sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone - Sim dau so 08 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0857262562350,000
420.000
Sim 0857262562 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2562 Vinaphone
Đặt mua
0812632932350,000
420.000
Sim 0812632932 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32932 Vinaphone
Đặt mua
0852632832350,000
420.000
Sim 0852632832 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
632832 Vinaphone
Đặt mua
0855432832350,000
420.000
Sim 0855432832 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
832 Vinaphone
Đặt mua
0818032832350,000
420.000
Sim 0818032832 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2832 Vinaphone
Đặt mua
0815232632350,000
420.000
Sim 0815232632 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32632 Vinaphone
Đặt mua
0856132632350,000
420.000
Sim 0856132632 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
132632 Vinaphone
Đặt mua
0816032632350,000
420.000
Sim 0816032632 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
632 Vinaphone
Đặt mua
0857080082350,000
420.000
Sim 0857080082 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0082 Vinaphone
Đặt mua
0826512412350,000
420.000
Sim 0826512412 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
12412 Vinaphone
Đặt mua
0825092392350,000
420.000
Sim 0825092392 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
092392 Vinaphone
Đặt mua
0827582082350,000
420.000
Sim 0827582082 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
082 Vinaphone
Đặt mua
0828916912350,000
420.000
Sim 0828916912 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6912 Vinaphone
Đặt mua
0826757292350,000
420.000
Sim 0826757292 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
57292 Vinaphone
Đặt mua
0826727262350,000
420.000
Sim 0826727262 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
727262 Vinaphone
Đặt mua
0829591112350,000
420.000
Sim 0829591112 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
112 Vinaphone
Đặt mua
0825927772350,000
420.000
Sim 0825927772 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
7772 Vinaphone
Đặt mua
0826758882350,000
420.000
Sim 0826758882 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
58882 Vinaphone
Đặt mua
0837289992350,000
420.000
Sim 0837289992 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
289992 Vinaphone
Đặt mua
0826032832350,000
420.000
Sim 0826032832 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
832 Vinaphone
Đặt mua
0886066332350,000
420.000
Sim 0886066332 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6332 Vinaphone
Đặt mua
0888388272350,000
420.000
Sim 0888388272 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
88272 Vinaphone
Đặt mua
0886247772350,000
420.000
Sim 0886247772 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
247772 Vinaphone
Đặt mua
0886500882350,000
420.000
Sim 0886500882 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882 Vinaphone
Đặt mua
0886594882350,000
420.000
Sim 0886594882 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4882 Vinaphone
Đặt mua
0888670882350,000
420.000
Sim 0888670882 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
70882 Vinaphone
Đặt mua
0886593882350,000
420.000
Sim 0886593882 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
593882 Vinaphone
Đặt mua
0888662582350,000
420.000
Sim 0888662582 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
582 Vinaphone
Đặt mua
0888221682350,000
420.000
Sim 0888221682 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1682 Vinaphone
Đặt mua
0888665982350,000
420.000
Sim 0888665982 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
65982 Vinaphone
Đặt mua
0888758892350,000
420.000
Sim 0888758892 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
758892 Vinaphone
Đặt mua
0833855422350,000
420.000
Sim 0833855422 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
422 Vinaphone
Đặt mua
0813348262350,000
420.000
Sim 0813348262 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8262 Vinaphone
Đặt mua
0814123172350,000
420.000
Sim 0814123172 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23172 Vinaphone
Đặt mua
0888471282350,000
420.000
Sim 0888471282 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
471282 Vinaphone
Đặt mua
0813580082350,000
420.000
Sim 0813580082 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
082 Vinaphone
Đặt mua
0835188012350,000
420.000
Sim 0835188012 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8012 Vinaphone
Đặt mua
0886995192350,000
420.000
Sim 0886995192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
95192 Vinaphone
Đặt mua
0886606192350,000
420.000
Sim 0886606192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
606192 Vinaphone
Đặt mua
0886608192350,000
420.000
Sim 0886608192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
192 Vinaphone
Đặt mua
0886008192350,000
420.000
Sim 0886008192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
8192 Vinaphone
Đặt mua
0886806192350,000
420.000
Sim 0886806192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
06192 Vinaphone
Đặt mua
0888241552350,000
420.000
Sim 0888241552 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
241552 Vinaphone
Đặt mua
0888159252350,000
420.000
Sim 0888159252 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
252 Vinaphone
Đặt mua
0888327552350,000
420.000
Sim 0888327552 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
7552 Vinaphone
Đặt mua
0888621552350,000
420.000
Sim 0888621552 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
21552 Vinaphone
Đặt mua
0853060802350,000
420.000
Sim 0853060802 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
060802 Vinaphone
Đặt mua
0853040482350,000
420.000
Sim 0853040482 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
482 Vinaphone
Đặt mua
0828676962350,000
420.000
Sim 0828676962 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6962 Vinaphone
Đặt mua
0888816412350,000
420.000
Sim 0888816412 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
16412 Vinaphone
Đặt mua
0888824312350,000
420.000
Sim 0888824312 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
824312 Vinaphone
Đặt mua
0888821032350,000
420.000
Sim 0888821032 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTứ Quý Giữa
032 Vinaphone
Đặt mua
0888334192350,000
420.000
Sim 0888334192 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4192 Vinaphone
Đặt mua
0815268682350,000
420.000
Sim 0815268682 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68682 Vinaphone
Đặt mua
0889605602350,000
420.000
Sim 0889605602 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
605602 Vinaphone
Đặt mua
0889743112350,000
420.000
Sim 0889743112 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
112 Vinaphone
Đặt mua
0826812112350,000
420.000
Sim 0826812112 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
2112 Vinaphone
Đặt mua
0826722112350,000
420.000
Sim 0826722112 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
22112 Vinaphone
Đặt mua
0826432112350,000
420.000
Sim 0826432112 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
432112 Vinaphone
Đặt mua
0826412112350,000
420.000
Sim 0826412112 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
112 Vinaphone
Đặt mua
0826322112350,000
420.000
Sim 0826322112 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
2112 Vinaphone
Đặt mua
0827192112350,000
420.000
Sim 0827192112 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comGánh, Lặp, Kép
92112 Vinaphone
Đặt mua
0886917242350,000
420.000
Sim 0886917242 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
917242 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Ngô Đức Cương
  Đặt sim: 09784...27
  Vào lúc: 22:56 18/9/2020

  Nguyễn Văn Thế
  Đặt sim: 01631...45
  Vào lúc: 22:53 18/9/2020

  Lê Duy Hiển
  Đặt sim: 01268...27
  Vào lúc: 22:50 18/9/2020

  Huỳnh Đức Huy
  Đặt sim: 01630...44
  Vào lúc: 22:47 18/9/2020

  Trần Văn Tùng
  Đặt sim: 08936...26
  Vào lúc: 22:44 18/9/2020

  Ngô Kiều Nhân
  Đặt sim: 01217...90
  Vào lúc: 22:41 18/9/2020

  Nguyễn Chí Tùng
  Đặt sim: 08671...90
  Vào lúc: 22:37 18/9/2020

  Phan Văn Hòa
  Đặt sim: 09055...59
  Vào lúc: 22:34 18/9/2020

  Trần Văn Đăng
  Đặt sim: 09348...83
  Vào lúc: 22:31 18/9/2020

  Huỳnh Chí Hòa
  Đặt sim: 01261...77
  Vào lúc: 22:28 18/9/2020

  Huỳnh Văn Khang
  Đặt sim: 01269...68
  Vào lúc: 22:26 18/9/2020

  Nguyễn Văn Long
  Đặt sim: 01255...73
  Vào lúc: 22:22 18/9/2020

  Ngô Đức Khôi
  Đặt sim: 09829...25
  Vào lúc: 22:19 18/9/2020

  Phan Thục Thơ
  Đặt sim: 09122...65
  Vào lúc: 22:17 18/9/2020

  Nguyễn Thị Thy
  Đặt sim: 01656...96
  Vào lúc: 22:14 18/9/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.