sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Năm Sinh Năm 1989 Kỷ Tỵ Mệnh Mộc , Đại lâm mộc

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0817731989870,000
1.040.000
Sim 0817731989 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
0845051989870,000
1.040.000
Sim 0845051989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51989 Vinaphone
Đặt mua
0888421989870,000
1.040.000
Sim 0888421989 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
421989 Vinaphone
Đặt mua
0836321989870,000
1.040.000
Sim 0836321989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
0835311989870,000
1.040.000
Sim 0835311989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
0857731989870,000
1.040.000
Sim 0857731989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31989 Vinaphone
Đặt mua
0813341989990,000
1.190.000
Sim 0813341989 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341989 Vinaphone
Đặt mua
08359719891,040,000
1.250.000
Sim 0835971989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08386719891,040,000
1.250.000
Sim 0838671989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08383419891,040,000
1.250.000
Sim 0838341989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41989 Vinaphone
Đặt mua
08487219891,040,000
1.250.000
Sim 0848721989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721989 Vinaphone
Đặt mua
08346319891,040,000
1.250.000
Sim 0834631989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08387019891,040,000
1.250.000
Sim 0838701989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08127719891,130,000
1.360.000
Sim 0812771989 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71989 Vinaphone
Đặt mua
08265719891,130,000
1.360.000
Sim 0826571989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571989 Vinaphone
Đặt mua
08385119891,130,000
1.360.000
Sim 0838511989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08967019891,130,000
1.360.000
Sim 0896701989 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Mobifone
Đặt mua
08379219891,130,000
1.360.000
Sim 0837921989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08563819891,130,000
1.360.000
Sim 0856381989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381989 Vinaphone
Đặt mua
08391519891,220,000
1.460.000
Sim 0839151989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08397119891,220,000
1.460.000
Sim 0839711989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08538619891,220,000
1.460.000
Sim 0853861989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61989 Vinaphone
Đặt mua
08367019891,220,000
1.460.000
Sim 0836701989 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
701989 Vinaphone
Đặt mua
08455019891,220,000
1.460.000
Sim 0845501989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08982419891,300,000
1.560.000
Sim 0898241989 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Mobifone
Đặt mua
08991519891,300,000
1.560.000
Sim 0899151989 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51989 Mobifone
Đặt mua
08472419891,300,000
1.560.000
Sim 0847241989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241989 Vinaphone
Đặt mua
08442719891,300,000
1.560.000
Sim 0844271989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08433119891,300,000
1.560.000
Sim 0843311989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08175019891,300,000
1.560.000
Sim 0817501989 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01989 Vinaphone
Đặt mua
08425019891,300,000
1.560.000
Sim 0842501989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
501989 Vinaphone
Đặt mua
08429619891,300,000
1.560.000
Sim 0842961989 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08577819891,300,000
1.560.000
Sim 0857781989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08593219891,300,000
1.560.000
Sim 0859321989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08275419891,300,000
1.560.000
Sim 0827541989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
541989 Vinaphone
Đặt mua
08237419891,300,000
1.560.000
Sim 0823741989 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08539419891,300,000
1.560.000
Sim 0853941989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08532219891,300,000
1.560.000
Sim 0853221989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21989 Vinaphone
Đặt mua
08584319891,300,000
1.560.000
Sim 0858431989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
431989 Vinaphone
Đặt mua
08584419891,300,000
1.560.000
Sim 0858441989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08584519891,300,000
1.560.000
Sim 0858451989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08585419891,300,000
1.560.000
Sim 0858541989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41989 Vinaphone
Đặt mua
08586419891,300,000
1.560.000
Sim 0858641989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641989 Vinaphone
Đặt mua
08587419891,300,000
1.560.000
Sim 0858741989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08588419891,300,000
1.560.000
Sim 0858841989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08591319891,300,000
1.560.000
Sim 0859131989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31989 Vinaphone
Đặt mua
08591419891,300,000
1.560.000
Sim 0859141989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141989 Vinaphone
Đặt mua
08591719891,300,000
1.560.000
Sim 0859171989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08592419891,300,000
1.560.000
Sim 0859241989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08592719891,300,000
1.560.000
Sim 0859271989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71989 Vinaphone
Đặt mua
08593719891,300,000
1.560.000
Sim 0859371989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
371989 Vinaphone
Đặt mua
08594119891,300,000
1.560.000
Sim 0859411989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08594219891,300,000
1.560.000
Sim 0859421989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08594319891,300,000
1.560.000
Sim 0859431989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31989 Vinaphone
Đặt mua
08594419891,300,000
1.560.000
Sim 0859441989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441989 Vinaphone
Đặt mua
08594519891,300,000
1.560.000
Sim 0859451989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08594619891,300,000
1.560.000
Sim 0859461989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08594919891,300,000
1.560.000
Sim 0859491989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91989 Vinaphone
Đặt mua
08595719891,300,000
1.560.000
Sim 0859571989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
571989 Vinaphone
Đặt mua
08596119891,300,000
1.560.000
Sim 0859611989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
989 Vinaphone
Đặt mua
08596419891,300,000
1.560.000
Sim 0859641989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1989 Vinaphone
Đặt mua
08596719891,300,000
1.560.000
Sim 0859671989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
71989 Vinaphone
Đặt mua
08597219891,300,000
1.560.000
Sim 0859721989 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
721989 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1989 Kỷ Tỵ Mệnh Mộc , Đại lâm mộc
Mộc là biểu tượng mùa xuân, sự tăng trưởng và đời sống cây cỏ. Thuộc khí Âm: Mộc mềm và dễ uốn; thuộc khí Dương: Mộc rắn như thân sồi. Dùng với mục đích lành, Mộc là cây gậy chống; với mục đích dữ, Mộc là ngọn giáo. Cây tre ở Trung Quốc được ca ngợi về khả năng mềm dẻo trước gió nhưng lại được dùng làm giàn giáo.
Được nhìn dưới hình tượng cây, năng lượng của Mộc có tính sinh sôi nẩy nở, nuôi dưỡng và mềm dẻo.
Tính cách của người thuộc hành này
Người mạng Mộc có tinh thần vì tha nhân và năng nổ. Là người nhiều ý tưởng, tính cách hướng ngoại của họ được nhiều người thương, giúp đỡ.
Tích cực – có bản tính nghệ sĩ, làm việc nhiệt thành.
Tiêu cực – thiếu kiên nhẫn, dễ nổi giận, thường bỏ ngang công việc.
Vạn vật thuộc hành này
Các loài thảo mộc, đồ đạc bằng gỗ, giấy, màu xanh lục, cột trụ, sự trang hoàng, tranh phong cảnh
Những người mệnh Mộc sinh năm :
Nhâm Ngọ – 1942, 2002 - Dương Liễu Mộc
Quý Mùi – 1943, 2003 - Dương Liễu Mộc
Canh Dần – 1950, 2010 - Tùng Bách Mộc
Tân Mão – 1951, 2011 - Tùng Bách Mộc
Mậu Tuất – 1958, 2018 - Bình Địa Mộc
Kỷ Hợi – 1959, 2019 - Bình Địa Mộc
Nhâm Tý – 1972, 2032 - Tang Đố Mộc
Quý Sửu – 1973, 2033 - Tang Đố Mộc
Canh Thân – 1980, 2040 - Thạch Lựu Mộc
Tân Dậu – 1981, 2041 - Thạch Lựu Mộc
Mậu Thìn – 1988, 1928 - Đại Lâm Mộc
Kỷ Tỵ – 1989, 1929 - Đại Lâm Mộc
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.