sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone - Sim dau so 08 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
088833222268,000,000
81.600.000
Sim 0888332222 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Vinaphone
Đặt mua
0857262562350,000
420.000
Sim 0857262562 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
62562 Vinaphone
Đặt mua
0812632932350,000
420.000
Sim 0812632932 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
632932 Vinaphone
Đặt mua
0852632832350,000
420.000
Sim 0852632832 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
832 Vinaphone
Đặt mua
0855432832350,000
420.000
Sim 0855432832 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2832 Vinaphone
Đặt mua
0818032832350,000
420.000
Sim 0818032832 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
32832 Vinaphone
Đặt mua
0815232632350,000
420.000
Sim 0815232632 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
232632 Vinaphone
Đặt mua
0856132632350,000
420.000
Sim 0856132632 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
632 Vinaphone
Đặt mua
0816032632350,000
420.000
Sim 0816032632 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2632 Vinaphone
Đặt mua
0815268682350,000
420.000
Sim 0815268682 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
68682 Vinaphone
Đặt mua
0889605602350,000
420.000
Sim 0889605602 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
605602 Vinaphone
Đặt mua
0889743112350,000
420.000
Sim 0889743112 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
112 Vinaphone
Đặt mua
0812276762350,000
420.000
Sim 0812276762 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6762 Vinaphone
Đặt mua
0818623632350,000
420.000
Sim 0818623632 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
23632 Vinaphone
Đặt mua
0822241412350,000
420.000
Sim 0822241412 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
241412 Vinaphone
Đặt mua
0822264642350,000
420.000
Sim 0822264642 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
642 Vinaphone
Đặt mua
0822274742350,000
420.000
Sim 0822274742 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4742 Vinaphone
Đặt mua
0823172712350,000
420.000
Sim 0823172712 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
72712 Vinaphone
Đặt mua
0825245452350,000
420.000
Sim 0825245452 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
245452 Vinaphone
Đặt mua
0828245452350,000
420.000
Sim 0828245452 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
452 Vinaphone
Đặt mua
0828421412350,000
420.000
Sim 0828421412 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1412 Vinaphone
Đặt mua
0832278782350,000
420.000
Sim 0832278782 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78782 Vinaphone
Đặt mua
0832527572350,000
420.000
Sim 0832527572 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
527572 Vinaphone
Đặt mua
0833028082350,000
420.000
Sim 0833028082 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
082 Vinaphone
Đặt mua
0833241412350,000
420.000
Sim 0833241412 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1412 Vinaphone
Đặt mua
0833248482350,000
420.000
Sim 0833248482 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
48482 Vinaphone
Đặt mua
0833320302350,000
420.000
Sim 0833320302 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
320302 Vinaphone
Đặt mua
0836265652350,000
420.000
Sim 0836265652 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
652 Vinaphone
Đặt mua
0836276762350,000
420.000
Sim 0836276762 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6762 Vinaphone
Đặt mua
0838297972350,000
420.000
Sim 0838297972 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
97972 Vinaphone
Đặt mua
0838824842350,000
420.000
Sim 0838824842 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
824842 Vinaphone
Đặt mua
0839274742350,000
420.000
Sim 0839274742 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
742 Vinaphone
Đặt mua
0839281812350,000
420.000
Sim 0839281812 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
1812 Vinaphone
Đặt mua
0839625652350,000
420.000
Sim 0839625652 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
25652 Vinaphone
Đặt mua
0839724472350,000
420.000
Sim 0839724472 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
724472 Vinaphone
Đặt mua
0846298982350,000
420.000
Sim 0846298982 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
982 Vinaphone
Đặt mua
0848259592350,000
420.000
Sim 0848259592 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9592 Vinaphone
Đặt mua
0848274742350,000
420.000
Sim 0848274742 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
74742 Vinaphone
Đặt mua
0848627672350,000
420.000
Sim 0848627672 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
627672 Vinaphone
Đặt mua
0852325532350,000
420.000
Sim 0852325532 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
532 Vinaphone
Đặt mua
0855162612350,000
420.000
Sim 0855162612 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
2612 Vinaphone
Đặt mua
0855209092350,000
420.000
Sim 0855209092 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
09092 Vinaphone
Đặt mua
0855291912350,000
420.000
Sim 0855291912 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
291912 Vinaphone
Đặt mua
0855427472350,000
420.000
Sim 0855427472 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
472 Vinaphone
Đặt mua
0856265652350,000
420.000
Sim 0856265652 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5652 Vinaphone
Đặt mua
0856827872350,000
420.000
Sim 0856827872 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
27872 Vinaphone
Đặt mua
0858026062350,000
420.000
Sim 0858026062 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
026062 Vinaphone
Đặt mua
0858254542350,000
420.000
Sim 0858254542 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
542 Vinaphone
Đặt mua
0858523532350,000
420.000
Sim 0858523532 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3532 Vinaphone
Đặt mua
0858524542350,000
420.000
Sim 0858524542 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
24542 Vinaphone
Đặt mua
0858723732350,000
420.000
Sim 0858723732 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
723732 Vinaphone
Đặt mua
0858824842350,000
420.000
Sim 0858824842 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
842 Vinaphone
Đặt mua
0848330012350,000
420.000
Sim 0848330012 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
0012 Vinaphone
Đặt mua
0889977932350,000
420.000
Sim 0889977932 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
77932 Vinaphone
Đặt mua
0888561292350,000
420.000
Sim 0888561292 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
561292 Vinaphone
Đặt mua
0886582382350,000
420.000
Sim 0886582382 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
382 Vinaphone
Đặt mua
0886319382350,000
420.000
Sim 0886319382 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
9382 Vinaphone
Đặt mua
0886219812350,000
420.000
Sim 0886219812 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
19812 Vinaphone
Đặt mua
0886359632350,000
420.000
Sim 0886359632 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
359632 Vinaphone
Đặt mua
0832238982350,000
420.000
Sim 0832238982 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
982 Vinaphone
Đặt mua
0886675092350,000
420.000
Sim 0886675092 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
5092 Vinaphone
Đặt mua
0888296392350,000
420.000
Sim 0888296392 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
96392 Vinaphone
Đặt mua
0888281572350,000
420.000
Sim 0888281572 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
281572 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Đức Vũ
  Đặt sim: 01212...13
  Vào lúc: 22:55 16/10/2021

  Trần Chí Nguyên
  Đặt sim: 08811...65
  Vào lúc: 22:53 16/10/2021

  Nguyễn Minh Linh
  Đặt sim: 09640...80
  Vào lúc: 22:49 16/10/2021

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 09072...98
  Vào lúc: 22:46 16/10/2021

  Nguyễn Minh Hảo
  Đặt sim: 09189...59
  Vào lúc: 22:44 16/10/2021

  Phan Duy Huỳnh
  Đặt sim: 08848...21
  Vào lúc: 22:41 16/10/2021

  Nguyễn Đức Nam
  Đặt sim: 01625...11
  Vào lúc: 22:38 16/10/2021

  Hoàng Duy Anh
  Đặt sim: 01232...27
  Vào lúc: 22:35 16/10/2021

  Hoàng Duy Long
  Đặt sim: 09064...73
  Vào lúc: 22:31 16/10/2021

  Hoàng Minh Linh
  Đặt sim: 09191...29
  Vào lúc: 22:29 16/10/2021

  Nguyễn Đức Sang
  Đặt sim: 09355...64
  Vào lúc: 22:26 16/10/2021

  Nguyễn Diệp Nhiên
  Đặt sim: 01634...31
  Vào lúc: 22:23 16/10/2021

  Nguyễn Đức Tuyên
  Đặt sim: 01632...45
  Vào lúc: 22:20 16/10/2021

  Nguyễn Minh Huy
  Đặt sim: 01216...33
  Vào lúc: 22:16 16/10/2021

  Lê Chí Chiến
  Đặt sim: 01663...63
  Vào lúc: 22:13 16/10/2021

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.