sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 08 Vinaphone - Sim dau so 08 vinaphone

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
0888332222100,000,000
120.000.000
Sim 0888332222 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Tứ Quý
2222 Vinaphone
Đặt mua
0818778772350,000
420.000
Sim 0818778772 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78772 Vinaphone
Đặt mua
0889616872350,000
420.000
Sim 0889616872 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
616872 Vinaphone
Đặt mua
0889576332350,000
420.000
Sim 0889576332 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
332 Vinaphone
Đặt mua
0814587832350,000
420.000
Sim 0814587832 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7832 Vinaphone
Đặt mua
0886978682350,000
420.000
Sim 0886978682 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
78682 Vinaphone
Đặt mua
0886983892350,000
420.000
Sim 0886983892 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
983892 Vinaphone
Đặt mua
0889205022350,000
420.000
Sim 0889205022 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
022 Vinaphone
Đặt mua
0889326102350,000
420.000
Sim 0889326102 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
6102 Vinaphone
Đặt mua
0889335182350,000
420.000
Sim 0889335182 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
35182 Vinaphone
Đặt mua
0889364352350,000
420.000
Sim 0889364352 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
364352 Vinaphone
Đặt mua
0886290212350,000
420.000
Sim 0886290212 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
212 Vinaphone
Đặt mua
0888326502350,000
420.000
Sim 0888326502 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
6502 Vinaphone
Đặt mua
0888910402350,000
420.000
Sim 0888910402 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
10402 Vinaphone
Đặt mua
0888369542350,000
420.000
Sim 0888369542 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
369542 Vinaphone
Đặt mua
0888354672350,000
420.000
Sim 0888354672 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
672 Vinaphone
Đặt mua
0888350742350,000
420.000
Sim 0888350742 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
0742 Vinaphone
Đặt mua
0888349402350,000
420.000
Sim 0888349402 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
49402 Vinaphone
Đặt mua
0888346412350,000
420.000
Sim 0888346412 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
346412 Vinaphone
Đặt mua
0888342712350,000
420.000
Sim 0888342712 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
712 Vinaphone
Đặt mua
0888329642350,000
420.000
Sim 0888329642 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
9642 Vinaphone
Đặt mua
0888329412350,000
420.000
Sim 0888329412 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
29412 Vinaphone
Đặt mua
0888313942350,000
420.000
Sim 0888313942 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
313942 Vinaphone
Đặt mua
0888309472350,000
420.000
Sim 0888309472 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
472 Vinaphone
Đặt mua
0888294542350,000
420.000
Sim 0888294542 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4542 Vinaphone
Đặt mua
0888275462350,000
420.000
Sim 0888275462 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
75462 Vinaphone
Đặt mua
0888271542350,000
420.000
Sim 0888271542 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
271542 Vinaphone
Đặt mua
0888175732350,000
420.000
Sim 0888175732 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
732 Vinaphone
Đặt mua
0888141802350,000
420.000
Sim 0888141802 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
1802 Vinaphone
Đặt mua
0888065902350,000
420.000
Sim 0888065902 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
65902 Vinaphone
Đặt mua
0888160452350,000
420.000
Sim 0888160452 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
160452 Vinaphone
Đặt mua
0888316542350,000
420.000
Sim 0888316542 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
542 Vinaphone
Đặt mua
0888284652350,000
420.000
Sim 0888284652 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
4652 Vinaphone
Đặt mua
0834729382350,000
420.000
Sim 0834729382 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
29382 Vinaphone
Đặt mua
0852844682350,000
420.000
Sim 0852844682 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
844682 Vinaphone
Đặt mua
0888374352350,000
420.000
Sim 0888374352 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
352 Vinaphone
Đặt mua
0814587892350,000
420.000
Sim 0814587892 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
7892 Vinaphone
Đặt mua
0814587902350,000
420.000
Sim 0814587902 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
87902 Vinaphone
Đặt mua
0837353992350,000
420.000
Sim 0837353992 Vinaphone Đầu số 083 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
353992 Vinaphone
Đặt mua
0843044842350,000
420.000
Sim 0843044842 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
842 Vinaphone
Đặt mua
0843044862350,000
420.000
Sim 0843044862 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4862 Vinaphone
Đặt mua
0843044942350,000
420.000
Sim 0843044942 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44942 Vinaphone
Đặt mua
0843044962350,000
420.000
Sim 0843044962 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
044962 Vinaphone
Đặt mua
0843044972350,000
420.000
Sim 0843044972 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
972 Vinaphone
Đặt mua
0843044832350,000
420.000
Sim 0843044832 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4832 Vinaphone
Đặt mua
0843044852350,000
420.000
Sim 0843044852 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44852 Vinaphone
Đặt mua
0843044872350,000
420.000
Sim 0843044872 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
044872 Vinaphone
Đặt mua
0843044882350,000
420.000
Sim 0843044882 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
882 Vinaphone
Đặt mua
0843044892350,000
420.000
Sim 0843044892 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4892 Vinaphone
Đặt mua
0843044902350,000
420.000
Sim 0843044902 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
44902 Vinaphone
Đặt mua
0843044912350,000
420.000
Sim 0843044912 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
044912 Vinaphone
Đặt mua
0843044922350,000
420.000
Sim 0843044922 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
922 Vinaphone
Đặt mua
0843044932350,000
420.000
Sim 0843044932 Vinaphone Đầu số 084 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
4932 Vinaphone
Đặt mua
0888364212350,000
420.000
Sim 0888364212 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
64212 Vinaphone
Đặt mua
0888780962350,000
420.000
Sim 0888780962 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
780962 Vinaphone
Đặt mua
0815119012350,000
420.000
Sim 0815119012 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
012 Vinaphone
Đặt mua
0815223152350,000
420.000
Sim 0815223152 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
3152 Vinaphone
Đặt mua
0822555732350,000
420.000
Sim 0822555732 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
55732 Vinaphone
Đặt mua
0822555842350,000
420.000
Sim 0822555842 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
555842 Vinaphone
Đặt mua
0825836852350,000
420.000
Sim 0825836852 Vinaphone Đầu số 082 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
852 Vinaphone
Đặt mua
0855333702350,000
420.000
Sim 0855333702 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
3702 Vinaphone
Đặt mua
0855333782350,000
420.000
Sim 0855333782 Vinaphone Đầu số 085 simdepnamsinh.comTam Hoa Giữa
33782 Vinaphone
Đặt mua
0886868412350,000
420.000
Sim 0886868412 Vinaphone Đầu số 088 simdepnamsinh.comSố Dễ nhớ
868412 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Sim số đẹp Vinaphone
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Vinaphone là sim mạng Vinaphone - Công ty Dịch vụ Viễn thông là một công ty trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) hoạt động trong lĩnh vực thông tin di động, cung cấp các dịch vụ GSM, 3G, nhắn tin,... và nhiều lĩnh vực khác, với tên thương mại là Vinaphone. Công ty được thành lập ngày 26 tháng 6 năm 1996.Các đầu 10 số của mạng Vinaphone là đầu số 088, đầu số 091, đầu số 094. Các đầu 11 số của mạng Vinaphone là đầu số 0123 (Sang 10 số là 083), đầu số 0125 (Sang 10 số là : 085), đầu số 0127 (Sang 10 số là : 081), đầu số 0129 (Sang 10 số là : 082)
Các gói cước và sim của Vinaphone: Sim 4G, 3G, Vinaphone M10, M25, M50, M120, Max, Maxs, Max100, Max200, Max300, Big70, Big90, Big120, Big200, Big300, VINA BÙM, VINA BÙM 50 12T, VINA BÙM 50, VINA BÙM 89, VINA BÙM DATA, VINA HI 8GB, VINACARD

Là website lớn nhất hiện nay đang cập nhật đầy đủ nhất các loại sim số đẹp vinaphone đang được ưu chuộng nhất hiện nay như các thể loại sim vina như: Sim tứ quý vinaphone, Sim ngũ quý vinaphone, Sim lục quý vinaphone, Sim tam hoa vinaphone, Sim tam hoa kép vinaphone, Sim lộc phát vinaphone, Sim phát lộc vinaphone, Sim thần tài vinaphone, Sim ông địa vinaphone, Sim tiến đơn vinaphone, Sim tiến 4 vinaphone, Sim tiến 5 vinaphone, Sim tiến đôi vinaphone, Sim taxi 2 vinaphone, Sim taxi 3 vinaphone, Sim taxi 4 vinaphone, Sim lặp vinaphone, Sim kép 2 vinaphone, Sim kép 3 vinaphone, Sim kép 4 vinaphone, Sim đối vinaphone, Sim đảo vinaphone, Sim gánh vinaphone, Sim đặc biệt vinaphone, Sim năm sinh vinaphone, Sim đầu số cổ vinaphone, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy vinaphone, Sim dễ nhớ vinaphone, Số máy bàn vinaphone, Sim tam hoa giữa vinaphone, Sim tứ quý giữa vinaphone, Sim ngũ quý giữa vinaphone..... và được bổ xung hàng ngày các số đẹp mới nhất từ kho số của Vina cho quý khách lựa chọn với giá tốt nhất thị trường


Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại THỪA THIÊN - HUẾ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NGÃI
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đắc Lắc
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại KON TUM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG BÌNH
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG TRỊ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại QUẢNG NAM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại ĐẮK NÔNG
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Thành phố HCM
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Long An
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Vinaphone tại Vũng TàuSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Huỳnh Trung Quang
  Đặt sim: 08639...25
  Vào lúc: 18:55 26/11/2020

  Ngô Duy Lập
  Đặt sim: 08911...33
  Vào lúc: 18:52 26/11/2020

  Ngô Chí Bách
  Đặt sim: 08663...69
  Vào lúc: 18:49 26/11/2020

  Ngô Văn Hung
  Đặt sim: 01623...33
  Vào lúc: 18:46 26/11/2020

  Ngô Kiều Mai
  Đặt sim: 09874...37
  Vào lúc: 18:43 26/11/2020

  Huỳnh Văn Hòa
  Đặt sim: 09635...73
  Vào lúc: 18:40 26/11/2020

  Lê Chí Nam
  Đặt sim: 09117...16
  Vào lúc: 18:37 26/11/2020

  Nguyễn Duy Huy
  Đặt sim: 01270...97
  Vào lúc: 18:34 26/11/2020

  Phan Ngọc Thi
  Đặt sim: 09822...14
  Vào lúc: 18:32 26/11/2020

  Phan Đức Khoa
  Đặt sim: 01212...44
  Vào lúc: 18:29 26/11/2020

  Lê Văn Anh
  Đặt sim: 08614...24
  Vào lúc: 18:26 26/11/2020

  Phan Đức Huy
  Đặt sim: 09120...36
  Vào lúc: 18:23 26/11/2020

  Nguyễn Diệp Hoa
  Đặt sim: 01223...53
  Vào lúc: 18:20 26/11/2020

  Nguyễn Văn Thuận
  Đặt sim: 08846...88
  Vào lúc: 18:17 26/11/2020

  Ngô Minh Anh
  Đặt sim: 08923...73
  Vào lúc: 18:14 26/11/2020

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 0962.83.83.83 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.