sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
084438555522,000,000
26.400.000
Sim 0844385555 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
5555 Vinaphone
Đặt mua
082320555522,000,000
26.400.000
Sim 0823205555 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
05555 Vinaphone
Đặt mua
085439555524,000,000
28.800.000
Sim 0854395555 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
395555 Vinaphone
Đặt mua
0848100605350,000
420.000
Sim 0848100605 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
605 Vinaphone
Đặt mua
0846140285350,000
420.000
Sim 0846140285 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0285 Vinaphone
Đặt mua
0819216145350,000
420.000
Sim 0819216145 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
16145 Vinaphone
Đặt mua
0888502665350,000
420.000
Sim 0888502665 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
502665 Vinaphone
Đặt mua
0843044945350,000
420.000
Sim 0843044945 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
945 Vinaphone
Đặt mua
0843044965350,000
420.000
Sim 0843044965 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4965 Vinaphone
Đặt mua
0886334895350,000
420.000
Sim 0886334895 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34895 Vinaphone
Đặt mua
0889142595350,000
420.000
Sim 0889142595 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
142595 Vinaphone
Đặt mua
0886459585350,000
420.000
Sim 0886459585 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
585 Vinaphone
Đặt mua
0888029265350,000
420.000
Sim 0888029265 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
9265 Vinaphone
Đặt mua
0812828255350,000
420.000
Sim 0812828255 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
28255 Vinaphone
Đặt mua
0812929255350,000
420.000
Sim 0812929255 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
929255 Vinaphone
Đặt mua
0812989855350,000
420.000
Sim 0812989855 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
855 Vinaphone
Đặt mua
0813151915350,000
420.000
Sim 0813151915 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1915 Vinaphone
Đặt mua
0815838355350,000
420.000
Sim 0815838355 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
38355 Vinaphone
Đặt mua
0816196195350,000
420.000
Sim 0816196195 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
196195 Vinaphone
Đặt mua
0816251525350,000
420.000
Sim 0816251525 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Vinaphone
Đặt mua
0816262655350,000
420.000
Sim 0816262655 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2655 Vinaphone
Đặt mua
0818286285350,000
420.000
Sim 0818286285 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
86285 Vinaphone
Đặt mua
0819282825350,000
420.000
Sim 0819282825 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
282825 Vinaphone
Đặt mua
0819555185350,000
420.000
Sim 0819555185 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
185 Vinaphone
Đặt mua
0819555695350,000
420.000
Sim 0819555695 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
5695 Vinaphone
Đặt mua
0819656165350,000
420.000
Sim 0819656165 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
56165 Vinaphone
Đặt mua
0819686835350,000
420.000
Sim 0819686835 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
686835 Vinaphone
Đặt mua
0822156165350,000
420.000
Sim 0822156165 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
165 Vinaphone
Đặt mua
0822558835350,000
420.000
Sim 0822558835 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8835 Vinaphone
Đặt mua
0823125215350,000
420.000
Sim 0823125215 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25215 Vinaphone
Đặt mua
0823251525350,000
420.000
Sim 0823251525 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
251525 Vinaphone
Đặt mua
0823253525350,000
420.000
Sim 0823253525 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Vinaphone
Đặt mua
0823299295350,000
420.000
Sim 0823299295 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9295 Vinaphone
Đặt mua
0823584485350,000
420.000
Sim 0823584485 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
84485 Vinaphone
Đặt mua
0823591915350,000
420.000
Sim 0823591915 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
591915 Vinaphone
Đặt mua
0823969685350,000
420.000
Sim 0823969685 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
685 Vinaphone
Đặt mua
0825085805350,000
420.000
Sim 0825085805 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5805 Vinaphone
Đặt mua
0825168165350,000
420.000
Sim 0825168165 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68165 Vinaphone
Đặt mua
0825181855350,000
420.000
Sim 0825181855 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
181855 Vinaphone
Đặt mua
0825292985350,000
420.000
Sim 0825292985 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
985 Vinaphone
Đặt mua
0825586585350,000
420.000
Sim 0825586585 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6585 Vinaphone
Đặt mua
0825592925350,000
420.000
Sim 0825592925 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
92925 Vinaphone
Đặt mua
0825688635350,000
420.000
Sim 0825688635 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
688635 Vinaphone
Đặt mua
0825818155350,000
420.000
Sim 0825818155 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
155 Vinaphone
Đặt mua
0826155195350,000
420.000
Sim 0826155195 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5195 Vinaphone
Đặt mua
0826196195350,000
420.000
Sim 0826196195 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
96195 Vinaphone
Đặt mua
0826198195350,000
420.000
Sim 0826198195 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
198195 Vinaphone
Đặt mua
0826251525350,000
420.000
Sim 0826251525 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
525 Vinaphone
Đặt mua
0826338835350,000
420.000
Sim 0826338835 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8835 Vinaphone
Đặt mua
0826363655350,000
420.000
Sim 0826363655 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
63655 Vinaphone
Đặt mua
0826388385350,000
420.000
Sim 0826388385 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
388385 Vinaphone
Đặt mua
0826651565350,000
420.000
Sim 0826651565 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
565 Vinaphone
Đặt mua
0829251525350,000
420.000
Sim 0829251525 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1525 Vinaphone
Đặt mua
0829333885350,000
420.000
Sim 0829333885 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
33885 Vinaphone
Đặt mua
0829584485350,000
420.000
Sim 0829584485 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
584485 Vinaphone
Đặt mua
0829618885350,000
420.000
Sim 0829618885 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
885 Vinaphone
Đặt mua
0829868615350,000
420.000
Sim 0829868615 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8615 Vinaphone
Đặt mua
0829868625350,000
420.000
Sim 0829868625 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68625 Vinaphone
Đặt mua
0832510015350,000
420.000
Sim 0832510015 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
510015 Vinaphone
Đặt mua
0832568195350,000
420.000
Sim 0832568195 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
195 Vinaphone
Đặt mua
0832616155350,000
420.000
Sim 0832616155 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6155 Vinaphone
Đặt mua
0835136885350,000
420.000
Sim 0835136885 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
36885 Vinaphone
Đặt mua
0835151815350,000
420.000
Sim 0835151815 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
151815 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Lê Văn Cường
  Đặt sim: 01697...84
  Vào lúc: 22:56 25/6/2022

  Phan Thị Hồng
  Đặt sim: 01640...72
  Vào lúc: 22:53 25/6/2022

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01627...55
  Vào lúc: 22:49 25/6/2022

  Ngô Văn Nhật
  Đặt sim: 01295...59
  Vào lúc: 22:47 25/6/2022

  Trần Đức Tân
  Đặt sim: 08673...47
  Vào lúc: 22:44 25/6/2022

  Phan Văn Hiếu
  Đặt sim: 08940...82
  Vào lúc: 22:40 25/6/2022

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 08896...85
  Vào lúc: 22:37 25/6/2022

  Lê Minh Ken
  Đặt sim: 09724...87
  Vào lúc: 22:35 25/6/2022

  Nguyễn Thị Thơ
  Đặt sim: 08656...63
  Vào lúc: 22:31 25/6/2022

  Nguyễn Minh Bảo
  Đặt sim: 01241...52
  Vào lúc: 22:28 25/6/2022

  Nguyễn Chí Thắng
  Đặt sim: 01693...78
  Vào lúc: 22:26 25/6/2022

  Trần Chí Gia
  Đặt sim: 09316...42
  Vào lúc: 22:23 25/6/2022

  Huỳnh Chí Nam
  Đặt sim: 01261...34
  Vào lúc: 22:20 25/6/2022

  Hoàng Kim Dương
  Đặt sim: 09854...83
  Vào lúc: 22:17 25/6/2022

  Phạm Minh Lợi
  Đặt sim: 09763...29
  Vào lúc: 22:13 25/6/2022

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.