sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Không lỗi dính 4 Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0832801991960,000
1.150.000
Sim 0832801991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0858311991960,000
1.150.000
Sim 0858311991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
0859851991960,000
1.150.000
Sim 0859851991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851991 Vinaphone
Đặt mua
0858351991960,000
1.150.000
Sim 0858351991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
0857351991960,000
1.150.000
Sim 0857351991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
0857851991960,000
1.150.000
Sim 0857851991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
0859711991960,000
1.150.000
Sim 0859711991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711991 Vinaphone
Đặt mua
0855711991960,000
1.150.000
Sim 0855711991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08575119911,040,000
1.250.000
Sim 0857511991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08572119911,040,000
1.250.000
Sim 0857211991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11991 Vinaphone
Đặt mua
08371519911,040,000
1.250.000
Sim 0837151991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
151991 Vinaphone
Đặt mua
08156019911,040,000
1.250.000
Sim 0815601991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08365719911,040,000
1.250.000
Sim 0836571991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08375919911,040,000
1.250.000
Sim 0837591991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91991 Vinaphone
Đặt mua
08283719911,130,000
1.360.000
Sim 0828371991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371991 Vinaphone
Đặt mua
08522919911,130,000
1.360.000
Sim 0852291991 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08293719911,210,000
1.450.000
Sim 0829371991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08391519911,220,000
1.460.000
Sim 0839151991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08397119911,220,000
1.460.000
Sim 0839711991 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
711991 Vinaphone
Đặt mua
08256019911,240,000
1.490.000
Sim 0825601991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08283019911,240,000
1.490.000
Sim 0828301991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08287019911,240,000
1.490.000
Sim 0828701991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01991 Vinaphone
Đặt mua
08866719911,260,000
1.510.000
Sim 0886671991 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671991 Vinaphone
Đặt mua
08231319911,300,000
1.560.000
Sim 0823131991 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08126719911,300,000
1.560.000
Sim 0812671991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08127319911,300,000
1.560.000
Sim 0812731991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31991 Vinaphone
Đặt mua
08128519911,300,000
1.560.000
Sim 0812851991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
851991 Vinaphone
Đặt mua
08129619911,300,000
1.560.000
Sim 0812961991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08132519911,300,000
1.560.000
Sim 0813251991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08132619911,300,000
1.560.000
Sim 0813261991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61991 Vinaphone
Đặt mua
08132719911,300,000
1.560.000
Sim 0813271991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
271991 Vinaphone
Đặt mua
08132819911,300,000
1.560.000
Sim 0813281991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08135819911,300,000
1.560.000
Sim 0813581991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08135919911,300,000
1.560.000
Sim 0813591991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91991 Vinaphone
Đặt mua
08136119911,300,000
1.560.000
Sim 0813611991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
611991 Vinaphone
Đặt mua
08136219911,300,000
1.560.000
Sim 0813621991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08138519911,300,000
1.560.000
Sim 0813851991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08138719911,300,000
1.560.000
Sim 0813871991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71991 Vinaphone
Đặt mua
08139519911,300,000
1.560.000
Sim 0813951991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951991 Vinaphone
Đặt mua
08139619911,300,000
1.560.000
Sim 0813961991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08152619911,300,000
1.560.000
Sim 0815261991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08153719911,300,000
1.560.000
Sim 0815371991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71991 Vinaphone
Đặt mua
08153919911,300,000
1.560.000
Sim 0815391991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391991 Vinaphone
Đặt mua
08155819911,300,000
1.560.000
Sim 0815581991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08157819911,300,000
1.560.000
Sim 0815781991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08158719911,300,000
1.560.000
Sim 0815871991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71991 Vinaphone
Đặt mua
08159719911,300,000
1.560.000
Sim 0815971991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971991 Vinaphone
Đặt mua
08159819911,300,000
1.560.000
Sim 0815981991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08163719911,300,000
1.560.000
Sim 0816371991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08163919911,300,000
1.560.000
Sim 0816391991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91991 Vinaphone
Đặt mua
08165919911,300,000
1.560.000
Sim 0816591991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
591991 Vinaphone
Đặt mua
08168519911,300,000
1.560.000
Sim 0816851991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08168719911,300,000
1.560.000
Sim 0816871991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08169519911,300,000
1.560.000
Sim 0816951991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08169719911,300,000
1.560.000
Sim 0816971991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971991 Vinaphone
Đặt mua
08171519911,300,000
1.560.000
Sim 0817151991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08172619911,300,000
1.560.000
Sim 0817261991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08173519911,300,000
1.560.000
Sim 0817351991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08173819911,300,000
1.560.000
Sim 0817381991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381991 Vinaphone
Đặt mua
08175719911,300,000
1.560.000
Sim 0817571991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991 Vinaphone
Đặt mua
08175819911,300,000
1.560.000
Sim 0817581991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1991 Vinaphone
Đặt mua
08176519911,300,000
1.560.000
Sim 0817651991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51991 Vinaphone
Đặt mua
08176719911,300,000
1.560.000
Sim 0817671991 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671991 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Năm 1991 Tân Mùi Mệnh Thổ, Lộ bàng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phan Văn Lực
  Đặt sim: 01675...36
  Vào lúc: 22:55 1/4/2020

  Nguyễn Chí Hung
  Đặt sim: 01221...95
  Vào lúc: 22:53 1/4/2020

  Hoàng Đức Hùng
  Đặt sim: 09875...29
  Vào lúc: 22:50 1/4/2020

  Lê Đức Nguyên
  Đặt sim: 09121...24
  Vào lúc: 22:47 1/4/2020

  Hoàng Duy Huỳnh
  Đặt sim: 09650...54
  Vào lúc: 22:43 1/4/2020

  Ngô Minh Nam
  Đặt sim: 08938...76
  Vào lúc: 22:40 1/4/2020

  Nguyễn Trung Hòa
  Đặt sim: 09188...66
  Vào lúc: 22:38 1/4/2020

  Ngô Đức Khoa
  Đặt sim: 08947...70
  Vào lúc: 22:35 1/4/2020

  Hoàng Chí Quyền
  Đặt sim: 08659...47
  Vào lúc: 22:31 1/4/2020

  Nguyễn Ngọc Nhân
  Đặt sim: 01615...20
  Vào lúc: 22:28 1/4/2020

  Ngô Minh Khương
  Đặt sim: 01630...61
  Vào lúc: 22:25 1/4/2020

  Ngô Trung Lợi
  Đặt sim: 01678...29
  Vào lúc: 22:23 1/4/2020

  Nguyễn Văn Ken
  Đặt sim: 01648...59
  Vào lúc: 22:19 1/4/2020

  Ngô Chí Kiên
  Đặt sim: 08980...95
  Vào lúc: 22:17 1/4/2020

  Nguyễn Trung Đăng
  Đặt sim: 09638...67
  Vào lúc: 22:14 1/4/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.