sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone Năm Sinh Không lỗi dính 4 Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0827651971350,000
420.000
Sim 0827651971 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0812501971550,000
660.000
Sim 0812501971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01971 Vinaphone
Đặt mua
0817731971550,000
660.000
Sim 0817731971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
731971 Vinaphone
Đặt mua
0838511971600,000
720.000
Sim 0838511971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0816761971600,000
720.000
Sim 0816761971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0886511971600,000
720.000
Sim 0886511971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11971 Vinaphone
Đặt mua
0853261971650,000
780.000
Sim 0853261971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
261971 Vinaphone
Đặt mua
0839821971650,000
780.000
Sim 0839821971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0833691971650,000
780.000
Sim 0833691971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0857211971650,000
780.000
Sim 0857211971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11971 Vinaphone
Đặt mua
0837631971700,000
840.000
Sim 0837631971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
631971 Vinaphone
Đặt mua
0838321971700,000
840.000
Sim 0838321971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0833901971700,000
840.000
Sim 0833901971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0832301971700,000
840.000
Sim 0832301971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01971 Vinaphone
Đặt mua
0835181971700,000
840.000
Sim 0835181971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181971 Vinaphone
Đặt mua
0833311971700,000
840.000
Sim 0833311971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0838701971700,000
840.000
Sim 0838701971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0835361971720,000
860.000
Sim 0835361971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61971 Vinaphone
Đặt mua
0839861971720,000
860.000
Sim 0839861971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
861971 Vinaphone
Đặt mua
0859721971800,000
960.000
Sim 0859721971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0837011971800,000
960.000
Sim 0837011971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0832561971800,000
960.000
Sim 0832561971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61971 Vinaphone
Đặt mua
0812181971800,000
960.000
Sim 0812181971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
181971 Vinaphone
Đặt mua
0832091971800,000
960.000
Sim 0832091971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
0852251971800,000
960.000
Sim 0852251971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
0836701971900,000
1.080.000
Sim 0836701971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01971 Vinaphone
Đặt mua
08573919711,000,000
1.200.000
Sim 0857391971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391971 Vinaphone
Đặt mua
08351219711,000,000
1.200.000
Sim 0835121971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08333519711,000,000
1.200.000
Sim 0833351971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08366319711,000,000
1.200.000
Sim 0836631971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31971 Vinaphone
Đặt mua
08379919711,000,000
1.200.000
Sim 0837991971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991971 Vinaphone
Đặt mua
08387919711,100,000
1.320.000
Sim 0838791971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08388619711,100,000
1.320.000
Sim 0838861971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08398819711,100,000
1.320.000
Sim 0839881971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81971 Vinaphone
Đặt mua
08398919711,100,000
1.320.000
Sim 0839891971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
891971 Vinaphone
Đặt mua
08399319711,100,000
1.320.000
Sim 0839931971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08338919711,200,000
1.440.000
Sim 0833891971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08365819711,200,000
1.440.000
Sim 0836581971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81971 Vinaphone
Đặt mua
08533319711,200,000
1.440.000
Sim 0853331971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
331971 Vinaphone
Đặt mua
08187119711,200,000
1.440.000
Sim 0818711971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08385519711,300,000
1.560.000
Sim 0838551971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08587619711,300,000
1.560.000
Sim 0858761971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61971 Vinaphone
Đặt mua
08893919711,350,000
1.620.000
Sim 0889391971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
391971 Vinaphone
Đặt mua
08131619711,400,000
1.680.000
Sim 0813161971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08157619711,400,000
1.680.000
Sim 0815761971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08566519711,400,000
1.680.000
Sim 0856651971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51971 Vinaphone
Đặt mua
08327919711,400,000
1.680.000
Sim 0832791971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
791971 Vinaphone
Đặt mua
08177219711,500,000
1.800.000
Sim 0817721971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08360519711,500,000
1.800.000
Sim 0836051971 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08236519711,500,000
1.800.000
Sim 0823651971 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
51971 Vinaphone
Đặt mua
08556719711,500,000
1.800.000
Sim 0855671971 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
671971 Vinaphone
Đặt mua
08156719711,500,000
1.800.000
Sim 0815671971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08192319711,500,000
1.800.000
Sim 0819231971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08283319711,500,000
1.800.000
Sim 0828331971 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
31971 Vinaphone
Đặt mua
08121919711,500,000
1.800.000
Sim 0812191971 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191971 Vinaphone
Đặt mua
08860219711,500,000
1.800.000
Sim 0886021971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08880219711,500,000
1.800.000
Sim 0888021971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08883219711,500,000
1.800.000
Sim 0888321971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21971 Vinaphone
Đặt mua
08889519711,500,000
1.800.000
Sim 0888951971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
951971 Vinaphone
Đặt mua
08860719711,500,000
1.800.000
Sim 0886071971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
971 Vinaphone
Đặt mua
08883719711,500,000
1.800.000
Sim 0888371971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1971 Vinaphone
Đặt mua
08887819711,500,000
1.800.000
Sim 0888781971 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81971 Vinaphone
Đặt mua
08251919711,500,000
1.800.000
Sim 0825191971 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
191971 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Năm 1971 Tân Hợi Mệnh Kim, Thoa xuyến kim
Mệnh Kim là biểu tượng mùa thu và sức mạnh. Đại diện cho thể rắn và khả năng chứa đựng. Mặt khác, Kim ( kim loại) còn là vật chất truyền dẫn. Khi tích cực, Kim là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh; Khi tiêu cực, Kim có thể là sự hủy hoại, là hiểm họa và phiền muộn. Kim có thể là một món hàng xinh xắn và quý giá mà cũng có thể là đao kiếm.
Tính cách người thuộc hành này
Người mạng Kim có tính độc đoán và cương quyết. Họ dốc lòng dốc sức theo đuổi những tham vọng của mình. Là những nhà tổ chức giỏi, họ độc lập và vui sướng với thành quả riêng của họ. Tin vào khả năng bản thân nên họ kém linh động, mặc dù hầu hết người mệnh Kim vẫn thăng tiến nếu biết thay đổi. Đây là loại người nghiêm túc và không dễ nhận sự giúp đỡ.
Tích cực – mạnh mẽ, có trực giác và lôi cuốn người khác.
Tiêu cực – cứng nhắc, sầu muộn và nghiêm nghị.
Vạn vật thuộc hành này
Tất cả các kim loại, hình dáng tròn bầu, mái vòm, vật dụng kim khí, cửa và bậc cửa, đồ dùng nhà bếp, màu trắng, xám, bạc và vàng ươm, tiền đồng, đồng hồ
Những năm sinh mệnh Kim là:
Canh Thìn – 2000 - Bạch Lạp Kim
Tân Tỵ – 2001 - Bạch Lạp Kim
Quý Dậu – 1993 - Kiếm Phong Kim
Nhâm Thân - 1992 - Kiếm Phong Kim
Giáp Tý - 1984, 2026 - Hải Trung Kim
Ất Sửu – 1985, 1925 - Hải Trung Kim
Canh Tuất – 1970 - Thoa xuyến Kim
Tân Hợi – 1971 - Thoa xuyến Kim
Quý Mão – 1963, 2023 - Kim Bạch Kim
Nhâm Dần – 1962, 2022 - Kim Bạch Kim
Ất Mùi - 1955, 2015 - Sa Trung Kim
Giáp Ngọ – 1954, 2014 - Sa Trung Kim

Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Phạm Duy Ninh
  Đặt sim: 09343...44
  Vào lúc: 16:56 26/11/2020

  Nguyễn Minh Tùng
  Đặt sim: 01229...71
  Vào lúc: 16:52 26/11/2020

  Trần Thị Hoa
  Đặt sim: 01641...17
  Vào lúc: 16:50 26/11/2020

  Phan Duy Khang
  Đặt sim: 08948...24
  Vào lúc: 16:47 26/11/2020

  Phạm Văn Kiên
  Đặt sim: 09849...11
  Vào lúc: 16:44 26/11/2020

  Phan Văn Vũ
  Đặt sim: 09662...31
  Vào lúc: 16:40 26/11/2020

  Nguyễn Thị Di
  Đặt sim: 09819...53
  Vào lúc: 16:38 26/11/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 09663...83
  Vào lúc: 16:34 26/11/2020

  Trần Duy Tiến
  Đặt sim: 01668...36
  Vào lúc: 16:31 26/11/2020

  Trần Trung Gia
  Đặt sim: 09311...49
  Vào lúc: 16:28 26/11/2020

  Huỳnh Văn Nhân
  Đặt sim: 09053...46
  Vào lúc: 16:25 26/11/2020

  Ngô Minh Hiệp
  Đặt sim: 09831...69
  Vào lúc: 16:23 26/11/2020

  Trần Thị Hồng
  Đặt sim: 01288...76
  Vào lúc: 16:20 26/11/2020

  Nguyễn Thục Thơ
  Đặt sim: 09334...78
  Vào lúc: 16:17 26/11/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08812...83
  Vào lúc: 16:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.