sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Năm Sinh Năm 2006 Bính Tuất Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0854332006500,000
600.000
Sim 0854332006 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
0834792006700,000
840.000
Sim 0834792006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
0867432006700,000
840.000
Sim 0867432006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
432006 Viettel
Đặt mua
0867442006700,000
840.000
Sim 0867442006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Viettel
Đặt mua
0839442006720,000
860.000
Sim 0839442006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
0836442006720,000
860.000
Sim 0836442006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42006 Vinaphone
Đặt mua
0834332006720,000
860.000
Sim 0834332006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
332006 Vinaphone
Đặt mua
0835442006720,000
860.000
Sim 0835442006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
0834682006750,000
900.000
Sim 0834682006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
0842942006900,000
1.080.000
Sim 0842942006 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42006 Vinaphone
Đặt mua
0899762006950,000
1.140.000
Sim 0899762006 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
762006 Mobifone
Đặt mua
0899782006950,000
1.140.000
Sim 0899782006 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Mobifone
Đặt mua
08695720061,000,000
1.200.000
Sim 0869572006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Viettel
Đặt mua
08371520061,000,000
1.200.000
Sim 0837152006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52006 Vinaphone
Đặt mua
08374420061,000,000
1.200.000
Sim 0837442006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
442006 Vinaphone
Đặt mua
08362420061,000,000
1.200.000
Sim 0836242006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08374720061,000,000
1.200.000
Sim 0837472006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08999520061,000,000
1.200.000
Sim 0899952006 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52006 Mobifone
Đặt mua
08536120061,000,000
1.200.000
Sim 0853612006 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
612006 Vinaphone
Đặt mua
08860320061,000,000
1.200.000
Sim 0886032006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08860720061,000,000
1.200.000
Sim 0886072006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08861420061,000,000
1.200.000
Sim 0886142006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42006 Vinaphone
Đặt mua
08864120061,000,000
1.200.000
Sim 0886412006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
412006 Vinaphone
Đặt mua
08864320061,000,000
1.200.000
Sim 0886432006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08867820061,000,000
1.200.000
Sim 0886782006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08868120061,000,000
1.200.000
Sim 0886812006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
12006 Vinaphone
Đặt mua
08676420061,000,000
1.200.000
Sim 0867642006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
642006 Viettel
Đặt mua
08678420061,000,000
1.200.000
Sim 0867842006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Viettel
Đặt mua
08341920061,040,000
1.250.000
Sim 0834192006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08679420061,050,000
1.260.000
Sim 0867942006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
42006 Viettel
Đặt mua
08999720061,050,000
1.260.000
Sim 0899972006 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
972006 Mobifone
Đặt mua
08997520061,100,000
1.320.000
Sim 0899752006 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Mobifone
Đặt mua
08699420061,100,000
1.320.000
Sim 0869942006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Viettel
Đặt mua
08467320061,100,000
1.320.000
Sim 0846732006 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32006 Vinaphone
Đặt mua
08566020061,100,000
1.320.000
Sim 0856602006 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
602006 Vinaphone
Đặt mua
08982920061,150,000
1.380.000
Sim 0898292006 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Mobifone
Đặt mua
08665320061,200,000
1.440.000
Sim 0866532006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Viettel
Đặt mua
08689520061,200,000
1.440.000
Sim 0868952006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
52006 Viettel
Đặt mua
08990220061,200,000
1.440.000
Sim 0899022006 Mobifone Đầu số 089 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
022006 Mobifone
Đặt mua
08370620061,200,000
1.440.000
Sim 0837062006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08664120061,300,000
1.560.000
Sim 0866412006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Viettel
Đặt mua
08685920061,300,000
1.560.000
Sim 0868592006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92006 Viettel
Đặt mua
08692120061,330,000
1.600.000
Sim 0869212006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
212006 Viettel
Đặt mua
08399320061,400,000
1.680.000
Sim 0839932006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08377920061,400,000
1.680.000
Sim 0837792006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08382220061,400,000
1.680.000
Sim 0838222006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
22006 Vinaphone
Đặt mua
08689420061,400,000
1.680.000
Sim 0868942006 Viettel Đầu số 086 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
942006 Viettel
Đặt mua
08332820061,400,000
1.680.000
Sim 0833282006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08332920061,400,000
1.680.000
Sim 0833292006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08164720061,430,000
1.720.000
Sim 0816472006 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72006 Vinaphone
Đặt mua
08178820061,500,000
1.800.000
Sim 0817882006 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
882006 Vinaphone
Đặt mua
08186520061,500,000
1.800.000
Sim 0818652006 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08189720061,500,000
1.800.000
Sim 0818972006 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08379920061,500,000
1.800.000
Sim 0837992006 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
92006 Vinaphone
Đặt mua
08863620061,500,000
1.800.000
Sim 0886362006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
362006 Vinaphone
Đặt mua
08863720061,500,000
1.800.000
Sim 0886372006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08864220061,500,000
1.800.000
Sim 0886422006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08865320061,500,000
1.800.000
Sim 0886532006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
32006 Vinaphone
Đặt mua
08883120061,500,000
1.800.000
Sim 0888312006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
312006 Vinaphone
Đặt mua
08891320061,500,000
1.800.000
Sim 0889132006 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
006 Vinaphone
Đặt mua
08122820061,500,000
1.800.000
Sim 0812282006 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2006 Vinaphone
Đặt mua
08147720061,500,000
1.800.000
Sim 0814772006 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
72006 Vinaphone
Đặt mua
08152220061,500,000
1.800.000
Sim 0815222006 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
222006 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 2006 Bính Tuất Mệnh Thổ, Ốc thượng thổ
Mệnh thổ là biểu tượng về nơi ươm trồng, nuôi dưỡng và phát triển, nơi "sinh ký tử quy" (sống gửi thác về) của mọi sinh vật. Thổ nuôi dưỡng, hỗ trợ và tương tác với từng Hành khác. Khi tích cực, Thổ biểu thị lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Khi tiêu cực, Thổ tạo ra sự ngột ngạt hoặc biểu thị tính hay lo lắng về những khó khăn không tồn tại
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Thổ có tính tốt hay tương trợ người khác và trung thành. Vì thực tế và kiên trì nên họ là chỗ dựa vững chắc trong cơn khủng hoảng. Không những không bị thúc ép bất cứ điều gì, ngược lại họ rất bền bỉ khi giúp người khác. Do kiên nhẫn và vững vàng, họ có sức mạnh nội tâm rất lớn.
Tích cực – trung thành, nhẫn nại và có thể nhờ cậy.
Tiêu cực – thành kiến và có khuynh hướng "bới lông tìm vết"
Những năm sinh mệnh Thổ là:
Mậu Dần – 1938, 1998 - Thành Đầu Thổ
Kỷ Mão – 1939, 1999 - Thành Đầu Thổ
Bính Tuất – 1946, 2006 - Ốc Thượng Thổ
Đinh Hợi – 1947, 2007 - Ốc Thượng Thổ
Canh Tý – 1960, 2020 - Bích Thượng Thổ
Tân Sửu – 1961,2021 - Bích Thượng Thổ
Mậu Thân – 1968, 2028 - Đại Trạch Thổ
Kỷ Dậu – 1969, 2029 - Đại Trạch Thổ
Bính Thìn – 1976, 2036 - Sa Trung Thổ
Đinh Tỵ – 1977, 2037 - Sa Trung Thổ
Canh Ngọ – 1990, 1930 - Lộ Bàng Thổ
Tân Mùi – 1991, 1931 - Lộ Bàng Thổ
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Ninh
  Đặt sim: 01622...76
  Vào lúc: 14:56 13/4/2021

  Trần Văn Lập
  Đặt sim: 01255...62
  Vào lúc: 14:52 13/4/2021

  Ngô Chí Khánh
  Đặt sim: 01614...39
  Vào lúc: 14:50 13/4/2021

  Nguyễn Văn Bảo
  Đặt sim: 09361...96
  Vào lúc: 14:47 13/4/2021

  Nguyễn Trung Khoa
  Đặt sim: 09665...65
  Vào lúc: 14:44 13/4/2021

  Trần Minh Bảo
  Đặt sim: 01264...38
  Vào lúc: 14:41 13/4/2021

  Nguyễn Văn Hảo
  Đặt sim: 08832...53
  Vào lúc: 14:37 13/4/2021

  Phan Chí Hiển
  Đặt sim: 01263...13
  Vào lúc: 14:34 13/4/2021

  Nguyễn Thị Linh
  Đặt sim: 09133...17
  Vào lúc: 14:32 13/4/2021

  Huỳnh Minh Khoa
  Đặt sim: 08877...94
  Vào lúc: 14:28 13/4/2021

  Nguyễn Tường Hồng
  Đặt sim: 09877...48
  Vào lúc: 14:26 13/4/2021

  Nguyễn Trung Khoa
  Đặt sim: 09323...50
  Vào lúc: 14:22 13/4/2021

  Phạm Minh Huy
  Đặt sim: 09182...57
  Vào lúc: 14:20 13/4/2021

  Lê Thị Hạ
  Đặt sim: 01243...53
  Vào lúc: 14:17 13/4/2021

  Lê Chí Quyền
  Đặt sim: 01274...50
  Vào lúc: 14:14 13/4/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.