sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone - Sim dau so 08 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0889135302150,000
180.000
Sim 0889135302 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5302 Vinaphone
Đặt mua
0889134932150,000
180.000
Sim 0889134932 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
34932 Vinaphone
Đặt mua
0886343472150,000
180.000
Sim 0886343472 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
343472 Vinaphone
Đặt mua
0888326502180,000
220.000
Sim 0888326502 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
502 Vinaphone
Đặt mua
0888910402180,000
220.000
Sim 0888910402 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
0402 Vinaphone
Đặt mua
0888369542180,000
220.000
Sim 0888369542 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
69542 Vinaphone
Đặt mua
0888367642180,000
220.000
Sim 0888367642 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
367642 Vinaphone
Đặt mua
0888354672180,000
220.000
Sim 0888354672 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
672 Vinaphone
Đặt mua
0888350742180,000
220.000
Sim 0888350742 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
0742 Vinaphone
Đặt mua
0888349402180,000
220.000
Sim 0888349402 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
49402 Vinaphone
Đặt mua
0888346412180,000
220.000
Sim 0888346412 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
346412 Vinaphone
Đặt mua
0888342712180,000
220.000
Sim 0888342712 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
712 Vinaphone
Đặt mua
0888329642180,000
220.000
Sim 0888329642 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
9642 Vinaphone
Đặt mua
0888329412180,000
220.000
Sim 0888329412 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
29412 Vinaphone
Đặt mua
0888313942180,000
220.000
Sim 0888313942 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
313942 Vinaphone
Đặt mua
0888309472180,000
220.000
Sim 0888309472 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
472 Vinaphone
Đặt mua
0888294542180,000
220.000
Sim 0888294542 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4542 Vinaphone
Đặt mua
0888275462180,000
220.000
Sim 0888275462 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
75462 Vinaphone
Đặt mua
0888271542180,000
220.000
Sim 0888271542 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
271542 Vinaphone
Đặt mua
0888175732180,000
220.000
Sim 0888175732 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
732 Vinaphone
Đặt mua
0888171902180,000
220.000
Sim 0888171902 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1902 Vinaphone
Đặt mua
0888141802180,000
220.000
Sim 0888141802 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
41802 Vinaphone
Đặt mua
0888065902180,000
220.000
Sim 0888065902 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
065902 Vinaphone
Đặt mua
0888160452180,000
220.000
Sim 0888160452 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
452 Vinaphone
Đặt mua
0888316542180,000
220.000
Sim 0888316542 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6542 Vinaphone
Đặt mua
0888324572180,000
220.000
Sim 0888324572 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
24572 Vinaphone
Đặt mua
0888284652180,000
220.000
Sim 0888284652 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
284652 Vinaphone
Đặt mua
0888361412180,000
220.000
Sim 0888361412 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
412 Vinaphone
Đặt mua
0888374352180,000
220.000
Sim 0888374352 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4352 Vinaphone
Đặt mua
0888647892180,000
220.000
Sim 0888647892 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
47892 Vinaphone
Đặt mua
0888741442180,000
220.000
Sim 0888741442 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
741442 Vinaphone
Đặt mua
0888189782180,000
220.000
Sim 0888189782 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
782 Vinaphone
Đặt mua
0888243392180,000
220.000
Sim 0888243392 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3392 Vinaphone
Đặt mua
0888750192180,000
220.000
Sim 0888750192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
50192 Vinaphone
Đặt mua
0888756482180,000
220.000
Sim 0888756482 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
756482 Vinaphone
Đặt mua
0888648982180,000
220.000
Sim 0888648982 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
982 Vinaphone
Đặt mua
0888602382180,000
220.000
Sim 0888602382 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
2382 Vinaphone
Đặt mua
0888610482180,000
220.000
Sim 0888610482 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
10482 Vinaphone
Đặt mua
0888256442180,000
220.000
Sim 0888256442 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
256442 Vinaphone
Đặt mua
0888621492180,000
220.000
Sim 0888621492 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
492 Vinaphone
Đặt mua
0888636582180,000
220.000
Sim 0888636582 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6582 Vinaphone
Đặt mua
0888456082180,000
220.000
Sim 0888456082 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
56082 Vinaphone
Đặt mua
0888465482180,000
220.000
Sim 0888465482 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
465482 Vinaphone
Đặt mua
0888490192180,000
220.000
Sim 0888490192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
192 Vinaphone
Đặt mua
0888441682180,000
220.000
Sim 0888441682 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1682 Vinaphone
Đặt mua
0888376962180,000
220.000
Sim 0888376962 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
76962 Vinaphone
Đặt mua
0886139202180,000
220.000
Sim 0886139202 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
139202 Vinaphone
Đặt mua
0886237392180,000
220.000
Sim 0886237392 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
392 Vinaphone
Đặt mua
0886266062180,000
220.000
Sim 0886266062 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6062 Vinaphone
Đặt mua
0886181482180,000
220.000
Sim 0886181482 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
81482 Vinaphone
Đặt mua
0886436382180,000
220.000
Sim 0886436382 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
436382 Vinaphone
Đặt mua
0886570492180,000
220.000
Sim 0886570492 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
492 Vinaphone
Đặt mua
0888911092180,000
220.000
Sim 0888911092 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1092 Vinaphone
Đặt mua
0886054852190,000
230.000
Sim 0886054852 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
54852 Vinaphone
Đặt mua
0846170172200,000
240.000
Sim 0846170172 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
170172 Vinaphone
Đặt mua
0848170172200,000
240.000
Sim 0848170172 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
172 Vinaphone
Đặt mua
0846858552200,000
240.000
Sim 0846858552 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8552 Vinaphone
Đặt mua
0847858552200,000
240.000
Sim 0847858552 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
58552 Vinaphone
Đặt mua
0848878752200,000
240.000
Sim 0848878752 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
878752 Vinaphone
Đặt mua
0846709792200,000
240.000
Sim 0846709792 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
792 Vinaphone
Đặt mua
0886728532200,000
240.000
Sim 0886728532 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8532 Vinaphone
Đặt mua
0886290212200,000
240.000
Sim 0886290212 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
90212 Vinaphone
Đặt mua
0817627752200,000
240.000
Sim 0817627752 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
627752 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Văn Thái
  Đặt sim: 09060...18
  Vào lúc: 10:55 19/2/2020

  Nguyễn Trung Anh
  Đặt sim: 08857...10
  Vào lúc: 10:53 19/2/2020

  Phạm Kim Thảo
  Đặt sim: 08680...79
  Vào lúc: 10:49 19/2/2020

  Trần Văn Thành
  Đặt sim: 01632...34
  Vào lúc: 10:47 19/2/2020

  Trần Đức Cường
  Đặt sim: 08826...62
  Vào lúc: 10:43 19/2/2020

  Phan Thị Thư
  Đặt sim: 09658...70
  Vào lúc: 10:41 19/2/2020

  Ngô Thị Hoa
  Đặt sim: 01647...93
  Vào lúc: 10:37 19/2/2020

  Nguyễn Văn Tùng
  Đặt sim: 09028...17
  Vào lúc: 10:35 19/2/2020

  Huỳnh Duy Bách
  Đặt sim: 01687...95
  Vào lúc: 10:31 19/2/2020

  Trần Văn Thi
  Đặt sim: 01291...72
  Vào lúc: 10:29 19/2/2020

  Nguyễn Kiều Nhi
  Đặt sim: 08892...37
  Vào lúc: 10:26 19/2/2020

  Lê Chí Tùng
  Đặt sim: 09352...61
  Vào lúc: 10:23 19/2/2020

  Trần Văn Hoàng
  Đặt sim: 09189...67
  Vào lúc: 10:20 19/2/2020

  Hoàng Thị Linh
  Đặt sim: 01629...81
  Vào lúc: 10:16 19/2/2020

  Nguyễn Nhã Hằng
  Đặt sim: 01640...61
  Vào lúc: 10:14 19/2/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.