sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0889135302150,000
180.000
Sim 0889135302 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5302 Vinaphone
Đặt mua
0899258792160,000
190.000
Sim 0899258792 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58792 Mobifone
Đặt mua
0899297182160,000
190.000
Sim 0899297182 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297182 Mobifone
Đặt mua
0899297202160,000
190.000
Sim 0899297202 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
202 Mobifone
Đặt mua
0899297192160,000
190.000
Sim 0899297192 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7192 Mobifone
Đặt mua
0899297692160,000
190.000
Sim 0899297692 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97692 Mobifone
Đặt mua
0899258802160,000
190.000
Sim 0899258802 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
258802 Mobifone
Đặt mua
0899297132160,000
190.000
Sim 0899297132 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
132 Mobifone
Đặt mua
0899297152160,000
190.000
Sim 0899297152 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7152 Mobifone
Đặt mua
0899297162160,000
190.000
Sim 0899297162 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97162 Mobifone
Đặt mua
0899297632160,000
190.000
Sim 0899297632 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297632 Mobifone
Đặt mua
0899297672160,000
190.000
Sim 0899297672 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
672 Mobifone
Đặt mua
0899297612160,000
190.000
Sim 0899297612 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7612 Mobifone
Đặt mua
0899297712160,000
190.000
Sim 0899297712 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97712 Mobifone
Đặt mua
0899297702160,000
190.000
Sim 0899297702 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297702 Mobifone
Đặt mua
0868057322180,000
220.000
Sim 0868057322 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
322 Viettel
Đặt mua
0869126522180,000
220.000
Sim 0869126522 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6522 Viettel
Đặt mua
0899297212180,000
220.000
Sim 0899297212 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97212 Mobifone
Đặt mua
0899297682180,000
220.000
Sim 0899297682 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
297682 Mobifone
Đặt mua
0888189782180,000
220.000
Sim 0888189782 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
782 Vinaphone
Đặt mua
0888750192180,000
220.000
Sim 0888750192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
0192 Vinaphone
Đặt mua
0888602382180,000
220.000
Sim 0888602382 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
02382 Vinaphone
Đặt mua
0888609582180,000
220.000
Sim 0888609582 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
609582 Vinaphone
Đặt mua
0888636582180,000
220.000
Sim 0888636582 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
582 Vinaphone
Đặt mua
0888376962180,000
220.000
Sim 0888376962 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6962 Vinaphone
Đặt mua
0886139202180,000
220.000
Sim 0886139202 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
39202 Vinaphone
Đặt mua
0886237392180,000
220.000
Sim 0886237392 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
237392 Vinaphone
Đặt mua
0886266062180,000
220.000
Sim 0886266062 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
062 Vinaphone
Đặt mua
0888911092180,000
220.000
Sim 0888911092 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1092 Vinaphone
Đặt mua
0888326502180,000
220.000
Sim 0888326502 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
26502 Vinaphone
Đặt mua
0888175732180,000
220.000
Sim 0888175732 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
175732 Vinaphone
Đặt mua
0888171902180,000
220.000
Sim 0888171902 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
902 Vinaphone
Đặt mua
0888065902180,000
220.000
Sim 0888065902 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5902 Vinaphone
Đặt mua
0865770622190,000
230.000
Sim 0865770622 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
70622 Viettel
Đặt mua
0898823722190,000
230.000
Sim 0898823722 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
823722 Mobifone
Đặt mua
0868736892190,000
230.000
Sim 0868736892 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
892 Viettel
Đặt mua
0868031612190,000
230.000
Sim 0868031612 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1612 Viettel
Đặt mua
0866857822190,000
230.000
Sim 0866857822 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
57822 Viettel
Đặt mua
0899590572200,000
240.000
Sim 0899590572 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
590572 Mobifone
Đặt mua
0899580262200,000
240.000
Sim 0899580262 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
262 Mobifone
Đặt mua
0886728532200,000
240.000
Sim 0886728532 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8532 Vinaphone
Đặt mua
0862571152200,000
240.000
Sim 0862571152 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
71152 Viettel
Đặt mua
0866918802200,000
240.000
Sim 0866918802 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
918802 Viettel
Đặt mua
0899297662200,000
240.000
Sim 0899297662 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
662 Mobifone
Đặt mua
0899297232200,000
240.000
Sim 0899297232 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7232 Mobifone
Đặt mua
0899297252200,000
240.000
Sim 0899297252 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97252 Mobifone
Đặt mua
0888635722200,000
240.000
Sim 0888635722 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
635722 Vinaphone
Đặt mua
0888637212200,000
240.000
Sim 0888637212 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
212 Vinaphone
Đặt mua
0888206792200,000
240.000
Sim 0888206792 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6792 Vinaphone
Đặt mua
0888693252200,000
240.000
Sim 0888693252 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
93252 Vinaphone
Đặt mua
0888396292200,000
240.000
Sim 0888396292 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
396292 Vinaphone
Đặt mua
0886137292200,000
240.000
Sim 0886137292 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
292 Vinaphone
Đặt mua
0886273622200,000
240.000
Sim 0886273622 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3622 Vinaphone
Đặt mua
0889710922200,000
240.000
Sim 0889710922 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
10922 Vinaphone
Đặt mua
0889715922200,000
240.000
Sim 0889715922 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
715922 Vinaphone
Đặt mua
0889717582200,000
240.000
Sim 0889717582 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
582 Vinaphone
Đặt mua
0889717902200,000
240.000
Sim 0889717902 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7902 Vinaphone
Đặt mua
0889706282200,000
240.000
Sim 0889706282 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06282 Vinaphone
Đặt mua
0889560122200,000
240.000
Sim 0889560122 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
560122 Vinaphone
Đặt mua
0889902832200,000
240.000
Sim 0889902832 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
832 Vinaphone
Đặt mua
0889908032200,000
240.000
Sim 0889908032 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8032 Vinaphone
Đặt mua
0889921712200,000
240.000
Sim 0889921712 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
21712 Vinaphone
Đặt mua
0868976282200,000
240.000
Sim 0868976282 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
976282 Viettel
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Chí Nguyên
  Đặt sim: 09095...17
  Vào lúc: 13:56 16/10/2019

  Trần Văn Ninh
  Đặt sim: 01635...54
  Vào lúc: 13:53 16/10/2019

  Phạm Văn Tân
  Đặt sim: 01224...49
  Vào lúc: 13:49 16/10/2019

  Phan Cát Thảo
  Đặt sim: 08947...74
  Vào lúc: 13:46 16/10/2019

  Ngô Phương Chi
  Đặt sim: 01625...73
  Vào lúc: 13:44 16/10/2019

  Lê Văn Toàn
  Đặt sim: 09722...88
  Vào lúc: 13:41 16/10/2019

  Lê Minh Kiên
  Đặt sim: 08859...12
  Vào lúc: 13:38 16/10/2019

  Hoàng Đức Anh
  Đặt sim: 08827...58
  Vào lúc: 13:35 16/10/2019

  Phạm Chí Sang
  Đặt sim: 01696...81
  Vào lúc: 13:31 16/10/2019

  Nguyễn Đức Quốc
  Đặt sim: 09156...27
  Vào lúc: 13:28 16/10/2019

  Phạm Đức Khải
  Đặt sim: 01222...16
  Vào lúc: 13:25 16/10/2019

  Trần Ngọc Thơ
  Đặt sim: 01620...68
  Vào lúc: 13:22 16/10/2019

  Nguyễn Duy Khương
  Đặt sim: 09784...81
  Vào lúc: 13:20 16/10/2019

  Trần Đức Tuấn
  Đặt sim: 01659...60
  Vào lúc: 13:16 16/10/2019

  Ngô Văn Tuấn
  Đặt sim: 01661...27
  Vào lúc: 13:13 16/10/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.