sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Mobifone - Sim dau so 07 mobifone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0789365565350,000
420.000
Sim 0789365565 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5565 Mobifone
Đặt mua
0776585335350,000
420.000
Sim 0776585335 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
85335 Mobifone
Đặt mua
0778122855350,000
420.000
Sim 0778122855 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
122855 Mobifone
Đặt mua
0702985345350,000
420.000
Sim 0702985345 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
345 Mobifone
Đặt mua
0704790345350,000
420.000
Sim 0704790345 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0345 Mobifone
Đặt mua
0706397345350,000
420.000
Sim 0706397345 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97345 Mobifone
Đặt mua
0767955545350,000
420.000
Sim 0767955545 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
955545 Mobifone
Đặt mua
0772199055350,000
420.000
Sim 0772199055 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
055 Mobifone
Đặt mua
0779800655350,000
420.000
Sim 0779800655 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0655 Mobifone
Đặt mua
0782922925350,000
420.000
Sim 0782922925 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
22925 Mobifone
Đặt mua
0788900655350,000
420.000
Sim 0788900655 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
900655 Mobifone
Đặt mua
0788991005350,000
420.000
Sim 0788991005 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
005 Mobifone
Đặt mua
0794255275350,000
420.000
Sim 0794255275 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5275 Mobifone
Đặt mua
0793121175350,000
420.000
Sim 0793121175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21175 Mobifone
Đặt mua
0795040205350,000
420.000
Sim 0795040205 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
040205 Mobifone
Đặt mua
0795050675350,000
420.000
Sim 0795050675 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
675 Mobifone
Đặt mua
0793010475350,000
420.000
Sim 0793010475 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0475 Mobifone
Đặt mua
0793191285350,000
420.000
Sim 0793191285 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91285 Mobifone
Đặt mua
0795040905350,000
420.000
Sim 0795040905 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
040905 Mobifone
Đặt mua
0796251175350,000
420.000
Sim 0796251175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
175 Mobifone
Đặt mua
0794070775350,000
420.000
Sim 0794070775 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0775 Mobifone
Đặt mua
0796140575350,000
420.000
Sim 0796140575 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
40575 Mobifone
Đặt mua
0795131015350,000
420.000
Sim 0795131015 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
131015 Mobifone
Đặt mua
0796171275350,000
420.000
Sim 0796171275 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
275 Mobifone
Đặt mua
0796140685350,000
420.000
Sim 0796140685 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0685 Mobifone
Đặt mua
0794090905350,000
420.000
Sim 0794090905 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90905 Mobifone
Đặt mua
0796221015350,000
420.000
Sim 0796221015 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
221015 Mobifone
Đặt mua
0793140105350,000
420.000
Sim 0793140105 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
105 Mobifone
Đặt mua
0793170315350,000
420.000
Sim 0793170315 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0315 Mobifone
Đặt mua
0796170715350,000
420.000
Sim 0796170715 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70715 Mobifone
Đặt mua
0793191175350,000
420.000
Sim 0793191175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
191175 Mobifone
Đặt mua
0796150175350,000
420.000
Sim 0796150175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
175 Mobifone
Đặt mua
0796130115350,000
420.000
Sim 0796130115 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0115 Mobifone
Đặt mua
0796131075350,000
420.000
Sim 0796131075 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31075 Mobifone
Đặt mua
0796110575350,000
420.000
Sim 0796110575 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
110575 Mobifone
Đặt mua
0795010375350,000
420.000
Sim 0795010375 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
375 Mobifone
Đặt mua
0794071215350,000
420.000
Sim 0794071215 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1215 Mobifone
Đặt mua
0796120175350,000
420.000
Sim 0796120175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
20175 Mobifone
Đặt mua
0795061275350,000
420.000
Sim 0795061275 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
061275 Mobifone
Đặt mua
0793180175350,000
420.000
Sim 0793180175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
175 Mobifone
Đặt mua
0793171275350,000
420.000
Sim 0793171275 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1275 Mobifone
Đặt mua
0796291015350,000
420.000
Sim 0796291015 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
91015 Mobifone
Đặt mua
0795091175350,000
420.000
Sim 0795091175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
091175 Mobifone
Đặt mua
0794090375350,000
420.000
Sim 0794090375 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
375 Mobifone
Đặt mua
0793171005350,000
420.000
Sim 0793171005 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1005 Mobifone
Đặt mua
0793181015350,000
420.000
Sim 0793181015 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81015 Mobifone
Đặt mua
0796121015350,000
420.000
Sim 0796121015 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
121015 Mobifone
Đặt mua
0793120705350,000
420.000
Sim 0793120705 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
705 Mobifone
Đặt mua
0795170215350,000
420.000
Sim 0795170215 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0215 Mobifone
Đặt mua
0793061175350,000
420.000
Sim 0793061175 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
61175 Mobifone
Đặt mua
0795070915350,000
420.000
Sim 0795070915 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
070915 Mobifone
Đặt mua
0793021215350,000
420.000
Sim 0793021215 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
215 Mobifone
Đặt mua
0793080475350,000
420.000
Sim 0793080475 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0475 Mobifone
Đặt mua
0795031005350,000
420.000
Sim 0795031005 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
31005 Mobifone
Đặt mua
0795120275350,000
420.000
Sim 0795120275 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
120275 Mobifone
Đặt mua
0796180375350,000
420.000
Sim 0796180375 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
375 Mobifone
Đặt mua
0793120815350,000
420.000
Sim 0793120815 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0815 Mobifone
Đặt mua
0795021075350,000
420.000
Sim 0795021075 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21075 Mobifone
Đặt mua
0793030315350,000
420.000
Sim 0793030315 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
030315 Mobifone
Đặt mua
0793070685350,000
420.000
Sim 0793070685 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
685 Mobifone
Đặt mua
0796260675350,000
420.000
Sim 0796260675 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0675 Mobifone
Đặt mua
0793110315350,000
420.000
Sim 0793110315 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10315 Mobifone
Đặt mua
0794090475350,000
420.000
Sim 0794090475 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
090475 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Kim Dương
  Đặt sim: 09362...76
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Phan Đức Hải
  Đặt sim: 09153...37
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 09146...93
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09356...81
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Tường Nhàn
  Đặt sim: 09776...16
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01687...49
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Trung Luân
  Đặt sim: 08816...27
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Duy Hung
  Đặt sim: 01214...12
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Trần Kim Thi
  Đặt sim: 09813...47
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Nguyễn Kim Nguyệt
  Đặt sim: 08841...23
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01643...56
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 01679...51
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Ngô Minh Tiến
  Đặt sim: 01292...16
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 09751...58
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Huỳnh Văn Nam
  Đặt sim: 01296...78
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.