sim đẹp năm sinh

Sim Đầu Số 081 Tam Hoa Không lỗi dính 4

SimGiá Tiền MạngKiểu simMua
08171039993,800,000
4.560.000
Sim 0817103999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
08153729994,130,000
4.960.000
Sim 0815372999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72999 Vinaphone
Đặt mua
08137529994,130,000
4.960.000
Sim 0813752999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
752999 Vinaphone
Đặt mua
08126079994,220,000
5.060.000
Sim 0812607999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08157169994,220,000
5.060.000
Sim 0815716999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
6999 Vinaphone
Đặt mua
08157139994,220,000
5.060.000
Sim 0815713999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
13999 Vinaphone
Đặt mua
08157129994,220,000
5.060.000
Sim 0815712999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
712999 Vinaphone
Đặt mua
08138109994,220,000
5.060.000
Sim 0813810999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08163109994,220,000
5.060.000
Sim 0816310999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08137859994,220,000
5.060.000
Sim 0813785999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
85999 Vinaphone
Đặt mua
08137839994,220,000
5.060.000
Sim 0813783999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
783999 Vinaphone
Đặt mua
08163029998,000,000
9.600.000
Sim 0816302999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08170959995,200,000
6.240.000
Sim 0817095999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5999 Vinaphone
Đặt mua
08170879995,200,000
6.240.000
Sim 0817087999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
87999 Vinaphone
Đặt mua
08150659995,500,000
6.600.000
Sim 0815065999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
065999 Vinaphone
Đặt mua
08150639995,500,000
6.600.000
Sim 0815063999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08150839995,500,000
6.600.000
Sim 0815083999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
3999 Vinaphone
Đặt mua
08175379995,500,000
6.600.000
Sim 0817537999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
37999 Vinaphone
Đặt mua
08155729995,500,000
6.600.000
Sim 0815572999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
572999 Vinaphone
Đặt mua
08166759995,500,000
6.600.000
Sim 0816675999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08151759995,500,000
6.600.000
Sim 0815175999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5999 Vinaphone
Đặt mua
08166729995,500,000
6.600.000
Sim 0816672999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
72999 Vinaphone
Đặt mua
08163019997,000,000
8.400.000
Sim 0816301999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
301999 Vinaphone
Đặt mua
08165729995,010,000
6.010.000
Sim 0816572999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08170659995,270,000
6.320.000
Sim 0817065999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
5999 Vinaphone
Đặt mua
08157219995,520,000
6.620.000
Sim 0815721999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
21999 Vinaphone
Đặt mua
08162719995,520,000
6.620.000
Sim 0816271999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
271999 Vinaphone
Đặt mua
08167319995,520,000
6.620.000
Sim 0816731999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08155719995,520,000
6.620.000
Sim 0815571999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
1999 Vinaphone
Đặt mua
08176129995,520,000
6.620.000
Sim 0817612999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
12999 Vinaphone
Đặt mua
08125379995,520,000
6.620.000
Sim 0812537999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
537999 Vinaphone
Đặt mua
08176179995,520,000
6.620.000
Sim 0817617999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08163709995,520,000
6.620.000
Sim 0816370999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08176109995,520,000
6.620.000
Sim 0817610999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
10999 Vinaphone
Đặt mua
08181709995,520,000
6.620.000
Sim 0818170999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
170999 Vinaphone
Đặt mua
08171659995,520,000
6.620.000
Sim 0817165999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08171609995,520,000
6.620.000
Sim 0817160999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08135079995,520,000
6.620.000
Sim 0813507999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
07999 Vinaphone
Đặt mua
08137209995,520,000
6.620.000
Sim 0813720999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
720999 Vinaphone
Đặt mua
08173109995,520,000
6.620.000
Sim 0817310999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08121709995,520,000
6.620.000
Sim 0812170999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08162709995,520,000
6.620.000
Sim 0816270999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70999 Vinaphone
Đặt mua
08172909995,520,000
6.620.000
Sim 0817290999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
290999 Vinaphone
Đặt mua
08192709995,520,000
6.620.000
Sim 0819270999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08122709995,520,000
6.620.000
Sim 0812270999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08123709995,520,000
6.620.000
Sim 0812370999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70999 Vinaphone
Đặt mua
08137059995,520,000
6.620.000
Sim 0813705999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
705999 Vinaphone
Đặt mua
08167109995,520,000
6.620.000
Sim 0816710999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08167509995,520,000
6.620.000
Sim 0816750999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08193709995,520,000
6.620.000
Sim 0819370999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
70999 Vinaphone
Đặt mua
08196709995,520,000
6.620.000
Sim 0819670999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
670999 Vinaphone
Đặt mua
08197509995,520,000
6.620.000
Sim 0819750999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08127509995,520,000
6.620.000
Sim 0812750999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08127809995,520,000
6.620.000
Sim 0812780999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
80999 Vinaphone
Đặt mua
08137809995,520,000
6.620.000
Sim 0813780999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
780999 Vinaphone
Đặt mua
08173209995,520,000
6.620.000
Sim 0817320999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08197309995,520,000
6.620.000
Sim 0819730999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
0999 Vinaphone
Đặt mua
08167719995,690,000
6.830.000
Sim 0816771999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
71999 Vinaphone
Đặt mua
08177269995,780,000
6.940.000
Sim 0817726999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
726999 Vinaphone
Đặt mua
08173829995,860,000
7.030.000
Sim 0817382999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
999 Vinaphone
Đặt mua
08153079995,860,000
7.030.000
Sim 0815307999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
7999 Vinaphone
Đặt mua
08132029995,950,000
7.140.000
Sim 0813202999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
02999 Vinaphone
Đặt mua
08157639995,950,000
7.140.000
Sim 0815763999 Vinaphone Đầu số 081 simdepnamsinh.comSố Tam Hoa
763999 Vinaphone
Đặt mua
Xem trang tiếp theo [ Trang: 2 ]
Sim Tam Hoa là sim có 3 số cuối giống nhau dạng AAA. Sim tam hoa là dòng sim dễ nhớ, giá vừa phải hợp túi tiền của khách hàng.Sim tam hoa là dòng sim phổ biến và bán chạy nhất trên website.Các đuôi sim tam hoa phổ biến là tam hoa 000, tam hoa 111, tam hoa 222, tam hoa 333, tam hoa 444, tam hoa 555, tam hoa 666, tam hoa 777, tam hoa 888, tam hoa 999
Sim số đẹp Tam Hoa
Câu hỏi thường gặp: Đầu số 081 là của nhà mạng nào?
Trả lời: Đầu số 081 là của nhà mạng: Vinaphone
Sim không dính 4, Sim không lỗi 4 là sim trong dãy số số không chứa số 4
Thanh Toán - Hỏi Đáp
Sim phong thủy số đẹp
Cam kết bán hàng
Kiểm tra thông tin chủ thuê bao di động
Cách mua sim và thanh toán
Kiểm tra sim còn hay đã bán
Đăng ký thông tin sim
Mọi hình thức thanh toán dù ở bất cứ trường hợp nào, SIMDEPNAMSINH.COM cũng thu tiền sau khi đã đăng ký thông tin chính chủ cho khách hàng, khách hàng kiểm tra thông tin chính chủ kỹ lưỡng, tỉ mỉ (SIMDEPNAMSINH.COM hoan nghênh sự cẩn trọng khi giao dịch của quý khách), ưng ý, hài lòng, sau đó SIMDEPNAMSINH.COM mới thu tiền
Lưu ý khi đặt sim: Khách hàng cần chuẩn bị trước thông tin cá nhân [ BẢN GỐC CMND (cấp dưới 15 năm) hoặc Căn cước công dân (còn thời hạn) hoặc Hộ chiếu (còn thời hạn) của chủ thuê bao và ảnh chân dung của chủ thuê bao tại thời điểm giao dịch ] để chúng tôi đăng ký sim chính chủ cho quý khách.

CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Sim số đẹp Viettel thuộc mạng Viettel là Tập đoàn Viễn thông và Công nghệ thông tin lớn nhất Việt Nam, đồng thời được đánh giá là một trong những công ty viễn thông có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và nằm trong Top 15 các công ty viễn thông toàn cầu về số lượng thuê bao. Các đầu 10 số của mạng Viettel là đầu số 086, đầu số 096, đầu số 097, đầu số 098. Các đầu số 11 số của Viettel là: đầu số 0163 (Chuyển sang 10 số là 033), đầu số 0164 (Chuyển sang 10 số là 034), đầu số 0165 (Chuyển sang 10 số là 035), đầu số 0166 (Chuyển sang 10 số là 036), đầu số 0167 (Chuyển sang 10 số là 037), đầu số 0168 (Chuyển sang 10 số là 038), đầu số 0169 (Chuyển sang 10 số là 039)
Các gói cước và sim của Viettel : Sim 3G, Sim 4G, 3G Viettel Mimax, 3g Mimax90, 3g Dmax, Dmax200, Mimax500, Mi10, Mi30, Mi50 Viettel v90, Tomato, Economy, Tomato Buôn làng, Gói 7Colors, Gói HiSchool, Gói Student, Gói Sea+, Gói Speak sim, Gói Tourist, Gói Basic +, Gói cước VIP, Gói Corporate, Gói Family, VIETTEL GÔGÔ 4G, VIETTEL V90, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 10GB, VIETTEL DATA 7GB 12T, VIETTEL DATA 5GB 12T, VIETTEL TOMATO

- Chúng tôi luôn cập nhật các sim đẹp viettel mới nhất cho quý khách lựa chọn, với phương châm bán sim viettel giá rẻ, kho sim viettel của chúng tôi gồm đầy đủ các thể loại sim như: Sim tứ quý viettel, Sim ngũ quý viettel, Sim lục quý viettel, Sim tam hoa viettel, Sim tam hoa kép viettel, Sim lộc phát viettel, Sim phát lộc viettel, Sim thần tài viettel, Sim ông địa viettel, Sim tiến đơn viettel, Sim tiến 4 viettel, Sim tiến 5 viettel, Sim tiến đôi viettel, Sim taxi 2 viettel, Sim taxi 3 viettel, Sim taxi 4 viettel, Sim lặp viettel, Sim kép 2 viettel, Sim kép 3 viettel, Sim kép 4 viettel, Sim đối viettel, Sim đảo viettel, Sim gánh viettel, Sim đặc biệt viettel, Sim năm sinh viettel, Sim đầu số cổ viettel, Sim ngày tháng năm sinh dd/mm/yy viettel, Sim dễ nhớ viettel, Số máy bàn viettel, Sim tam hoa giữa viettel, Sim tứ quý giữa viettel, Sim ngũ quý giữa viettel....

Câu hỏi của nhiều khách hàng:
CHTT Viettel là gì ?
Xin trả lời, từ CHTT viết tắt của cụm từ: Cửa hàng trực tuyến Viettel
Địa chỉ giao dịch Viettel tại An Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bà Rịa Vũng Tàu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bạc Liêu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Kạn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bắc Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bến Tre
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Phước
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Bình Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cao Bằng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cà Mau
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Cần Thơ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Gia Lai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hưng Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Nội
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hà Tĩnh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Dương
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hải Phòng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hậu Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hòa Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kiên Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Kon tum
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lai Châu
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Khánh Hòa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Long An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lâm Đồng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lào Cai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Lạng Sơn
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nam Định
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Nghệ An
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Ninh Thuận
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Thọ
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Phú Yên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Nam
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ngãi
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Quảng Trị
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sơn La
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Sóc Trăng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thanh Hóa
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Bình
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thái Nguyên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Thừa Thiên Huế
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tiền Giang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Trà Vinh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tuyên Quang
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Tây Ninh
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Long
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Vĩnh Phúc
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Yên Bái
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Điện Biên
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đà Nẵng
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đak Lak
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Nai
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đồng Tháp
Địa chỉ giao dịch Viettel tại Đăk NôngSim số đẹp theo loại

 • Sim Ngũ Lục Quý
 • Sim Tứ Quý
 • Sim Lộc Phát
 • Sim Thần Tài
 • Sim Số Tiến
 • Sim Taxi
 • Sim Tam Hoa
 • Sim Gánh Lặp Kép
 • Sim Năm Sinh
 • Tìm sim năm sinh cho bạn hoặc con cái

 • Sim Dễ Nhớ
 • Sim lục quý giữa
 • Sim ngũ quý giữa
 • Sim tứ quý giữa
 • Sim tam quý giữa

Đơn đặt hàng mới nhất

 • Nguyễn Văn Quân
  Đặt sim: 01250...95
  Vào lúc: 13:56 25/8/2019

  Ngô Minh Hậu
  Đặt sim: 01263...57
  Vào lúc: 13:52 25/8/2019

  Nguyễn Trung Thành
  Đặt sim: 01287...22
  Vào lúc: 13:50 25/8/2019

  Nguyễn Minh Tuấn
  Đặt sim: 01251...39
  Vào lúc: 13:47 25/8/2019

  Trần Duy Nhật
  Đặt sim: 09851...83
  Vào lúc: 13:43 25/8/2019

  Ngô Duy Bảo
  Đặt sim: 08841...64
  Vào lúc: 13:40 25/8/2019

  Ngô Đức Nhật
  Đặt sim: 01299...88
  Vào lúc: 13:38 25/8/2019

  Huỳnh Minh Khải
  Đặt sim: 01232...61
  Vào lúc: 13:35 25/8/2019

  Trần Chí Tiến
  Đặt sim: 08825...98
  Vào lúc: 13:31 25/8/2019

  Ngô Đức Khải
  Đặt sim: 01643...68
  Vào lúc: 13:29 25/8/2019

  Trần Thị Thi
  Đặt sim: 08872...74
  Vào lúc: 13:26 25/8/2019

  Phạm Chí Huỳnh
  Đặt sim: 08971...41
  Vào lúc: 13:23 25/8/2019

  Huỳnh Văn Toàn
  Đặt sim: 01676...74
  Vào lúc: 13:19 25/8/2019

  Trần Duy Lập
  Đặt sim: 08610...97
  Vào lúc: 13:17 25/8/2019

  Trần Duy Hung
  Đặt sim: 09175...31
  Vào lúc: 13:13 25/8/2019

Cam kết dịch vụ

Sim ngày tháng năm sinh
Nhân viên hỗ trợ khách hàng của SimDepNamSinh.Com
CSKH 1: 091.998.3333 Hoàng Thanh
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 0962.83.83.83 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến

Địa chỉ 1: 117/562 Đường Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi - Hoành Bồ - Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng 
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
-MST: 5701732681  -Số: 5701732681

Khuyến mãi trong tháng

Những sim giá trên 1 triệu đồng tại website SimDepNamSinh.Com có chương trình giảm giá lớn.Xin hãy gọi cho nhân viên kinh doanh để chúng tôi báo giá tốt nhất từng số sim cho khách hàng.Áp dụng đến hết tháng

Hướng dẫn nhận sim - Mua sim

1. Nếu quý khách ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh
▪ Giao sim tận nhà ở tất cả các quận nội thành
▪ Kích hoạt sim và đăng ký tên chính chủ ngay tại nhà quý khách trong 10 phút
▪ Kích hoạt xong quý khách gọi lên tổng đài kiểm tra lại thông tin chính chủ
▪ Quý khách thanh toán tiền cho nhân viên giao sim sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất.

2. Nếu quý khách ở các tỉnh thành khác: Mua theo một trong các cách sau:
▪ Cách 1: nhờ người quen ở Hà Nội, TP.HCM, Quảng Ninh mua giùm, cách mua như phần 1
▪ Cách 2: chuyển khoản số tiền mua sim vào tài khoản công ty, sau đó công ty sẽ gửi sim về nhà quý khách qua chuyển phát nhanh, thời gian 24h.
▪ Cách 3: Nhân viên kinh doanh thực hiện việc sang tên chính chủ cho người mua trên hệ thống kết nối với nhà mạng. Sau đó quý khách chỉ cần mang theo CMND đến bất kỳ điểm giao dịch nào của nhà mạng gần nơi mình cư trú để làm thủ tục cấp lại sim.