sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 076 Năm Sinh Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0763051956350,000
420.000
Sim 0763051956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0763021956350,000
420.000
Sim 0763021956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21956 Mobifone
Đặt mua
0763191956350,000
420.000
Sim 0763191956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191956 Mobifone
Đặt mua
0762011956380,000
460.000
Sim 0762011956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0766071956380,000
460.000
Sim 0766071956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0768251956380,000
460.000
Sim 0768251956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51956 Mobifone
Đặt mua
0768231956380,000
460.000
Sim 0768231956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
231956 Mobifone
Đặt mua
0768221956380,000
460.000
Sim 0768221956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0762261956380,000
460.000
Sim 0762261956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0762281956380,000
460.000
Sim 0762281956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81956 Mobifone
Đặt mua
0769021956380,000
460.000
Sim 0769021956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021956 Mobifone
Đặt mua
0766191956380,000
460.000
Sim 0766191956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0768261956380,000
460.000
Sim 0768261956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0766291956380,000
460.000
Sim 0766291956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91956 Mobifone
Đặt mua
0762081956380,000
460.000
Sim 0762081956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
081956 Mobifone
Đặt mua
0766131956380,000
460.000
Sim 0766131956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0766231956380,000
460.000
Sim 0766231956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0766091956380,000
460.000
Sim 0766091956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91956 Mobifone
Đặt mua
0766171956380,000
460.000
Sim 0766171956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
171956 Mobifone
Đặt mua
0766261956380,000
460.000
Sim 0766261956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0769111956380,000
460.000
Sim 0769111956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0762191956380,000
460.000
Sim 0762191956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91956 Mobifone
Đặt mua
0762231956380,000
460.000
Sim 0762231956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
231956 Mobifone
Đặt mua
0766011956380,000
460.000
Sim 0766011956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0762151956380,000
460.000
Sim 0762151956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0769081956380,000
460.000
Sim 0769081956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81956 Mobifone
Đặt mua
0762291956380,000
460.000
Sim 0762291956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
291956 Mobifone
Đặt mua
0762121956380,000
460.000
Sim 0762121956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0762251956380,000
460.000
Sim 0762251956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0762271956380,000
460.000
Sim 0762271956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71956 Mobifone
Đặt mua
0769131956380,000
460.000
Sim 0769131956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131956 Mobifone
Đặt mua
0766281956380,000
460.000
Sim 0766281956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0768281956380,000
460.000
Sim 0768281956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0766151956380,000
460.000
Sim 0766151956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51956 Mobifone
Đặt mua
0766181956380,000
460.000
Sim 0766181956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181956 Mobifone
Đặt mua
0762111956380,000
460.000
Sim 0762111956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0769121956380,000
460.000
Sim 0769121956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0762021956430,000
520.000
Sim 0762021956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21956 Mobifone
Đặt mua
0766221956430,000
520.000
Sim 0766221956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
221956 Mobifone
Đặt mua
0762001956430,000
520.000
Sim 0762001956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0769061956430,000
520.000
Sim 0769061956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0768321956430,000
520.000
Sim 0768321956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21956 Mobifone
Đặt mua
0766391956430,000
520.000
Sim 0766391956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391956 Mobifone
Đặt mua
0768381956430,000
520.000
Sim 0768381956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0769211956430,000
520.000
Sim 0769211956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0769201956430,000
520.000
Sim 0769201956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01956 Mobifone
Đặt mua
0769291956430,000
520.000
Sim 0769291956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
291956 Mobifone
Đặt mua
0769281956430,000
520.000
Sim 0769281956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0769271956430,000
520.000
Sim 0769271956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0769261956430,000
520.000
Sim 0769261956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61956 Mobifone
Đặt mua
0769251956430,000
520.000
Sim 0769251956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
251956 Mobifone
Đặt mua
0766251956430,000
520.000
Sim 0766251956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
956 Mobifone
Đặt mua
0769101956430,000
520.000
Sim 0769101956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0768211956430,000
520.000
Sim 0768211956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11956 Mobifone
Đặt mua
0766101956460,000
550.000
Sim 0766101956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
101956 Mobifone
Đặt mua
0763652006500,000
600.000
Sim 0763652006 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Mobifone
Đặt mua
0762791976500,000
600.000
Sim 0762791976 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1976 Mobifone
Đặt mua
0766772006500,000
600.000
Sim 0766772006 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72006 Mobifone
Đặt mua
0766552006500,000
600.000
Sim 0766552006 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
552006 Mobifone
Đặt mua
0763552006500,000
600.000
Sim 0763552006 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Mobifone
Đặt mua
0763061956520,000
620.000
Sim 0763061956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1956 Mobifone
Đặt mua
0763111956520,000
620.000
Sim 0763111956 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11956 Mobifone
Đặt mua
0765771966530,000
640.000
Sim 0765771966 Mobifone Đầu số 076 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
771966 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 076 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 076 là của nhà mạng: Mobifone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Kim Dương
  Đặt sim: 09362...76
  Vào lúc: 22:56 16/10/2021

  Phan Đức Hải
  Đặt sim: 09153...37
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Văn Hiển
  Đặt sim: 09146...93
  Vào lúc: 22:50 16/10/2021

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 09356...81
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Tường Nhàn
  Đặt sim: 09776...16
  Vào lúc: 22:43 16/10/2021

  Trần Duy Sơn
  Đặt sim: 01687...49
  Vào lúc: 22:40 16/10/2021

  Ngô Trung Luân
  Đặt sim: 08816...27
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Lê Duy Hung
  Đặt sim: 01214...12
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Trần Kim Thi
  Đặt sim: 09813...47
  Vào lúc: 22:32 16/10/2021

  Nguyễn Kim Nguyệt
  Đặt sim: 08841...23
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Khang
  Đặt sim: 01643...56
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Minh Thái
  Đặt sim: 01679...51
  Vào lúc: 22:22 16/10/2021

  Ngô Minh Tiến
  Đặt sim: 01292...16
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 09751...58
  Vào lúc: 22:17 16/10/2021

  Huỳnh Văn Nam
  Đặt sim: 01296...78
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.