sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 07 Năm Sinh - Sim dau so 07 nam sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0706401987400,000
480.000
Sim 0706401987 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1987 Mobifone
Đặt mua
0704901967400,000
480.000
Sim 0704901967 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01967 Mobifone
Đặt mua
0762951967400,000
480.000
Sim 0762951967 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951967 Mobifone
Đặt mua
0789621967400,000
480.000
Sim 0789621967 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
967 Mobifone
Đặt mua
0777291957490,000
590.000
Sim 0777291957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0773231957490,000
590.000
Sim 0773231957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31957 Mobifone
Đặt mua
0796121957490,000
590.000
Sim 0796121957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
121957 Mobifone
Đặt mua
0766181957490,000
590.000
Sim 0766181957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0766001957490,000
590.000
Sim 0766001957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0766251957490,000
590.000
Sim 0766251957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51957 Mobifone
Đặt mua
0766211957490,000
590.000
Sim 0766211957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211957 Mobifone
Đặt mua
0768241957490,000
590.000
Sim 0768241957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0769151957490,000
590.000
Sim 0769151957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0769021957490,000
590.000
Sim 0769021957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21957 Mobifone
Đặt mua
0766281957490,000
590.000
Sim 0766281957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281957 Mobifone
Đặt mua
0769031957490,000
590.000
Sim 0769031957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0768211957490,000
590.000
Sim 0768211957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0769001957490,000
590.000
Sim 0769001957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01957 Mobifone
Đặt mua
0796281957490,000
590.000
Sim 0796281957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281957 Mobifone
Đặt mua
0769051957490,000
590.000
Sim 0769051957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0796201957490,000
590.000
Sim 0796201957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0766271957490,000
590.000
Sim 0766271957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71957 Mobifone
Đặt mua
0778471957490,000
590.000
Sim 0778471957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
471957 Mobifone
Đặt mua
0766101957490,000
590.000
Sim 0766101957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0768261957490,000
590.000
Sim 0768261957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0778401957490,000
590.000
Sim 0778401957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01957 Mobifone
Đặt mua
0766141957490,000
590.000
Sim 0766141957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141957 Mobifone
Đặt mua
0769041957490,000
590.000
Sim 0769041957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0768291957490,000
590.000
Sim 0768291957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0768281957490,000
590.000
Sim 0768281957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81957 Mobifone
Đặt mua
0768231957490,000
590.000
Sim 0768231957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
231957 Mobifone
Đặt mua
0766071957490,000
590.000
Sim 0766071957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0769081957490,000
590.000
Sim 0769081957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0796271957490,000
590.000
Sim 0796271957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71957 Mobifone
Đặt mua
0766111957490,000
590.000
Sim 0766111957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
111957 Mobifone
Đặt mua
0766191957490,000
590.000
Sim 0766191957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0796191957490,000
590.000
Sim 0796191957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0793191957490,000
590.000
Sim 0793191957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91957 Mobifone
Đặt mua
0773211957490,000
590.000
Sim 0773211957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
211957 Mobifone
Đặt mua
0705031957490,000
590.000
Sim 0705031957 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0793171957490,000
590.000
Sim 0793171957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0782331957490,000
590.000
Sim 0782331957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31957 Mobifone
Đặt mua
0782441957490,000
590.000
Sim 0782441957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441957 Mobifone
Đặt mua
0794051957490,000
590.000
Sim 0794051957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0782361957490,000
590.000
Sim 0782361957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0777241957490,000
590.000
Sim 0777241957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41957 Mobifone
Đặt mua
0782431957490,000
590.000
Sim 0782431957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431957 Mobifone
Đặt mua
0782311957490,000
590.000
Sim 0782311957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0774251957490,000
590.000
Sim 0774251957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0762151957490,000
590.000
Sim 0762151957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51957 Mobifone
Đặt mua
0782371957490,000
590.000
Sim 0782371957 Mobifone Đầu số 078 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371957 Mobifone
Đặt mua
0795131957490,000
590.000
Sim 0795131957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0795081957490,000
590.000
Sim 0795081957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0777211957490,000
590.000
Sim 0777211957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11957 Mobifone
Đặt mua
0777341957490,000
590.000
Sim 0777341957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341957 Mobifone
Đặt mua
0794031957490,000
590.000
Sim 0794031957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0794041957490,000
590.000
Sim 0794041957 Mobifone Đầu số 079 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0762141957490,000
590.000
Sim 0762141957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41957 Mobifone
Đặt mua
0762161957490,000
590.000
Sim 0762161957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
161957 Mobifone
Đặt mua
0762091957490,000
590.000
Sim 0762091957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
957 Mobifone
Đặt mua
0773261957490,000
590.000
Sim 0773261957 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1957 Mobifone
Đặt mua
0705071957490,000
590.000
Sim 0705071957 Mobifone Đầu số 070 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71957 Mobifone
Đặt mua
0766011957490,000
590.000
Sim 0766011957 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
011957 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 07 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 07 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Hoàng Đức Sang
  Đặt sim: 09036...57
  Vào lúc: 12:55 12/11/2019

  Trần Ngọc Nhân
  Đặt sim: 09189...96
  Vào lúc: 12:53 12/11/2019

  Hoàng Văn Ninh
  Đặt sim: 08653...18
  Vào lúc: 12:49 12/11/2019

  Hoàng Thị Chi
  Đặt sim: 09086...32
  Vào lúc: 12:47 12/11/2019

  Nguyễn Đức Dũng
  Đặt sim: 01642...20
  Vào lúc: 12:44 12/11/2019

  Trần Minh Nguyên
  Đặt sim: 09724...54
  Vào lúc: 12:41 12/11/2019

  Huỳnh Văn Khải
  Đặt sim: 01269...70
  Vào lúc: 12:38 12/11/2019

  Huỳnh Duy Nguyên
  Đặt sim: 09689...24
  Vào lúc: 12:35 12/11/2019

  Lê Diệp Nhàn
  Đặt sim: 01638...62
  Vào lúc: 12:31 12/11/2019

  Phạm Đức Ninh
  Đặt sim: 01246...40
  Vào lúc: 12:29 12/11/2019

  Nguyễn Đức Tuân
  Đặt sim: 01258...16
  Vào lúc: 12:26 12/11/2019

  Hoàng Chí Huy
  Đặt sim: 08652...19
  Vào lúc: 12:22 12/11/2019

  Nguyễn Ngọc Khanh
  Đặt sim: 01237...84
  Vào lúc: 12:20 12/11/2019

  Nguyễn Minh Hiếu
  Đặt sim: 01243...48
  Vào lúc: 12:17 12/11/2019

  Trần Văn Hải
  Đặt sim: 01699...49
  Vào lúc: 12:14 12/11/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.