sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 077 Mobifone Năm Sinh

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0773281952450,000
540.000
Sim 0773281952 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Mobifone
Đặt mua
0773231952450,000
540.000
Sim 0773231952 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31952 Mobifone
Đặt mua
0777571982500,000
600.000
Sim 0777571982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571982 Mobifone
Đặt mua
0777501982500,000
600.000
Sim 0777501982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Mobifone
Đặt mua
0777481982500,000
600.000
Sim 0777481982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1982 Mobifone
Đặt mua
0777461982500,000
600.000
Sim 0777461982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61982 Mobifone
Đặt mua
0777421982500,000
600.000
Sim 0777421982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421982 Mobifone
Đặt mua
0777411982500,000
600.000
Sim 0777411982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Mobifone
Đặt mua
0772922002550,000
660.000
Sim 0772922002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2002 Mobifone
Đặt mua
0774712002550,000
660.000
Sim 0774712002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12002 Mobifone
Đặt mua
0774592002580,000
700.000
Sim 0774592002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
592002 Mobifone
Đặt mua
0774432002580,000
700.000
Sim 0774432002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
002 Mobifone
Đặt mua
0774582002580,000
700.000
Sim 0774582002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2002 Mobifone
Đặt mua
0779482002580,000
700.000
Sim 0779482002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82002 Mobifone
Đặt mua
0774522002580,000
700.000
Sim 0774522002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
522002 Mobifone
Đặt mua
0775402002580,000
700.000
Sim 0775402002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
002 Mobifone
Đặt mua
0779502002580,000
700.000
Sim 0779502002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2002 Mobifone
Đặt mua
0779402002580,000
700.000
Sim 0779402002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
02002 Mobifone
Đặt mua
0774551982600,000
720.000
Sim 0774551982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
551982 Mobifone
Đặt mua
0776201962600,000
720.000
Sim 0776201962 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Mobifone
Đặt mua
0777271962600,000
720.000
Sim 0777271962 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Mobifone
Đặt mua
0773091952600,000
720.000
Sim 0773091952 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91952 Mobifone
Đặt mua
0776871982600,000
720.000
Sim 0776871982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
871982 Mobifone
Đặt mua
0775311982700,000
840.000
Sim 0775311982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Mobifone
Đặt mua
0779321982700,000
840.000
Sim 0779321982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1982 Mobifone
Đặt mua
0779341982700,000
840.000
Sim 0779341982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41982 Mobifone
Đặt mua
0779561982750,000
900.000
Sim 0779561982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
561982 Mobifone
Đặt mua
0779571982750,000
900.000
Sim 0779571982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Mobifone
Đặt mua
0773581982750,000
900.000
Sim 0773581982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1982 Mobifone
Đặt mua
0775421982750,000
900.000
Sim 0775421982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21982 Mobifone
Đặt mua
0773511982750,000
900.000
Sim 0773511982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511982 Mobifone
Đặt mua
0772201952750,000
900.000
Sim 0772201952 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
952 Mobifone
Đặt mua
0777181952750,000
900.000
Sim 0777181952 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1952 Mobifone
Đặt mua
0774852002800,000
960.000
Sim 0774852002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52002 Mobifone
Đặt mua
0778372002800,000
960.000
Sim 0778372002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
372002 Mobifone
Đặt mua
0778262002800,000
960.000
Sim 0778262002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
002 Mobifone
Đặt mua
0775232002800,000
960.000
Sim 0775232002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2002 Mobifone
Đặt mua
0775282002800,000
960.000
Sim 0775282002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
82002 Mobifone
Đặt mua
0778212002800,000
960.000
Sim 0778212002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212002 Mobifone
Đặt mua
0778441972800,000
960.000
Sim 0778441972 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972 Mobifone
Đặt mua
0773201982800,000
960.000
Sim 0773201982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1982 Mobifone
Đặt mua
0779801992800,000
960.000
Sim 0779801992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01992 Mobifone
Đặt mua
0772511982800,000
960.000
Sim 0772511982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
511982 Mobifone
Đặt mua
0777561982890,000
1.070.000
Sim 0777561982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Mobifone
Đặt mua
0772591982900,000
1.080.000
Sim 0772591982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1982 Mobifone
Đặt mua
0776421972950,000
1.140.000
Sim 0776421972 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21972 Mobifone
Đặt mua
0779281972950,000
1.140.000
Sim 0779281972 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
281972 Mobifone
Đặt mua
0774251982950,000
1.140.000
Sim 0774251982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Mobifone
Đặt mua
07795619921,000,000
1.200.000
Sim 0779561992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
07735119921,000,000
1.200.000
Sim 0773511992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11992 Mobifone
Đặt mua
07798519921,000,000
1.200.000
Sim 0779851992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851992 Mobifone
Đặt mua
07748619921,000,000
1.200.000
Sim 0774861992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
992 Mobifone
Đặt mua
07758720021,000,000
1.200.000
Sim 0775872002 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2002 Mobifone
Đặt mua
07742319921,000,000
1.200.000
Sim 0774231992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31992 Mobifone
Đặt mua
07733919621,000,000
1.200.000
Sim 0773391962 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391962 Mobifone
Đặt mua
07733719621,000,000
1.200.000
Sim 0773371962 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
962 Mobifone
Đặt mua
07785719621,000,000
1.200.000
Sim 0778571962 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1962 Mobifone
Đặt mua
07762219721,000,000
1.200.000
Sim 0776221972 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21972 Mobifone
Đặt mua
07785719821,000,000
1.200.000
Sim 0778571982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571982 Mobifone
Đặt mua
07733919821,000,000
1.200.000
Sim 0773391982 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
982 Mobifone
Đặt mua
07762119921,000,000
1.200.000
Sim 0776211992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1992 Mobifone
Đặt mua
07785219921,000,000
1.200.000
Sim 0778521992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21992 Mobifone
Đặt mua
07785019921,000,000
1.200.000
Sim 0778501992 Mobifone Đầu số 077 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501992 Mobifone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Sim số đẹp Mobifone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 077 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 077 là của nhà mạng: Mobifone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Mobifone là sim mạng Mobifone - Tổng công ty Viễn thông MobiFone (tiếng Anh: Vietnam Mobile Telecom Services One Member Limited Liability Company) tiền thân là Công ty Thông tin Di động Việt Nam (Vietnam Mobile Telecom Services Company - VMS), là Công ty TNHH Một Thành viên trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông (trước 01/07/2014 thuộc về Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - VNPT). Được thành lập vào ngày 16 tháng 4 năm 1993, VMS là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam khai thác dịch vụ thông tin di động GSM 900/1800 với thương hiệu MobiFone.Các đầu 10 số của mạng Mobifone là đầu số 089, đầu số 090, đầu số 093. Các đầu 11 số của mạng Mobifone là đầu số 0120 (Sang 10 số là : 070), đầu số 0121 (Sang 10 số là : 079), đầu số 0122 (Sang 10 số là : 077), đầu số 0126 (Sang 10 số là : 076), đầu số 0128 (Sang 10 số là : 078)
Các gói cước và sim của mạng Mobifone : Sim 4G, 3G, MOBI BIG 90, MOBI BIG 60, MOBI 3G F90, MOBIQ, HD70, HD90, HD120, HD200, HD300, HD400, HD500, 3M70, 6M70, 12M70, 12M120, 12M200

- Nếu bạn muốn tìm các dạng Sim mobiphone số đẹp như: Sim tứ quý mobiphone, Sim ngũ quý mobiphone, Sim lục quý mobiphone, Sim tam hoa mobiphone, Sim tam hoa kép mobiphone, Sim lộc phát mobiphone, Sim phát lộc mobiphone, Sim thần tài mobiphone, Sim ông địa mobiphone, Sim tiến đơn mobiphone, Sim tiến 4 mobiphone, Sim tiến 5 mobiphone, Sim tiến đôi mobiphone, Sim taxi 2 mobiphone, Sim taxi 3 mobiphone, Sim taxi 4 mobiphone, Sim lặp mobiphone, Sim kép 2 mobiphone, Sim kép 3 mobiphone, Sim kép 4 mobiphone, Sim đối mobiphone, Sim đảo mobiphone, Sim gánh mobiphone, Sim đặc biệt mobiphone, Sim năm sinh mobiphone, Sim đầu số cổ mobiphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy mobiphone, Sim dễ nhớ mobiphone, Số máy bàn mobiphone, Sim tam hoa giữa mobiphone, Sim tứ quý giữa mobiphone, Sim ngũ quý giữa mobiphone... thì chúng tôi chính là
Địa chỉ tin cậy và đáp ứng hoàn hảo nhất mong muốn của bạn. Giá cả và chất lượng dịch vụ là lợi thế cạnh tranh số một của chúng tôi trên thị trường. Chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để mang đến cho quý khách sự phục vụ ở mức cao nhất và đảm bảo giá cả luôn tốt nhất thị trường. Vì vậy quý khách hoàn toàn yên tâm khi chọn mua sim mobi tại website của chúng tôi.


Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk Nông
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đắk lắk
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kon Tum
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Mobifone tại Vĩnh LongSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Minh Khoa
  Đặt sim: 01251...57
  Vào lúc: 22:55 27/9/2022

  Nguyễn Duy Nhân
  Đặt sim: 01618...20
  Vào lúc: 22:52 27/9/2022

  Ngô Văn Thi
  Đặt sim: 08876...11
  Vào lúc: 22:49 27/9/2022

  Phạm Đức Quang
  Đặt sim: 01269...93
  Vào lúc: 22:47 27/9/2022

  Phan Trung Quân
  Đặt sim: 09094...27
  Vào lúc: 22:43 27/9/2022

  Trần Chí Khôi
  Đặt sim: 01641...41
  Vào lúc: 22:41 27/9/2022

  Phạm Trung Huỳnh
  Đặt sim: 01248...14
  Vào lúc: 22:38 27/9/2022

  Nguyễn Thị Vân
  Đặt sim: 01659...94
  Vào lúc: 22:34 27/9/2022

  Ngô Chí Khiêm
  Đặt sim: 01248...18
  Vào lúc: 22:31 27/9/2022

  Hoàng Duy Hưng
  Đặt sim: 09735...83
  Vào lúc: 22:28 27/9/2022

  Hoàng Thục Nhàn
  Đặt sim: 09021...68
  Vào lúc: 22:25 27/9/2022

  Nguyễn Minh Lâm
  Đặt sim: 08836...39
  Vào lúc: 22:22 27/9/2022

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 01689...72
  Vào lúc: 22:19 27/9/2022

  Huỳnh Trung Khôi
  Đặt sim: 01630...16
  Vào lúc: 22:16 27/9/2022

  Ngô Đức Huy
  Đặt sim: 01681...34
  Vào lúc: 22:13 27/9/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.