 0795271175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1175 Mobifone
Đặt mua
0795280675180,000
220.000
Sim 0795280675 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
80675 Mobifone
Đặt mua
0707711485200,000
240.000
Sim 0707711485 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
711485 Mobifone
Đặt mua
0707770635200,000
240.000
Sim 0707770635 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
635 Mobifone
Đặt mua
0707773815200,000
240.000
Sim 0707773815 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3815 Mobifone
Đặt mua
0707774615200,000
240.000
Sim 0707774615 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
74615 Mobifone
Đặt mua
0707935545200,000
240.000
Sim 0707935545 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
935545 Mobifone
Đặt mua
0708335055200,000
240.000
Sim 0708335055 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
055 Mobifone
Đặt mua
0708967855200,000
240.000
Sim 0708967855 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7855 Mobifone
Đặt mua
0764109105200,000
240.000
Sim 0764109105 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09105 Mobifone
Đặt mua
0764200915200,000
240.000
Sim 0764200915 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
200915 Mobifone
Đặt mua
0764589695200,000
240.000
Sim 0764589695 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
695 Mobifone
Đặt mua
0764766855200,000
240.000
Sim 0764766855 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6855 Mobifone
Đặt mua
0764996885200,000
240.000
Sim 0764996885 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96885 Mobifone
Đặt mua
0765533235200,000
240.000
Sim 0765533235 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
533235 Mobifone
Đặt mua
0765838365200,000
240.000
Sim 0765838365 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
365 Mobifone
Đặt mua
0765879565200,000
240.000
Sim 0765879565 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9565 Mobifone
Đặt mua
0767224475200,000
240.000
Sim 0767224475 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24475 Mobifone
Đặt mua
0767474945200,000
240.000
Sim 0767474945 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
474945 Mobifone
Đặt mua
0767547595200,000
240.000
Sim 0767547595 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
595 Mobifone
Đặt mua
0767627625200,000
240.000
Sim 0767627625 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7625 Mobifone
Đặt mua
0767733275200,000
240.000
Sim 0767733275 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
33275 Mobifone
Đặt mua
0768112445200,000
240.000
Sim 0768112445 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
112445 Mobifone
Đặt mua
0772042225200,000
240.000
Sim 0772042225 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
225 Mobifone
Đặt mua
0772044355200,000
240.000
Sim 0772044355 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4355 Mobifone
Đặt mua
0772049995200,000
240.000
Sim 0772049995 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
49995 Mobifone
Đặt mua
0772647645200,000
240.000
Sim 0772647645 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
647645 Mobifone
Đặt mua
0772697865200,000
240.000
Sim 0772697865 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
865 Mobifone
Đặt mua
0773002245200,000
240.000
Sim 0773002245 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2245 Mobifone
Đặt mua
0773140005200,000
240.000
Sim 0773140005 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
40005 Mobifone
Đặt mua
0773140145200,000
240.000
Sim 0773140145 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
140145 Mobifone
Đặt mua
0773143145200,000
240.000
Sim 0773143145 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
145 Mobifone
Đặt mua
0773143335200,000
240.000
Sim 0773143335 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3335 Mobifone
Đặt mua
0773606005200,000
240.000
Sim 0773606005 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06005 Mobifone
Đặt mua
0773771655200,000
240.000
Sim 0773771655 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
771655 Mobifone
Đặt mua
0773771855200,000
240.000
Sim 0773771855 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
855 Mobifone
Đặt mua
0773965755200,000
240.000
Sim 0773965755 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5755 Mobifone
Đặt mua
0774141255200,000
240.000
Sim 0774141255 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
41255 Mobifone
Đặt mua
0774198835200,000
240.000
Sim 0774198835 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
198835 Mobifone
Đặt mua
0774711965200,000
240.000
Sim 0774711965 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
965 Mobifone
Đặt mua
0774958515200,000
240.000
Sim 0774958515 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8515 Mobifone
Đặt mua
0775006685200,000
240.000
Sim 0775006685 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06685 Mobifone
Đặt mua
0775153155200,000
240.000
Sim 0775153155 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
153155 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Thục Khanh
  Đặt sim: 08898...88
  Vào lúc: 9:55 3/6/2020

  Nguyễn Kim Thi
  Đặt sim: 09066...10
  Vào lúc: 9:52 3/6/2020

  Trần Đức Nguyên
  Đặt sim: 09699...23
  Vào lúc: 9:49 3/6/2020

  Nguyễn Duy Khoa
  Đặt sim: 09078...55
  Vào lúc: 9:47 3/6/2020

  Trần Thị Thơ
  Đặt sim: 08958...44
  Vào lúc: 9:44 3/6/2020

  Nguyễn Duy Nhân
  Đặt sim: 09072...84
  Vào lúc: 9:40 3/6/2020

  Nguyễn Minh Ninh
  Đặt sim: 09126...62
  Vào lúc: 9:38 3/6/2020

  Trần Minh Ninh
  Đặt sim: 08699...75
  Vào lúc: 9:34 3/6/2020

  Nguyễn Đức Tuấn
  Đặt sim: 09696...33
  Vào lúc: 9:31 3/6/2020

  Nguyễn Đức Dương
  Đặt sim: 01297...52
  Vào lúc: 9:28 3/6/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 08665...51
  Vào lúc: 9:25 3/6/2020

  Nguyễn Văn Nguyên
  Đặt sim: 01610...97
  Vào lúc: 9:22 3/6/2020

  Huỳnh Kim Nhi
  Đặt sim: 08624...80
  Vào lúc: 9:19 3/6/2020

  Phạm Minh Ken
  Đặt sim: 09649...60
  Vào lúc: 9:17 3/6/2020

  Trần Văn Tân
  Đặt sim: 01657...33
  Vào lúc: 9:13 3/6/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.