sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone Năm Sinh Không lỗi dính 7

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08291419931,800,000
2.160.000
Sim 0829141993 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1993 Vinaphone
Đặt mua
08534119831,800,000
2.160.000
Sim 0853411983 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11983 Vinaphone
Đặt mua
08883819632,500,000
3.000.000
Sim 0888381963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
381963 Vinaphone
Đặt mua
08886519632,500,000
3.000.000
Sim 0888651963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
963 Vinaphone
Đặt mua
08180120035,300,000
6.360.000
Sim 0818012003 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
2003 Vinaphone
Đặt mua
08180119835,300,000
6.360.000
Sim 0818011983 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11983 Vinaphone
Đặt mua
085999199318,000,000
21.600.000
Sim 0859991993 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
991993 Vinaphone
Đặt mua
0886031953200,000
240.000
Sim 0886031953 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
953 Vinaphone
Đặt mua
0886941953300,000
360.000
Sim 0886941953 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1953 Vinaphone
Đặt mua
0886691953400,000
480.000
Sim 0886691953 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
91953 Vinaphone
Đặt mua
0845021963400,000
480.000
Sim 0845021963 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021963 Vinaphone
Đặt mua
0889901963400,000
480.000
Sim 0889901963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
963 Vinaphone
Đặt mua
0889031963400,000
480.000
Sim 0889031963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Vinaphone
Đặt mua
0889581963400,000
480.000
Sim 0889581963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
81963 Vinaphone
Đặt mua
0886021953400,000
480.000
Sim 0886021953 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
021953 Vinaphone
Đặt mua
0859511953400,000
480.000
Sim 0859511953 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
953 Vinaphone
Đặt mua
0855211953400,000
480.000
Sim 0855211953 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1953 Vinaphone
Đặt mua
0889021963500,000
600.000
Sim 0889021963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21963 Vinaphone
Đặt mua
0889221963500,000
600.000
Sim 0889221963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
221963 Vinaphone
Đặt mua
0819901953500,000
600.000
Sim 0819901953 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
953 Vinaphone
Đặt mua
0814661963500,000
600.000
Sim 0814661963 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Vinaphone
Đặt mua
0838321963550,000
660.000
Sim 0838321963 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21963 Vinaphone
Đặt mua
0833901963550,000
660.000
Sim 0833901963 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
901963 Vinaphone
Đặt mua
0838301963550,000
660.000
Sim 0838301963 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
963 Vinaphone
Đặt mua
0835181963550,000
660.000
Sim 0835181963 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Vinaphone
Đặt mua
0833311963550,000
660.000
Sim 0833311963 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
11963 Vinaphone
Đặt mua
0888441963590,000
710.000
Sim 0888441963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
441963 Vinaphone
Đặt mua
0838401983600,000
720.000
Sim 0838401983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
0889211963600,000
720.000
Sim 0889211963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Vinaphone
Đặt mua
0889301963600,000
720.000
Sim 0889301963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01963 Vinaphone
Đặt mua
0889311963600,000
720.000
Sim 0889311963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311963 Vinaphone
Đặt mua
0889041963600,000
720.000
Sim 0889041963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
963 Vinaphone
Đặt mua
0889001963600,000
720.000
Sim 0889001963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Vinaphone
Đặt mua
0886921953850,000
1.020.000
Sim 0886921953 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21953 Vinaphone
Đặt mua
0834311983700,000
840.000
Sim 0834311983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
311983 Vinaphone
Đặt mua
08888319531,100,000
1.320.000
Sim 0888831953 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
953 Vinaphone
Đặt mua
0889101963800,000
960.000
Sim 0889101963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1963 Vinaphone
Đặt mua
0888001963800,000
960.000
Sim 0888001963 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
01963 Vinaphone
Đặt mua
0859112003800,000
960.000
Sim 0859112003 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
112003 Vinaphone
Đặt mua
0835841983800,000
960.000
Sim 0835841983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
0835901983800,000
960.000
Sim 0835901983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
0836141983800,000
960.000
Sim 0836141983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41983 Vinaphone
Đặt mua
0836341983800,000
960.000
Sim 0836341983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
341983 Vinaphone
Đặt mua
0836401983800,000
960.000
Sim 0836401983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
0836431983800,000
960.000
Sim 0836431983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
0836521983800,000
960.000
Sim 0836521983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21983 Vinaphone
Đặt mua
0836641983800,000
960.000
Sim 0836641983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
641983 Vinaphone
Đặt mua
0836841983800,000
960.000
Sim 0836841983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
0836981983800,000
960.000
Sim 0836981983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
0833021983800,000
960.000
Sim 0833021983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
21983 Vinaphone
Đặt mua
0833241983800,000
960.000
Sim 0833241983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
241983 Vinaphone
Đặt mua
0833491983800,000
960.000
Sim 0833491983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
0833941983800,000
960.000
Sim 0833941983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
0834061983800,000
960.000
Sim 0834061983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61983 Vinaphone
Đặt mua
0834131983800,000
960.000
Sim 0834131983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
131983 Vinaphone
Đặt mua
0834541983800,000
960.000
Sim 0834541983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
0834631983800,000
960.000
Sim 0834631983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
0834641983800,000
960.000
Sim 0834641983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
41983 Vinaphone
Đặt mua
0834801983800,000
960.000
Sim 0834801983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
801983 Vinaphone
Đặt mua
0834841983800,000
960.000
Sim 0834841983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
983 Vinaphone
Đặt mua
0834851983800,000
960.000
Sim 0834851983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
1983 Vinaphone
Đặt mua
0834961983800,000
960.000
Sim 0834961983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
61983 Vinaphone
Đặt mua
0835141983800,000
960.000
Sim 0835141983 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Năm Sinh
141983 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Sim năm sinh là sim có đuôi năm sinh 19xx, 20xx.Sim năm sinh là dòng sim kỷ niệm, gây ấn tượng với người khác.Ngoài sim năm sinh cho bố mẹ, còn có các dòng sim cho con cái. Sim kỷ niệm ngày cưới, sim kỷ niệm sinh nhật của con.
Sim số đẹp Năm Sinh
Sim không dính 7, Sim không lỗi 7 là sim trong dãy số số không chứa số 7
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Trần Văn Hiếu
  Đặt sim: 09851...87
  Vào lúc: 8:55 29/5/2020

  Nguyễn Duy Thuận
  Đặt sim: 09642...15
  Vào lúc: 8:53 29/5/2020

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 08822...84
  Vào lúc: 8:50 29/5/2020

  Nguyễn Nhã Bình
  Đặt sim: 01254...41
  Vào lúc: 8:47 29/5/2020

  Phạm Duy Khoa
  Đặt sim: 09038...13
  Vào lúc: 8:44 29/5/2020

  Hoàng Thị Hương
  Đặt sim: 09343...43
  Vào lúc: 8:40 29/5/2020

  Ngô Văn Dũng
  Đặt sim: 01652...18
  Vào lúc: 8:38 29/5/2020

  Hoàng Văn Toàn
  Đặt sim: 09647...73
  Vào lúc: 8:34 29/5/2020

  Nguyễn Văn Tuấn
  Đặt sim: 08621...41
  Vào lúc: 8:31 29/5/2020

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 08691...68
  Vào lúc: 8:28 29/5/2020

  Ngô Văn Khải
  Đặt sim: 08913...97
  Vào lúc: 8:26 29/5/2020

  Nguyễn Diệp Phương
  Đặt sim: 08622...36
  Vào lúc: 8:23 29/5/2020

  Nguyễn Đức Quốc
  Đặt sim: 01257...44
  Vào lúc: 8:19 29/5/2020

  Nguyễn Kim Ngọc
  Đặt sim: 01298...20
  Vào lúc: 8:17 29/5/2020

  Nguyễn Trung Sơn
  Đặt sim: 09114...67
  Vào lúc: 8:14 29/5/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.