sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Mobifone - Sim dau so 07 mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0777439435350,000
420.000
Sim 0777439435 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
9435 Mobifone
Đặt mua
0762605615350,000
420.000
Sim 0762605615 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
05615 Mobifone
Đặt mua
0762223525350,000
420.000
Sim 0762223525 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
223525 Mobifone
Đặt mua
0762223565350,000
420.000
Sim 0762223565 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
565 Mobifone
Đặt mua
0762225535350,000
420.000
Sim 0762225535 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5535 Mobifone
Đặt mua
0762229515350,000
420.000
Sim 0762229515 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
29515 Mobifone
Đặt mua
0768225535350,000
420.000
Sim 0768225535 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
225535 Mobifone
Đặt mua
0769118595350,000
420.000
Sim 0769118595 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
595 Mobifone
Đặt mua
0768222565350,000
420.000
Sim 0768222565 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2565 Mobifone
Đặt mua
0762221595350,000
420.000
Sim 0762221595 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
21595 Mobifone
Đặt mua
0768222515350,000
420.000
Sim 0768222515 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
222515 Mobifone
Đặt mua
0796188525350,000
420.000
Sim 0796188525 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Mobifone
Đặt mua
0762229655350,000
420.000
Sim 0762229655 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
9655 Mobifone
Đặt mua
0762221855350,000
420.000
Sim 0762221855 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
21855 Mobifone
Đặt mua
0768223955350,000
420.000
Sim 0768223955 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
223955 Mobifone
Đặt mua
0769113655350,000
420.000
Sim 0769113655 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
655 Mobifone
Đặt mua
0762115955350,000
420.000
Sim 0762115955 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5955 Mobifone
Đặt mua
0782338255350,000
420.000
Sim 0782338255 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38255 Mobifone
Đặt mua
0776336255350,000
420.000
Sim 0776336255 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
336255 Mobifone
Đặt mua
0796112655350,000
420.000
Sim 0796112655 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
655 Mobifone
Đặt mua
0776331655350,000
420.000
Sim 0776331655 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1655 Mobifone
Đặt mua
0766228655350,000
420.000
Sim 0766228655 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28655 Mobifone
Đặt mua
0796199115350,000
420.000
Sim 0796199115 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
199115 Mobifone
Đặt mua
0768262115350,000
420.000
Sim 0768262115 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
115 Mobifone
Đặt mua
0762232115350,000
420.000
Sim 0762232115 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2115 Mobifone
Đặt mua
0782363115350,000
420.000
Sim 0782363115 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63115 Mobifone
Đặt mua
0768222665350,000
420.000
Sim 0768222665 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
222665 Mobifone
Đặt mua
0768222335350,000
420.000
Sim 0768222335 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
335 Mobifone
Đặt mua
0762181225350,000
420.000
Sim 0762181225 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1225 Mobifone
Đặt mua
0766282655350,000
420.000
Sim 0766282655 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
82655 Mobifone
Đặt mua
0762262855350,000
420.000
Sim 0762262855 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262855 Mobifone
Đặt mua
0769121655350,000
420.000
Sim 0769121655 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
655 Mobifone
Đặt mua
0782383255350,000
420.000
Sim 0782383255 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3255 Mobifone
Đặt mua
0768292155350,000
420.000
Sim 0768292155 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92155 Mobifone
Đặt mua
0768282955350,000
420.000
Sim 0768282955 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
282955 Mobifone
Đặt mua
0766252155350,000
420.000
Sim 0766252155 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
155 Mobifone
Đặt mua
0768252955350,000
420.000
Sim 0768252955 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2955 Mobifone
Đặt mua
0773232955350,000
420.000
Sim 0773232955 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32955 Mobifone
Đặt mua
0795191355350,000
420.000
Sim 0795191355 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
191355 Mobifone
Đặt mua
0796232855350,000
420.000
Sim 0796232855 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
855 Mobifone
Đặt mua
0766191955350,000
420.000
Sim 0766191955 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1955 Mobifone
Đặt mua
0762181955350,000
420.000
Sim 0762181955 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81955 Mobifone
Đặt mua
0762168595350,000
420.000
Sim 0762168595 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
168595 Mobifone
Đặt mua
0762231525350,000
420.000
Sim 0762231525 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Mobifone
Đặt mua
0769198595350,000
420.000
Sim 0769198595 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8595 Mobifone
Đặt mua
0762251525350,000
420.000
Sim 0762251525 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
51525 Mobifone
Đặt mua
0762225215350,000
420.000
Sim 0762225215 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
225215 Mobifone
Đặt mua
0766115135350,000
420.000
Sim 0766115135 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
135 Mobifone
Đặt mua
0766165135350,000
420.000
Sim 0766165135 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5135 Mobifone
Đặt mua
0796185125350,000
420.000
Sim 0796185125 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
85125 Mobifone
Đặt mua
0762229935350,000
420.000
Sim 0762229935 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
229935 Mobifone
Đặt mua
0762223385350,000
420.000
Sim 0762223385 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
385 Mobifone
Đặt mua
0762228825350,000
420.000
Sim 0762228825 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
8825 Mobifone
Đặt mua
0762223365350,000
420.000
Sim 0762223365 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
23365 Mobifone
Đặt mua
0762229925350,000
420.000
Sim 0762229925 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
229925 Mobifone
Đặt mua
0762228835350,000
420.000
Sim 0762228835 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
835 Mobifone
Đặt mua
0766221135350,000
420.000
Sim 0766221135 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1135 Mobifone
Đặt mua
0762121625350,000
420.000
Sim 0762121625 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21625 Mobifone
Đặt mua
0762232315350,000
420.000
Sim 0762232315 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
232315 Mobifone
Đặt mua
0796181815350,000
420.000
Sim 0796181815 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
815 Mobifone
Đặt mua
0762231955350,000
420.000
Sim 0762231955 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1955 Mobifone
Đặt mua
0705351955350,000
420.000
Sim 0705351955 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51955 Mobifone
Đặt mua
0795130275350,000
420.000
Sim 0795130275 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
130275 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Thi
  Đặt sim: 01288...16
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Hoàng Kim Ngọc
  Đặt sim: 01283...60
  Vào lúc: 22:52 25/6/2022

  Ngô Minh Huỳnh
  Đặt sim: 08615...96
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Trần Duy Cương
  Đặt sim: 08636...89
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Phan Phương Nhiên
  Đặt sim: 01244...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Trần Đức Quân
  Đặt sim: 01298...36
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Phạm Đức Lập
  Đặt sim: 01215...20
  Vào lúc: 22:38 25/6/2022

  Nguyễn Kim Thi
  Đặt sim: 01689...54
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Minh Phong
  Đặt sim: 01645...48
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Ngọc Thy
  Đặt sim: 01626...85
  Vào lúc: 22:29 25/6/2022

  Huỳnh Đức Sơn
  Đặt sim: 09694...69
  Vào lúc: 22:25 25/6/2022

  Ngô Văn Huy
  Đặt sim: 08952...91
  Vào lúc: 22:22 25/6/2022

  Phan Minh Tuấn
  Đặt sim: 09067...37
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Lê Duy Thành
  Đặt sim: 09724...32
  Vào lúc: 22:16 25/6/2022

  Hoàng Thị Tuyết
  Đặt sim: 01645...54
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.